Návrh na změnu zákona o rozpočtovém určení daní

15. schůze Senátu (10. funkční období)

1. den schůze – 2. prosince 2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

Vystoupení Petra Víchy
(čas 17:39 - 17:48)

Tisk č. 149

Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane místopředsedo vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Můj předřečník mi velmi ulehčil práci. Přesto cítím jako předseda klubu ČSSD, abych se k té záležitosti vyjádřil.

Ohlašuji dopředu určitý střet zájmů, jsem zároveň starostou města a o rozpočtovém určení daní pro obce tady bude možná největší válka. Myslím si, že za tu dobu, co mě znáte, nikdo nemůže mě podezírat, že bych byl proti obcím. Přesto dnes možná budu vystupovat ve smyslu toho, co tady řekl můj předčřečník, tak trošku proti nim.

První věc, kterou chci říct, je, že přesně se potvrzuje to, že je prosinec, my tady máme rozpočtové určení daní. Od 1. 1. to má platit a jsme v obtížné pozici, v časové tísni, státní rozpočet se bude projednávat příští týden, devátého tuším ve sněmovně, třetí čtení, a  jsme tím nějakým způsobem vázáni. A do rozpočtu roku 2016 můžeme opravdu velmi obtížné zasahovat.

Druhá věc – jsme oslovováni zástupci obcí, ať už ze Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, nebo z obcí z našich volebních obvodů, odkud nám píšou dopisy a maily, abychom podpořili obce. A my jsme teď pod těžkým dilematem, protože to je o tom, jestli je lepší vrabec v hrsti, nebo holub na střeše. O ničem jiném to dneska tady nebude. Vzhledem k tomu, že jsme Senát, o jehož případných návrzích rozhoduje sněmovna, a vy přece dobře víte, jak to ve sněmovně může nebo nemusí nakonec skončit.

Minule jsme tady projednávali registr smluv a dostali jsme na frak. Udělali z nás blbce, můžeme si to takto říct, chvilku potom, co to bylo odsouhlaseno, tak už padala slova, bude nutné přijmout novelu, která ten Budvar atd. bude řešit. A úplně stejně to může dopadnout u rozpočtového určení daní. Ať tady přijmeme cokoliv, tak může nakonec zvítězit varianta, že nám sněmovna dá zapravdu, pokud třeba navýšíme pro obce, může být prohlasována ta původní verze, která zvýší krajům, a  nebo taky, přiznejme si, se zlomyslností některým poslancům vlastní může být přijata varianta, že nebude přijato nic. To si přiznejme, že takto to být může. Kdo tvrdí, že ne, tak je velkým optimistou. Může to tak být.

Kraje nedostanou nic, budou naštvané na nás, na senátory, že jsme chtěli pro obce. Obce nedostanou nic. Může to tak být. Chci, abychom si uvědomili, že to tak může být. Že my to nemáme ve svých rukou. My tady dnes budeme rozhodovat o nějakých variantách, ale sněmovna o tom nakonec rozhodne. A přesně jako můj předřečník si musím bohužel povzdechnout nad tím, že ti, kteří nás dneska přesvědčují, viz pan předseda Sdružení místních samospráv, pan Polčák, abychom tady podpořili obce výrazným navýšením, tak to byli přesně ti, kteří předtím ty obce o to připravili. V rámci těch balíčků opatření, které ve  sněmovně byly přijímány.

A to tady vůbec neřešíme. Ještě 17 % na výkon státní správy, které byly odebrány obcím, a nikdo se k nim příliš nevrací, přestože všechny důvody pro to už padly. Bylo to v souvislosti s krizí. Krize opadla, máme nejvyšší růst v Evropě, ale na výkon státní správy obcím se nevrátilo nic. Je to tak. A já se nechci dotknout kolegů ze STANu, ani kolegů z ODS, ale za jejich vlád to takto bylo a s těmito zdůvodněními jsme tady protestovali. Někteří zleva, tak to bylo přijato a  já se k tomu nechci takto vracet, protože věřím, že v Senátu ty záležitosti mnohem méně politizujeme, než v Poslanecké sněmovně. Chtěl bych aspoň věřit tomu, že tomu tak bylo a že tomu tak i bude.

Bylo tady řečeno, obce určitou změnou rozpočtového určení daní už prošly, bylo jim navýšeno. Musíme si přiznat, že ne všem stejně. Zejména těm větším obcím méně. Myslím si, že malé obce si to zasloužily, že dostaly více. A pravda, byly i největší obce, které nedostaly vůbec nic. Myslím si, že je i vhodná chvíle si říct, že obecně všechny obce letos očekávaly, zejména v souvislosti s obrovským růstem HDP, že daně půjdou nahoru více. Ti, co si dali do rozpočtu predikci ministerstva financí, tak zatím ji bohužel nemají. Pan ministr na Svazu měst a obcí v Olomouci řekl, že obce hospodaří nejlépe, ty mají peněz dost a nepotřebují přidat.

Ale já věřím tomu, co říká ministerstvo financí, že přestože ze začátku to vypadalo tragicky a daně se nenaplňovaly, teď za 1 – 10 jsme někde na tom loňském výsledku a ještě máme před sebou už jenom prosinec, ale listopad možná ještě nemáme výsledky, že to možná nějakým způsobem poskočí a že se ty sliby naplní. Myslím si, že kraje si to vrácení k té původní výši rozpočtového určení daní zaslouží. Já věřím, že se na tom shodneme tady všichni. V souvislosti s krizí jim to bylo vzato, nebo s tou důchodovou reformou jim to bylo vzato, zaslouží si to. Zaslouží si to i obce?

