Návrh na změnu zákona o odpadech

24. schůze Senátu

1. den schůze – 27. srpna 2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 324

Vystoupení Petra Víchy
(čas 12:01 - 12:14)

Audiozáznam vystoupení
Videozáznam vystoupení
Kontext vystoupení

Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, odpady jsou komunální téma. Vystupoval jsem k tomu už na jaře, kdy jsme tady původní novelu projednávali. Mám potřebu se k tomu vyjádřit i nyní.

Rád bych se nejdříve vyjádřil k postupu, jak to probíhalo v Poslanecké sněmovně, protože jste asi zaznamenali, že k elektronovele, kterou jsme tady schvalovali minule, tak byl načten v Poslanecké sněmovně tzv. Oklešťkův pozměňovací návrh, který tam dal mnoho jiných věcí, které s novelou nesouvisely. My jsme tady tehdy udělali v Senátu tiskovou konferenci. Dopředu jsme vyjádřili odpor proti takovému postupu. Proti obcházení řádné legislativní cesty. Sešli jsme se dokonce s panem ministrem, který je tady přítomen. Musím ocenit pana ministra, že nám vyšel vstříc, když řekl, že pozměňovací návrhy do elektronovely nedají a že využijí času a zčásti pozměňovací návrhy dají do naší novely, která v Senátu byla; a že tam nedají navyšování poplatků za ukládaní odpadů, proti čemuž jsme nejvíce protestovali. Oceňuji pana ministra, že to takto bylo.

Na druhé straně mají pravdu ti, kteří tady kritizují postup. Kolega Pavel Eybert tady vlastně popsal, že k jednoduché a stručné novele ze Senátu přidali v Poslanecké sněmovně mnoho mnohem důležitějších věcí, než to, co jsme řešili my. To je prostě pravda.

Dvacet procent technologického zabezpečení skládky – údajně dochází, dochází určitě, potvrzují mně to i provozovatelé skládek, k zneužívání toho, že nebezpečný odpad je používán na zabezpečení skládek, bez poplatků. Podle paní náměstkyně dochází ke stamilionovým výpadkům z tohoto důvodu.

Když jsem se ovšem tázal, proč neobětují pár milionů korun pro posílení kontrolních orgánů a raději skousnou, že utíkají stovky milionů korun, tak s povzdechnutím bylo řečeno – nejsou lidi... Já tomuto dobře nerozumím, a věřím, že ministerstvo životního prostředí do budoucna se chytne za nos a bude tomu zneužívání bránit i jiným způsobem, než přijímáním těchto návrhů zákona.

Rok 2024, 2025; v původním návrhu byl 2023. Dneska máme rok 2014, tak jsme si řekli, no tak pal to čert, ať tam je v tuto chvíli cokoliv, dopředu garantuji, že budeme ještě pětkrát datum nakonec měnit, protože nebudeme mít možná v tom roce žádnou jinou alternativu, tak budeme muset skousnout, že se bude ještě něco na skládky ukládat.

Nakonec si myslím, že ČR nemá zcela jasno v tom, kterým směrem v odpadovém hospodářství chce jít. Protože nelze zároveň spalovat a nelze zároveň stoprocentně třídit. Protože když všechno stoprocentně vytřídíte, tak nemáte co spálit. Koncepci zatím ČR ujasněnou nemá. Zatím jenom slepě říkáme, do roku 2024 přestaneme ukládat na skládky. Všichni víme, že to není - a nemůže být - zcela pravda, protože nespalitelný odpad anebo potom i odpad ze spaloven, popel, dále nevyužitelný, bude muset být někde ukládán. Nemáme to tady specifikováno. Doporučuji, abychom si řekli, že do roku 2024 je ještě daleko. Ministerstvo slibuje komplexní novelu, takže problematikou se budeme zabývat.

Jenom bych varoval, aby ministerstvo životního prostředí, protože tak jsem cítil z úst pana ředitele odboru, který s námi měl jednání, aby si neřeklo, ale toto už je projednáno tím, že tady Poslanecká sněmovna i Senát toto schválili, a to už je tedy jasné, a tak to bude. Tady byl obejit legislativní proces, řádné připomínkové řízení. Jestli nad tím dneska mávneme rukou, tak to neznamená, že to bez diskuse do budoucna schvalujeme, a debata by se odvést měla.

