Zeptejte se

Máte na mě jakýkoliv dotaz? Neváhejte a zeptejte se...

15.3.2012, 19:11   Josef Šenkypl

Vím, že nyní se projednává v Senátu zákon o ovzduší, postihy pro lidí, co topí doma uhlím atd. Zajímalo by mne, jak je myšlena ta část ohledně revize kotlů. V jedněch novinách jsem četl, že to bude povinné pro všechny domy a občany. A v jiném tisku, že se to vztahuje pouze na provozovny, bytová družstva atd., ale ne na normální domy, chalupy. Stejně většina z nás občanů nemá peníze na nové kotle v ceně kolem 100 tisíc korun. Děkuji předem za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, obdržel jsem do vás dotaz týkající se zákona na ochranu ovzduší. Senát vrátil tento zákon Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které se ovšem týkaly hlavně poplatků za znečištění ovzduší pro podniky. Pokud se týká revizí kotlů, tak ty budou podle tohoto zákona povinné pro kotle na tuhá paliva co dva roky, ovšem až od roku 2016. Dnes jsou podle sdělení ministerstva tyto revize povinné pro plynové kotle každý rok. Považují proto za správné, aby se prověřoval způsob topení i u kotlů na tuhá paliva. My jsme usilovali zejména o možnost kontroly způsobu vytápění v těch případech, kdy lidé evidentně topí něčím jiným, než by měli. Jde totiž hlavně o ochranu těch, kteří chtějí dýchat čistý vzduch. Zvolený způsob je tedy určitým kompromisem, ale do roku 2016 se touto problematikou jistě budeme ještě zabývat. Petr Vícha
5.3.2012, 17:25   MUDr. Bogna Jiravská-Godul, Horní Suchá

Vážený pane senátore, dovolte, že  vyjádřím svůj  nesouhlas ohledně kontroverzního pozměňovacího návrhu, který do budoucna zprošťuje velké znečišťovatele jejich povinnosti platit poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší. Doufám, že Váš názor je obdobný a že tento poslanecký návrh, který  bude 14. 3. projednáván Senátem, nebude přijat i vaší zásluhou.

Odpověď:

Vážená paní Jiravská, obdržel jsem vaši připomínku k zákonu o ochraně ovzduší, který doputoval z Poslanecké sněmovny do Senátu a týká se zrušení poplatku za znečišťování ovzduší. Již minulý týden jsme o této věci jednali s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou na Výboru pro veřejnou správu, územní rozvoj a životní prostředí, jehož jsem členem. Naším cílem bude vrátit Sněmovně zákon s úpravou, která poplatky zachová, a to tak, aby pak také Sněmovna naši verzi schválila a nepřehlasovala Senát. Jsem ze severní Moravy a vím, jaké ovzduší zde dýcháme. Přestože poplatek samotný ovzduší nezlepší, má symbolický a motivační význam a jeho výtěžek je pak používám právě na opatření pro zlepšení ovzduší. Petr Vícha
2.3.2012, 15:45   Jakub Sosna

Vážený pane Vícho,

obracíme se na Vás jako autoři otevřeného dopisu senátorům Parlamentu ČR, nazvaného „Rouška pro Českou republiku aneb Neztrácejme dech!!!“, který jsme již zveřejnili na sociální síti Facebook a k němuž se během prvních okamžiků připojilo takřka dvě stě dalších občanů.

Tímto prohlášením vyjadřujeme svůj nesouhlas se zrušením poplatků za znečišťování ovzduší. Je zcela nepřijatelné, aby byly za stávajících okolností zrušeny. Poplatky mají být naopak navýšeny, jedině tak by konečně motivovaly velké znečišťovatele k modernizaci svých provozů, jak je jejich smyslem. 

Poplatky za znečišťování ovzduší se vztahují na řadu znečišťujících látek, na rozdíl od emisních povolenek, jež se vydávají toliko na emise oxidu uhličitého. Mezi těmito dvěma systémy tak nedochází k žádné kolizi, nýbrž se vhodně doplňují a společně tak pokrývají širokou škálu nejškodlivějších látek. Význam poplatků ovšem nepřeceňujeme. V současnosti se na nich vybere v celé republice pouze 440 milionů korun ročně, největší český hutnický podnik Arcelor Mittal platí v průměru pouze 35 milionů. V porovnání s čistými zisky průmyslových podniků jsou tato čísla takřka zanedbatelná, to je však dáno tím, že od roku 1991 nedošlo k navýšení poplatků ani jejich valorizaci. Vládní návrh novely zákona o ochraně ovzduší na tuto situaci reagoval a původně s postupným zvyšováním poplatků počítal, byť až od roku 2016. Nemůžeme proto souhlasit s tím, že by byla přijata varianta zcela opačná.

