Návrh senátního návrhu zákona senátora Miroslava Balatky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

1. den schůze – 02.03.2022

Návrh senátního návrhu zákona senátora Miroslava Balatky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 149

Vystoupení Petra Víchy
(čas 17:11:25 - 17:13:07)

Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, přizná se, že jsem velmi šťasten, že nejsem garančním zpravodajem tohoto tisku, protože, jak tady bylo řečeno, on má poměrně pohnutou historii. Jednodušší by bylo, kdyby tehdy sněmovna přijala tu verzi, kterou jsme my při projednávání horního zákona v roce 2021 tuším v lednu tady schválili, kde se přerozdělil ten výnos mezi kraje. Ale to sněmovna neschválila, proto byl podán nový návrh pod číslem senátního tisku 148. Ten nebyl shledán ideálním, proto byl stažen. Byl podán po číslem 149 nový návrh, jehož historii nám už tady předkladatel, pan kolega senátor Balatka, představil. Abych to nekomplikoval, tak v prosinci projednal tedy ten návrh v určitém stavu vývoje výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. A doporučil Senátu PČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Podotýkám ale, že to byly pozměňovací návrhy, které byly platné tehdy. A teď hospodářský výbor už mezitím přijal jiné pozměňovací návrhy. Tak to jenom pro zjednodušení té situace. A já věřím, že po další proběhlé diskusi a dalších podaných pozměňovacích návrzích se v tom pak náležitě zorientujeme. Jak tady bylo řečeno, nejde o příliš velké částky, ale všichni z nich něco chtějí mít. Děkuji za pozornost.Publikováno: 2.3.2022

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality30.3.2023
Bohumín představuje podobu chystaného sanatoria pro seniory

BOHUMÍN – Moderní sanatorium pro seniory, kteří trpí vleklými zdravotními obtížemi, chce v příštích letech postavit město v areálu své nemocnice. Projekt je zatím jen »na papíře«, přesto už nabývá konkrétních obrysů. Třípodlažní objekt by měl pomoci řešit rostoucí poptávku po péči o dlouhodobě nemocné osoby.5.1.2023
Petr Vícha se sešel se starosty Rychvaldu, Dolní Lutyně i polských Krzyżanowic

Senátor a starosta Bohumína Petr Vícha se koncem roku sešel s nově zvolenými zástupci sousední Dolní Lutyně a Rychvaldu. Nechybělo ani setkání se starostou polských Krzyżanowic.24.11.2022
Starostové jednali s ČEZem o dodávce tepla z Dětmarovic

Zástupci měst a obcí okresu Karviná jednali v listopadu v Čeladné se  zástupci ČEZu, ČEZ Teplárenské, ČEZ distribuce a ČEZ Esco o vzájemné spolupráci a využití dotací, ale hlavně o dodávce tepla z Elektrárny Dětmarovice do Orlové a Bohumína, které primárně zásobuje dětmarovický teplovod.17.10.2022
Bohumín povede další čtyři roky Petr Vícha, zvolen byl už poosmé

Starostou Bohumína zůstane i po osmadvaceti letech Petr Vícha. Na dnešním ustavujícím zastupitelstvu, které trvalo shodně jako před čtyřmi lety 42 minut, už poosmé obhájil post prvního muže města. Nic se nemění ani na pozicích místostarostů, kterými zůstávají Igor Bruzl a Lumír Macura.

Copyright © 2007 - 2023 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 361923