Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

16. schůze Senátu
1. den schůze – 23.08.2023

Tisk č. 137

vystoupení Petra Víchy
(čas 13:22:30 - 13:31:02)

Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, vše se zdá naprosto jasné. I z médií jsme se dozvěděli, že Senát dnes tento návrh schválí. Myslím si, že se to dá opravdu lehce spočítat, že to tak dopadne. I když osobně nevěřím, že všichni, kteří budou hlasovat pro, si myslí, že tento návrh je do všech detailů propracovaný perfektně a že je správný. Ostatně ve volebních programech žádné ze stran jsem před poslaneckými volbami nenašel, že by tam bylo: Ztížíme odchody do předčasných důchodů.

Myslím si, že všichni, a to i ti, kteří dnes nebudou podporovat tento zákon, naprosto respektují, že situace je vážná a že je třeba činit do budoucna opatření. Ale asi se neshodneme v detailech, jestli toto je ten nejsprávnější postup. Tady bych citoval pana předsedu Miloše Vystrčila, který včera na našem setkání řekl, že i když se ne vše podaří správně, důležitý je ten správný úmysl. Na tom se, myslím, shodneme.

Vždy mě pobaví, když si v médiích přečtu, že v Senátu se nepředpokládají obstrukce. K čemu by také byly, kdybych tady hovořil tři dny, 27. vyprší marná lhůta a zákon nabude účinnosti. Já tedy budu velice stručný. A protože nejsem odborníkem na důchody, mám tady pár citací lidí, kterých si i vážím.

První poznámka. V tom si myslím, že se všichni shodneme. Toto není reforma. Možná je to součást nějaké celkové reformy, nějaký dílčí krok, ale toto v žádném případě není reforma důchodového systému. Obecně si myslím, že je strašně špatně, že se nedokáží strany v Poslanecké sněmovně, v Senátu dohodnout na nějakém smysluplném řešení, které by obsahovalo možná nějaké kompromisy, ale které by bylo dlouhodobě udržitelné a nebylo by to tak, že po každých dalších volbách se zruší to, co jedna vláda zavedla. A opačně se to stane zase za další roky po volbách. Asi se na tom shodneme, že to dobře není. Trochu mě to udivuje, protože v normálních diskusích se shodneme na většině věcí, ale pak, když dojde na hlasování, velmi často to jde po politických stranách. Ale jsme v politice, tak to tak je.

Já si osobně myslím, že za to, že v budoucnu by mohl nastat problém ve financování důchodů, nenesou vinu stávající důchodci. Nenesou na tom vinu ti, kteří mohli jít do předčasných důchodů, v důsledku této změny, která nastává pro ně ze dne na den, nebudou moci. To je to, co mně osobně vadí nejvíce. Jestli mluvíme o tom, že je to reforma, že je to dlouhodobá záležitost, ale přesto chceme, aby nabyla účinnosti první den měsíce následujícího po schválení, to znamená v podstatě za týden, přestože obecně i u běžných zákonů máme pravidla, že účinnost nastává k 1. 7. nebo k 1. 1., co je tak strašně důležitého, aby toto platilo za pár dní...

Ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s panem ministrem ještě v loňském roce v podstatě nabádalo lidi a upozorňovalo, že je výhodné si požádat o předčasný důchod, což pak vedlo, protože to bylo v médiích, k zahlcení státní správy a k tomu, že se ani nestíhaly vyřizovat důchody. Je fajn, že přišla sebereflexe a že se ukázalo, že to způsobilo problém. O to horší je, že teď trestáme ty, kteří nemohli do předčasného důchodu jít, teď, přestože měli možnost od září jít pět roků před ukončením toho věku, ze dne na den se jim situace zhorší. Pan ministr možná bude protestovat, ale to je dohledatelné v médiích. Podivovali se nad tím i odborníci, že se v legislativní nouzi nepřipravilo opatření, které by tu nespravedlnost, že ten, kdo jde do předčasného důchodu, má mnohem vyšší důchod než ten, kdo pracuje, že se to neřešilo. Naopak byli lidé upozorňováni na to, že je to pro ně výhodné. Lidé, co se dočtou v tisku, tak většinou dělají.

