Návrh na změnu ústavního zákona kvůli přímé volbě prezidenta

17. schůze Senátu

1. den schůze – 8. 2. 2012

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Tisk č. 262

Vystoupení senátora Petra Víchy
(čas 18:22 - 18:31)

Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, pane ministře, nejprve se připojuji k tomu hledání kompromisu, který naznačil tady pan předseda Štěch a pan ministr, a přičiním k tomu několik možná nesouvislých poznámek.

Nejprve – jestliže tady zaznělo předtím, že schválení tohoto zákona by bylo vítězstvím sociální demokracie, poprosím kolegy z občanské demokracie, aby přijali, dejme tomu, pozměňující znění toho, že je to vítězství demokracie, což by mohlo vést k tomu, že i část kolegů z ODS, coby vládní strany, podpoří svého premiéra Nečase a pokusí se podpořit, aby tady přímá volba prošla.

Obracím se zároveň na své kolegy vlevo, protože jestliže dnes pan premiér Nečas, jak jsem si přečetl, řekl, že neprojde-li přímá volba, padne vláda, mohlo by té vést pochopitelně k tomu, na misku vah dát, co je tedy pro Českou republiku v tuto chvíli lepší. Nepochybně lepší by bylo, kdyby tato vláda padla co nejrychleji, a pak se třeba prosadila přímá volba. Kolegové, prosím, nepodlehněme tomu. (Pobavení v sále.) Není to tak, byť pan premiér Nečas je jedním z nejlepších premiérů v Evropě, protože dneska nám tady prokázal, že 25 jiných premiérů, kteří se na něčem shodli, tomu v podstatě nerozumí, zatímco on, když ten materiál dostal pět minut před, pak tomu porozuměl dobře. Prosím, hrozí tady, že by nesplnil ten slib, vláda by nepadla. Prosím, podpořme přímou volbu.

Bylo jasné, že dnes tady promluví pravděpodobně velká většina senátorů, protože to je záležitost velmi složitá. Týká se to změny ústavy. Byť si myslím, že je rozhodnuto, protože přece média nás několikrát všechny vyzpovídala, už vědí, kdo přesně bude jak hlasovat, a z toho je jasné, že ten zákon dnes tady projde.

Přesto si myslím, že ta debata tady důležitá je a že je velmi dobře, že tady z ÚPV a z úst velmi vážených odborníků padly vážné připomínky. Protože kdybychom měli tu svobodu a řekli bychom si, že chceme, aby ten zákon vypadal tak, jak má vypadat, tak bychom asi pravděpodobně tady dnes některé pozměňovací návrhy, které padly na ÚPV, podpořili. Ale většina z nás má obavu, že tu svobodu nemá. Protože jestli předtím zaznělo z úst významného činitele České republiky, pana premiéra Nečase, že jestliže Senát to nepřijme v tomto znění, tak v podstatě nebylo naplněno to, že komory dospěly ke stejnému znění, takže už to nebude zařazeno, a tím pádem takzvaný Černý Petr padne na Senát, pak tu svobodu samozřejmě trošičku ztrácíme. Kolega Kubera tady o tom mluvil poměrně pěkně, že přece komory mají svou svéprávnost obě dvě a že to tak není. Není! Ale všichni víme, jaká je politická realita.

Přestože většina z nás cítí, že bychom kromě přímé volby chtěli ještě – a opravit i tu přímou volbu samotnou – omezit imunitu, chtěli tady 60 dnů na projednání těch zákonů, tak asi v tuto chvíli ta vhodná doba není.

Dočetl jsem se dnes na internetu, že Poslanecká sněmovna schválila jisté omezení imunity, to znamená, k nám tady přijde v brzké domě další ústavní zákon. Možná to bude příležitost, i když, kolegyně a kolegové, média nám opět nedovolí, abychom tam cokoli přičinili, protože to bychom přece hlasovali v podstatě proti omezení imunity. Ta média už tady rozhodují v podstatě o všem.

Když jsem se zmínil v rozhovoru pro Právo, že poté, co Poslanecká sněmovna schválila tuto změnu a je ještě daleko do projednání v Senátu, a Mladá fronta si dovolila učinit anketu okamžitě, do 24 hodin byl známý vítěz - Tomio Okamura – nic proti němu, byl jsem s ním tady na obědě, skutečně to není nic proti němu, tak jsem zaznamenal z úst některých kolegů – nic proti němu, ale zaznamenal jsem, že v podstatě média nám budou nějakým způsobem tady o tom rozhodovat, kdo a jak tady bude prezidentem! To jsem zaznamenal od vás! Já jsem jen řekl, že jsem to zaznamenal. Ale za lumpa jsem byl já, protože mi vložili redakční nadpis o tom, že z toho se dělá šaškárna.

Nepřeji vám přečíst si ty maily, které jsem dostal, a na každý jsem jednotlivě odpověděl s vysvětlením. Maily v podstatě zněly tak: Přímá volba prezidenta – to jsme za šašky, ale když stejným způsobem volíme vás, senátory, tak to jsme vám dobří. Lidé mají v podstatě v tomto pravdu! Takže vezměme, prosím, i toto v potaz.

Když jsem jim všem jednotlivě zodpověděl a řekl jsem, že to není tak jednoduché a že třeba zhruba před rokem by asi pravděpodobně prezidentem byl tehdy nejpopulárnější politik, myslím si ještě pořád předseda, i když nikdy faktickým předsedou nebyl, pan John, takže asi on by možná v té době byl prezidentem, tak ti lidé, když mi na to odpovídali, tak to pochopili. Někteří dokonce už nebyli ani pro přímou volbu, což jsem ani nechtěl. (Ohlas v sále.)

