Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů

18. schůze Senátu
1. den schůze

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů

Tisk č. 161

Petr Vícha
(čas 11:39:06 - 11:56:59)

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, přinesl jsem si toho tady hodně, ale to jen proto, že ten zákon je tlustý. Já nebudu mluvit příliš dlouho. Naopak, baví mě vždy ty otázky, jestli v Senátu budeme obstruovat, protože všichni víme, že to by vedlo naopak k prošlé lhůtě a ke schválení zákona.

Na úvod řeknu, že jsem velmi rád, že nebyl podán návrh nezabývat se tímto zákonem, protože já už jsem tady dlouho a v roce 2008-2009 tzv. Topolánkův batoh jsme tady tehdy projednávali a tehdy prošel návrh zákonem se nezabývat a mohli vystoupit jen funkcionáři Senátu.

Myslím si, že napříč politickým spektrem je shoda, že je třeba šetřit, že je třeba se snažit díru v rozpočtu nějakým způsobem zacelit.

A tento zákon jistým způsobem tímto směrem jde. To není možné zpochybnit. Když se sahá na příjmy, když se naopak omezují výdaje, tak je poměrně jasné, že jsou skupiny, které, když jsou tím zasaženy, tak jsou proti tomu. Na druhé straně si myslím, že způsob projednávání, ta komplikovanost, to, co všechno zákon obsahuje, to, jak byl v Poslanecké sněmovně měněn, tak si myslím, že je jistým způsobem promarněná šance na to, najít nějakou širší shodu. A asi jste všichni dostávali v posledním měsíci různé e-maily a dopisy od tolika různých sdružení, svazů, odborů a dalších a dalších institucí, soudců, že je až s podivem, jak se podařilo sjednotit vládu proti tomuto návrhu.

Dovolte mi, abych na úvod ještě trošičku zabrousil do minulosti. Myslím si, že když se u vlády svého času střídala levice a pravice, tehdy to byla ČSSD a ODS, vždy doplněna o nějaké jiné strany, tak svět byl takový trošku jednoznačnější. A mělo to něco do sebe. A když se vedly diskuse o tom, jestli je schodek vyrovnaný nebo jestli mít nějaké zadlužení, nějaký deficit, tak se tehdy hovořilo vždy o jednotkách ba skoro bych řekl nižších desítkách miliard korun. S výjimkou roku 2008, 2009, kdy skutečně přišla krize. Tehdy byl ministrem financí ministr Kalousek. To byl ten Topolánkův batoh, který pak řešil tu záležitost. A tam byl dluh enormně vysoký. Ale to se pak zase neopakovalo.

Já nevím, jestli to je vynálezem internetu, Facebooku a sociálních sítí obecně, že od jisté doby se už nehledí na výši deficitu, ale jen na to, kdo se komu ukáže v lepším světle a co komu kdo přinese. A to pak ten deficit zvyšuje. Častujeme se navzájem, kdo deficit způsobil a kdo ho řeší. A já si myslím, že je třeba, aby tady férově zaznělo, že na tom, v jaké výši je od covidu, tak se podílely, myslím si, napříč spektrem všechny politické strany. A byl bych rád, kdybychom si to tady přiznali, protože když tady přišlo od tehdejší vlády nějaké opatření proticovidové kompenzace ať už firmám, občanům nebo jakýmkoli skupinám, tak tady byly dokonce pozměňovací návrhy, jak to ještě zvýšit. A myslím si, že na tom, že se valorizovaly důchody, se podílely také všechny strany. Nepamatuji se, že by někdo proti tomu protestoval. Že se zvyšovaly platy učitelům a dalším skupinám, tak na tom jsme se tady shodli také naprosto všichni. Takže pokud by byla shoda, že všichni jsme vinni tím, jaké máme deficity, tak to by byl první úspěch, kterého by se podařilo asi docílit.

Já ještě zmíním, že pan ministr tady vlastně řekl, že jedním z důvodů deficitu jsou protiinflační dluhopisy. To se mi nelíbí, přiznám se, protože ti, kteří si je koupili, nejsou viníci toho, co se stalo. A my naopak dnes jedním z opatření týkajících se benefitů nutíme lidi do toho, aby měli důchodové pojištění, které je v posledních letech připravilo o 20 % na inflaci. A my je ještě chceme motivovat, aby se do toho zrovna hlásili. A nemyslím si, že je to v tuto chvíli nejefektivnější nástroj.

