Návrh zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

2. den schůze – 24.06.2022

Návrh zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Vystoupení Petra Víchy
(čas 09:20:07 - 09:25:12)

Tisk č. 260

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Zákon prošel ve sněmovně jako nůž máslem, předpokládám, že podobně to bude i tady. Ale protože se stavebním zákonem zabýváme poměrně důkladně, pravidelně, rád bych upozornil na některá úskalí.

Zákon tady máme čtyři měsíce po zahájení konfliktu. Byl přijat v legislativní nouzi zrychleně. Nikde se ovšem nepíše, že bydlení, které bychom měli urychlit, pak musí používat uprchlíci. Na to jenom upozorňuji, že to tam nikde není. To, co teď řeknu, řeknu jenom proto, abych upozornil, že to nemusí být tak rychlé, jak si myslíme.

Vlastníkem nebo investorem podle tohoto zákona může být pouze stát, kraj, obec a těmito subjekty zřizované nebo zakládané organizace. Uvedu to na příkladu města, které by se rozhodlo, že chce podle tohoto zákona urychleně něco pro uprchlíky postavit. Město se rozhodne, že bude chtít stavět dočasnou stavbu na tři roky, nezbytnou, mimo územní plán. Otázka zní proč, protože všichni mají v územních plánech také pozemky, které jsou určeny k stavbě pro bydlení. Ale dobře, uvedu tento příklad, protože ten zákon to řeší. Jako první krok budou hledat projektanta, všichni víme, jak to dneska je těžké ho najít. Ale dobře, najdou ho. Ten projektant zpracuje dokumentaci, cituji z § 7, 2c): Dokumentaci nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. To zpracuje. Podle toho asi určí i nějaký rozpočet. Pak se sejde zastupitelstvo, které schválí tuto investici v rozpočtu. Rada rozhodne o stavbě mimo územní plán. Stavební úřad, tady říkám, roky jsme byli krmeni tím, jaká tady je systémová podjatost, stavební úřad rozhodne, že na žádost rady postaví mimo územní plán akci, kterou město chce stavět, a povolí ji, na základě dokumentace nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. Podotýkám ještě, a to je objemná záležitost, § 9: Dotčený orgán vydá závazné stanovisko k nezbytné stavbě bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. Lhůtu pro vydání závazného stanoviska nelze prodloužit. Druhý odstavec § 9: Vlastník technické infrastruktury sdělí stavebníkovi údaje o její poloze, podmínkách napojení a ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby, a to do 15 dnů ode dne podání žádosti stavebníka. Nevím, proč se tady už nehovoří o tom, že lhůtu nelze prodloužit. Ale obecně je to jedno, protože víme, jak to s těmi lhůtami stejně je. Doporučuji, aby, až bude ministerstvo předkládat novelu stavebního zákona, tyto dva odstavce tam dalo. Už nemusí dělat vůbec nic, urychlí se stavební řízení o hodně a hodně měsíců, někde i let, pokud se jedná o vyjádření státních institucí. Takže se vrátím, stavební úřad vydá to, co jsem říkal, to povolení. Město na základě dokumentace nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy, podle zákona o zadávání veřejných zakázek vypíše soutěž.

Bylo sice řečeno na výboru, že to můžou být montované stavby. Jenom podotýkám, že by bylo porušením zákona, kdyby bylo řečeno, který přesně výrobek to bude, tam může být jeho popis, ale nemůže být definován výrobek.

Proběhne řádná soutěž, pokud se tedy podle dokumentace nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy dá vůbec vysoutěžit a vysoutěží se, firma tedy bude stavět. Nezávidím technickému dozoru, který bude na základě dokumentace nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru, s příslušnými výkresy kontrolovat, zda je vše v pořádku. Držím palce a těším se, až bude podle tohoto zákona postavena první stavba. Děkuji za pozornost.Publikováno: 24.6.2022

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality30.3.2023
Bohumín představuje podobu chystaného sanatoria pro seniory

BOHUMÍN – Moderní sanatorium pro seniory, kteří trpí vleklými zdravotními obtížemi, chce v příštích letech postavit město v areálu své nemocnice. Projekt je zatím jen »na papíře«, přesto už nabývá konkrétních obrysů. Třípodlažní objekt by měl pomoci řešit rostoucí poptávku po péči o dlouhodobě nemocné osoby.5.1.2023
Petr Vícha se sešel se starosty Rychvaldu, Dolní Lutyně i polských Krzyżanowic

Senátor a starosta Bohumína Petr Vícha se koncem roku sešel s nově zvolenými zástupci sousední Dolní Lutyně a Rychvaldu. Nechybělo ani setkání se starostou polských Krzyżanowic.24.11.2022
Starostové jednali s ČEZem o dodávce tepla z Dětmarovic

Zástupci měst a obcí okresu Karviná jednali v listopadu v Čeladné se  zástupci ČEZu, ČEZ Teplárenské, ČEZ distribuce a ČEZ Esco o vzájemné spolupráci a využití dotací, ale hlavně o dodávce tepla z Elektrárny Dětmarovice do Orlové a Bohumína, které primárně zásobuje dětmarovický teplovod.17.10.2022
Bohumín povede další čtyři roky Petr Vícha, zvolen byl už poosmé

Starostou Bohumína zůstane i po osmadvaceti letech Petr Vícha. Na dnešním ustavujícím zastupitelstvu, které trvalo shodně jako před čtyřmi lety 42 minut, už poosmé obhájil post prvního muže města. Nic se nemění ani na pozicích místostarostů, kterými zůstávají Igor Bruzl a Lumír Macura.

Copyright © 2007 - 2023 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 361923