Návrh zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

2. den schůze – 24.06.2022

Návrh zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Vystoupení Petra Víchy
(čas 09:20:07 - 09:25:12)

Tisk č. 260

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Zákon prošel ve sněmovně jako nůž máslem, předpokládám, že podobně to bude i tady. Ale protože se stavebním zákonem zabýváme poměrně důkladně, pravidelně, rád bych upozornil na některá úskalí.

Zákon tady máme čtyři měsíce po zahájení konfliktu. Byl přijat v legislativní nouzi zrychleně. Nikde se ovšem nepíše, že bydlení, které bychom měli urychlit, pak musí používat uprchlíci. Na to jenom upozorňuji, že to tam nikde není. To, co teď řeknu, řeknu jenom proto, abych upozornil, že to nemusí být tak rychlé, jak si myslíme.

Vlastníkem nebo investorem podle tohoto zákona může být pouze stát, kraj, obec a těmito subjekty zřizované nebo zakládané organizace. Uvedu to na příkladu města, které by se rozhodlo, že chce podle tohoto zákona urychleně něco pro uprchlíky postavit. Město se rozhodne, že bude chtít stavět dočasnou stavbu na tři roky, nezbytnou, mimo územní plán. Otázka zní proč, protože všichni mají v územních plánech také pozemky, které jsou určeny k stavbě pro bydlení. Ale dobře, uvedu tento příklad, protože ten zákon to řeší. Jako první krok budou hledat projektanta, všichni víme, jak to dneska je těžké ho najít. Ale dobře, najdou ho. Ten projektant zpracuje dokumentaci, cituji z § 7, 2c): Dokumentaci nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. To zpracuje. Podle toho asi určí i nějaký rozpočet. Pak se sejde zastupitelstvo, které schválí tuto investici v rozpočtu. Rada rozhodne o stavbě mimo územní plán. Stavební úřad, tady říkám, roky jsme byli krmeni tím, jaká tady je systémová podjatost, stavební úřad rozhodne, že na žádost rady postaví mimo územní plán akci, kterou město chce stavět, a povolí ji, na základě dokumentace nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. Podotýkám ještě, a to je objemná záležitost, § 9: Dotčený orgán vydá závazné stanovisko k nezbytné stavbě bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. Lhůtu pro vydání závazného stanoviska nelze prodloužit. Druhý odstavec § 9: Vlastník technické infrastruktury sdělí stavebníkovi údaje o její poloze, podmínkách napojení a ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby, a to do 15 dnů ode dne podání žádosti stavebníka. Nevím, proč se tady už nehovoří o tom, že lhůtu nelze prodloužit. Ale obecně je to jedno, protože víme, jak to s těmi lhůtami stejně je. Doporučuji, aby, až bude ministerstvo předkládat novelu stavebního zákona, tyto dva odstavce tam dalo. Už nemusí dělat vůbec nic, urychlí se stavební řízení o hodně a hodně měsíců, někde i let, pokud se jedná o vyjádření státních institucí. Takže se vrátím, stavební úřad vydá to, co jsem říkal, to povolení. Město na základě dokumentace nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy, podle zákona o zadávání veřejných zakázek vypíše soutěž.

Bylo sice řečeno na výboru, že to můžou být montované stavby. Jenom podotýkám, že by bylo porušením zákona, kdyby bylo řečeno, který přesně výrobek to bude, tam může být jeho popis, ale nemůže být definován výrobek.

Proběhne řádná soutěž, pokud se tedy podle dokumentace nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy dá vůbec vysoutěžit a vysoutěží se, firma tedy bude stavět. Nezávidím technickému dozoru, který bude na základě dokumentace nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru, s příslušnými výkresy kontrolovat, zda je vše v pořádku. Držím palce a těším se, až bude podle tohoto zákona postavena první stavba. Děkuji za pozornost.Publikováno: 24.6.2022

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality12.1.2024
Bohumín i dopravní inspektorát se k ostrému měření rychlosti staví rezervovaně

BOHUMÍN – Sedm ulic, kde by výhledově mohly přibýt »ostré« radary na měření rychlosti aut, vytipovali společně Bohumín, Rychvald a Dolní Lutyně. Jejich zprovoznění však není samospasitelné, plány navíc musí posvětit dopravní inspektorát. Ten se k represivnímu opatření zatím staví zdrženlivě.

Orlovská, Bohumínská a Michálkovická ulice v Rychvaldu, Bezručova a Rychvaldská ulice v Dolní Lutyni a Bezručova a Opletalova ulice v Bohumíně. To jsou místa, kde by v budoucnu mohly přibýt stacionární radary. Nejvíce o jejich instalaci stojí sousední Rychvald.3.10.2023
Projekt přerodu veteriny na zubní kliniku je u konce, lékaři se stěhují

Nová zubní klinika v Bohumíně, kterou v posledních pěti měsících vybudovalo na své náklady město, začne v říjnu sloužit pacientům. Tři stomatology čeká v příštích dnech stěhování do kompletně vybavených ordinací. Bohumín tak zajistil dentální péči třem tisícům svých obyvatel.17.7.2023
Bohumín se obává zastavení výstavby protipovodňové hráze

BOHUMÍN – Stavbě protipovodňové hráze v Bohumíně-Pudlově, která má zabránit ničivým následkům záplav, hrozí zastavení. Ministerstvo zemědělství avizovalo, že kvůli vládnímu úspornému balíčku aktuálně není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci za 400 milionů korun. Vláda přitom proklamovala, že škrty se nedotknou investic.7.6.2023
Otevřený dopis ministru životního prostředí

Vážený pane ministře,

jako představitel města střední velikosti o 20 tisíci obyvatelích, které přes dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, neustále reaguje na vývoj odpadové legislativy a nastavené cíle pro obce, se musím vyjádřit k Vašemu dopisu z 22. 5. 2023, určeného obcím. Reagovat na něj musím i jako senátor, který se k návrhu zákona o obalech bude vyjadřovat v legislativním procesu.

V Programovém prohlášení vlády bylo uvedeno: "Zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník)." Na tiskové konferenci 16. 5. 2023 jste uvedl: „Nebavíme se o tom, zda systém bude, to je rozhodnuto. Bavíme se o tom, jak bude fungovat.“ Věřím, že jste tato slova mínil v nadsázce a máte skutečně zájem diskutovat a slyšet názory měst a obcí, kterých se zavedení zálohování významně dotkne, ale také stanoviska z řad odborné veřejnosti působící v oblasti odpadového hospodářství.

Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 369926