Je jen jeden zákon, na kterém se nepodíleli úplně všichni. A to tady prostě musím zmínit. A to je to tzv. zrušení superhrubé mzdy. Superhrubá mzda jako systém byla samozřejmě nesmysl, ale tady v tomto případě s tím bylo tehdy spojeno to, že se v podstatě všem snížily daně. A nejvíce na tom vydělali ti, kteří měli příjmy vyšší. Tak to je, myslím si, že to nikdo nepopírá. Podílely se na tom ANO, ODS a SPD. A je škoda, že nikdo nechce ustoupit a neříct si: Kdybychom se k tomu systému vrátili a zvýšili tyto daně, tak máme víc než celým tímto tlustým balíčkem, který obsahuje 65 zákonů. A možná ještě i víc než tím, co přinese druhá nelegislativní forma, a to je úprava státního rozpočtu.

A myslím si, že i zrušení EET bylo naprosto zbytečné. Chápu, že se proti zavedení bojovalo, ale pak, když už si to všichni pořídili, když už to v podstatě fungovalo a když i většina podnikatelů poctivých byla pro, že to sjednotí podmínky pro všechny, tak si myslím, že to bylo zbytečné a připravilo nás to o nějaké miliardy. A nechci vést teď spory, o jakou výši miliard. To asi není podstatné. Považuji to za chybu. A teď hledáme, jak ušetřit. A to jednak tímto balíčkem a jak tady řekl pan ministr, možná ještě větší částku potom úpravou státního rozpočtu, na kterém se my jako Senát nepodílíme.

Byli tu zmíněni učitelé, to se bude řešit ve státním rozpočtu. My jsme tady schvalovali, že jim garantujeme 130 %. A výsledek nakonec, byť se ještě bojuje o nějaké úpravy rozpočtu, bude, že v žádném případě tento slib nedodržíme. Pak jsme tady s velkou pompou schválili také, že budeme ta 2 % dávat na obranu. A myslím si, že to se také nakonec nepodaří dodržet. Ne proto, že by to v rozpočtu nebylo, ale protože se to nepodaří utratit, jako se to nepodařilo téměř nikdy.

Ale rád bych tady zmínil jednu věc, která se osobně týká i mého obvodu. Proto tady nechci dnes ničím naštvat pana ministra, protože ji potřebuji. A to je, aby dodrželi slib, že škrty v dotacích se nebudou týkat investic. A já bohužel už několik měsíců bojuji o jednu škrtnutou investici, kdy je rozestavěná stavba protipovodňových hrází, financovaná ministerstvem zemědělství, které z důvodu toho, že ministerští úředníci ministerstva financí jim nedali peníze, tak tu stavbu zastavují. Mluvil jsem s oběma pány ministry a já věřím, že budu mít větší slovo než úředníci a že rozestavěná stavba se dokončí. Rozestavěné hráze, to je asi tak efektivní jako rozestavěný most. Jsou to vyhozené peníze do té doby, než se to dostaví. Takže já to tady zmiňuji proto, že na tom mám osobní zájem. Nebo tisíce občanů, kteří konečně po deseti letech od povodně chtějí mít dostavěnou hráz.

A teď ještě k několika bodům toho balíčku. Nejprve zmíním, že jsem členem VUZP a tam jsme byli kupodivu, samotného mě to překvapilo, úspěšní s dvěma pozměňovacími návrhy. O jednom nebudu hovořit, ten podal pan senátor Linhart a týká se RUD, o kterém tu hovořil můj předřečník, kolega Canov. A ten druhý se týká právě metalurgických a mineralogických procesů, o kterém už tady také hovořil pan senátor Plevný, který prošel a já pevně věřím, že získá vaši podporu i tady na plénu. Týká se sklářů, týká se výrobců izolačních hmot. A bylo by s podivem, kdyby v době, kdy dáváme miliardy, ba desítky miliard dotací na to, aby se zateplovalo, tak abychom tímto opatřením zdražili výrobu toho izolačního materiálu. Ne, kolegyně, kolegové, dělal jsem si srandu, já vím, že to neprojde, že zákon bude schválen v té podobě, jak přišel. A chápu i motivaci vlády, že nechce znovu prožívat noci obstrukcí při případném projednávání. Ale alespoň v doprovodném usnesení, když se to objeví, tak aspoň za to budu rád.

