Návrh na změnu zákona o přestupcích a trestním zákoníku

21. schůze Senátu


1. den schůze – 25. 4. 2012

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony

Tisk č. 320

Vystoupení Petra Víchy
(čas 12:35 - 12:37)

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně. Bylo tady v úvodním slově řečeno, že to dává nástroj do ruky starostů. Já jsem se cítil osloven, protože jsem starostou města, která má 23 000 obyvatel, z nichž téměř 1000 již žije na městském úřadě, protože tam má trvalé bydliště, což je problém, ale jako starosta tohoto města, které má velký počet ne nepřizpůsobivých, možná nepřizpůsobených – ať mají šanci do budoucna nebo spíš jak se říká občanům ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, ale takovýto nástroj, nezlobte se, nechci.

Je třeba poděkovat kolegu Antlovi za velmi dobrý právní rozbor, jeden z nejdůkladnějších, které jsme tady měli. Kolega Kubera si z toho trošičku dělal srandu, ale ten problém tady samozřejmě je. A může být ještě horší a horší. Já bych to nechtěl posuzovat z pohledu ústavních svobod, také mi vadí, že ti lidé narušují svým chováním ústavní svobody jiných lidí a jsou za to možná někdy nepostižitelní, ale přiznám se, že mám větší problém s těmi, kteří u nás mají trvalé bydliště, ne ti, kteří k nám přijdou jednou za čas něco ze sousedního města ukrást, ale to tento zákon samozřejmě neřeší.

Konzultoval jsem to u nás s odborníky, s přestupkovým oddělením a s těmi, kteří se tím v praxi zabývají a konstatují, že ten zákon je pro praxi absolutně nepoužitelný. V čem je větší problém? U nás narostla za poslední rok trestná činnost o 20 %, počet policistů za stejné období klesl o 20 %, těm, kteří tam zůstali, klesly platy o 10 % a  škrtá se z rozpočtu, peníze na provoz Policie České republiky, takže v podstatě nemají na benzin. To je mnohem větší problém. A samozřejmě, že ten nárůst trestné činnosti, nárůst přestupkové činnosti souvisí se  sociální situací lidí, protože můžeme říct, že u nás každý člověk má nějaké peníze, protože má nějaké dávky, ale prostě jestli se jim nedostává na živobytí, tak to jdou prostě někde ukrást. Takže my nepotřebujeme populistická gesta, my potřebujeme systémové řešení. Proto se také připojím k návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.Publikováno: 25.4.2012

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality17.7.2023
Bohumín se obává zastavení výstavby protipovodňové hráze

BOHUMÍN – Stavbě protipovodňové hráze v Bohumíně-Pudlově, která má zabránit ničivým následkům záplav, hrozí zastavení. Ministerstvo zemědělství avizovalo, že kvůli vládnímu úspornému balíčku aktuálně není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci za 400 milionů korun. Vláda přitom proklamovala, že škrty se nedotknou investic.7.6.2023
Otevřený dopis ministru životního prostředí

Vážený pane ministře,

jako představitel města střední velikosti o 20 tisíci obyvatelích, které přes dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, neustále reaguje na vývoj odpadové legislativy a nastavené cíle pro obce, se musím vyjádřit k Vašemu dopisu z 22. 5. 2023, určeného obcím. Reagovat na něj musím i jako senátor, který se k návrhu zákona o obalech bude vyjadřovat v legislativním procesu.

V Programovém prohlášení vlády bylo uvedeno: "Zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník)." Na tiskové konferenci 16. 5. 2023 jste uvedl: „Nebavíme se o tom, zda systém bude, to je rozhodnuto. Bavíme se o tom, jak bude fungovat.“ Věřím, že jste tato slova mínil v nadsázce a máte skutečně zájem diskutovat a slyšet názory měst a obcí, kterých se zavedení zálohování významně dotkne, ale také stanoviska z řad odborné veřejnosti působící v oblasti odpadového hospodářství.30.3.2023
Bohumín představuje podobu chystaného sanatoria pro seniory

BOHUMÍN – Moderní sanatorium pro seniory, kteří trpí vleklými zdravotními obtížemi, chce v příštích letech postavit město v areálu své nemocnice. Projekt je zatím jen »na papíře«, přesto už nabývá konkrétních obrysů. Třípodlažní objekt by měl pomoci řešit rostoucí poptávku po péči o dlouhodobě nemocné osoby.5.1.2023
Petr Vícha se sešel se starosty Rychvaldu, Dolní Lutyně i polských Krzyżanowic

Senátor a starosta Bohumína Petr Vícha se koncem roku sešel s nově zvolenými zástupci sousední Dolní Lutyně a Rychvaldu. Nechybělo ani setkání se starostou polských Krzyżanowic.

Copyright © 2007 - 2023 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 364774