Zeptejte se

Máte na mě jakýkoliv dotaz? Neváhejte a zeptejte se...

13.2.2012, 9:15   Mikuláš Kopas, Bohumín

Dobrý den, pane starosto a senátore, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste byl pro změnu ústavy zavádějící přímou volbu prezidenta. Dále se vám chci přiznat, že kdysi jsem bral ohled na vaši stranickou příslušnost. Trochu mne to štvalo, ale dnes na to ohled moc neberu. Dnes neřeším, že jste sociální demokrat, ale to, že jste dobrý člověk a starosta. A jinak jsem zvědav, jak dopadnete v senátních volbách. Chtěl bych se zeptat na váš osobní názor na problémy dálnice D1 a na humbuk kolem toho. A chci se optat, kdy se tedy má otevřít stavba Bohumín-státní hranice a stavba silnice I/67 Bohumín-Skřečoň-obchvat? A jestli bude nakonec na stavbě exit 372 Bohumín-západ? Víte, asi mne znáte, ale myslím si, že je dobré napsat vám mail. Jinak se o dopravu dost zajímám a něco o tom vím. Vím, že se na stavbě dálnice něco dělá, ale co, to bohužel nevím. Ale myslím, že by se měla opravit komunikace na Lidické ulici, která není v dobrém stavu. Jinak jsou komunikace v dobrém stavu. Ale nelíbí se mi třeba to, že v Opletalově ulici není část chodníku. Vím, že část silnice mezi rondelem u Šunychelské k rondelu na 1. máje je součástí silnice I/67. Jezdí teď tudy těžká nákladní doprava. A ta má jezdit po onom přivaděči. A z té státní se stane okreska a ze stavby se stane státní silnice. Pane starosto, rozloučím se s vámi a popřeji hezký den. Potkáme se buď u dlouhé debaty anebo u partičky šachu.

S pozdravem
Mikuláš Kopas

 

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za milý mail. Jasně, že vás znám a těším se zase na šachový turnaj na Masarykově škole, který budeme opět letos pořádat. Pokud se týká dálnice, tak očekáváme, že včetně obchvatu stavby Bohumín-Skřečoň-obchvat bude hotova letos, a to nejpozději v červnu. Podobně chtějí být hotovi i se stavbou dálničního úseku v Polsku, protože v létě bude v Polsku mistrovství Evropy ve fotbale a považují to pro diváky za důležité. Tak věřme, že tomu tak bude. Exit Bohumín-západ je trochu složitější, protože v Bohumíně by byly dva kompletní exity blíže sebe než dovolovaly normy, tak máme takovou anomálii, a to na dvě místa rozdělený jeden exit. Nájezd směr Praha ve Starém Bohumíně a nájezd směr Polsko v Šunychlu. A proto spojuje oba kruhové objezdy komunikace podél dálnice, která oba exity dělá jedním kompletním. Jinak nyní usilujeme o další obchvat Skřečoně, Dolní Lutyně a Dětmarovic a Karviné, tak aby nákladní doprava minula ulici 1. máje ve Skřečoni. Ale to je běh na dlouhou trať. Novou Ves a ulici Opletalovu vyřeší otevření obchvatu. Není to jednoduché, ale až budou všechny stavby hotové, tak se lidem uleví. Jsem rád, že sledujete tak podrobně situaci v dopravě a musím vyjádřit obdiv. Málokdo se v tom vyzná jako vy a to jste studentem základní školy! Blahopřeji. Přeji pěkný den a klidně se zase ozvěte. Petr Vícha

 
12.2.2012, 20:43   Mgr. Ing. Hana Štorchová, Ostrava

Vážený pane senátore,

jelikož jsem se v Ostravě narodila, žiji zde a mám zde svou rodinu, jsem zděšena z dnešní zprávy, že Poslanecká sněmovna dnes (úterý 10. února 2012) schválila zrušení poplatků za znečišťování ovzduší, kdy firmy nebudou muset platit za vypouštění oxidů dusíku, oxidu siřičitého, těkavých organických látek a za emise tuhých znečišťujících látek.