Já tady mám v té souvislosti dva čerstvé články. Jeden je z 16. 8., z Deníku: Předčasný důchod, proč se to vyplatí právě nyní? Je to odborný článek, který popisuje, jaké změny má přinést tento zákon. Jak se vyplatí teď ještě pořád odejít do předčasného důchodu. V tomtéž tisku, v Deníku, o jeden den později, 17. 8., ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka říká: Předčasný důchod se nyní většině žadatelů nevyplatí. Jestli my schválíme ten zákon, po 1. 9. ti, kteří mohli podle stávajícího zákona odejít o pět let dříve, prostě dva roky nebudou moci. Je to zásadní změna k horšímu. Proč těm lidem neříkáme pravdu?

Teď ještě další důvod. V původním vládním návrhu byla odložena účinnost 13 měsíců pro to, co jsem teď řekl. Tu změnu z pěti let na tři. A pro další parametrickou změnu, z 35 let na 40 let. Pozměňovacím návrhem v Poslanecké sněmovně výboru pro sociální politiku a odsouhlasením panem ministrem došlo ke změně. Ta 13měsíční lhůta zůstala u změny z 35 na 40 let. Ale zmizela právě u té věci z pěti let na tři roky. To si myslím, že je poměrně velká nespravedlnost. Lidé neodcházejí do předčasného důchodu z hobby. Přeci oni mohou mít spoustu důvodů. Mohou mít zdravotní potíže. Může to být z jiných důvodů, rodinných důvodů. Potřebují se starat o vnuky. Důvodů může být spousta. Většina z nich to nedělá pro peníze. Koneckonců dlouhou dobu platilo, že do předčasného důchodu se neodchází právě proto, že tam jsou sankce, které to snižují, a že to výhodné není.

Loňský rok byl výjimka, paradox, teď z nich děláme lumpy, že chtějí odejít do předčasného důchodu. Myslím, že správné by bylo tyto změny, např. ten předčasný důchod pouze na tři roky předem, rozložit do více let. Jestli má někdo 50, možná 55 a ví, že odejde v 62 a nebude moci odejít v 60, to asi skousne. Ale ten, kdo má narozeniny 2. září, tak si myslím, že takováto změna ze dne na den, že to prostě úplně fér není vůči těm občanům a že si to nezaslouží, a ještě se to dalo legislativně vyřešit trochu jinak.

To je v podstatě téměř vše, co jsem vám chtěl říct, vím, že to projde. Rád bych vám, zástupcům vládních stran popřál hodně štěstí v příštích volbách, budete to potřebovat.

vystoupení Petra Víchy
(čas 14:04:47 - 14:08:09)

Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Říkal jsem, že nebudeme obstruovat a už jsem tady podruhé, což obvykle nebývám. Za to se omlouvám, není to obstrukce. A nejsem tady ani proto, že jsem ve střetu zájmů, protože v září bych už mohl jít do předčasného důchodu, budu muset dva roky čekat.

Ale rozhodně tady nejsem ani jako populistický hlasatel, jak tady bylo řečeno o těch, kteří jsou proti. To bych si vyhradil. Tím důvodem je, že pan ministr na mě reagoval, já bych chtěl reagovat na pana ministra. Cítil jsem, že se mu v mém vystoupení nelíbilo slovo nabádá. Já jej tedy beru zpět.

Nicméně i kolegové mi tady našli některé články, když opakovaně v tisku vycházely tiskové zprávy MPSV a ČSSZ, ve kterých bylo detailně popisováno, že je to výhodné pro ty lidi. Samozřejmě byť jste nenabádali, ti lidé nejsou hloupí a udělali to. Bylo to nespravedlivé, protože by mělo být nevýhodné odejít předčasně do důchodu. Neměli by ti lidé, co jdou předčasně, dostávat víc než ti, kteří pracují. To si myslím, že tak nemělo být. To se neřešilo. Řeší se to možná teď. Ale paradoxně potrestáním těch, kteří tehdy nemohli a teď nebudou moci.