Myslím si, že přestože jim bylo určitým způsobem navýšeno, a  ne všem stejně, tak si to zaslouží. A tak jsme teď v podstatě před takovým dilematem, kdy to máme udělat, nebo odkdy to máme udělat, v jaké výši to máme udělat, a v obavách, že nikdo nedostane nic. To jsou podle mě základní otázky, které dneska tady v té diskusi, myslím si, že ještě velmi dlouhé, budeme dneska řešit. A potom stejně budeme v očekávání, jak to dopadne v Poslanecké sněmovně.

Jak to cítím teď? Řeknu to ze srdce já. Obávám se, že kdybychom zasáhli do roku 2016 – a některé varianty do toho roku zasahují, tak to bude důvodem v Poslanecké sněmovně k tomu, protože v té době oni to budou projednávat, když my to vrátíme po deseti dnech, čili někdy kolem 20. prosince, a omlouvám se na dálku poslancům, že budou muset před Vánocemi, tak si myslím, že rozpočet bude schválen a že do  roku 2016 není korektní z naší strany, abychom do něj zasáhli. Proto, když neprošel návrh na schválení toho původního návrhu, tak ve výborech prošly ty verze, které se týkají roku 2017 a 2018.

2017 naprosto jasné z hlediska i té výše, i když tady teď jsou nějaké jiné pozměňovací návrhy – 21,4; 21,93 – nevím. 2018 už to opodstatnění, proč ještě to má dále růst, to tady musí ve zdůvodnění padnout. Já jsem zástupce obcí, byl bych strašně rád, kdybychom měli více peněz, ale chci, abychom dýchaly státní rozpočet, kraje i obce stejně. Proto teď před námi bude, až budou skutečně všechny pozměňovací návrhy tady avizovány a případně potom v podrobné rozpravě ještě načteny, je před námi velké dilema, jak s tím naložit. A já bych poprosil a shodli jsme se na tom i s předsedy ostatních senátorských klubů, abychom si před závěrečným hlasováním dali desetiminutovkou přestávku na jednání klubů, abychom se o těch případných verzích mohli poradit. A to jak ve svých klubech, tak potom možná mezi kluby, případně bychom ocenili, i kdyby se k tomu vyjádřil v diskusi pan ministr financí, co nám může garantovat potom v Poslanecké sněmovně. Kterou maximalistickou verzi pro obce by nám mohl zaručit, abychom mohli s plným svědomím pro to hlasovat.

Protože my chceme ctít ministerstvo financí a státní rozpočet, chceme to respektovat, nechceme obecně narušit rok 2016, nechceme ohrozit kraje, které si to zaslouží, ale chceme, aby i obce měly nějakou jistotu do budoucna, s čím můžou počítat. Děkuji vám za pozornost a víckrát už dneska nevystoupím, opravdu.Publikováno: 2.12.2015

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality17.7.2023
Bohumín se obává zastavení výstavby protipovodňové hráze

BOHUMÍN – Stavbě protipovodňové hráze v Bohumíně-Pudlově, která má zabránit ničivým následkům záplav, hrozí zastavení. Ministerstvo zemědělství avizovalo, že kvůli vládnímu úspornému balíčku aktuálně není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci za 400 milionů korun. Vláda přitom proklamovala, že škrty se nedotknou investic.7.6.2023
Otevřený dopis ministru životního prostředí

Vážený pane ministře,

jako představitel města střední velikosti o 20 tisíci obyvatelích, které přes dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, neustále reaguje na vývoj odpadové legislativy a nastavené cíle pro obce, se musím vyjádřit k Vašemu dopisu z 22. 5. 2023, určeného obcím. Reagovat na něj musím i jako senátor, který se k návrhu zákona o obalech bude vyjadřovat v legislativním procesu.

V Programovém prohlášení vlády bylo uvedeno: "Zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník)." Na tiskové konferenci 16. 5. 2023 jste uvedl: „Nebavíme se o tom, zda systém bude, to je rozhodnuto. Bavíme se o tom, jak bude fungovat.“ Věřím, že jste tato slova mínil v nadsázce a máte skutečně zájem diskutovat a slyšet názory měst a obcí, kterých se zavedení zálohování významně dotkne, ale také stanoviska z řad odborné veřejnosti působící v oblasti odpadového hospodářství.30.3.2023
Bohumín představuje podobu chystaného sanatoria pro seniory

BOHUMÍN – Moderní sanatorium pro seniory, kteří trpí vleklými zdravotními obtížemi, chce v příštích letech postavit město v areálu své nemocnice. Projekt je zatím jen »na papíře«, přesto už nabývá konkrétních obrysů. Třípodlažní objekt by měl pomoci řešit rostoucí poptávku po péči o dlouhodobě nemocné osoby.5.1.2023
Petr Vícha se sešel se starosty Rychvaldu, Dolní Lutyně i polských Krzyżanowic

Senátor a starosta Bohumína Petr Vícha se koncem roku sešel s nově zvolenými zástupci sousední Dolní Lutyně a Rychvaldu. Nechybělo ani setkání se starostou polských Krzyżanowic.

Copyright © 2007 - 2023 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 364774