Co vytýkám zákonu? To je těch 268 stran a 65 zákonů. A to, že vlastně v Poslanecké sněmovně třemi komplexními pozměňovacími návrhy bylo 17 zákonů ještě změněno. Šest jich tam bylo dodáno, šest naopak odňato. To si myslím, byť chápu, že v pětikoalici to není jednoduché a celkově to není ve společnosti jednoduché, ale není to určitě ideální proces. Některé zákony s balíčkem nesouvisí. Nesouvisí s konsolidací. Uvedu například zákon o advokacii. A zákon o hazardu, který tu byl zmiňován, souvisí jistým způsobem s konsolidací, ale my tady nemáme, že se změní podíl na výnosech nebo se zvýší sazby.

Ale my tady máme kompletní, takřka stostránkovou novelu zákona o hazardu. A protože v minulosti jsme si s hazardem mnohé zažili, a i při jiných zákonech je to tak, že když se něco schová pod dalších 65 zákonů, já nikdy nemám jistotu, že jsme se tomu věnovali tak důkladně, jako kdyby ten zákon tady přišel samostatně. A bojím se, aby někde nebylo něco schováno, co se pak objeví jako kdysi nevinný pozměňovací návrh jedné poslankyně, na který doplácíme desítky miliard ročně z důvodů obnovitelných zdrojů. A na tom bych se podílet v žádném případě nechtěl. Přiznám se, že nechápu proč zrovna daň z přidané hodnoty vůbec byla předmětem tohoto balíčku, protože ona ve svém důsledku přináší naopak nižší příjmy. A navíc, ať už jde o balenou vodu, pleny nebo cokoliv dalšího, zdanění vína, tak naštvala skoro úplně všechny. a přitom do rozpočtu pro konsolidaci nepřinese nic. Chápu snížení administrativy – 2-3 sazby, ale kdyby to nebylo v tomto balíčku, měli bychom o pár miliard více a možná méně odpůrců. Paradoxně souhlasím se zvýšením daně z přijmu právnických osob o 2 %. Pokud chceme rozpočet vyrovnávat, tak úsporou výdajů a zvýšením příjmů – zvýšení příjmů nemůže být nikdy jinak, než že se zvýší nějaké daně. Myslím si naopak, že v oblasti těch výdajů jsme v boji proti administrativně a byrokracii neudělali to, co jsme zatím asi všichni očekávali. Dohody o provedení práce a benefity. To jsou dvě věci, ke kterým bych ještě pár slov chtěl říct. Jestli jsme si dali jako jeden z cílů skutečně snížení administrativy, tak oba dva tyto zákony k tomu nepochybně nevedou. Z hlediska dohod o provedení práce tady určitě bude ještě řeč. A když jsme je schvalovali minule, tuším to bylo v souvislosti s zákoníkem práce, tak tady bylo mnoho vystoupení. A myslím si, že komplikujeme velkým způsobem lidem život. A ten způsob, kterým to má být zúřadováno, využít okresních správ sociálního zabezpečení, já se bojím, že za chviličku budeme zřizovat nový úřad pro kontrolu dohod o provedení práce. A benefity?

Tak to jsme je měli možná radši všechny zrušit než zavést tento komplikovaný systém, kdy máme pohyblivou výši v souvislosti s polovinou té průměrné mzdy. A máme ještě kontrolovat, aby polovina z toho šla na nějaké důchodové spoření. Spousta lidí nemá vůbec důchodové spoření, takže tím pádem, aby splnili to, že polovinu musí mít na důchodové spoření, tak asi nedostanou vůbec žádné benefity. Ale hlavně, kdo to má všechno pořád evidovat? V naší organizaci někdo eviduje, kolik konkrétně, kolikrát byl v kině, kolikrát byl na bazénu, kolikrát využil celý jiný benefit a jestli má, nebo nemá důchodové pojištění? Znamená to tedy, že někdo má důchodové pojištění, dostává pětistovku od organizace, ale, protože šel v tom měsíci třikrát do kina, tak už nedodrží 50 procent? Budeme zřizovat nový úřad na kontrolu benefitů? A to, kolik to přinese práce na těch organizacích, to přece nemůže být nikdy adekvátní tomu, co nám takováto změna přinese celkově v rozpočtu na příjmech. A není to v souladu s tím, abychom snižovali administrativu a byrokracii. Jak jsem říkal, sjednotili jsme proti této změně spoustu lidí, i renomovaní odborníci ekonomičtí kritizují tento balíček. Někteří zleva, někteří zprava, někteří za věcné chyby. A já si myslím, že to je škoda. Na výboru jsem ještě přečetl takový návrh usnesení. A možná ho tady zopakuji. A je to ve smyslu toho, jak my tady přijímáme ty evropské normy. Ale já ho nepředložím jako návrh. Jen vás s ním snažím, protože to trošku vyjadřuje můj celkový postoj k tomu balíčku.