V dnešní době, kdy dochází k neustále se zhoršující kvalitě ovzduší, především na Ostravsku a Ústecku (stejně tak ale začínají být i postižena větší města jako je Praha, Brno, Hradec Králové či dokonce podhorský Liberec), nemůžu dnešní rozhodnutí Poslanecké sněmovny vnímat jinak, než jako jasný signál toho, ze je nezajímá zdraví obyvatel ČR, resp. na úkor zdraví obyvatel ČR podporují podnikání největších znečišťovatelů ovzduší, kteří pak nemají žádný další důvod k tomu, aby se svými emisemi vůbec zabývali. Je to pro mě velice smutná zpráva, která mě bohužel utvrzuje v tom, že se náš stát řítí mimo směr vyspělých zemí, místo toho se stále více přibližujeme východním taktikám, kde se prosazují zájmy pár jednotlivců na úkor většiny.

Proto Vás žádám jako senátora, abyste pro tento zákon nehlasoval, a abyste se pokusil o nesmyslnosti a škodlivosti tohoto zákona přesvědčit i své kolegy. Je to v zájmu všech, i když to někteří lidé úspěšně popírají. Buďte si jist, že budu přesně sledovat průběh hlasovaní.


Přeji Vám hodně zdaru a zdraví!

Odpověď:

Dobrý den, také mne výsledek jednání ve Sněmovně překvapil. O to více, protože ve stejném termínu jsme u nás v Bohumíně měli jednání s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou o možnostech zlepšení ovzduší... Pokusím se zjistit podrobnosti a důvody, proč byl tento návrh schválen a podle výsledků se připravíme na jednání v Senátu. Petr Vícha
4.2.2012, 18:00   Břetislav Krčil, Velká Jesenice (okr. Náchod)

Pane senátore, jsem obyčejný člověk, dělník, občan této krásné země, České republiky. Jsem dlouhodobě nespokojen s činností, respektive nečinností vlády, Parlamentu i Senátu. Ale především jsem nyní znechucen novelou zákona č. 202/1990 Sbírky o loteriích a podobných hrách. Především mám na mysli dodatek o tombolách.

Tímto dodatkem, který přikazuje organizátorům tombol zaplatit správní poplatek 5 000 Kč a dále odvézt daň 20 % z prodaných losů, likvidujete činnost dobrovolných a společenských organizací, především na vesnicích a malých městech. Pro mnohé organizace je ples a především tradiční tombola buď jediný, nebo jeden z hlavních příjmů na činnost organizací během celého roku. Je vidět, že nedomýšlíte důsledky svých rozhodnutí, jste vzdáleni od každodenního života řadových občanů. Ještě stále jsou mezi námi lidé kteří, na rozdíl od Vás, jsou ochotni něco prospěšného dělat i pro ostatní, a na rozdíl od Vás tuto činnost dělají zcela zdarma. Místo, abyste si takových lidí vážili, házíte jim klacky pod nohy, jejich bohulibou práci znevažujete a po jejich práci plivete! Nejste schopni udělat za mák dobrého!!! Nezasluhujete dobrého slova!!!

Stydím se za takové to představitele státu a nás všech!!! Stydím se za naše zákonodárce, kteří nejsou schopni vytvořit zákon, který pomůže všem slušným občanům pohodlněji, lépe a bezpečněji žít!!! Stydím se za Vás všechny, kteří nejste schopni, nebo spíše nechcete vidět realitu všedního života!!! Stydím se za Vás všechny, kteří jste ve volební kampani slibovali hory doly a krátce po volbách na všechny sliby rychle zapomněli!!!

