Návrh zákona o zaměstnanosti

12. schůze Senátu (8. funkční období)

4. den schůze – 13. 10. 2011

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Tisk č. 194

Vystoupení senátora Petra Víchy
(čas 15:02 - 15:12)

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, pane ministře. (Vážený kolego Čunku, omlouvám se, že jsem využil přednostního práva.) Kolegyně Gajdůšková zde položila řečnickou otázku, jestli budou po 1. 1. vyplaceny dávky. Troufnu si tipnout, že je to tak 50:50. Co hovoří ve  prospěch toho, že nebudou vyplaceny? To je pravděpodobně software, pane ministře. Vy jistě víte, že v této chvíli docházelo v říjnu k určitému překlápění dávek na úřadu práce, a že se to nepodařilo, ten systém klekl a muselo se vrátit k tomu starému systému. Ale od 1. 1. má být použit zcela nový software, který zatím nebyl ještě ani dodán. Moji předřečníci tady řekli, že byl pravděpodobně i protiprávně vybrán. Ale to tady teď v této chvíli nechci řešit.

Proč si myslím ale, že dojde k vyplácení těch dávek? Protože paradoxně všichni ti pracovníci úřadů práce, ti profesionálové, kteří tam ještě v této době decimace úřadů práce zůstávají, a paradoxně i  všichni pracovníci městských úřadů, kteří teď jsou v nejistotě a budou přecházet pravděpodobně na úřad práce, tak ve své profesionalitě udělají všechno pro to, aby jste vy, pane ministře, měl pravdu, že vlastně všechno je v pohodě a všechno dobře dopadne. Možná, že vás zachrání.

Ale teď k tomuto zákonu. Kolega Pešák tady řekl, že má své plusy a minusy, a tak to bývá u většiny zde předkládaných zákonů. A my se musíme pak rozhodovat, co převáží. Řeknu minimálně 2 důvody, proč u mě převáží to, že pro ten zákon hlasovat nemohu.

Ten první tady už byl naznačen. Týká se to té nepochopitelné věci, proč by zaměstnavatelé, a myslím si, že je to nijak zvlášť nezatěžuje, neměli hlásit úřadu práce ta volná pracovní místa? Tomu skutečně lze těžko rozumět. Co tedy ty úřady práce budou dělat? Zprostředkovat práci už ne, to už budou dělat soukromé agentury za peníze, úřady práce budou tedy vyplácet ty dávky, to je zřejmě jasné. Ale pochopitelné to není.

Druhá věc. A teď paradoxně budu kritizovat, pane ministře, ten zákon zprava. Možná to jste nečekal.

Jde mi o motivaci k tomu, aby ti, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a vyhýbají se svým povinnostem, vyhýbají se práci, tak abychom na ně měli nějaký metr. Proč o tom hovořím? Volali mi z rozhlasu a ptali se, jak asi budu o tom zákonu hlasovat, já jsem říkal, pravděpodobně jej nepodpořím. A paní redaktorka položila otázku: Jak je to možné? Vy nebudete pro to zpřísnění?! A dnes ráno jsem viděl, že zahajovaná schůze, Česká televize tady hlásila, že dneska se bude jednat o návrhu pana ministra Drábka, který zpřísňuje systém a vede k vyšší motivaci. Takže dva konkrétní příklady, kdy si myslím, že k tomu tedy vůbec nedochází.

Ten první – je to velmi pracné, ale naši pracovníci sociálních odborů, většinou ve spolupráci s městskou policií nebo i  s Policií ČR, chodí třeba v noci do heren a sledují, jestli ti, kteří jsou příjemci sociálních dávek, náhodou neprohrávají tyto finanční prostředky v těchto hernách. A pak se snaží, je to samozřejmě administrativně náročné, ale snaží se, aby dostali část těch finančních prostředků nikoli v hotovosti, ale v poukázkách. Je konec, milé kolegyně a kolegové, je konec tohoto systému. Všichni dostanou ty karty, nikdo zatím ještě neví, jak to moc bude fungovat, kdo vlastně to bude dělat, co na ty karty půjde vybrat, ale všichni budou na jedné rovině. Žádný pracovník úřadu práce už s policistou na kontrolu tady nepůjde.

Takže jestli dneska říkáme, protože vidíme ty informace o Šluknovsku atd., že teď dojde k zpřísnění, není to pravda.

A ta druhá věc, ta se týká té veřejné služby. Možná – a  jsem překvapen, že to tady v těch předchozích příspěvcích ještě nezaznělo – já nejsem tedy příznivcem té veřejné služby, protože si myslím, že veřejně prospěšné práce jsou lepší. Protože tam ten člověk dlouhodobě se možná vyhýbající práci musí pracovat celý měsíc, aby dostal řádnou mzdu. A je to pracné, kontrolovat ho atd., ale děje se to. Teď nám to pan ministr tím, že musíme platit 1800 Kč na jednoho, trošičku zkomplikoval, tak jsme i mnozí odpůrci přistoupili k té veřejné službě. Protože 20 hodin za měsíc, to zase tolik není. Ale přece jenom ta veřejná služba dneska měla nějakou motivaci.

Nevím, jestli to všichni z vás víte, ale ten, kdo byl dlouhodobě nezaměstnaný, tak dostával pouze existenční minimum. To je dnes 2020 Kč. Kdo odpracoval 20 – 30 hodin veřejné služby, tak dostal 3126 Kč, to znamená měl motivaci k tomu, aby chtěl tu veřejnou službu vykonat, protože dostal o zhruba tisíc korun více. A kdo odpracoval nad těch 30 hodin, tak dostal ještě pětistovku navrch. To všechno, milé kolegyně a kolegové, končí. Všichni, jeden vedle druhého, dostanou životní minimum. Ať odpracují nebo neodpracují cokoli, všichni dostanou stejně. Jakákoli motivace končí. Takže to je pro ta média, která se  ptala, zda tento zákon něco zpřísňuje proti těm, kteří se chtějí vyhýbat práci, nic.

