Návrh na změnu zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa

14. schůze Senátu

2. den schůze – 8. 12. 2011

Návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

Tisk č. 240

Vystoupení senátora Petra Víchy
(čas 14:11- 14:16)

Vážený pane místopředsedo, pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, vystoupím teď jako zpravodaj výboru, potom se přihlásím ještě do rozpravy. Mohu v tuto chvíli konstatovat, že výbor posuzoval pouze tu část tisku 240, která se týká loterií a jiných podobných her, nezabývá se 72 dalšími zákony, které jsou tímto měněny. Pan náměstek ministerstva financí zdůraznil na výboru chyby toho zákona, o kterých už tady bylo řečeno, z nichž nejdůležitější je, že zatímco diskuse se vede o tom, kdo má rozdělovat výnos – není co podle tohoto zákona rozdělovat, protože se podle mého prostě nic nevybere. Je to paradoxní, že o ten výtěžek, který by nebyl, bojují sportovci, zdravotně postižení, hasiči a další, ale nic by z toho nebylo, ale to je asi tím, že nemáme ty tisky a máme naši legislativu a oni to nemají.

Jednotliví senátoři vystoupili v diskusi na podporu tohoto pozměňovacího návrhu, zástupkyně nadace paní Kuchařová a pan poslanec Šlégr vystoupili naopak na podporu rozdělování peněz hazardem a paradoxně dvou významných loterijních společností, kteří také na výboru dostali slovo řekli, že oni peníze z hazardu rozdělovat nebudou, protože v minulosti došlo k mnoha excesům v tomto rozdělování a oni s tím spojováni být nechtějí. Myslím si, že to je také velmi důležité co na výboru zaznělo.

Co ten pozměňovací návrh míní – ve stručnosti opět zavádí zpoplatnění jednotlivých hracích automatů a koncovek videoloterijních terminálů, a to částkou 55 korun na den, což je 20.075 korun za rok a tedy obdoba toho dnešního 20 tisícového místního poplatku, ale spravováno už to bude orgány ministerstva financí, finančními úřady a tím tedy ubude ještě práce. Rozděluje finanční prostředky z odvodů poměrem z výherních hracích automatů a technických zařízení 80 : 20 ve prospěch obcí a u všech ostatních typů loterií naopak 30 % ve prospěch obcí a 70 % ve prospěch státu. V sumě ty dopady analyzované podle roku 2010 jsou, že obce by měly dostat zhruba 6 miliard korun, stát necelé 3 miliardy korun.

Kromě toho se zákon zabývá také účinností jednotného inkasního místa v těch ostatních zákonech, to je třeba říci, protože ne všichni bychom se asi ztotožnili tady s těmito zákony, tak jsme doporučili, a to usneseními všech výborů, tj. odložit účinnost – pracovně řeknu – o dva roky, protože tam je mnoho různých účinností a všechny se posouvají o dva roky. Věříme, že takto přijatý návrh, který by šel ze Senátu do sněmovny, tak by neohrozil schválení této naší novely ve sněmovně.

Nyní bych vás seznámil s usnesením výboru. Po úvodním slově zástupce předkladatel doktora Richarda Minčiče, náměstka ministra financí, zpravodajské zprávě senátora Petra Víchy a po rozpravě výbor doporučuje Senátu Parlamentu ČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto usnesení. Určuje zpravodajem výboru senátora Petra Víchu a pověřuje předsedu výboru Ivo Bárka předložit toto usnesení předsedovi Senátu.

A teď jedno technické zpřesnění, na které mě upozornila legislativa. Vy máte tři výborová usnesení – hospodářského výboru, ústavně-právního výboru a výboru pro veřejnou správu a životní prostředí a všichni jste tady řekli, že byl přijat totožný pozměňovací návrh, ale chybou tisku, prosím tisku, těchto materiálů došlo k tomu, že ten správný je výbor hospodářský, který tam má písmenka a, b, c, d, a tak dále, zatímco v našem tisku daně vinou tiskárny nebo čeho tam je k, l, m, n, takže na to bych vás rád upozornil. Děkuji.

