Návrh zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

2. den schůze – 24.06.2022

Návrh zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Vystoupení Petra Víchy
(čas 09:20:07 - 09:25:12)

Tisk č. 260

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Zákon prošel ve sněmovně jako nůž máslem, předpokládám, že podobně to bude i tady. Ale protože se stavebním zákonem zabýváme poměrně důkladně, pravidelně, rád bych upozornil na některá úskalí.

Zákon tady máme čtyři měsíce po zahájení konfliktu. Byl přijat v legislativní nouzi zrychleně. Nikde se ovšem nepíše, že bydlení, které bychom měli urychlit, pak musí používat uprchlíci. Na to jenom upozorňuji, že to tam nikde není. To, co teď řeknu, řeknu jenom proto, abych upozornil, že to nemusí být tak rychlé, jak si myslíme.

Vlastníkem nebo investorem podle tohoto zákona může být pouze stát, kraj, obec a těmito subjekty zřizované nebo zakládané organizace. Uvedu to na příkladu města, které by se rozhodlo, že chce podle tohoto zákona urychleně něco pro uprchlíky postavit. Město se rozhodne, že bude chtít stavět dočasnou stavbu na tři roky, nezbytnou, mimo územní plán. Otázka zní proč, protože všichni mají v územních plánech také pozemky, které jsou určeny k stavbě pro bydlení. Ale dobře, uvedu tento příklad, protože ten zákon to řeší. Jako první krok budou hledat projektanta, všichni víme, jak to dneska je těžké ho najít. Ale dobře, najdou ho. Ten projektant zpracuje dokumentaci, cituji z § 7, 2c): Dokumentaci nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. To zpracuje. Podle toho asi určí i nějaký rozpočet. Pak se sejde zastupitelstvo, které schválí tuto investici v rozpočtu. Rada rozhodne o stavbě mimo územní plán. Stavební úřad, tady říkám, roky jsme byli krmeni tím, jaká tady je systémová podjatost, stavební úřad rozhodne, že na žádost rady postaví mimo územní plán akci, kterou město chce stavět, a povolí ji, na základě dokumentace nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. Podotýkám ještě, a to je objemná záležitost, § 9: Dotčený orgán vydá závazné stanovisko k nezbytné stavbě bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. Lhůtu pro vydání závazného stanoviska nelze prodloužit. Druhý odstavec § 9: Vlastník technické infrastruktury sdělí stavebníkovi údaje o její poloze, podmínkách napojení a ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby, a to do 15 dnů ode dne podání žádosti stavebníka. Nevím, proč se tady už nehovoří o tom, že lhůtu nelze prodloužit. Ale obecně je to jedno, protože víme, jak to s těmi lhůtami stejně je. Doporučuji, aby, až bude ministerstvo předkládat novelu stavebního zákona, tyto dva odstavce tam dalo. Už nemusí dělat vůbec nic, urychlí se stavební řízení o hodně a hodně měsíců, někde i let, pokud se jedná o vyjádření státních institucí. Takže se vrátím, stavební úřad vydá to, co jsem říkal, to povolení. Město na základě dokumentace nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy, podle zákona o zadávání veřejných zakázek vypíše soutěž.

Bylo sice řečeno na výboru, že to můžou být montované stavby. Jenom podotýkám, že by bylo porušením zákona, kdyby bylo řečeno, který přesně výrobek to bude, tam může být jeho popis, ale nemůže být definován výrobek.

Proběhne řádná soutěž, pokud se tedy podle dokumentace nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy dá vůbec vysoutěžit a vysoutěží se, firma tedy bude stavět. Nezávidím technickému dozoru, který bude na základě dokumentace nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru, s příslušnými výkresy kontrolovat, zda je vše v pořádku. Držím palce a těším se, až bude podle tohoto zákona postavena první stavba. Děkuji za pozornost.Publikováno: 24.6.2022

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality1.7.2024
Mandátový a imunitní výbor

Mandátový a imunitní výbor Mandátový a imunitní výbor má spolu s Organizačním výborem mezi orgány Senátu zvláštní postavení – oba jsou zřizovány přímo ze zákona o jednacím řádu Senátu, tedy jejich ustavení je povinné. Jednání obou výborů jsou neveřejná, což rovněž vyplývá z jednacího řádu Senátu, a společným rysem je i to, že jejich člen může být zároveň členem jiného senátního výboru, může mít tedy „dvojí“ členství; v ostatních případech může být senátor v souladu s jednacím řádem členem pouze jednoho výboru Senátu.26.6.2024
Nový český rekord, na veslovací trenažéry usedlo 254 lidí

BOHUMÍN - Bohumíňáci s pomocí přátel překonali vlastní rekord! Na veslovací trenažéry jich usedlo 254, svůj loňský rekord překonali o 83 sportovců. Akci s dobročinným podtextem uspořádal spolu s partnery sportovní klub SK CrossWeightliftingGym Bohumín. Osobní rekord na trenažéru naplnil starosta Bohumína.27.5.2024
Bohumín se připravuje na evropské volby, Dolní Lutyně i na referendum

Také v Bohumíně se v pátek a v sobotu 7. a 8. června uskuteční volby do Evropského parlamentu. Probíhat budou v devatenácti stálých okrscích. Sousední Dolní Lutyni čeká v tomto termínu i referendum, v němž lidé odpoví, zda souhlasí s tím, aby obec využila všech svých práv k zabránění výstavby Strategického podnikatelského parku.8.3.2024
Strategický podnikatelský park? Obce na Bohumínsku požadují od státu důkladné prověření a záruky

BOHUMÍN – O přínosech a dopadech přípravy projektu stavby podnikatelského parku dnes (8. 3.) jednali zástupci Bohumína, Dolní Lutyně a Dětmarovic. Shodli se, že případný příchod investora, který chce na pozemcích o rozloze až 280 hektarů realizovat strategický projekt, nesmí snížit kvalitu života obyvatel regionu. Od státu budou požadovat důkladné prověření a záruky.

Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 371702