K dalším věcem, které jsou tam nově.

Povinnost od 1. 1. třídit biologicky rozložitelný komunální odpad. Dneska taková povinnost není. Přesto to mnohé obce už třídí, protože jsou rozumné, chtějí si šetřit svoje vlastní skládky. Budovaly kompostárny, prostě řeší to i bez vyhlášek. Ale jinak řečeno, my to do vyhlášky potřebujeme dostat kvůli EU.

Z téhož důvodu potřebujeme do zákona dostat povinnost třídit kovy. Milé kolegyně, vážení kolegové, není v ČR jiná komodita, která by se lépe třídila, než kovy. Skutečně nenajdete v lese žádné černé skládky kovových předmětů. Ani v příkopech ani nikde jinde. Určitá skupina obyvatel nám kovy třídí tak důkladně, že nám je odebírá ze zahrádek, z komunálních míst, z dálnic, svodidla atd. Jestliže si potřebujeme pro EU udělat čárku, že budeme třídit i kovy – no, tak fajn.

Jestli ale říkáme, a to je změna oproti té situaci, když jsme tady schvalovali předtím poměrně mírnou novelu týkající se toho, že krajský úřad zruší sběrnu, která nedodržuje pravidla. Jestliže – na základě pozměňovacího návrhu v PS říkáme, že je povinnost třídit kovy, no tak proto my tady tím pozměňovacím návrhem z výborů zpřísňujeme záležitost toho, že se nebude odebírat úplatně od fyzických osob a jen bezhotovostně od podnikajících osob, protože přece, kolegyně, kolegové, nemá nejmenší smysl mít sběrnu, mít povinnost kovy třídit, když naproti tomu našemu sběrnému městskému dvoru by stála sběrna, která by to vykupovala... Jestli máme povinnost to třídit, nemůže to být nikde jinde prodáváno.

Proto pozměňovací návrh, který hospodářský výbor přijal a potom v modifikované verzi po konzultaci s legislativou, akorát v jiném paragrafu, to přijal také VUZP. Oceňuji kolegu Šilara, který tady vlastně potvrdil, že doporučuje schválení naší verze. Naše verze se liší ještě v jedné věci – a o tom mluvil Pavel Eybert – jestliže říkáme, že od 1. 1. má být tříděn biologicky rozložitelný odpad, tak jsme se ptali ministerstva, kdy by byla vydána vyhláška, která by to blíže určovala. Na konci listopadu. Jestliže by pak obce měly do konce roku přijmout své vyhlášky, kterými by řekly, jak to na svém území budou dělat, tak když vezmete jenom ten prostý legislativní proces, kdy potřebujete mít vyhlášku nejdřív odsouhlasenou ministerstvem vnitra, tak to prostě do konce roku stihnout nelze. Ministerstvo říká, ale my to potřebujeme od 1. 1., protože nám hrozí sankce pár milionů, desítek milionů korun. Prošustrovaly se desítky miliard korun, ale tady budeme obce dostávat do neřešitelné situace kvůli, promiňte mi, pár korunám, když to takhle řeknu, ale je to tak.

Proč prostě my máme nutit obce porušovat zákon jenom proto, že se ušetří možná na nějaké fiktivní sankci z Evropské unie?

Takže proto my jsme dali pozměňovací návrh, aby v této fázi byla odložena účinnost od 1. 7. Je zde avizován pozměňovací návrh na 1. 4. Myslím, že i my na výboru jsme byli k tomuto svolní. Jestliže pan ministr tady řekne, že když tam dáte 1. 4., tak on bude ve Sněmovně podporovat naši novelu, když jsme mu nesáhli do důležitých věcí, které tam chtěli mít, to je ten rok 2024 a těch 20 % z technologického zabezpečení skládek, tak si myslím, že bychom tento pozměňovací návrh ještě k tomu pozměňovacímu návrhu výboru mohli přijmout.

Proč bych rád varoval před přijetím jiných pozměňovacích návrhů, byť bych pro ně všemi deseti hlasoval rád? Jestliže tady budeme chtít docílit moc, tzn., dostat to do původní verze, a nemít tam nic z toho, co tam ve Sněmovně přilepili, tak je větší hrozba toho, že ve Sněmovně nás přehlasují a pak to bude stejně tam všechno platit, to, co tam mají, a nebude tam to naše vylepšení. Takže z tohoto důvodu se omlouvám kolegům Vystrčilovi a Eybertovi, ale nebudu doporučovat, ani našemu klubu, abychom to přijali, byť bychom pro to asi hlasovali všemi deseti.