Je mi líto všech slušných a pracovitých lidí, kterých je v této zemi většina a kteří, i přes nepřízeň našich vrcholových politiků a zákonodárců, ještě stále neztrácejí chuť, elán a sílu do další práce a činnosti. Tak dlouho budete lidem utahovat opasky až na opascích lidem dojdou dírky a opasky odepnou.... Mám dojem, že ta doba již tak daleko není. Já osobně opasek odepnu též s velikou chutí...

S pozdravem
Břetislav Krčil

Odpověď:

Dobrý den, obdržel jsem Váš dopis týkající se loterií a zejména tombol. Jsem přesvědčen, že poplatky za tomboly budou vyřešeny opatřením ministerstva financí. Jinak si stojím za tím, že je dobře, že jsme zpřísnili pravidla pro výherní hrací automaty a videoloterijní terminály a dali obcím pravomoci vyhláškami omezovat jejich provoz. Jsem si jist , že s tím i Vy souhlasíte. Nesmyslně vysoké poplatky za tomboly se do návrhu ministerstva financí dostaly jistě omylem a budou vyřešeny. Přeji pěkný den. Petr Vícha

PS: Jinak s vámi ale nejde nesouhlasit, stávající vláda nás všechny tak štve, že si asi říkáme, jestli to je to, oč lidé před 20 lety bojovali...
31.1.2012, 11:36   Karolína Černá, Rychvald alias Test z redakce MF DNES

Vážený pane Vícho, píšu Vám coby Vaše volička a obyvatelka Rychvaldu, kde žiju v podstatě celý svůj život. Bydlím ve čtvrti s rodinnými domy a musím říct, že asi nejeden z mých sousedů v poslední době topí hodně nekvalitním palivem nebo snad přímo odpady, protože kvalita vzduchu u nás se - alespoň, jak si toho sama všímám - rok od roku zhoršuje. Vidím to i na svých dětech, které hodně často trápí kašel a podobné zdravotní problémy. Já sama jsem od nedávna alergička. Prosím, chtěla bych se Vás zeptat, co jste v Senátu už udělal proto, aby selidem i v menších městech, jako je Rychvald, lépe dýchalo, a co mám podle Vás # dělat se sousedy, kteří doma pálí všelicos, snad i odpadky? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Odpověď:

Vážená paní Černá,

oslovila jste mne s dotazy, co jsem jako senátor udělal pro zlepšení ovzduší. Přiznám se, že spíše než v Senátu bojujeme za lepší ovzduší společně s ostatními starosty prací u nás v regionu a kraji a společně soustavně vytváříme tlak na Ministerstvo životního prostředí ČR. O všech našich krocích se dozvíte z přiložených příloh. Vše, co se týká Bohumína či jiných měst v okolí, se týká také Vašeho Rychvaldu. Obávám se, že rychlá řešení neexistují, ale musíme se o zlepšení snažit.

Smog je bohužel trápením velké části našeho kraje a zasahuje stejnou měrou celý okres Karviná, Ostrava a širší okolí. Hlavní příčinou znečištění na Bohumínsku jsou prachové emise z hutních podniků v Ostravě a v okolí. Dalšími zdroji znečistění jsou mobilní zdroje, a to hlavně automobily. Nemalý vliv mají na znečištění ovzduší také malé zdroje, mezi které patří pevné topení v rodinných domcích. Malé zdroje se staly v posledních třech až čtyřech letech výrazným lokálním zdrojem znečistění. Kvůli rostoucím cenám zemního plynu se totiž mnoho občanů v rodinných domcích z ekonomických důvodů vrátilo k vytápění méně kvalitními pevnými palivy, například hnědým uhlím či kaly, nebo dokonce běžným domovním odpadem, což životnímu prostředí rozhodně neprospívá. Dalším problémem je sousední Polsko, kde se neprovádí ani při inverzi žádná regulace.

Po celé léto jsme v našem kraji prakticky nezaznamenali překročení limitu, situace se vždy zhorší v zimě, kdy se změní rozptylové podmínky a k exhalacím z výroby a dopravy, které jsou po celý rok stejné, se přidá ještě problematika vytápění. A tady ruku na srdce, mnoho lidí bez ohledu na to, že je inverze a smog, bezohledně pálí listí, anebo plasty a domovní odpad, nebo kaly či nekvalitní uhlí.