A teď ještě k těm počtům, protože pan ministr možná řekne, ale teď budeme mít na všechny bič. Tak k těm počtům, to jsem si zjistil u nás. Takže my jsme dávali 40 lidem práci prostřednictvím veřejně prospěšných prací, a stovku lidí jsme zaměstnávali na veřejné službě. Nejsme velké město – 22 tisíc obyvatel, ale v okrese to bylo takřka nejvíc. A když jsem si zjišťoval, kolik je dnes nezaměstnaných u nás, jsme strukturálně postižený region, někde to může být možná lepší, ale tak u nás těch nezaměstnaných v této chvíli, kteří jsou déle než 6 měsíců nezaměstnaní, a kterých se to dneska týkalo, je 900. Takže my jsme dali práci, nebo ten bič jsme uplatnili na stovku z těch 900 lidí.

Teď jsem si zjistil, kolik je tedy těch, kteří už od 2 měsíců – protože to by se mělo týkat už těch, kteří po 2 měsících, co přijdou o práci, tak by měli vykonávat tu veřejně prospěšnou službu.

Tak když už dneska jich je 800, které nejsme schopni zaměstnat, úřad práce nepochybně po převzetí této služby to zvládne v daleko větším počtu, tak jsem tady vystupoval před týdnem, myslel jsem si, že to tedy bude jejich povinností. Kolegové z úřadů práce, kteří teď obcházejí obce, tak přišli a řekli, ale to se mýlíte, pane starosto. My samozřejmě vám vytipujeme ty lidi, ale budete se o ně zase starat vy. Protože v tom se nezmění nic. Tak těch lidí je 1300. To znamená – je jich samozřejmě ještě víc. Ale vůbec o tom nemluvme, protože když dneska těm 900 lidem nedáme práci, nemůžeme to nikdo administrativně zvládnout, tak to jsou jenom řeči o tom, že se to posunuje někam ke dvěma měsícům.

V každém případě je tragické to, že tedy přestává fungovat ta motivace, protože všichni dostanou stejně. A lidé z úřadů práce nám říkají, v prosinci už žádnou veřejnou službu nedělejte, protože to byste se zachovali k těm lidem hnusně. Protože ať ji budou v tom prosinci dělat, nebo ne, tak oni po své práci o měsíc později v lednu všichni dostanou to životní minimum. Žádné rozdíly mezi nimi nebudou. Takže tohle už, prosím vás, nedělejte.

Takže zatímco mnozí moji kolegové tady varovali před jinými negativními aspekty tohoto zákona, já musím ještě jednou zdůraznit, že bohužel tento zákon odebírá obcím a městům, které chtěly bojovat se  zneužíváním sociálních dávek, obcím a městům, které chtěly udělat maximum pro to, aby ti lidé, kteří se vyhýbají práci, tak aby tu práci nějakou měli, aby ji museli udělat, aby za ni dostali zaplaceno a  nemuseli krást kanálová víka a další věci, tak tento zákon tento nástroj naprosto odebírá. A proto já budu hlasovat proti tomuto zákonu. Děkuji za pozornost.Publikováno: 13.10.2011

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality17.7.2023
Bohumín se obává zastavení výstavby protipovodňové hráze

BOHUMÍN – Stavbě protipovodňové hráze v Bohumíně-Pudlově, která má zabránit ničivým následkům záplav, hrozí zastavení. Ministerstvo zemědělství avizovalo, že kvůli vládnímu úspornému balíčku aktuálně není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci za 400 milionů korun. Vláda přitom proklamovala, že škrty se nedotknou investic.7.6.2023
Otevřený dopis ministru životního prostředí

Vážený pane ministře,

jako představitel města střední velikosti o 20 tisíci obyvatelích, které přes dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, neustále reaguje na vývoj odpadové legislativy a nastavené cíle pro obce, se musím vyjádřit k Vašemu dopisu z 22. 5. 2023, určeného obcím. Reagovat na něj musím i jako senátor, který se k návrhu zákona o obalech bude vyjadřovat v legislativním procesu.

V Programovém prohlášení vlády bylo uvedeno: "Zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník)." Na tiskové konferenci 16. 5. 2023 jste uvedl: „Nebavíme se o tom, zda systém bude, to je rozhodnuto. Bavíme se o tom, jak bude fungovat.“ Věřím, že jste tato slova mínil v nadsázce a máte skutečně zájem diskutovat a slyšet názory měst a obcí, kterých se zavedení zálohování významně dotkne, ale také stanoviska z řad odborné veřejnosti působící v oblasti odpadového hospodářství.30.3.2023
Bohumín představuje podobu chystaného sanatoria pro seniory

BOHUMÍN – Moderní sanatorium pro seniory, kteří trpí vleklými zdravotními obtížemi, chce v příštích letech postavit město v areálu své nemocnice. Projekt je zatím jen »na papíře«, přesto už nabývá konkrétních obrysů. Třípodlažní objekt by měl pomoci řešit rostoucí poptávku po péči o dlouhodobě nemocné osoby.5.1.2023
Petr Vícha se sešel se starosty Rychvaldu, Dolní Lutyně i polských Krzyżanowic

Senátor a starosta Bohumína Petr Vícha se koncem roku sešel s nově zvolenými zástupci sousední Dolní Lutyně a Rychvaldu. Nechybělo ani setkání se starostou polských Krzyżanowic.

Copyright © 2007 - 2023 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 364774