Vystoupení senátora Petra Víchy
(čas 14:17- 14:31)

Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem myslel, že si trochu oddychnu, ale bohužel jsem tady kolegu Kuberu předběhl, což mě mrzí. Rád bych mu dal slovo jako prvnímu, protože jeho vystoupení jsou vždycky velmi rozumná, obsáhlá a navíc vtipná, což ode mne samozřejmě neočekávejte. Já jsem chtěl ještě doplnit strohou zpravodajskou zprávu o pár dalších faktů. Nejprve bych chtěl všechny poprosit, protože dopoledne jsme tady dělali politiku při projednávání, při sporu o tom, jestli byla či nebyla porušena Ústava, já bych chtěl vyzvat, abychom teď už politiku tady nedělali a pracovali věcně, snažili se najít výsledek napříč politickým spektrem a řeknu vám, že jestli opravíme tento zákon a umožníme výběr, tak se činnost celého Senátu zaplatí na několik let dopředu a diskuse o tom, jestli je nebo není Senát užitečný na chvilku bychom mohli vyvrátit a potvrdit naši prospěšnost. A já věřím, že po závěrečném hlasování tomu tak bude.

Dovolte mi trochu úvod do historie, protože loterií se v Senátu nezabýváme poprvé. Zhruba 10 let se nepodařilo významně změnit loterijní zákon, a to přes obrovské protesty obcí, že jsou jen povolovány ministerstvem financí tak zvané videoloterijní terminály přesto, že obce přijímaly vyhlášky, kterými zakazovaly hrací automaty. Ústavní soud potvrdil, že povolování ministerstvem financí nebylo v pořádku, ale přesto tam jsou a pravděpodobně tam ještě asi tři roky vesměs budou.

I to je důvod, protože obce se budou moci rozhodnout, jestli chtějí hazard a za to nějaké peníze, nebo jestli se hazardu na svém území zcela anebo částečně zbaví, ale finanční prostředky mít nebudou. To je role samosprávy, ale oni ji pravděpodobně po dobu 3 let takto nebudou moci naplnit, protože přístroje tam budou mít, přestože je tam nechtějí.

Pak jsme přijali senátní verzi. Poslali jsme ji do Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna za rok a půl ji ani jednou nezařadila na program jednání. Teprve před volbami konečně došlo ke shodě. Byl přijat zákon, který byl potvrzen i také v Senátu. Ale bohužel připomenu – pan prezident ho tehdy nepodepsal, protože už skončilo období Poslanecké sněmovny. Nebylo možno veto přehlasovat. Tak opět nebylo nic.

To zde připomínám i proto, že opět hrozí podobná věc. Jsme v časové tísni. Je dnes 8. prosince. Jestli dnes přijmeme usnesení a pan předseda pošle do Poslanecké sněmovny, tak tam je – tuším – nějaká desetidenní lhůta, po které bude moci sněmovna, chudáci poslanci budou muset přijet někdy kolem Vánoc, a když schválí naši verzi, tak pak je ještě lhůta pro podpis pana prezidenta, a ten také může někde mezi svátky lyžovat, a nemusí to podepsat.

Proto je velmi důležité přijmout asi i ten pozměňovací návrh, který řeší účinnost.

Nakonec pan prezident nemusí lyžovat, ale může nepodepsat zákon z mnoha jiných důvodů. Třeba proto, že v zákonu o jednotném inkasním místě se mění 72 zákonů – a je tam samozřejmě mnoho chyb – ne kvůli hazardu.

Pak jsme konečně letos přijali tzv. "farského zákon", který nebude účinnosti ve větší části svého tělesa od 1. 1. 2012. Byla tam jedna účinnost už v letošním roce. Obce už mohly podle něj přijímat vyhlášky tak, aby od prvního platily.

A teď, ejhle, dříve než začne platit a podle něhož konečně obce mohly mít peníze za povolené videoloterijní terminály, které nechtěly, tak už shodou okolností, který jim odebírá nejenom tyto prostředky, ale všechny prostředky i za hrací automaty. Protože byl přijat jeden z mnoha poslaneckých pozměňovacích návrhů.