K tomu kovu ještě. My jsme na Ostravsku rozjeli takovou akci, kdy mnoho obcí přijímá obecně závazné vyhlášky, kterými zakazuje zpoplatněný výkup, resp. říká, že odpad se bude odevzdávat ve sběrném dvoře a zdarma. Bylo řečeno, jestli to není protiústavní. Máme od Ministerstva vnitra souhlas s vydáním této vyhlášky, takže jsme ji vydali, účinnost jsme odložili, protože jsme věřili ve zdravý rozum, že i ministerstvo, příp. zákonodárci, udělají změny. Moc by nám všem pomohlo, kdyby to bylo dáno přímo zákonem.

Jinak uplatňujeme takovou soutěž – chyť si svého magneta, kdy vyzýváme občany, aby když vidí někoho, někoho podezřelého, to se dá rozeznat celkem jednoduše, který veze na vozíku nějaký šrot, tak občan zavolá na městskou policii 156, to má zdarma, městská policie přijede do 3 minut. Je-li to poctivý chalupník, který jednou za 30 let potřebuje odvést kus svého plotu do sběrny, tak mu pomohou tlačit, jestli to je obyvatel ubytovny, tak je jen dvojí možnost, jak přišel ke kovovému odpadu. Buď, je-li to hlupák a přizná se k tomu, jej ukradl, pak je mu samozřejmě zabaven, vč. vozíku; nebo, je-li to chytrák, a oni většinou chytráci jsou, pouze řeknou, že jej našli. Pak je to samozřejmě přestupek neohlášení nálezu, ten šrot mu je stejně zabaven, vč. vozíku, kterým se přestupku dopustil.

Nevěřili byste, jak je to účinné, ale takto nemůžeme postupovat v rámci celé ČR. A nemůžeme zřizovat městskou policii jenom proto, aby číhali u sběrny na tyto vozíčkáře. Oni mají i tisíce jiných věcí, které je třeba řešit.

Proto doporučuji, abychom zpřísnili zákon a abychom doufali ve zdravý rozum v Poslanecké sněmovně, a aby změny, které jsou jenom nepatrné, aby potom ve sněmovně také prošly.

Poslední věc, kterou bych chtěl v tuto chvíli říct, je, že bych poprosil před hlasováním o 15minutovou přestávku na poradu klubu ČSSD.

Děkuji.

Vystoupení Petra Víchy
(čas 12:49 - 12:53)

Audiozáznam vystoupení
Videozáznam vystoupení
Kontext vystoupení

Děkuji, já se omlouvám za druhé vystoupení, ale chtěl bych reagovat na kolegu Čunka k těm sběrnám. Když jsme podávali původní návrh, který kolega Zeman podával, tak ten obsahoval možnost vydávat obecně závazné vyhlášky, kterými by obce měly možnost zakazovat sběrny. To bylo shledáno protiústavní naší legislativou. My jsme od toho ustoupili. Takové návrhy se objevovaly i v Poslanecké sněmovně, částečně něco podobného navrhuje kolega Vystrčil. Ale tehdy strašně proti tomu brojila sdružení sběrnařů.

Já si myslím, že naopak oni musí teď ten náš návrh, který z našeho výboru jde, s obrovským jásotem přivítat, protože my přece říkáme, aby lidé jim tam ten kovový šrot nosili do sběren zdarma. Proč oni nejásají, je, že už ho jim tam asi nebudou nosit tolik, protože už ho nebudou krást, protože kdo by kradl jenom za tím účelem, aby to zdarma odevzdával?

Tolik k sběrnám.

Mimochodem, původní verze byla, že kraj zruší sběrnu, odebere jí oprávnění, když zjistí, že porušuje vyhlášku a odebírá šrot, který nemá.

