Návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi, o sociálních službách a státní sociální podpoře

12. schůze Senátu (8. funkční období)

2. den schůze – 7. 10. 2011

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Tisk č. 193

Vystoupení senátora Petra Víchy:
(čas: 16:54 - 17:08)


Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové, jsem rád, že se kolega Kubera přihlásil písemně a hovořil přede mnou, protože některé věci mnohem vtipněji samozřejmě již řekl, i když paradoxně možná v jedné věci se já budu dostávat do  role obhájce postupu ministerstva, což bych nerad. (Pobavení.)

Pokusím se být maximálně stručný, ale tento zákon skutečně nějaký komentář zasluhuje. Nejprve se vrátím trošku do minulosti, protože to s tím souvisí. My jsme zde přednedávnem projednávali novelu zákona o úřadech práce. Připomenu, že to nebyl zákon z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí, ale byla to poslanecká iniciativa – komplexní, velký, dlouhý, obsáhlý, mnohadesítekstránkový zákon. Blahopřeji poslancům, kteří to takto vymysleli, ministerstvo s tím jistě nemělo nic společného. (Pobavení.) My jsme ale ten zákon zamítli, protože mj. obsahoval více než stovku chyb. Tehdy jsem tady vystupoval a říkal jsem, že předpokládám, že poslanci nebudou mít zdravý rozum a že 118 – tehdy to ještě byla stoosmnáctka – zafunguje a stejně přes chyby zákon schválí. Schválili. Pak naštěstí přišel pan prezident, který měl zdravý rozum a zákon zamítl nebo nepodepsal, ale poslanci ho opět přehlasovali.

Proč se vracím do minulosti? Protože to s tím souvisí. Úřady práce na základě zákona začaly nějakou transformaci. Nemohu jmenovat zaměstnance úřadů práce a vedoucí poboček úřadů práce, kteří by přišli asi o místo, kdybych zde interpretoval, jaký jejich názor na  stávající chod úřadů práce je. To tedy na úvod. Tyto úřady práce teď budou přebírat další agendu.

Druhá oblast, které se chci věnovat. V roce 2003 byly zrušeny okresní úřady, protože byl přijat určitý model reformy veřejné správy, a ten směřoval k tomu, že ze zrušených okresních úřadů přejdou i  tyto věci týkající se výplaty dávek na obce tzv. třetího typu. Nevím, co nyní vede vládu k tomu, že zcela proti duchu tehdejší reformy – ona se zastavila samozřejmě na nějakou dobu, měla pokračovat, nepokračuje a  nyní pokračuje úplně jiným směrem. Je chvályhodné, že ministerstvo je vedeno cílem, aby se některá duplicita vyplácených dávek vyřešila. To je jasné. Onen příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení – jedna se  vyplácí na úřadu práce na kontaktním místě, druhá se vyplácí na obcích. Lidé potřebují k tomu i k tomu v podstatě stejné podklady. To je v pořádku, to se může odstranit. Otázka jen je, jestli to má přejít na  úřady práce, anebo dokončit původně plánovanou reformu, aby to přešlo na  obce. A druhá věc je, to v podstatě zaznělo z úst pana Dienstbiera z ústavně-právního výboru, časovost legislativního postupu, protože ta je hrozná! Podotýkám, že obce po zrušení okresních úřadů vynaložily mnoho a mnoho finančních prostředků a úsilí, aby zabezpečily místa, kde úředníci ze zrušených okresních úřadů měli sedět a seděli, a nyní tedy pravděpodobně velká část z těchto finančních prostředků vyjde nazmar.

Třetí věc, a to je zrovna ta časovost legislativního procesu, kdy opět v podstatě nevypořádaný zákon byl dán do Sněmovny, a  to množství pozměňovacích návrhů, které to řešilo za pochodu, to asi není vzorový legislativní proces.

Vláda přijala usnesení 20. července 2011 č. 559, z nějž budu citovat jeden odstavec: Vláda ukládá členům vlády v souladu se  závěrem základního rámce pro koncepci dokončení reformy veřejné správy podle bodu 1 tohoto usnesení nepřekládat vládě nesystémové návrhy legislativních opatření měnících organizaci veřejné správy v území do  projednání analýzy podle bodu 2.1a tohoto usnesení vládou. V podstatě tento postup je v rozporu s tímto usnesením vlády!