A tady se ukazuje, že je škoda, že také námi schválený návrh změny jednacího řádu Poslanecké sněmovny a Senátu, který jsme poslali do Poslanecké sněmovny v minulosti, se také nikdy nedostal na pořad jednání. My jsme v něm navrhovali, aby nebylo možné, aby jednotlivý poslanec dával pozměňovací návrhy, ale vždy se k tomu vyjádřila ještě vláda. Tím pádem by nedocházelo k takovým legislativním chybám, k jakým v této chvíli došlo.

Už jsme tady řekli, co musíme opravit, a to také naše návrhy opravují. Je škoda, že my na to máme pouze 30 dnů, protože skutečně řeknu, že to bylo hektických posledních 10 dnů. Díky naší legislativě a ve spolupráci s legislativou MF. Protože nikdo jiný by to dohromady tak rychle nedal – se podařilo tento pozměňovací návrh připravit.

Na druhé straně je dobře, že na to máme jenom 30 dnů, protože na to mají 30 dnů také jenom lobbyisté...Také za vámi byli, milé kolegyně, kolegové? Určitě, protože jinak by se nerojily pozměňovací návrhy, které teď dostáváme na stůl. A dostali jsme spoustu pošty od sportovců, od hasičů, od zdravotně postižených atd.

Myslím, že my všichni chápeme jejich potíže, že dostávali nějaké finanční prostředky z tohoto dotačního titulu, který tady byl. Ano, dotační titul, v podstatě, protože hazard mohl rozdělovat sám finanční prostředky. Ale toto je zákon o loteriích. To není zákon o zdravotní, sociální péči, o sportu. A proto – oddělme tyto dvě záležitosti.

Co přichází ještě v úvahu z hlediska pozměňovacích návrhů a proč varuji před jejich přijetím? Čím více zasáhneme do zákona a přijmeme nějaké další pozměňovací návrhy, tím více ohrozíme křehkou shodu, která tady může být, že to, co schválíme my, schválí také PS. Tam také budou mít lobbyisté dost času teď ještě, díky těm deseti dnům, aby za nimi chodili.

Je samozřejmě na zvážení záležitost 15 % u kurzových sázek. To je samozřejmě věc na diskusi, protože jejich výnosy jsou dány jenom tím, že jejich experti jsou lepší než hráči, zatímco do beden v obcích a hospodách padají peníze skoro samy. Ale bojím se, že teď v tuto chvíli není vhodná doba, abychom tuto diskusi vedli. MF dalo k připomínkování zcela novou novelu zákona o loteriích, která by měla platit od roku 2013. Je tedy dost času řešit všechny tyto věci koncepčně včetně těchto 15 %. Já si totiž dovedu představit, vždyť vy jste vlastně snížili daňové zatížení na 15 %, s tím my nesouhlasíme, a proto potvrdíme svou původní verzi. Samozřejmě vědomi si toho, že tím by nikdo nedostal nic, což by znamenalo, že hazard by dostal všechno.

Myslím, že všichni si to velmi dobře uvědomujeme. Dostaneme možná pozměňovací návrh, který říká, abychom nechali hazardu prostředky rozdělovat pro hasiče a nemocnice. Doufám, že pod žádným z nich nebude podepsán žádný ředitel nemocnice. Protože to je přece typický příklad, k čemu tady dochází. Je mi líto, že zdravotně postižení a sportovci musí tímto způsobem žebronit o peníze právě z hazardu.