Zakázat používání těchto méně hodnotných paliv pro topení v rodinných domcích může město vydáním obecně závazné vyhlášky. Tuto možnost jsme například v Bohumíně, kde jsem starostou, zkoušeli, ale bohužel nepřinesla patřičný efekt. Kontrola dodržování této vyhlášky je totiž velmi problematická, lidé nemusejí úředníky pustit na kontrolu sklepa či kotelny, a tak je používání nekvalitních tuhých paliv jen velice těžko prokazatelné.

To by se však mohlo změnit. Loni v listopadu vydal ministr životního prostředí Tomáš Chalupa prohlášení, že kvůli znečištěnému ovzduší hodlá kontrolovat, čím jednotlivé domácnosti topí. Dosud při zavedení takových kontrol narážel stát na ústavní právo na ochranu soukromí. Příslušný návrh novely zákona má dát větší pravomoci městům a obcím, aby mohly prolomit soukromí domácností a v případě podezření ze znečišťování ovzduší zjistit, čím kdo topí v kamnech. Zatím ale nebyla novela ještě předložena, Ministerstvo životního prostředí na jejím návrhu stále pracuje. Ale ani když toto oprávnění získáme, tím nevyřešíme fakt, že mnozí lidé přestávají topit plynem z ekonomicko-sociálních důvodů.

Města, ale ani kraj a stát, rychlá řešení této problematiky nemají, a ani neexistuje, když největší vliv má počasí, protože byť se topí stejně, vyrábí stejně a jezdí stejně, tak se situace ze dne na den liší v řádu stovek procent. To ale neznamená, že nelze dělat nic, je třeba zlepšovat podmínky tam, kde to lze a to dlouhodobě a postupně. Tzn. podniky musí postupně snižovat emise z výroby. Těchto zdrojů tady máme na Ostravsku mimořádně mnoho. ČR musí vyjednávat, aby stejná opatření přijímali i v Polsku, odkud prokazatelně pochází velká část znečištění. Stát by měl stavět postupně obchvaty měst a ne zastavovat rozestavěné stavby, jak se bohužel v případě Bohumína stalo například při výstavbě skřečoňského mostu a jeho napojení na dálnici. Musíme usilovat o čištění cest všech kategorií, tomu ale neprospívá omezování financí pro ŘSD, kraje a u obcí na veřejně prospěšné pracovníky, kteří se velkou měrou podílí právě na zametání a čištění města. A i když všichni společně budeme provádět všechny tyto kroky, situace se nezlepší rychle a pravděpodobně každou zimu budeme tímto problémem trpět. Na řešení ale nesmíme rezignovat.

Jednou z aktivit pro lepší ovzduší je "Pracovní skupina k řešení nevhodné situace z hlediska kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji“, která byla zřízena na základě Akčního plánu pro Moravskoslezský kraj na rok 2011 a jejímž jsem členem. Momentálně pracujeme na tvorbě Akčního plánu pro Moravskoslezský kraj na rok 2012 a jeho dosavadní znění jsme rozdali k připomínkování všem členům Svazku měst a obcí okresu Karviná. Další pracovní schůzka s ministrem se uskuteční v 9. února 2012 u nás v Bohumíně a jedním z bodů programu bude právě akční plán. Připomínky obcí proto zapracujeme do naší odpovědi. Za Bohumín už jsme například připomínkovali frekvenci čištění veřejných komunikací.