Podporujeme přijetí novely zákona o ochraně ovzduší v původním znění. Podporujeme veškeré snahy o omezování emisí z lokálních topenišť a dopravy, jež tato novela zavádí. Zároveň však upozorňujeme na to, že podle nejnovějších vědeckých studií pochází kupříkladu na Ostravsku zhruba 80 % veškerých emisí z průmyslu. Nechceme omezovat podniky v jejich činnosti. Víme, že průmyslové kraje budou průmyslovými vždy, nehodláme se však smířit s nárůstem respiračních chorob a snižováním střední délky života v těchto krajích. Za klíčové proto považujeme, aby byla pozornost směřována zejména na velké průmyslové znečišťovatele a aby nedocházelo k nesmyslným ústupkům v jejich prospěch. 

Poukazujeme i na skutečnost, že se proti zrušení poplatků postavili již i představitelé Akademie věd, Moravskoslezského kraje a města Ostravy.

S ohledem na výše uvedené se tímto obracíme na Vás, abyste schválenou verzi novely zákona o ochraně ovzduší nepodpořil a zasadil se o přijetí této novely v původním znění.

Odpověď:

Dobrý den, včera jsme o zákonu jednali s kolegy z Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou a budeme prosazovat vrácení zákona sněmovně s pozměňovacími návrhy, které budou v duchu původního návrhu ministerstva životního prostředí. Snad se nám to podaří a snad také posléze sněmovna schválí naši verzi. Petr Vícha
29.2.2012, 20:00   Vladimír Tůma

Vážený pane senátore, žádám Vás zdvořile, abyste svým vlivem i svým hlasem osobně přispěl k zamítnutí návrhu novely zákona. Nejsem odborník na ochranu ovzduší, ale myslím, že prostým zdravým rozumem lze dovodit, že povinnost revize domácích kotlů na pevná paliva nemůže přispět k čistšímu ovzduší, ale je jen buzerací občanů.  A co hůře jde jen o prosazení zájmu lobbyistické skupiny a snahu o bezpracné zisky. Kotle na pevná paliva (jako i jiné průmyslové výrobky) přece podléhají přirozenému cyklu obměny. Na co budou chtít jiní "odborníci" dávat "štempl" příště?

Podobné snahy považuji velmi nebezpečnou tendenci. Je to podobné, jako například snahy o povinné testovaní uchazečů o zbrojní průkaz psychologem, o byznys zvaný autoškola apod. Zkrátka snaha profesních skupin o jakési novodobé cechy.  A pokud mohu mluvit obecněji, tak se domnívám podobného rodu jsou různé normy stanovující jako podmínku zastávání pozic ve státní správě (a jinde) akademický titul. Výsledkem pak jsou vysoké školy typu "plzeňských práv", korupce a nadvláda "odborníků", kteří jen mají "na chytrost štempl".

Děkuji Vám za pozornost.
S pozdravem
Vladimír Tůma

Odpověď:

Dobrý den, předpokládám, že se budeme snažit vrátit zákon poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Cílem je oprava, která pak má také naději na schválení sněmovnou. Revize vidím podobně jako Vy. Původním cílem bylo umožnění kontrol, čím lidé topí... Petr Vícha
28.2.2012, 16:00   Jiří Paprota, Petřvald

Dobrý den, pane senátore. Občanem města Petřvald, který mimo jiné zastupujete v Senátu, jsem se stal v prosinci minulého roku. Proto se nyní obracím na Vás. Podle informaci by Senát měl v měsíci březnu hlasovat o novele zákona, který povoluje používání cyklovozíků k přepravě dětí a tyčí ke spojení dětského kola s dospělým. Jsem si vědom toho, že z hlediska zákona 361/2000 sb. a pozdějších novelizací vlastně není o čem hovořit. Přesto Vás žádám, abyste hlasoval pro používání vozíků a tzv. tažných tyčí. Svou mladší dceru jsem vozil ve vozíku před více než 20-ti léty a bezpečnější převoz dítěte si neumím představit. Dítě je ve vozíku bezpečně usazeno a zajištěno. Z vozíku dítě nevypadne, zatímco sedačka padá i s dítětem k zemi společně s kolem a cyklistou.

Přeji pěkný den.

Jiří Paprota, Petřvald

Odpověď:

Dobrý den, právě dnes jsme přípravu na tento zákon probírali s kolegy. Osobně jsem pro legalizaci tohoto způsobu dopravy dětí, která se tak jako tak v praxi rozvíjí. Překvapilo mne však, že jsme obdrželi odborné studie jeho nebezpečnosti pro děti. Hlasování o tomto zákonu, který má ve verzi z poslanecké sněmovny ještě nějaké další chyby, proběhne asi 14. března.

Petr Vícha

Strana: Předchozí | 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14 | Další

Celkový počet dotazů: 73Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 371354