Budu vám teď citovat z dopisu, který jsme asi dostali všichni: Navrhovaná legislativní úprava možná není ozdobou právního řádu a obsahuje řadu dílčích nedostatků, celkově však zprůhledňuje systém loterijních odvodů a transparentně stanoví, jaký objem prostředků každoročně sport získá. Pokud by Senát návrh zákona dolní sněmovně vrátil, je téměř jisté, že Poslanecká sněmovna návrh smete se stolu. Znamenalo by to, že v příštím roce bude stále platit stávající zákon a zůstane zachován status quo. Bylo by to nejhorší řešení. Loterijní firmy by slavily vítězství a finanční prostředky by v roce 2012 rozdělovaly dle své libovůle. Sport by sklouzl do propasti... Je to od sportovců, od Českého olympijského výboru, jak tady píšou, že zákon možná není "ozdobou právního řádu". Myslíte si, že oni nevědí, že by nikdo nedostal nic a že by všechno zůstalo hazardu? Pan poslanec Šlégr, myslím, že jsem ho tady viděl (mám brýle na čtení, a tudíž nevidím dobře do dálky) – vystoupil u nás na výboru, a řekl, že jestli nenecháme peníze hazardu, tak sport v malých vesničkách a ve městech skončí... Kdo jiný podporuje sport v malých vesničkách a obcích? Kdo podporuje nejvíc kulturu, sociální věci a všechny tyto záležitosti? Kdo jiný, než právě obce? Protože obce mají také potíže s hazardem. Obce mají také potíže s hazardem. Způsobuje to problémy s narušováním veřejného pořádku, drobnou kriminalitu atd. Tak právě proto by měli být příjemci této finanční částky, a mají se možnost rozhodnout. Nechceme mít peníze, nechceme mít problémy, a proto to vyhláškami zakážeme.

Myslím, že pro tuto chvíli by to z mé strany bylo všechno. Rád bych vás poprosil, abyste velmi pečlivě zvážili hlasování při pozměňovacích návrzích. A vězte, že jestliže nebudete hlasovat pro návrh, který říká, nechte peníze hazardu pro hasiče; jestli nebudete hlasovat o návrhu, který říká, nechte peníze pro sportovce, tak nehlasujete proti hasičům a proti sportovcům. Ale hlasujete jen proti tomu, aby nebylo vybráno vůbec nic.

Protože jedna z věcí, kterou říkali poslanci, proč hlasovali pro tento návrh, nevědomi si důsledků, samozřejmě, a většina si to určitě neuvědomovala, tak to bylo to, že chtěli podpořit sport. Proto jsme se s panem ministrem dohodli, aby 800 mil. pro sport a 100 mil. pro sociální věci a 100 mil. pro kulturu načetl ve státním rozpočtu, aby je oni dostali. Protože vnímáme jejich potřeby.

Nejsme proti sportu, proti hasičům, proti kultuře a proti zdravotně postiženým.

Bude samozřejmě na ministerstvech, jakým způsobem je distribuují. V každém případě si myslím, že 800 mil. pro sport může být ve skutečnosti pro sport více, než dnes uváděné 2 miliardy od hazardu, protože všechny zůstanou ve sportu. Zatímco v praxi, víme to, v mnoha případech nezůstaly. Jestliže tělovýchovná jednota, fotbalový oddíl, dostal 250 tis. od nejmenované loterijní společnosti, ale dostali účelově; za tím účelem, aby fotbalisté vyjeli na týden do zařízení této loterijní společnosti, tak ve skutečnosti nedostali nic. Ale byli rádi, že byli týden na soustředění. Ale hazardu zůstalo dost finančních prostředků. Těchto systémů, těchto metod přece bylo hodně. Velmi si cením toho, že mnohé loterijní společnosti vnímají, že to bylo v minulosti přestřeleno, že takto nikdy nezískají úctu a že už ony samy odmítají být "rozdělovatelem" těchto peněz. Chtějí urovnat vztahy, chtějí urovnat vztahy i s obcemi. Myslím, že když se takto dohodnou na mnoha místech, tak se celá záležitost týkající se loterií, může vyvíjet pozitivním směrem. Děkuji vám za pozornost.

