Návrh na změnu zákona o pozemních komunikacích

19. schůze Senátu

1. den schůze – 14. 3. 2012

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Tisk č. 293

Vystoupení senátora Petra Víchy
(čas 15:23 - 15:28)

Kontext vystoupení

Vážený pane místopředsedo, pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Omlouvám se Jarouškovi Kuberovi, že jsem využil přednostního práva, ale on je strašně vtipný a věcný. To já nejsem a  vystupovat po něm, to už by nemělo takový smysl.

Když jsem jel včera, přiznám se, ze severní Moravy, smogem zatížené severní Moravy sem do Prahy, tak jsem přemýšlel především o zákonu o ochraně ovzduší, který budeme projednávat zítra. Vyrojila se  spousta různých pozměňovacích návrhů. Považuji celkem za škodu, že takto významný zákon se smrskl mediálně do debaty o nevýznamných poplatcích. Ale tak tomu je koneckonců vždycky, když jde o nějaké finance. Stejně tomu bylo u loterií, fotovoltaiky atd.

O zákonu o komunikacích jsem nepřemýšlel vůbec. Na to tady máme jiné odborníky. Až teprve, když mě vyrušil z jízdy telefon nějaké redaktorky, která říkala, co říkáte na to jako předseda klubu, že v hospodářském výboru prošel pozměňující návrh, který zachovává všechny billboardy u všech komunikacích, tak jsem zbystřil a řekl jsem si, ten zákon možná bude taky zajímavý.

A dnes jsem tady zažil takový rozhovor, kdy se mě někdo ptal, pro co jste? Já říkám, já nejsem pro nic, já jsem proti billboardům u komunikací. Nemám sice k dispozici žádné studie o tom, jaký to má vliv na bezpečnost dopravy, ale mně se ta česká krajina líbí, a ty billboardy u ní se mi moc nelíbí. A to ať už jedu autem nebo na  kole. Aha, takže vy jste pro firmu X. Já říkám, já ani neznám žádnou firmu X, já jsem proti billboardům u komunikací. Protože kdybyste byl pro pozměňovací návrh ten a ten, tak to byste byl pro firmu Y. Já znovu říkám, já neznám ani firmu X, ani firmu Y, mně se prostě nelíbí billboardy u komunikací, a proto podporuji variantu, kdy billboardy nebudou u komunikací. Ještě tady máme návrh třetí – ten by zase byl výhodný pro firmu Z. Co říkáte? Nebyl byste pro to? Já říkám, ne, protože já jsem prostě proti billboardům u komunikací.

Proč to říkám?

Musím říct, že tohle vidění světa, kdy všechno posuzujeme jenom podle toho, co je dobré pro koho, a ne podle toho, co je správné, jak by to mělo být, tak se mně, musím říct, vůbec nelíbí. A to ať jde o zákon o ovzduší, ať jde o zákon o komunikacích, o kterýkoli jiný zákon. Protože se potom nezamýšlíme nad tím, co je dobré pro lidi, a  jenom vidíme tu firmu X a Y.

Chtěl jsem dnes vystoupit, po tom včerejším telefonátu a  dnešním rozhovoru, abych řekl, že nepodpořím žádné pozměňovací návrh ani pro firmu X, Y, Z, které neznám a nechci znát, a podpořím jakoukoli variantu. A je to zřejmě ta vládní, která je proti billboardům u komunikací.

Musím říct, že jsme zde v Senátu schválili novelu zákona o jednacím řádu Senátu a Poslanecké sněmovny, kdy – a na tom jsme se  tady vzácně shodli napříč politickým spektrem, stejně jako se sněmovna zřejmě napříč politickým spektrem shodne na tom, že to nikdy nezařadí na  pořad jednání sněmovny – kde jsme se shodli na tom, že chceme omezit takové ty pozměňovací návrhy pět minut před jednáním na stůl, které ve  sněmovně potom občas projdou a my to tady musíme napravovat.

Znovu zmíním loterie, ale i fotovoltaiku a další. A nelíbí se mi podávání těchto pozměňovacích návrhů, přiznám se vám, kolegyně, kolegové, ani tady v Senátu, když nejsou potom posouzeny odborníky. Nejsou vyhodnoceny, nemáme k tomu nějaká stanoviska a obchází se tím trošku ten správný legislativní proces. Děkuji vám za pozornost.Publikováno: 14.3.2012

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality17.7.2023
Bohumín se obává zastavení výstavby protipovodňové hráze

BOHUMÍN – Stavbě protipovodňové hráze v Bohumíně-Pudlově, která má zabránit ničivým následkům záplav, hrozí zastavení. Ministerstvo zemědělství avizovalo, že kvůli vládnímu úspornému balíčku aktuálně není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci za 400 milionů korun. Vláda přitom proklamovala, že škrty se nedotknou investic.7.6.2023
Otevřený dopis ministru životního prostředí

Vážený pane ministře,

jako představitel města střední velikosti o 20 tisíci obyvatelích, které přes dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, neustále reaguje na vývoj odpadové legislativy a nastavené cíle pro obce, se musím vyjádřit k Vašemu dopisu z 22. 5. 2023, určeného obcím. Reagovat na něj musím i jako senátor, který se k návrhu zákona o obalech bude vyjadřovat v legislativním procesu.

V Programovém prohlášení vlády bylo uvedeno: "Zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník)." Na tiskové konferenci 16. 5. 2023 jste uvedl: „Nebavíme se o tom, zda systém bude, to je rozhodnuto. Bavíme se o tom, jak bude fungovat.“ Věřím, že jste tato slova mínil v nadsázce a máte skutečně zájem diskutovat a slyšet názory měst a obcí, kterých se zavedení zálohování významně dotkne, ale také stanoviska z řad odborné veřejnosti působící v oblasti odpadového hospodářství.30.3.2023
Bohumín představuje podobu chystaného sanatoria pro seniory

BOHUMÍN – Moderní sanatorium pro seniory, kteří trpí vleklými zdravotními obtížemi, chce v příštích letech postavit město v areálu své nemocnice. Projekt je zatím jen »na papíře«, přesto už nabývá konkrétních obrysů. Třípodlažní objekt by měl pomoci řešit rostoucí poptávku po péči o dlouhodobě nemocné osoby.5.1.2023
Petr Vícha se sešel se starosty Rychvaldu, Dolní Lutyně i polských Krzyżanowic

Senátor a starosta Bohumína Petr Vícha se koncem roku sešel s nově zvolenými zástupci sousední Dolní Lutyně a Rychvaldu. Nechybělo ani setkání se starostou polských Krzyżanowic.

Copyright © 2007 - 2023 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 364774