Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

4. schůze Senátu
1. den schůze – 14.12.2022

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Tisk č. 17

vystoupení Petra Víchy
(čas 15:05:58 - 15:16:36)

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Přiznám se, že jsem v tuto chvíli trochu na rozpacích, a to hned z několika důvodů. Ten první je, jsem tady už dlouho a nenavrhoval jsem příliš často zamítnutí nějakých zákonů a teď tak činím podruhé za sebou. A zrovna vždy, kdy je tady pan ministr Bartoš, tak ho chci ujistit, že to není nic osobního, má prostě smůlu, že předkládá špatné zákony. Na rozpacích jsem také proto, že jsem vůbec nevěděl o výběrových řízeních, ale myslím si, že je to v pořádku na rozdíl od kolegy Canova, protože v tom zákoně se píše, že před vznikem agentury lze konat výběrové řízení na obsazení služebního nebo pracovního místa v agentuře atd. Ale vážně. Pan ministr příliš nemluvil o tom zákonu, mluvil spíše obecně o tom, proč je důležité, aby tato agentura vznikla. Také tedy nebudu mluvit příliš o tom zákonu a řeknu pár důvodů osobních, proč si myslím, že ta agentura vzniknout nemá. Abych na to potom nezapomněl, tak dopředu dávám návrh na zamítnutí toho zákona, což jsem avizoval tím, že to dělám podruhé za sebou. Minule to ohlas nemělo, tak doufám, že dnes budeme úspěšnější. Nejdřív ocituji z vládního prohlášení: Ač jsem si vědom toho, že aby ten návrh byl na zamítnutí schválen, tak potřebuji podporu vládních senátorů, nechci je naštvat, ale přesto nemohu argumentovat proti tomu zákonu, aniž bych něco z toho vládního prohlášení přečetl. Jen dvě větičky. Postup státu musí být pro občany a podnikatele předvídatelný, proto je třeba přijímat zákony a jejich změny s dostatečným předstihem před jejich účinností, to je jedna, a druhá, na základě inventury všech agend státu do konce roku 2022 představíme konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst, zbytečné úřední úkony zrušíme a potřebné služby zefektivníme. Doplním ještě jednu věc, která se týká už digitálních služeb, a tam se píše: Posílíme odborné a personální kapacity centrálních úřadů pro provedení digitální transformace procesů, kvalitnější zadávání veřejných zakázek a jejich následné projektové řízení atd. atd. Čili z toho, co jsem četl naposledy, vyplývá, že se chce posílit odborné personální kapacity centrálních úřadů. Z nově navrženého zákona spíše vyplývá, že se chce zřídit nový úřad. Nelze posílit kapacity stávajících úřadů, zřídit nový úřad a zároveň snížit počet úředníků. Prostřednictvím pana předsedajícího se vás milé kolegyně a kolegové ptám, jestli někdo z vás si myslí, že je možné snížit počet úředníků vznikem nového úřadu? A já připomenu, ti, kteří jsou tady noví, ale někteří už tady byli, že jen za posledních pět let jsem se na to podíval, vždycky jsme tady byli spíše pro to, abychom zjednodušovali administrativu a nezřizovali nové úřady, tak jsme zřídili tyto úřady: úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře – to jsem si ani nepamatoval, úřad pro kontrolu politických stran a hnutí – to jako politici známe velmi dobře, koneckonců jsme minule tady volili předsedu, úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Národní sportovní agentura – to zdůrazňuji velmi vážně, protože tady jsme my jako Senát byli proti zřízení této Národní sportovní agentury. Myslím si, že všechny zkušenosti od jejího vzniku hovoří, že jsme tehdy postupovali naprosto správně a podobnost s Digitální a informační agenturou není náhodná.