Vystoupení senátora Petra Víchy
(čas 15:50- 15:53)

Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové. Jestli čekáte, že budu reagovat nějakým způsobem na kolegu Drymla, tak se mýlíte, protože jednak to pan ministr Kalousek už tady vysvětlil a jednak on včera avizoval, že bude proti, ale já jsem mu řekl, budu rád, když vystoupíš, protože minimálně 3 – 5 dalších přesvědčíš o tom, aby podpořili můj pozměňovací návrh, což si myslím, že se jak jsem zaznamenal minimálně z reakcí okolo, stalo. Jen jsem si všiml, že je znovu přihlášený a tuším na začátku řekl, že vystoupí dvakrát, tak kdyby dodržel své slovo, tak by to bylo určitě lepší, ale to mě vyprovokovalo k něčemu dalšímu. Já jsem vysvětlil něco k těm obcím, protože on tady řekl, že obce povolily 50 tisíc výherních hracích automatů, takže ony samy nechtějí nějak regulovat. Ano, je to tak, když dostaly tu možnost, kterou v minulosti neměly, tak dostaly možnost obecně závaznými vyhláškami stanovit místa, kde není povoleno provozovat výherní hrací automaty, tak samozřejmě když zjistily, že z těch heren vznikají problémy, tak velká část obcí začala vydávat obecně závazné vyhláška. Uvedu vám to na našem příkladu, naší obce.

My jsme vydali tuším 2005 obecně závaznou vyhlášku a ze 140 výherních hracích automatů klesl počet na 28. Jenomže vzápětí od příštího roku počínaje nám tam ministerstvo financí povolilo 250 videoloterijních terminálů, takže mnohé obce zjistily, že v podstatě rušením výherních hracích automatů akorát uvolňují místa pro jiná, které nebraly pětikorunu, ale vyšší částky a takto svou činnost v podstatě zastavily. Teprve teď, když byla přijata novela kolegy Farského, tak definitivně se vyjasnilo, že mohou videoloterijní terminály – a mám informace ze svého širokého okolí – Frýdek-Místek, Havířov a další města přijímají tyto obecně závazné vyhlášky napříč republikou. To znamená, on ten výnos nebude nakonec po tom, co proběhne ve většině případů tříletá lhůta, tak ten výnos nebude třeba tolik, kolik tady uvádíme, že to bude 6 miliard pro obce, takže možná nakonec budou jen čtyři, ale je to jejich svobodné rozhodnutí.

Už jsem chtěl reagovat jenom na jednu záležitost, a to je, co s tím obce udělají a podle jakých kritérií to rozdělí. Každá obec určitě podle nějakých jiných kritérií, každá obec většinou má nějaký svůj grantový systém, ale já bych chtěl odpovědět protiotázkou, podle jakých kritérií to rozděloval hazard. No myslím si, že jedním z významných kritérií bylo dám tomu, kdo mě pak podpoří při schvalování loterijního zákona. Děkuji.

Vystoupení senátora Petra Víchy
(čas 16:11 - 16:15)

Kontext vystoupení

Děkuji za slovo. Kolegu Drymla jsem vyzval, aby nevystupoval potřetí, a sám tak činím.

Nicméně to zřejmě není poslední nepříjemnost, která mě čeká, protože kolega Dryml řekl, že vystupují proti předsedovi Sobotkovi, a já teď jsem nucen vystoupit i proti místopředsedovi Škromachovi.

Ale protože jsem na začátku řekl, že v tomto zákoně by měla jít politika stranou a že bychom měli vyřešit problém, který tady je, tak tedy musím, nemohu jinak, musím dodržet slovo.

Nejprve pár čísel, protože pan místopředseda Škromach tady teď hovořil o tom, kolik se z čeho vybere a kam by se to mělo dát, tak abychom věděli všichni, o čem hovoříme.

Nový systém výběru oproti tomu, co se předtím vybralo, přináší státu pouze 1,2 mld. Kč navíc, to znamená téměř celý tento nadvýběr půjde tam, kde bylo řečeno. Ten, kdo dostává více, to jsou právě obce, přes 4 miliardy více než předtím, a ten, kdo dostává méně, to je hazard, ten bude rozdělovat o tři mld. Kč méně.

Další dvě čísla. V této chvíli existuje necelých 38 000 výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů 64 000.

