Zeptejte se

Máte na mě jakýkoliv dotaz? Neváhejte a zeptejte se...

29.8.2018, 14:33   David Ondráčka, ředitel Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Vážený pane,

Transparency International Česká republika od prvních prezidentských voleb v roce 2013 monitoruje každou volební kampaň v ČR z  hlediska transparentnosti financování a vedení. Cílem je přispět k  hlubší veřejné kontrole férovosti kampaně ještě v jejím průběhu.

I v letošním roce budeme kandidáty na senátory Parlamentu ČR hodnotit podle kritérií (viz dotazník níže), která jdou mnohdy nad rámec jejich zákonných povinností. Tímto Vám chceme oznámit, jaké informace považujeme za standard, o němž by veřejnost měla být informována. Jejich dostupnost bude předmětem našeho hodnocení.

Budeme Vám vděčni, pokud nám informace rozhodné pro evaluaci poskytnete písemně.

Poskytnete nám tím současně souhlas se zveřejněním údajů, jež by veřejné měly být. Nicméně primární je, zda jsou tyto informace přístupné voličům, a proto je budeme hledat i po vlastní ose. Pro naše hodnocení tedy není rozhodující, zda data poskytnete nám, byť nám to velice pomůže.

Vyplněný dotazník nám prosím zašlete do 3. 9. 2018.

Hodnocení transparentnosti kampaně TI zveřejní​ na konci září na webu http://www.transparentnivolby.cz/komunalni_senat2018.

Věřím, že transparentnost politických kampaní je naším společným zájmem, a děkuji Vám, že se na otevřené kampani do Senátu podílíte.

PŘÍLOHA: DOTAZNÍK DOBRÉ PRAXE TRANSPARENTNÍ SENÁTNÍ PŘEDVOLEBNÍ KAMPANĚ

1) Celkové výdaje.

Zveřeňujete[i] celkovou sumu plánovanou k utracení v předvolební kampani před volbami do Senátu PČR? Pokud ano, kde?

1.1) Zveřejňujete odhad struktury výdajů? Kde?

Můžete nám sdělit odhad struktury rozložení veškerých nákladů na kampaně do Senátu, alespoň přibližně?

- mzdy a dohody pro spolupracovníky a členy volebního týmu: ______________

- inzerce, propagace, PR, audio-vizuální produkce, provozní náklady na kontaktní kampaň (doprava, ubytování apod.): ______________

- náklady kanceláře: ______________

- náklady na dobrovolníky: ______________

1.2)  V jakých poměrech rozpočtu plánujete využívat placenou propagaci?

billboardy a tištěné plakáty: ___ %

inzerce v online médiích: ___ %

inzerce v tištěných médiích: ___ %

kontaktní část kampaně: ___ %

1.3) Online výdaje. Je zveřejněn poměr výdajů na on-line kampaně na sociálních sítích (FB, Twitteru ap.), vůči ostatním on-line médiím (bannerová reklama, placené články, placený trolling, inzerce na Google)? Kde?

Můžete ji sdělit nám?

Facebook: ___ %

Placený trolling na FB a twitteru: ___ %

Ostatní sociální sítě: ___ %

Inzerce v on-line médiích: ___ %

Ostatní náklady kampaně na internetu (AdWords, placené PR články apod.):  ___ %

1.4) Kandidujete zároveň do Senátu i do místního zastupitelstva? Odlišujete jasně rozpočet a účetnictví na kampaně do Senátu a na kampaň pro volby do místních zastupitelstev? - Kde lze tyto informace najít ve veřejně dostupných zdrojích?

2) Transparentní účet.

Můžete nám poskytnout link volebního transparentního účtu pro senátní kampaň?

3) Finanční management kampaně.

Jak jsou rozděleny náklady na kampaň mezi Vás a stranu? Zveřejňujete tyto informace? Kde?

3.1) Pokrývá strana kampaně všech svých kandidátů na senátora v plné výši, nebo někteří kandidáti kampaně hradí částečně z vlastních prostředků? Jakou měrou? Kde je to zveřejněno?

3.2) Podílí se centrála na kampani nefinančně? Pokud ano, lze příspěvek vyčíslit a specifikovat?

4) Struktura příjmů.

Znáte a zveřejňujete předběžné zdroje financování kampaně i jiným způsobem, než na svém volebním TÚ? Kde?

4.1) Dary. Zveřejňujete samostatně a přehledně aktualizované informace o všech svých dárcích mimo zvláštní transparentní účet (např. v seznamu dárců). Kde?

4.2) Nepeněžní plnění. Zveřejnil/a jste průběžně nefinanční plnění, která přijímáte?