Svaz měst a obcí vypracoval statistiku, bylo to za rok 2012, co stát kontroluje. Česká inspekce životního prostředí provedla za rok asi 350 kontrol. To je asi jedna denně v celé ČR. Zaměření těchto kontrol bylo převážně na to, jestli někde nevytéká olej. Česká obchodní inspekce provedla asi o 30 kontrol více, ale pořád jsme zhruba u toho jedna kontrola denně. A zaměření kontrol bylo, jestli ten syčák sběrnař náhodou nemá cinknutou váhu a nešidí lidi, kteří tam odevzdávají šrot. Co tím chci říct? Tady vůbec nikdo nekontroloval to, jestli skutečně neodebírají šrot, svodidla, kabely a věci, které jsou vyhláškou zakázané. Ale opět jsme u toho, stát nemá peníze na to, aby posílil kontrolu, tak raději v roce 2012 vznikla půlmiliardová škoda z 11 000 trestných činů, ale skutečná škoda byla samozřejmě mnohem vyšší, protože kde jsou neohlášené trestné činy, kolega Čunek je tady vzor, taky neohlásil přestupek, kolik přestupků nebylo nahlášeno, protože člověk nad tím mávne rukou, a také jaká je skutečná škoda? Člověk ve sběrně za to dostane pár stovek, ale skutečná škoda jde do desetitisíců, někdy stotisíců korun. Já si myslím, že když do toho takto zasáhneme, tak že je to správný postup. Slyšel jsem argument – to je na hranici s ústavou, proč by ten člověk měl odevzdávat šrot zdarma? My ale říkáme, že má občan třídit brko od 1. 1., zeleň, myslí si někdo, že za tu trávu mu bude někdo platit? Taky to bude odevzdávat zdarma. Dneska sklo dáváte do kontejnerů, nevypadne vám žádná pětikačka za to. Dneska se mnohé komodity zdarma odevzdávají a nikdo neříká, že je to protiústavní. Tak v čem je kov jiný než ostatní druhy odpadů? Tento argument, prosím, kteří často někteří používají, tak myslím si, že je zcela lichý.

Děkuji za pozornost.Publikováno: 27.8.2014

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality17.7.2023
Bohumín se obává zastavení výstavby protipovodňové hráze

BOHUMÍN – Stavbě protipovodňové hráze v Bohumíně-Pudlově, která má zabránit ničivým následkům záplav, hrozí zastavení. Ministerstvo zemědělství avizovalo, že kvůli vládnímu úspornému balíčku aktuálně není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci za 400 milionů korun. Vláda přitom proklamovala, že škrty se nedotknou investic.7.6.2023
Otevřený dopis ministru životního prostředí

Vážený pane ministře,

jako představitel města střední velikosti o 20 tisíci obyvatelích, které přes dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, neustále reaguje na vývoj odpadové legislativy a nastavené cíle pro obce, se musím vyjádřit k Vašemu dopisu z 22. 5. 2023, určeného obcím. Reagovat na něj musím i jako senátor, který se k návrhu zákona o obalech bude vyjadřovat v legislativním procesu.

V Programovém prohlášení vlády bylo uvedeno: "Zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník)." Na tiskové konferenci 16. 5. 2023 jste uvedl: „Nebavíme se o tom, zda systém bude, to je rozhodnuto. Bavíme se o tom, jak bude fungovat.“ Věřím, že jste tato slova mínil v nadsázce a máte skutečně zájem diskutovat a slyšet názory měst a obcí, kterých se zavedení zálohování významně dotkne, ale také stanoviska z řad odborné veřejnosti působící v oblasti odpadového hospodářství.30.3.2023
Bohumín představuje podobu chystaného sanatoria pro seniory

BOHUMÍN – Moderní sanatorium pro seniory, kteří trpí vleklými zdravotními obtížemi, chce v příštích letech postavit město v areálu své nemocnice. Projekt je zatím jen »na papíře«, přesto už nabývá konkrétních obrysů. Třípodlažní objekt by měl pomoci řešit rostoucí poptávku po péči o dlouhodobě nemocné osoby.5.1.2023
Petr Vícha se sešel se starosty Rychvaldu, Dolní Lutyně i polských Krzyżanowic

Senátor a starosta Bohumína Petr Vícha se koncem roku sešel s nově zvolenými zástupci sousední Dolní Lutyně a Rychvaldu. Nechybělo ani setkání se starostou polských Krzyżanowic.

Copyright © 2007 - 2023 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 364774