A kromě toho ještě tedy jsme – a tady jsme byli všichni proti – zřídili státní stavební úřad, specializovaný státní stavební úřad, ale tady věřím, že pan ministr Bartoš přijde se zákonem, kde nebudu navrhovat zamítnutí. Tak. Jsem velmi potěšen stanovisky výborů, které to projednaly, protože když si přečtu a přeložím to stanovisko, které tady říkal kolega Plevný, tak v podstatě jenom potvrzuje, že ten úřad není v pořádku, že by neměl vzniknout, protože všechny kroky, kde vyzývá kompetentní orgány, aby atd., požaduje zavést strategické rozvahy, všechno toto mělo vzniknout dopředu, to jsme tady měli mít. A na základě toho teprve měla vzniknout tato agentura a ne, že teď až dodatečně něco takového žádáme. Proč jsem tady četl tu větičku z vládního prohlášení, že postup státu bude předvídatelný, a proto zákony budou předkládány s dostatečným předstihem. Jestliže toto je tak geniální návrh, tak je možné, že byl předložen s požadavkem, aby byl ve sněmovně schválen v 1. čtení a následně ze 13 pozměňovacích návrhů, které byly ať už výbory nebo poslanci podány, 12 bylo schváleno. Dvanáct pozměňovacích zákonů bylo schváleno, to znamená, že návrh, který byl ministerstvem předložen, a to tak dokonalý, aby byl schválen v 1. čtení bez jakéhokoliv návrhu, byl rozcupován už v Poslanecké sněmovně. A teď ještě taková poslední věc, která mě vede k tomu, proč si já osobně se svými životními zkušenostmi nemyslím, že zřízením jakéhokoliv nového úřadu může dojít ke snížení administrativy. Jsem ve veřejné správě od roku 1991. Možná už jsem to tady někdy v minulosti řekl. Tehdy nás bylo na Městském úřadě v Bohumíně 43 a neměli jsme počítače, mobily, tiskárny, kopírky, flashky, databanky, tablety, Facebook, Twitter, neznali jsme klávesu Ctrl + C, Ctrl + V, neměli jsme desítky serverů, ať už skutečných nebo virtuálních, měli jsme tělocvičnu, dnes tam máme archiv, protože přestože se všechno digitalizuje, tak všichni to požadují ještě v písemné podobě. Pravda, neměli jsme ani dotace, a nebyly ani úřady, které ty dotace kontrolovaly. Co tím chci říct? Dnes nás je 130. Všechno to, co jsem tady jmenoval, mají takřka všichni. Kromě toho máme Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní pozemkový úřad, to všechno, to teď řeknu, nebylo, neexistovalo v této době, neměli jsme EIA, SFŽP, budu říkat už jenom zkratky, ať to zkrátím, SFRB, GDPR, GPS, NKÚ, Úřad pro hospodářskou soutěž, ÚAP, ZURK, neměli jsme kraje, neměli jsme § 106, neměli jsme ÚAP, neměli jsme Agenturu pro ochranu přírody, neměli jsme registr smluv, neměli jsme registr obyvatel, CRR, IROP jsme neměli, masky, mapy, neměli jsme takřka nic. Jak je možné, že všechno tohle bylo zřizováno a ten technický rozvoj, když byl navrhován, vždy bylo řečeno, že to povede ke zjednodušení a ulehčení práce a uspoří to pracovní síly. Jak je možné, že nás dnes je 130 a když vypne proud nebo když nefungují centrální registry, což se stává velmi často, tak můžeme jít domů. Na základě této životní zkušenosti si nemyslím, že cesta ke zlepšení digitalizace, která určitě je potřebná, je, že k ní vede zřízení dalšího centrálního úřadu a nějaké agentury. Takže budu velmi rád, ještě tady padlo, myslím, od pana zpravodaje, co se stane, když to neschválíme, když jsem se tak nad tím zamýšlel, že když to neschválíme, tak se zkrátka nestane vůbec nic, zatímco když to schválíme, tak stovky ajťáků půl roku nebudou dělat vůbec nic na ministerstvech, protože se budou někam přesouvat. Už v zákoně je, že 185 ajťáků z ministerstva a plus nově přijatých 125 jako by byli na trhu tak jako volně, tak ti vytvoří teď tu agenturu a vytvoří se tam struktura a najednou začne všechno fungovat.

Milé kolegyně, vážení kolegové, jestli to bude schváleno, tak se vsadím, že to tak dobře fungovat nebude.

A teď poslední věc, na kterou nechci zapomenout. Přeji vám všem přes tady projednávané zákony krásné vánoční svátky a hodně úspěchů v novém roce a levnou elektřinu a plyn.Publikováno: 14.12.2022

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality1.7.2024
Mandátový a imunitní výbor

Mandátový a imunitní výbor Mandátový a imunitní výbor má spolu s Organizačním výborem mezi orgány Senátu zvláštní postavení – oba jsou zřizovány přímo ze zákona o jednacím řádu Senátu, tedy jejich ustavení je povinné. Jednání obou výborů jsou neveřejná, což rovněž vyplývá z jednacího řádu Senátu, a společným rysem je i to, že jejich člen může být zároveň členem jiného senátního výboru, může mít tedy „dvojí“ členství; v ostatních případech může být senátor v souladu s jednacím řádem členem pouze jednoho výboru Senátu.26.6.2024
Nový český rekord, na veslovací trenažéry usedlo 254 lidí

BOHUMÍN - Bohumíňáci s pomocí přátel překonali vlastní rekord! Na veslovací trenažéry jich usedlo 254, svůj loňský rekord překonali o 83 sportovců. Akci s dobročinným podtextem uspořádal spolu s partnery sportovní klub SK CrossWeightliftingGym Bohumín. Osobní rekord na trenažéru naplnil starosta Bohumína.27.5.2024
Bohumín se připravuje na evropské volby, Dolní Lutyně i na referendum

Také v Bohumíně se v pátek a v sobotu 7. a 8. června uskuteční volby do Evropského parlamentu. Probíhat budou v devatenácti stálých okrscích. Sousední Dolní Lutyni čeká v tomto termínu i referendum, v němž lidé odpoví, zda souhlasí s tím, aby obec využila všech svých práv k zabránění výstavby Strategického podnikatelského parku.8.3.2024
Strategický podnikatelský park? Obce na Bohumínsku požadují od státu důkladné prověření a záruky

BOHUMÍN – O přínosech a dopadech přípravy projektu stavby podnikatelského parku dnes (8. 3.) jednali zástupci Bohumína, Dolní Lutyně a Dětmarovic. Shodli se, že případný příchod investora, který chce na pozemcích o rozloze až 280 hektarů realizovat strategický projekt, nesmí snížit kvalitu života obyvatel regionu. Od státu budou požadovat důkladné prověření a záruky.

Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 371701