Senát vítá snahu vlády řešit deficit státního rozpočtu. Vítá skutečnost, že část návrhu jde tímto směrem. Připomíná však, že jeho podstatná část vznikla zbytečným zrušením zdanění takzvané superhurbé mzdy, že předvolebním slibem bylo předtím omezení výdajů, zejména snížením administrativy, což se zatím nestalo. Že zvyšováním daní, jakkoliv prospěšné, je v rozporu nejen z předvolebními, ale též s povolebními prohlášeními a programovým prohlášením vlády.

A jak to bývá v evropských tiscích: Upozorňuje, že značná část zákonů v takzvaném balíčku naprosto nesouvisí s konsolidací rozpočtu, že například v komplexní novele zákona o hazardu je obcházen řádný legislativní proces, že novely některých zákonů naopak deficit rozpočtu zvyšují, a nesouvisí tedy s účelem zákona, tady mám na mysli DPH, že s mnohými navrhovanými opatřeními vyjádřili nesouhlas mnohé organizace, svazy, sdružení, tripartita a mnohé profesní organizace i renomovaní odborníci. Upozorňuje, že v souvislosti s přijetím balíčku i předkladatel Ministerstvo financí předpokládá pokles hrubého domácího produktu.

Milé kolegyně, vážení kolegové, snad to nebyla dlouhá obstrukční řeč, vyjádřil jsem svůj pocit z tohoto balíčku. Jinak jsem řekl, předpokládám, že přestože je spousta přihlášených a budou k tomu mít výhody, tak ten návrh zákona bude dnes schválen, že snad přijmeme doprovodné usnesení. Ale, milé kolegyně, vážení kolegové, vy, kteří navrhujete to doprovodné usnesení, tak jistým způsobem říkáte – vím, že to není v pořádku, ale to řešení odkládáme na někdy jindy.

A úkolem Senátu je, když není spokojen s něčím, tak by to neměl odkládat na někdy jindy. A měl by to řešit hned. Děkuji vám za pozornost.Publikováno: 8.11.2023

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality1.7.2024
Mandátový a imunitní výbor

Mandátový a imunitní výbor Mandátový a imunitní výbor má spolu s Organizačním výborem mezi orgány Senátu zvláštní postavení – oba jsou zřizovány přímo ze zákona o jednacím řádu Senátu, tedy jejich ustavení je povinné. Jednání obou výborů jsou neveřejná, což rovněž vyplývá z jednacího řádu Senátu, a společným rysem je i to, že jejich člen může být zároveň členem jiného senátního výboru, může mít tedy „dvojí“ členství; v ostatních případech může být senátor v souladu s jednacím řádem členem pouze jednoho výboru Senátu.26.6.2024
Nový český rekord, na veslovací trenažéry usedlo 254 lidí

BOHUMÍN - Bohumíňáci s pomocí přátel překonali vlastní rekord! Na veslovací trenažéry jich usedlo 254, svůj loňský rekord překonali o 83 sportovců. Akci s dobročinným podtextem uspořádal spolu s partnery sportovní klub SK CrossWeightliftingGym Bohumín. Osobní rekord na trenažéru naplnil starosta Bohumína.27.5.2024
Bohumín se připravuje na evropské volby, Dolní Lutyně i na referendum

Také v Bohumíně se v pátek a v sobotu 7. a 8. června uskuteční volby do Evropského parlamentu. Probíhat budou v devatenácti stálých okrscích. Sousední Dolní Lutyni čeká v tomto termínu i referendum, v němž lidé odpoví, zda souhlasí s tím, aby obec využila všech svých práv k zabránění výstavby Strategického podnikatelského parku.8.3.2024
Strategický podnikatelský park? Obce na Bohumínsku požadují od státu důkladné prověření a záruky

BOHUMÍN – O přínosech a dopadech přípravy projektu stavby podnikatelského parku dnes (8. 3.) jednali zástupci Bohumína, Dolní Lutyně a Dětmarovic. Shodli se, že případný příchod investora, který chce na pozemcích o rozloze až 280 hektarů realizovat strategický projekt, nesmí snížit kvalitu života obyvatel regionu. Od státu budou požadovat důkladné prověření a záruky.

Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 371701