Návrh na změnu zákona o provozu na pozemních komunikacích

19. schůze Senátu

2. den schůze – 15. 3. 2012


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 294

Vystoupení senátora Petra Víchy
(čas 15:13 - 15:14)

Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, mě k tomu vyprovokovala rozprava tady. Původně jsem nechtěl vystupovat. A protože bohužel jsem už stár a mé děti jsou také starší a nezažil jsem tu dobu, kdy ty vozíčky byly a musel jsem děti vozit na kole, a v případě pádu to bylo pro ně samozřejmě mnohem nebezpečnější, než tyto vozíčky.

Ale chci vás ujistit, že naštěstí je úplně jedno, jak si tady o tom rozprávíme my, co dáváme do zákonů a co možná někdy bude regulovat i Evropská unie. Ti lidé s těmi vozíčky naštěstí budou jezdit tak jako tak. A myslím si, jestliže v tom vidíme nějakou nebezpečnost, tak v podstatě děláme z těch rodičů blbce, kteří nezodpovědně jezdí s dětmi po dálnici. Oni přece dělají všecko pro bezpečnost svých dětí, a  věřím, že s tím jezdí zejména na místech, kde to nebezpečné není.

Chci tím říct, že my zákonodárci to tady naštěstí neovlivníme.Publikováno: 15.3.2012

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality17.7.2023
Bohumín se obává zastavení výstavby protipovodňové hráze

BOHUMÍN – Stavbě protipovodňové hráze v Bohumíně-Pudlově, která má zabránit ničivým následkům záplav, hrozí zastavení. Ministerstvo zemědělství avizovalo, že kvůli vládnímu úspornému balíčku aktuálně není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci za 400 milionů korun. Vláda přitom proklamovala, že škrty se nedotknou investic.7.6.2023
Otevřený dopis ministru životního prostředí

Vážený pane ministře,

jako představitel města střední velikosti o 20 tisíci obyvatelích, které přes dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, neustále reaguje na vývoj odpadové legislativy a nastavené cíle pro obce, se musím vyjádřit k Vašemu dopisu z 22. 5. 2023, určeného obcím. Reagovat na něj musím i jako senátor, který se k návrhu zákona o obalech bude vyjadřovat v legislativním procesu.

V Programovém prohlášení vlády bylo uvedeno: "Zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník)." Na tiskové konferenci 16. 5. 2023 jste uvedl: „Nebavíme se o tom, zda systém bude, to je rozhodnuto. Bavíme se o tom, jak bude fungovat.“ Věřím, že jste tato slova mínil v nadsázce a máte skutečně zájem diskutovat a slyšet názory měst a obcí, kterých se zavedení zálohování významně dotkne, ale také stanoviska z řad odborné veřejnosti působící v oblasti odpadového hospodářství.30.3.2023
Bohumín představuje podobu chystaného sanatoria pro seniory

BOHUMÍN – Moderní sanatorium pro seniory, kteří trpí vleklými zdravotními obtížemi, chce v příštích letech postavit město v areálu své nemocnice. Projekt je zatím jen »na papíře«, přesto už nabývá konkrétních obrysů. Třípodlažní objekt by měl pomoci řešit rostoucí poptávku po péči o dlouhodobě nemocné osoby.5.1.2023
Petr Vícha se sešel se starosty Rychvaldu, Dolní Lutyně i polských Krzyżanowic

Senátor a starosta Bohumína Petr Vícha se koncem roku sešel s nově zvolenými zástupci sousední Dolní Lutyně a Rychvaldu. Nechybělo ani setkání se starostou polských Krzyżanowic.

Copyright © 2007 - 2023 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 364774