Díky Akčnímu plánu pro Moravskoslezský kraj v roce 2011 se podařilo, že je nově dálnice z Ostravy do Bohumína bez poplatku. Zároveň se letos rozjede informační kampaň zaměřená na lokální topeniště. Oficiálně ji v únoru zahájí ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Zapojí se do ní i školy a veřejnost v rámci tzv. Týdne pro čistý vzduch. Od února pak budou moci domkaři žádat krajský úřad o dotaci na výměnu starého kotle za ekologický. Na podzim zase ministerstvo životního prostředí chystá nový dotační titul na podporu ozdravných pobytů pro děti z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Podle zákona o ovzduší je každý z nás povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství vypouštěných znečišťujících látek. Pokud tedy v Rychvaldě zaznamenáte situaci, kdy někdo znečisťuje ovzduší, obraťte se, prosím, na městskou policii (telefon 156 nebo mobilní číslo 731 130 666), nemusíte uvádět své jméno, jen sdělíte lokalitu, aby strážníci mohli zasáhnout a tuto skutečnost pak i zaznamenat. Záznam pak policie předá odboru životního prostředí v Rychvaldě k dořešení. Vlastníka domu pak úředníci pozvou na radnici k projednání a podání vysvětlení. O udavačství se nedá vůbec mluvit. Naopak. Je to pomoc při zvýšení efektivity takového zásahu.

Vážená paní Černá, pokud byste měla ještě nějaké doplňující dotazy, pokusím se je dodatečně zodpovědět.

S pozdravem
Petr Vícha
27.1.2012, 10:55   Zbyszek Kupka, Horní Suchá

Dobrý den. Chci tímto protestovat u svého politického zástupce proti podpisu dohody ACTA. Primárně protestuji proti všem formám cenzury, v tomto případě cenzury celého jednoho média - internetu. Přestože tato dohoda se tváří být protipiráckou, z jejího plného znění vyplývá, že primárně zvýhodňuje velké vydavatelské firmy před nezávislými tvůrci a interprety, a sekundárně dovoluje provádět neomezenou cenzuru obsahu internetu. Zároveň kriminalizuje běžného uživatele internetu a zavádí princip presumpce viny. Nepovažuji za normální, aby byla možnost odpojovat servery jen na základě podezření či udání bez projednání soudem. Nepovažuji za normální možnost odpojit celý server jen na základě pochybení jednoho uživatele bez vazby na provozovatele. Považuji za nemorální zavádění kontrol obsahu notebooků, fotoaparátů, mobilů, hudebních přehrávačů ze strany celních orgánů. Naprosto nepochopitelné je přenesení odpovědnosti za jednání na internetu z uživatele internetu na poskytovatele připojení. Je to stejné jako činit zodpovědnou Českou poštu za obsah přepravované zásilky. A zároveň nutí poskytovatele kontrolovat všechny uživatele a tím je zbavuje jakéhokoliv soukromí. Toto jsou jen nejkřiklavější důsledky přijetí tohoto dokumentu. Přesto, že proces začlenění do legislativy je teprve na začátku, znepokojuje mne i samotný proces vzniku a schvalování této dohody. Ač ACTA vzniká tajně už od roku 2006, její existenci zveřejnily až úniky na wikileaks v roce 2010. Přesto se v utajení dál připravuje, aby před vánoci 2011 byla v tichosti schválená radou EU jako "přílepek" při jednání o rybářství a rybolovu. A nyní bez jakékoliv odborné či veřejné diskuse je podepsána i Českou republikou (bez možnosti dohledat, kdo náš stát v této věci v Tokiu zastupoval). Věřím, že po posledních událostech se ze svobody internetu stane veřejné a hojně diskutované téma. Stejně tak věřím, že můj politický zástupce bude stát na straně svobody, nikoliv na straně cenzury. Vaše jednání v této věci budu pečlivě sledovat.

Odpověď:

Dobrý den. Nepovažuji se příliš za odborníka v oblasti informačních technologií, ale zkusím získat informace a spolu s kolegy - odborně zdatnějšími - to posoudíme. Děkuji za podnět. I když si myslím, že je momentálně aktuálnějších spousta jiných problémů. Pěkný den. Petr Vícha

Strana: Předchozí | 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15

Celkový počet dotazů: 73Copyright © 2007 - 2023 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 366331