5) Volební akce.

Zveřejňujete seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)? Kde?

6)  Volební tým.

Zveřejnil/a jste složení svých volebních týmů, jež se na kampani podílí ve formě strategického plánování akcí, jejich organizace aj. s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně individuálních poradců)? Kde?

6.1) Zveřejnil/a jste, zda se na kampani budou podílet mediální (PR, reklamní apod.) agentury, kde a které?

7) Stranická podpora.

7.1) Jste členem politické strany?

ano / ne

7.2) Vaši kandidátní listinu

A) podala politická strana (která)

B) jste podal/a Vy

7.3) Kandidujete s podporou (dalších) stran či hnutí? Kterých?

7.4) Uvádí strany na seznamech kandidátů (např. na oficiální webové stránce) i případné další strany, které Vás podporují?

ano / ne

7.5) Je zveřejněna Vaše smlouva s politickou stranou? Kde?


[i] “Zveřejněním” míníme, že informace je snadno zjistitelná z jednoho zdroje - ideálně z oficiální webové stránky subjektu, nebo například komplexní tiskovou zprávou (pokrývající výše uvedená témata) pro média. Za zveřejnění samozřejmě platí, pokud jste danou informaci sdělil serióznímu médiu s celorepublikovým dosahem v rámci rozhovoru, článku apod.

Odpověď:

Vážený pane řediteli,

Váš dotazník mne pobavil. Je to z Vaší strany totiž jistým způsobem vydírání. Jaké mohou být varianty? Kandidát, který dodržuje naprosto transparentně požadavky zákona, ale neodpoví Vám a nesdělí další podrobnosti, bude nazván zatajujícím, netransparentním lumpem. Kandidát, který Vám odpoví, že Vám nic nesdělí, dopadne stejně. Kdo vyplní beze zbytku vše, bude pochválen, ale jinak bude za blbce, protože je tím narušena soutěž a může být znevýhodněn. I volby jsou soutěží politických stran či kandidátů. Je to si podobné jako by měl trenér Sparty veřejně před zápasem sdělit, koho z hráčů postaví, jakou budou mít taktiku, kdo a jak bude zahrávat standardní situace, zda budou útočit či bránit.

Tak jsem si trochu ulevil a napsal Vám, co si o tom myslím. Můžete mne za to také nějak potrestat.

Na druhé straně nemám absolutně co tajit. Na kampaň nemám miliony, a to hlavně proto, že si nemyslím, že reklama, billboardy a inzerce je víc než dlouhodobá poctivá práce. Tudíž Vám sděluji, že kandiduji za ČSSD, jsem jejím členem, podporu (morální, to je pro mne důležité znamení, že jsem se choval v předchozím období slušně) mi vyjádřili také STAN a KDU-ČSL. Smlouvu s nimi o podpoře podepsanou nemám.

Na předvolební kampaň mám 300 tisíc korun a podle letošních finančních vnitřních pravidel ČSSD pro senátní kampaň je to tak, že 100 tisíc vloží na transparentní účet ČSSD (https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=-15) kandidát a 200 tisíc strana.  Nepočítám s žádnými dary a sponzorskými příspěvky.

Za tuto částku pořídím plakáty a jejich výlep, letáčky a jejich roznos poštou do schránek. Mám reklamní polep manželčina auta, kterým jezdíme po okrsku, a tudíž bude i nějaký náklad na benzín. Budu také rozdávat růže a drobné propagační předměty. Kromě toho jsme ve spolupráci s místními organizacemi ČSSD vyrobili další společný letáček. Plakáty a letáky budu mít i pro druhé kolo. Snad vyjde ještě na reklamní polep autobusu. Žádné billboardy a zřejmě ani inzerce, možná se do rozpočtu vejde v nějakém tisku poděkování voličům za účast v 1. kole senátních voleb.

Na svém webu se snažím doplňovat svůj program, ale protože jsem starostou a senátorem, na nějakou kampaň není moc času. Facebook ani jinou sociální síť v rámci zachování duševního zdraví zatím nepoužívám.

Pomáhá mi rodina a kolegové z naší místní organizace ČSSD. S pomocí mediálních agentur nepočítám. Ještě abych nezapomněl - ano, kandiduji i do městského zastupitelstva, a tak je o tom v jednom volebním materiálu pro komunální volby zmínka a nechybí tam má fotka jako kandidáta do Senátu. Poměrnou částí se proto podílím na nákladech.

Strukturu volebních nákladů podle jednotlivých položek ještě neznám, není jednoduché se vejít do 300 tisícového rozpočtu :), ale například polep auta stál 14 520 Kč  a výroba plakátů 4175,50 Kč.