Potom jste ještě reagoval na tu záležitost týkající se toho, že to pro ně není výhodné, teď odejít. Argumentoval jste těmi poklesy důchodů. Ano, tak by to mělo být. Každý by měl mít možnost se rozhodnout, jestli odejde se sankcemi, s nižším důchodem, nebo jestli bude ještě pracovat. Vesměs v celé historii to bylo tak, že lidé málo odcházeli do předčasných důchodů, protože by měli srážky, raději pracovali až do úmoru, ba dostávali pak ještě více, když tu dobu překonali. Ale pořád mi jde o svobodu toho jednotlivce se rozhodnout. Tu jste teď lidem, kteří dva roky tam jsou, z pěti let na tři roky se to zkracuje, tu svobodu se rozhodnout, tu teď těm lidem bereme. Myslím si, že, zaznamenal jsem ty záležitosti, v dalším kroku pak budou řešeny ty náročné profese, že je to obtížné se rozhodnout, které profese to budou, o tom nemám pochyb, že to je těžké, že vy tam někoho definujete a někdo jiný se bude cítit ukřivděn a bude tam chtít být. Koneckonců jsme tu v minulosti řešili báňské záchranáře atd. Tam jde o to, aby náročné profese mohly odejít dříve do důchodu bez těch sankcí.

Ale my jsme teď lidem v náročných profesích vzali možnost odejít do předčasného důchodu, byť se sankcemi, i třeba proto, že zdravotně na tom nebyli dobře atd. To si myslím, že ten krok definování těch náročných profesí měl předcházet tomu zkrácení těch 5 let na 3 roky. Na tom si trvám, že takto by to mělo být, i když život není určitě jednoduchý. Vám to nezávidím, to definování těch náročných profesí.

Omlouvám se, že jsem vystupoval podruhé, ale měl jsem potřebu ještě některé věci dovysvětlit. Za slůvko "nabádá" se vám, pane ministře, omlouvám.Publikováno: 23.8.2023

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality1.7.2024
Mandátový a imunitní výbor

Mandátový a imunitní výbor Mandátový a imunitní výbor má spolu s Organizačním výborem mezi orgány Senátu zvláštní postavení – oba jsou zřizovány přímo ze zákona o jednacím řádu Senátu, tedy jejich ustavení je povinné. Jednání obou výborů jsou neveřejná, což rovněž vyplývá z jednacího řádu Senátu, a společným rysem je i to, že jejich člen může být zároveň členem jiného senátního výboru, může mít tedy „dvojí“ členství; v ostatních případech může být senátor v souladu s jednacím řádem členem pouze jednoho výboru Senátu.26.6.2024
Nový český rekord, na veslovací trenažéry usedlo 254 lidí

BOHUMÍN - Bohumíňáci s pomocí přátel překonali vlastní rekord! Na veslovací trenažéry jich usedlo 254, svůj loňský rekord překonali o 83 sportovců. Akci s dobročinným podtextem uspořádal spolu s partnery sportovní klub SK CrossWeightliftingGym Bohumín. Osobní rekord na trenažéru naplnil starosta Bohumína.27.5.2024
Bohumín se připravuje na evropské volby, Dolní Lutyně i na referendum

Také v Bohumíně se v pátek a v sobotu 7. a 8. června uskuteční volby do Evropského parlamentu. Probíhat budou v devatenácti stálých okrscích. Sousední Dolní Lutyni čeká v tomto termínu i referendum, v němž lidé odpoví, zda souhlasí s tím, aby obec využila všech svých práv k zabránění výstavby Strategického podnikatelského parku.8.3.2024
Strategický podnikatelský park? Obce na Bohumínsku požadují od státu důkladné prověření a záruky

BOHUMÍN – O přínosech a dopadech přípravy projektu stavby podnikatelského parku dnes (8. 3.) jednali zástupci Bohumína, Dolní Lutyně a Dětmarovic. Shodli se, že případný příchod investora, který chce na pozemcích o rozloze až 280 hektarů realizovat strategický projekt, nesmí snížit kvalitu života obyvatel regionu. Od státu budou požadovat důkladné prověření a záruky.

Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 371701