Senátní návrh zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

20. schůze Senátu

1. den schůze – 11. 4. 2012

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a  dalších, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v  politických stranách a v politických hnutích, ve  znění pozdějších předpisů

Tisk č. 248

Vystoupení senátora Petra Víchy
(čas 15:28- 15:29)

Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, pak se  divte, že mám Miloše Vystrčila strašně rád, protože to vždy tak důkladně rozebere ...

Asi se všichni shodneme, že něco s financemi na volební kampaň chceme udělat. Asi se po jeho vystoupení shodneme, že ideální stávající verze není. Myslím si, že jestliže platí jeho matematická věta, kterou tady řekl, tak to nikdy nebude ideální, když to opravíme. Ale mohlo by to být lepší.

Proto žádám – na konci obecné rozpravy – o desetiminutovou pauzu pro jednání klubu sociální demokracie, ještě před vystoupením předkladatele. Děkuji za pozornost.

Vystoupení senátora Petra Víchy
(čas 15:47- 15:48)

Děkuji za slovo. Já musím krátce reagovat na to, co řekl kolega Töpfer o tom, že jenom ti, kdo mají milion euro, by měli kandidovat. Jinými slovy totiž říká, že ten, kdo je chudý a kdo nemá milion euro, tak je lump, který chce krást. A už jsme po minulých volbách do  Poslanecké sněmovny slyšeli, jak je dobře, že byl zvolen Vít Bárta a  Pavel Drobil, všichni to lidé, kteří jsou velmi majetní. A jak to dopadlo, také víme. Takže já si myslím, přestaňme se hodnotit podle toho, kdo má kolik peněz.Publikováno: 11.4.2012

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality17.7.2023
Bohumín se obává zastavení výstavby protipovodňové hráze

BOHUMÍN – Stavbě protipovodňové hráze v Bohumíně-Pudlově, která má zabránit ničivým následkům záplav, hrozí zastavení. Ministerstvo zemědělství avizovalo, že kvůli vládnímu úspornému balíčku aktuálně není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci za 400 milionů korun. Vláda přitom proklamovala, že škrty se nedotknou investic.7.6.2023
Otevřený dopis ministru životního prostředí

Vážený pane ministře,

jako představitel města střední velikosti o 20 tisíci obyvatelích, které přes dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, neustále reaguje na vývoj odpadové legislativy a nastavené cíle pro obce, se musím vyjádřit k Vašemu dopisu z 22. 5. 2023, určeného obcím. Reagovat na něj musím i jako senátor, který se k návrhu zákona o obalech bude vyjadřovat v legislativním procesu.

V Programovém prohlášení vlády bylo uvedeno: "Zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník)." Na tiskové konferenci 16. 5. 2023 jste uvedl: „Nebavíme se o tom, zda systém bude, to je rozhodnuto. Bavíme se o tom, jak bude fungovat.“ Věřím, že jste tato slova mínil v nadsázce a máte skutečně zájem diskutovat a slyšet názory měst a obcí, kterých se zavedení zálohování významně dotkne, ale také stanoviska z řad odborné veřejnosti působící v oblasti odpadového hospodářství.30.3.2023
Bohumín představuje podobu chystaného sanatoria pro seniory

BOHUMÍN – Moderní sanatorium pro seniory, kteří trpí vleklými zdravotními obtížemi, chce v příštích letech postavit město v areálu své nemocnice. Projekt je zatím jen »na papíře«, přesto už nabývá konkrétních obrysů. Třípodlažní objekt by měl pomoci řešit rostoucí poptávku po péči o dlouhodobě nemocné osoby.5.1.2023
Petr Vícha se sešel se starosty Rychvaldu, Dolní Lutyně i polských Krzyżanowic

Senátor a starosta Bohumína Petr Vícha se koncem roku sešel s nově zvolenými zástupci sousední Dolní Lutyně a Rychvaldu. Nechybělo ani setkání se starostou polských Krzyżanowic.

Copyright © 2007 - 2023 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 364774