V každém případě bych chtěl varovat před jednou věcí. Kolegové, kolegyně, jestli říkáme, že když přijdeme o tuto pravomoc a nebudeme moci volit prezidenta republiky, tak Senát nemá smysl, tak jsme za šašky my. Protože přece – a už to tady zaznělo – naší prací není jednou za pět let na dva dny si sednout na Hrad a tam se účastnit té frašky, která byla před čtyřmi lety, nebo před těmi pěti lety. Ale naší prací je tady každodenní práce a my jsme tady přece za tu dlouholetou činnost Senátu udělali spoustu rozumných změn. A přes to, že někdy z politických důvodů jsme v Poslanecké sněmovně přehlasováni, ať už to bylo v minulosti jinak a teď zase jinou politickou stranou, ale někdy přece uděláme kus dobré věci. Byla tady zmíněna i ta věc, která zachránila České republice zhruba 6 miliard Kč v případě loterií. Myslím si, že jsme udělali i dobré změny v případě podpory biopaliv, biometanu atd. Přece jsme užiteční i v jiných věcech. Nebuďme tak nesebevědomí, abychom si řekli, že když ztratíme jednu pravomoc na dva dny za pět roků, tak že jsme ztratili opodstatnění tady v Senátu.

Závěrem bych si dovolil tedy říci, že já jsem a budu pro přímou volbu, a to z několika důvodů. Ten jeden důvod je – sociální demokracie to má ve svém programu, podporovala to už od roku tuším 91. Nikdy jsem proti tomu neprotestoval na žádném stranickém zasedání a tudíž cítím se zavázán touto věcí. Ta druhá věc je – myslím si, že je to správné, když podporujeme prvky přímé demokracie. A nepodceňoval bych voliče, že si zvolí za prezidenta šaška. I když bych, a tady varuji, nepodceňoval vliv médií, která můžou skutečně vést k tomu, že si občané nemusí zvolit správně. Ale oni na to potom stejně přijdou, tak jako přišli na to, že pan předseda Věcí veřejných John skutečně není největším odborníkem na nic.

A ten třetí důvod, proč jsem pro přímou volbu, je – jsem tady krátce, jen pět let, ale bohužel zažil jsem tedy tu poslední přímou volbu, a byť si myslím, že v praxi to nebylo až tak hrozné, jak to podávala média tehdy, tak jsem se trošičku za politiky styděl a byl bych rád, abych se toho už účastnit nemusel a aby si lidé mohli zvolit přímo. Ale zároveň sdílím tady s některými kolegy obavu z toho, že může nastat nějaká frustrace obyvatel, že si zvolí někoho prezidentem a zjistí, že na té politické scéně se toho příliš nezměnilo a že pořád to není k jejich prospěchu. Ale to se zase vracíme na ten začátek, kdy je tady podle mě nedostatek vůle z politických stran, hledat vzájemný kompromis v mnoha oblastech činnosti, které by ku prospěchu občanů a České republiky mohly být.

Omlouvám se za své vystoupení, protože vím, že je hodně hodin, ještě dvě procedurální záležitosti. Byl bych rád, kdybychom tuto záležitost dnes dokončili, a proto dávám procedurální návrh, abychom hlasovali a jednali i po 19. hodině. A druhý, abychom před hlasováním o tomto bodu, který je důležitý, je to záležitost změny ústavy, měli 5 minut na poradu – jednání klubu. Děkuji za pozornost.Publikováno: 8.2.2012

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality17.7.2023
Bohumín se obává zastavení výstavby protipovodňové hráze

BOHUMÍN – Stavbě protipovodňové hráze v Bohumíně-Pudlově, která má zabránit ničivým následkům záplav, hrozí zastavení. Ministerstvo zemědělství avizovalo, že kvůli vládnímu úspornému balíčku aktuálně není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci za 400 milionů korun. Vláda přitom proklamovala, že škrty se nedotknou investic.7.6.2023
Otevřený dopis ministru životního prostředí

Vážený pane ministře,

jako představitel města střední velikosti o 20 tisíci obyvatelích, které přes dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, neustále reaguje na vývoj odpadové legislativy a nastavené cíle pro obce, se musím vyjádřit k Vašemu dopisu z 22. 5. 2023, určeného obcím. Reagovat na něj musím i jako senátor, který se k návrhu zákona o obalech bude vyjadřovat v legislativním procesu.

V Programovém prohlášení vlády bylo uvedeno: "Zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník)." Na tiskové konferenci 16. 5. 2023 jste uvedl: „Nebavíme se o tom, zda systém bude, to je rozhodnuto. Bavíme se o tom, jak bude fungovat.“ Věřím, že jste tato slova mínil v nadsázce a máte skutečně zájem diskutovat a slyšet názory měst a obcí, kterých se zavedení zálohování významně dotkne, ale také stanoviska z řad odborné veřejnosti působící v oblasti odpadového hospodářství.30.3.2023
Bohumín představuje podobu chystaného sanatoria pro seniory

BOHUMÍN – Moderní sanatorium pro seniory, kteří trpí vleklými zdravotními obtížemi, chce v příštích letech postavit město v areálu své nemocnice. Projekt je zatím jen »na papíře«, přesto už nabývá konkrétních obrysů. Třípodlažní objekt by měl pomoci řešit rostoucí poptávku po péči o dlouhodobě nemocné osoby.5.1.2023
Petr Vícha se sešel se starosty Rychvaldu, Dolní Lutyně i polských Krzyżanowic

Senátor a starosta Bohumína Petr Vícha se koncem roku sešel s nově zvolenými zástupci sousední Dolní Lutyně a Rychvaldu. Nechybělo ani setkání se starostou polských Krzyżanowic.

Copyright © 2007 - 2023 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 364774