Zeptejte se

Máte na mě jakýkoliv dotaz? Neváhejte a zeptejte se...

15.6.2011, 8:00   Ivana Gračková, tisková agentura MEDIAFAX, Ostrava

V posledních dnech jednal náměstek hejtmana Svatomír Recman s vedením Bohumína o možnosti převodu zřizovatelských funkcí zařízení sociálních služeb vybraných příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje na orgány města. Prosím, můžete mi sdělit, jaké je Vaše stanovisko k tomuto návrhu?

Odpověď: Jedná se o dlouhodobou záležitost, kdy zastupitelstvo města souhlasí s převodem zřizovatelských funkcí k Domovu Jistoty. Domov důchodců by měl systémově spadat pod město, ale požadujeme jistotu ve stabilitě jeho financování. A to nám kraj není schopen zajistit, protože při stávající vládě není v žádné oblasti nic jistého. Již v minulosti se vyskytly návrhy vlády omezit financování podobných sociálních zařízení. A to si žádné zodpovědné město nemůže dovolit. Takže naše stanovisko jistě bude, že jsme připraveni zřizovatelské funkce převzít za podmínky stability financování ze strany státu.
21.4.2011, 8:00   Jan Puci, PARLAMENTNÍ LISTY

Věříte, že se na vládě budou až do roku 2014 podílet všechny strany stávající koalice?

Odpověď: V prvé řadě nejde o koalici tří stran, ale dvou stran a jedné obchodní společnosti. Modleme se, aby do roku 2014 nevydrželi, protože by rozvrátili tento stát. Finančně, ale i organizačně. Brutálně se zasahuje do něčeho, co tady funguje, a naopak se neřeší problémy tam, kde opravdu jsou. Například chystaná centralizace státní správy v oblasti sociální, živnostenských úřadů, úřadů práce, finančních úřadů je něco, co jde zcela proti duchu reforem veřejné správy z doby zřízení krajů a rušení okresních úřadů. Ale co můžeme čekat, když ministři vůbec nerozumí problematice a nechají úředníky dělat, co chtějí. Pro samé aféry není čas doopravdy vládnout. To, doufám, nemůže 20 let po revoluci dlouho vydržet. Jinak jsme těch 20 let zcela promrhali.
21.2.2011, 8:00   David Gorgol, KARVINSKÝ DENÍK

Kdy předpokládáte, že bude Bohumín chráněn protipovodňovými hrázemi?

Odpověď: Valy proti stoleté vodě za 120 milionů korun vznikly v minulých letech ve Starém Bohumíně a Šunychlu. Další ochrana před povodněmi se buduje při stavbě dálnice D1 a plně bude fungovat, až po jejím dokončení. Protipovodňové hráze zatím chybí v městských částech Vrbice a Pudlov. Pokud se Povodí Odry podaří dohodnout se dvěma vlastníky, kteří nechtějí prodat své pozemky, mohou se vrbické hráze začít stavět už letos. Náklady jsou zhruba 60 milionů korun. V Pudlově je výstavba hrází mnohem nákladnější než u všech předchozích hrází. Hrubé stavební náklady se zatím odhadují asi na 200 milionů korun. Letos se bude zpracovávat projektová dokumentace na výstavbu pudlovských hrází, na tu město přispěje Povodí Odry dvěma miliony korun. Dokončena bude v roce 2013.
16.1.2011, 0:00   Alena K., Ostrava

Obracím se na Vás, pane senátore, s prosbou o pomoc. K vaší straně mám blízko a účastním se i za tuto stranu voleb. Jsem ve věku, kdy bych měla odcházet do důchodu. Pracuji ve školství, konkrétně v dětském domově v Ostravě. Cítím se však vitální a chci nadále pracovat. Před nedávnem jsem absolvovala vysokoškolské studium speciální pedagogiky, čímž splňuji plně dnešní požadované vzdělání. V současné době ještě navštěvuji jazykový kurz anglického jazyka. Můj nadřízený mne však nutí k podepsání dohody o odchodu. Dokonce mi řekl že, když to nepůjde po dobrém, půjde to po zlém. Pan ředitel mi odůvodnil důvod k odchodu tak, že na mé místo chce muže. Sám by měl odejít do důchodu v květnu. Ač bych měla pracovat s pohodou, jsem ve stresu, co se dál bude dít. Prosím Vás tedy o radu, jak vyřešit tuto situaci.

Odpověď: Moc si vážím vaší důvěry, se kterou jste se na mne obrátila, přestože jste z Ostravy a máte tam své poslance a senátory. Obávám se však, že ani já vám nedokáži poradit v nelehké situaci. Vy jistě znáte svá práva a víte, že ani po navršení důchodového věku nemusíte o důchod požádat. Stejně jako ředitel, kde zákonným důvodem k ukončení funkce, je až dovršení věku 65 let. Je pak jen otázkou lidského a profesionálního přístupu vedoucího ve vztahu k zaměstnanci, který věku dosáhl, jak citlivě s ním situaci bude řešit, zda bude na odchod naléhat a nebo naopak i po jeho dosažení bude o služby zaměstnance stát. Podle vašich slov tedy zákonný důvod k vašemu odchodu neexistuje, ale vy musíte zvážit sama výhody a nevýhody, včetně těch psychických, pro vaše setrvání v práci podle jednání ředitele. V tom vám bohužel nikdo třetí neporadí. Držím vám palce, ať nejdete správné řešení, zachováte si hlavně pevné zdraví a splní se vám vaše představy. Jinak vám, bohužel, poradit neumím. V této nelehké době zažíváme stovky podobných příběhů, práce je málo, mladí na ni čekají a zkušení se ještě cítí být přínosem a jistě v mnoha případech jsou.
30.3.2010, 12:30   Jan Puci, PARLAMENTNÍ LISTY

Jakým směrem by se podle vás měla ubírat reforma celého důchodového systému? Jakými kroky a opatřeními by měla začít?

Odpověď: Mělo by jít o kombinaci několika opatření. A to postupnou změnu parametrů vyplácených důchodů, včetně doby odchodu do důchodu, podporu dobrovolného připojištění a také dlouhodobou prorodinnou politiku, protože do budoucna potřebujeme více dětí. A v žádném případě nesmíme podlehnout snahám o privatizaci důchodového pojištění. Hlavně je však zapotřebí se už dohodnout a začít.

Strana: Předchozí | 12| 13| 14| 15

Celkový počet dotazů: 73Copyright © 2007 - 2023 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 364774