Informace vlády ČR o pozicích vlády na jednání Evropské Rady

12. schůze Senátu (8. funkční období)

1. den schůze – 6. 10. 2011

Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané dne 17. října 2011

Vystoupení senátora Petra Víchy
(čas 15:43 - 15:44)

Děkuji za slovo. Já jsem se možná předtím přeslechl. Já jsem nezaznamenal u žádosti o přerušení sdělení termínu, do kdy by to mělo být přerušeno. A pokud by pan předseda Sefzig řekl, že to chce přerušit například do zítřejšího dne, abychom to zítra projednali, tak možná, že by hlasování bylo jiné. Já nevím, o tom bychom se samozřejmě museli poradit.

Chci ale říci ještě jinou věc v tuto chvíli. Senátoři sociální demokracie, byť v menšině, neopustili tento sál ani tehdy, kdy senátoři ODS, kteří měli absolutní většinu, odsouhlasili, že se nebude Senát zabývat tzv. Topolánkovým batohem. Já si myslím, že úkolem senátorů je tady být, je tady pracovat a neodcházet ani tehdy, když se  zde projednává něco, co se jim nelíbí.

Vystoupení senátora Petra Víchy
(čas 15:50- 15:50)

Děkuji za slovo. Musím říct, že si také pana Sefziga velmi vážím, protože on možná v mnohých věcech je proevropštější než já sám osobně. Ale prosím jej, prostřednictvím paní předsedající, aby neříkal, že diskuse se už odbyla v Poslanecké sněmovně, protože není většího argumentu pro zbytečnost Senátu, než že se diskuse odbude v Poslanecké sněmovně, a my už tady diskutovat nebudeme.Publikováno: 6.10.2011

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality17.7.2023
Bohumín se obává zastavení výstavby protipovodňové hráze

BOHUMÍN – Stavbě protipovodňové hráze v Bohumíně-Pudlově, která má zabránit ničivým následkům záplav, hrozí zastavení. Ministerstvo zemědělství avizovalo, že kvůli vládnímu úspornému balíčku aktuálně není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci za 400 milionů korun. Vláda přitom proklamovala, že škrty se nedotknou investic.7.6.2023
Otevřený dopis ministru životního prostředí

Vážený pane ministře,

jako představitel města střední velikosti o 20 tisíci obyvatelích, které přes dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, neustále reaguje na vývoj odpadové legislativy a nastavené cíle pro obce, se musím vyjádřit k Vašemu dopisu z 22. 5. 2023, určeného obcím. Reagovat na něj musím i jako senátor, který se k návrhu zákona o obalech bude vyjadřovat v legislativním procesu.

V Programovém prohlášení vlády bylo uvedeno: "Zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník)." Na tiskové konferenci 16. 5. 2023 jste uvedl: „Nebavíme se o tom, zda systém bude, to je rozhodnuto. Bavíme se o tom, jak bude fungovat.“ Věřím, že jste tato slova mínil v nadsázce a máte skutečně zájem diskutovat a slyšet názory měst a obcí, kterých se zavedení zálohování významně dotkne, ale také stanoviska z řad odborné veřejnosti působící v oblasti odpadového hospodářství.30.3.2023
Bohumín představuje podobu chystaného sanatoria pro seniory

BOHUMÍN – Moderní sanatorium pro seniory, kteří trpí vleklými zdravotními obtížemi, chce v příštích letech postavit město v areálu své nemocnice. Projekt je zatím jen »na papíře«, přesto už nabývá konkrétních obrysů. Třípodlažní objekt by měl pomoci řešit rostoucí poptávku po péči o dlouhodobě nemocné osoby.5.1.2023
Petr Vícha se sešel se starosty Rychvaldu, Dolní Lutyně i polských Krzyżanowic

Senátor a starosta Bohumína Petr Vícha se koncem roku sešel s nově zvolenými zástupci sousední Dolní Lutyně a Rychvaldu. Nechybělo ani setkání se starostou polských Krzyżanowic.

Copyright © 2007 - 2023 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 364774