A teď to, co jsem avizoval. Jasně, v jednotném inkasním místě – a konstatovaly to výbory, které se tím zabývaly a legislativa – je spousta chyb. Navíc, když ten zákon vznikal, tak navrhoval měnit některé zákony, které byly platné v této době, od té doby došlo k jejich změnám, některé jsou tady, některé jsou ve Sněmovně v této chvíli, takže do toho se zaplétat, i výbory uznaly, že nemá smysl přijímat nějaký pozměňovací návrh k úrazovému pojištění, anebo dokonce rušit celý ten JIM, jak se mu říká. To není samozřejmě nic jiného, než opět jen další vidle do toho, co chceme vyřešit, protože by se to mohlo stát nestravitelným v PS.

A i když bych s chutí ten návrh podpořil, tak doporučuji to tak neudělat, protože bychom ohrozili to, co tady dneska chceme vyřešit.

Apeluji, prosím, na všechny, nečekám z pravé strany podporu pro zrušení JIM a nežádám ji, prosím, dokonce, aby neměl tento pozměňovací návrh podporu ani po mé levici. Chci, abychom vyřešili problém. Chci, abychom dodrželi politickou dohodu, která byla učiněna, i s panem předsedou Sobotkou – to tady potvrdil pan ministr Kalousek. Jasně, že se tu dneska bavíme o hazardu víc než o tom ostatním. No, ale proč? Protože hazard je účinný od 1. 1. 2012, zatímco jednotné inkasní místo od roku 2013 a dále, a my tomu dáváme ještě větší časový prostor.

Ano, pan ministr se nezavázal a nezaváže se, určitě, že nebude předkládat změny zákonů, termínů. Myslím si, že nám možná krize v eurozóně přinese tolik problémů, že tady budeme řešit ještě úplně jiné problémy. Děkuji.Publikováno: 8.12.2011

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality27.5.2024
Bohumín se připravuje na evropské volby, Dolní Lutyně i na referendum

Také v Bohumíně se v pátek a v sobotu 7. a 8. června uskuteční volby do Evropského parlamentu. Probíhat budou v devatenácti stálých okrscích. Sousední Dolní Lutyni čeká v tomto termínu i referendum, v němž lidé odpoví, zda souhlasí s tím, aby obec využila všech svých práv k zabránění výstavby Strategického podnikatelského parku.8.3.2024
Strategický podnikatelský park? Obce na Bohumínsku požadují od státu důkladné prověření a záruky

BOHUMÍN – O přínosech a dopadech přípravy projektu stavby podnikatelského parku dnes (8. 3.) jednali zástupci Bohumína, Dolní Lutyně a Dětmarovic. Shodli se, že případný příchod investora, který chce na pozemcích o rozloze až 280 hektarů realizovat strategický projekt, nesmí snížit kvalitu života obyvatel regionu. Od státu budou požadovat důkladné prověření a záruky.12.1.2024
Bohumín i dopravní inspektorát se k ostrému měření rychlosti staví rezervovaně

BOHUMÍN – Sedm ulic, kde by výhledově mohly přibýt »ostré« radary na měření rychlosti aut, vytipovali společně Bohumín, Rychvald a Dolní Lutyně. Jejich zprovoznění však není samospasitelné, plány navíc musí posvětit dopravní inspektorát. Ten se k represivnímu opatření zatím staví zdrženlivě.

Orlovská, Bohumínská a Michálkovická ulice v Rychvaldu, Bezručova a Rychvaldská ulice v Dolní Lutyni a Bezručova a Opletalova ulice v Bohumíně. To jsou místa, kde by v budoucnu mohly přibýt stacionární radary. Nejvíce o jejich instalaci stojí sousední Rychvald.22.12.2023
Starostové diskutovali o špatné připravenosti stavebního zákona

Starostové Karvinska se v prosinci opět sešli s poslanci a senátory. Tentokrát se jednalo v Horní Suché a hovořilo se tradičně o aktuální legislativě. "Opět jsme diskutovali o stavebním zákonu a jeho špatné připravenosti. Nakonec se nám po letech obav ze zrušení stavebních úřadů podařilo vybojovat to, že v mém volebním obvodu budou v plném rozsahu všechny fungovat i nadále. Lidé tak o žádnou službu nepřijdou," řekl Petr Vícha.

Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 371354