Možná pan ministr bude říkat, že má souhlas Svazu měst a  obcí. Jak to tedy je? Zasedal Sněm Svazu měst a obcí, který přijal toto usnesení: Sněm Svazu měst a obcí ČR zásadně nesouhlasí s postupem předkladatele návrhu sociální reforma I., o kterém nebyla vedena téměř řádná věcná diskuse a připomínky jednotlivých připomínkových míst nebyly vypořádány. Za druhé žádá, aby předkladatel bral napříště v potaz postavení územní samosprávy jako jednoho z důležitých subjektů veřejné správy, nejprve představil sociální reformu ve všech aspektech a cílech a  teprve následně její dílčí části, s ohledem na nedostatečné projednání a  diskusi o návrh přepracoval znění návrhu sociální reformy.

Pan ministr tedy pravděpodobně přepracoval, a poté proběhlo jednání se Svazem měst a obcí. Já jsem si to ověřoval, protože jsem četl, tuším to bylo v časopise Veřejná správa, že byl získán souhlas Svazu měst a obcí. Ano, pan Jiránek mně řekl, že souhlas tedy dali, protože nemohli jinak, protože jim bylo řečeno, že buď přejdou úplně všichni zaměstnanci a obce už žádnou sociální práci vykonávat nebudou, nebo musí souhlasit s tím, jak to zde je. Jestli tento způsob, dovolím si použít tvrdé slovo, vydírání, je optimální způsob komunikace vlády se  Svazem měst a obcí a s dalšími partnery, to si opravdu nemyslím!

Teď navážu na kolegu Kuberu. Zákon ještě neplatí, bude platit až od 1. 1. Pravděpodobně tedy, když jej dneska zamítneme, tak Sněmovna – už jsme se přesvědčili, že to tak funguje – schválí tento zákon a možná tedy vyjde ve sbírce ne v prosinci, ale v listopadu. To nic nemění na věci, že v časovém presu tady všichni jsou. Nicméně zástupci úřadů práce už jednají. Chodí po obcích a snaží se to nějakým způsobem řešit. A tak nejprve nám bylo řečeno, že budou přebírat od nás 11 zaměstnanců a chtěli jmenovitý seznam. Ten jsme jim dali. Samozřejmě jestliže jednáme o nějakých zaměstnancích, je fér zaměstnancům říct, že se v této chvíli jedná o jejich budoucnosti. Pak jsme však dostali nacyklostylovaný dopis, že došlo ke změně a že bude úřad práce přebírat 5-6 zaměstnanců. Čtrnáct dnů na to po nějakém jednání v Olomouci se  zástupci všech obcí jsme dostali opravný dopis, že to nebude 5-6 zaměstnanců, ale bude to 6-7 zaměstnanců. Toto je skutečně optimální způsob, jak Ministerstvo práce a sociálních věcí jedná o lidech, kteří provádějí velmi kvalifikovanou práci pro stát; mám teď na mysli zaměstnance obcí, jak o nich jedná! Dokáže se někdo do jejich pozice vžít? A to teď nehovořím o tom, že všechno by to mělo být směřováno k tomu, že tito lidé budou vykonávat od 1. 1. kvalitní práci pro další množství lidí, kterým budou vyplácet dávky. To vyjádření tajemníků – přál bych si, aby to nebylo pravdivé, ale bojím se, že to může nastat, že v lednu systém nebude ještě optimalizován a pak bych se tedy skutečně na obci bál v tu chvíli být, co se bude dít!

O strpění na obci. To je samozřejmě v rozporu se zákonem o obcích, protože při pronájmu nemovitého majetku musí město postupovat v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, to znamená, záměr musí být minimálně po dobu 15 dnů před rozhodnutím v radě města zveřejněn atd. atd. Velká většina z vás je z obcí. Nemohu porušit zákon o obcích, nemohu nikoho strpět jen proto, že si to někdo dal do jiného zákona.

A druhá věc, já je tam nechci strpět! A to z jednoho prostého důvodu. Kolega Kubera to řeší tím způsobem, že tam vyvěsí ceduli, ať si jdou stěžovat na pana ministra Drábka. Jenže ti lidé, když nedobře pořídí, a to se samozřejmě v této citlivé oblasti stane velmi často, nepůjdou podle cedule za panem ministrem Drábkem, konec konců někteří z nich ani neumí číst, ale půjdou si stěžovat za starostou. A to já prostě nechci! Když má dojít k této změně, tak odejdou pryč. Možná, že mnohé obce je strpí dva roky. Do té doby pravděpodobně ministerstvo vymyslí spoustu soutěží a postaví si budovy nové a ukáže se, že to je skutečně levnější způsob než ten stávající.

