Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

7. schůze Senátu

2. den schůze – 18. 3. 2021

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 55

Vystoupení Petra Víchy
(čas 20:38:44 - 20:41:49)

Vážený pane předsedo, pane poslanče, milé kolegyně, vážení kolegové, v tuto pozdní hodinu vystupuji před vámi s určitou prosbou. Myslím si, že je jasné, že ten zákon dobrý není, že je zbytný, že i bez něj lze zadávat. A k tomu dospěl i ÚPV a komise. Přesto vás prosím, abyste pro zamítnutí tohoto zákona nehlasovali, protože možná je zbytný, ale nemyslím si, že by to škodilo, kdybychom jej propustili dál. Ale chtěli bychom, a hospodářský výbor to vyjádřil ve svém usnesení, využít této příležitosti, že tady máme teď zákon o zadávání zakázek a naplnit tu vůli, kterou jsme naprostou většinou vyjádřili na konci loňského roku při schvalování balíčku zákonů o odpadech. Tehdy sem přišly čtyři odpadové zákony a jeden z nich, konkrétně senátní tisk č. 322, zákon, kterým se měnily některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, obsahoval v PS schválený přílepek, kterým, aniž by to prošlo předtím legislativním procesem, schválili změnu tzv. odpovědného zadávání zakázek.

Konstatuji, že už tehdy k tomu byly výrazné výhrady. A to jak Svazu měst a obcí, tak MMR. A my jsme tady naprostou většinou schválili, že to vypustíme z toho zákona. A vzhledem k tomu, že jsme schválili také odklad celého odpadového balíčku o rok, tak nás PS přehlasovala. Podotýkám, že zákon o zadávání zakázek obsahuje odpovědné zadávání zakázek již dnes, je to možnost. Ale tam se to dostalo přílepkem do paragrafu, který to nařizuje. A to i u zakázek malého rozsahu. U všech zakázek. A to způsobuje obcím, krajům, ale i všem ostatním veřejným zadavatelům velké potíže, protože každá zakázka je samozřejmě naprosto jiného charakteru a naprosto jinak by se u ní měly charakterizovat podmínky odpovědného zadávání.

Já vás tedy prosím, abychom nehlasovali, abychom to skousli, tu zbytečnost novely, abychom nehlasovali pro zamítnutí a abychom toho tentokrát využili pro dobrou věc a opravili zákon ve smyslu usnesení hospodářského výboru. Poslaly nám k tomu teď i stanoviska jak MMR, tak opět Svaz měst a obcí. A myslím si, že by to bylo ku prospěchu věci.

Děkuji za pozornost.Publikováno: 18.3.2021

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality30.3.2023
Bohumín představuje podobu chystaného sanatoria pro seniory

BOHUMÍN – Moderní sanatorium pro seniory, kteří trpí vleklými zdravotními obtížemi, chce v příštích letech postavit město v areálu své nemocnice. Projekt je zatím jen »na papíře«, přesto už nabývá konkrétních obrysů. Třípodlažní objekt by měl pomoci řešit rostoucí poptávku po péči o dlouhodobě nemocné osoby.5.1.2023
Petr Vícha se sešel se starosty Rychvaldu, Dolní Lutyně i polských Krzyżanowic

Senátor a starosta Bohumína Petr Vícha se koncem roku sešel s nově zvolenými zástupci sousední Dolní Lutyně a Rychvaldu. Nechybělo ani setkání se starostou polských Krzyżanowic.24.11.2022
Starostové jednali s ČEZem o dodávce tepla z Dětmarovic

Zástupci měst a obcí okresu Karviná jednali v listopadu v Čeladné se  zástupci ČEZu, ČEZ Teplárenské, ČEZ distribuce a ČEZ Esco o vzájemné spolupráci a využití dotací, ale hlavně o dodávce tepla z Elektrárny Dětmarovice do Orlové a Bohumína, které primárně zásobuje dětmarovický teplovod.17.10.2022
Bohumín povede další čtyři roky Petr Vícha, zvolen byl už poosmé

Starostou Bohumína zůstane i po osmadvaceti letech Petr Vícha. Na dnešním ustavujícím zastupitelstvu, které trvalo shodně jako před čtyřmi lety 42 minut, už poosmé obhájil post prvního muže města. Nic se nemění ani na pozicích místostarostů, kterými zůstávají Igor Bruzl a Lumír Macura.

Copyright © 2007 - 2023 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 361923