Snad jsem takto odpověděl na všechny Vaše dotazy, a sdělil tak voličům a hlavně konkurenci vše, co chystám, aby toho mohli využít.

Platí však, co jsem psal na začátku, nemám co skrývat a spoléhám na to, že má předchozí práce je důležitější než reklama.

Váš dotaz a mou odpověď zveřejním na svém webu (www.petr-vicha.cz), abyste veřejně dohledatelné informace našli, až je budete hledat.

Petr Vícha
starosta Bohumína, senátor
3.5.2018, 16:36   Dominika Vřešťálová, Česká televize

Dobrý den, v České televizi se začínáme věnovat letošním volbám do Senátu. Ráda bych se Vás proto zeptala, zda se letos chystáte kandidovat. Máte nějaké konkrétní důvody, proč kandidovat chcete nebo naopak nechcete? Děkuji Vám.

Odpověď:

Dobrý den! Opět budu kandidovat. Specializoval a  angažoval jsem se v Senátu především na legislativu, která se týká  měst a obcí a života v nich a rád bych v tom i pokračoval. Scházíme se se starosty měst a obcí v obvodu pravidelně a myslím, že mám jejich důvěru a jsou s mou prací spokojeni. Mám také už přislíbenu podporu kolegů STAN a KDU-ČSL. Petr Vícha
29.4.2018, 10:29   Pavel, Kopřivnice

Dobrý den, pane Vícho, minulý týden proběhlo médii to, že jste navrhli změnu zákona o sociálních službách, předkládal to pan senátor Vladimír Plaček. Jelikož se tato věc týká mé osoby a mých rodičů, chtěl bych Vám poděkovat, že myslíte i na tuto věc. Panu Plačkovi jsem také psal a děkoval. Pracoval jsem 30 let a v roce 2014 jsem stál před otázkou, zda se postarat o své nemocné rodiče, kteří se nedokázali postarat již o sebe a zůstat s nimi doma, anebo je dát někam do ústavu. Zvolil jsem tu první variantu, protože pro mě v životě hodně udělali. A vůbec toho nelituju, ale samosebou je to vyčerpávající práce, rodiče mají 88 a 83 let, maminka je ležící, zcela odkázaná na moji pomoc, otec chodí špatně jen s chodítkem anebo s mou pomocí, oba mají nejvyšší možný příspěvek na péči 13 200 Kč. Oba jsou inkontinentní a právě peníze na tyto pomůcky mně často chybí, protože ty hrazené zdravotní pojišťovnou prostě nestačí. Proto zvýšení na 19 200 Kč by pro nás bylo výborné. Žádný jiný příjem nemám, žijeme z jejich důchodů a příspěvků na péči. O jiných výdajích ani nepíšu, je toho hodně. Musím říct, že Vás sleduju ještě jako starostu Bohumína a fandím Vám. Nedokážete odhadnout, kdy asi by tento zákon mohl platit? Děkuji Vám za případnou odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, námi schválený zákon teď půjde do sněmovny a bude tedy záležet na poslancích, jak rychle jej zařadí na program a projednají. V Senátu byla poměrně široká shoda, tak snad to tak bude i ve Sněmovně. Můj odhad, pokud by zákon zařadili, je tak do půl roku.
16.12.2017, 14:03   Stanislav Turczyn, Bohumín

Hezký den, pane senátore, pane starosto. Maminka Vám děkuje za kalendář a taky za výborně opravený dům na Okružní 1087 v Bohumíně a super balkón. Přejeme Vašemu týmu na radnici hezké Vánoce a PF 2018.

Odpověď:

Dobrý den, potěšil jste mne poděkováním maminky. Nedá mi to ale, abych se neomluvil za to, že firma nedodržela termín a  nájemníci trpěli déle, než bylo nutné. Sankce ve výši statisíců bude proto použita na další opravy v tomto domě. Pěkné svátky Vám i mamince. Petr Vícha
19.6.2015, 20:06   Miloš, Karviná

Dobrý den. Rád bych se zeptal, jaký máte názor na to, že alkohol pijí lidé mladší než 18 let? Jak byste tento případ řešil? Myslíte, že by bylo dobré zavést plnoletost už od 15 let? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Mladí lidé by alkohol požívat neměli, podávání alkoholu je v tomto věku zakázáno. Plnoletost bych neměnil. Nemyslím si, že je to v současné době hlavním problémem lidstva. Pěkný den. Petr Vícha

Strana: Předchozí | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9 | Další

Celkový počet dotazů: 73Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 371701