K informačním systémům. Bylo tady řečeno, nemám o tom informace, že to probíhá nějak podle obchodního zákoníku. Ono je to vůbec s podivem – zákon ještě neplatí, nevyšel ve sbírce a ministerstvo už zřejmě vynakládá, nevím podle čeho teď v této chvíli, když zákon neplatí, nějaké finanční prostředky? Na to by asi bylo dobré se nějakým způsobem podívat! Budu rád, když Úřad pro hospodářskou soutěž se na to zaměří. Možná, že to je i pro jiné orgány.

A bylo tady předtím hovořeno o panu náměstkovi Šiškovi s humorem, jestli není střelmistr. Ne, on vždycky pracoval v oboru informačních technologií.

A teď ještě poslední věc týkající se veřejné služby. Ono to trošku souvisí i se změnami jiných zákonů, kde se hovoří, že už po dvou měsících, kdy přijdete o práci, tak budete moci vykonávat veřejnou službu. Uvedu příklad z Bohumína. My máme v této chvíli těch, kteří jsou déle než šest měsíců nezaměstnaní, přes 900. V našem okrese jsme takovým vzorem, kdy zaměstnáváme maximum veřejně prospěšných pracovníků, co jsme schopni zvládnout, a maximum veřejné služby – 40 veřejně prospěšných pracovníků. Vloni jsme jich měli 100, ale když jste nám to zdražil, pane ministře, tak na to skutečně nemáme, a stovku veřejné služby. I to dá spoustu práce se o ně postarat, vybavit je, hlídat je. Je to spousta nákladů samozřejmě, jestliže oni něco někde vyhrabou, pokosí, tak je třeba to odvézt, uložit odpad atd. Je s tím spousta nákladů, ale děláme to, abychom měli čisté město a aby ti lidé, kteří dlouhodobě, skutečně dlouhodobě se i případně vyhýbají práci, si pochvalují spolupráci s úřadem práce, kteří je vytipovávají, aby měli povinnost vzít vestu a do práce jít. Přes 900 je takových! Přesto jich máme v podstatě v ulicích 150! Když se to změní na dva měsíce, tak jich je 1300. Já se těším, jak pro úřad práce bude vykonávat 1300 veřejnou službu! To znamená, to celé je takové plácnutí do vody s tímto opatřením.

A už teď úřad práce, přesně jak říkal kolega Kubera, říká: proboha, pomůžete nám s tím? Jak to budeme dělat? Kdo se o ty lidi bude starat? Kdo je bude hlídat? Také úřad práce nevlastní v obci jediný metr trávníku, který by měli sekat, jediný kus pozemku, který by měli uklízet, vůbec nic! Takže budete to vy, obec, nadále pro nás nějakým způsobem dělat?

A já tady vidím ještě druhou obavu. My jsme si zajišťovali těch 150 lidí proto, že jsme si řekli, to jsme schopni zvládnout a to je to, co také potřebujeme. Neskončí to tak, že úřad práce nebude mít peníze, anebo nebude mít prostory pro ty metly, nebude mít toho, kdo by je hlídal, prostě z různých důvodů, nebude žádnou veřejnou službu tudíž zajišťovat? A my pak o to přijdeme a nebude se nám mít kdo starat o město.

Myslím si, pane ministře, že tady je spousta věcí, které jsou nevyjasněny, a je mi líto, že se komunikovalo takto narychlo, protože myšlenka zjednodušit systém, aby se dvě věci nedělaly na dvou místech, by byla určitě správná a je škoda, že se to takto nezvládlo, a  teď k tomu získali všichni jakýmsi způsobem odpor. Kdyby se to udělalo legislativně tak, jak má, kdyby se snažila získat podpora Svazu měst a  obcí, kdyby se to všechno vyladilo a bylo to třeba k 1. 1. dalšího roku, tak možná to takový odpor nemělo.

Proto nemohu jinak, než svým hlasováním se připojit k těm kolegům, kteří budou v této podobě a v této rychlosti hlasovat pro zamítnutí tohoto zákona. Děkuji za pozornost.Publikováno: 7.10.2011

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality17.7.2023
Bohumín se obává zastavení výstavby protipovodňové hráze

BOHUMÍN – Stavbě protipovodňové hráze v Bohumíně-Pudlově, která má zabránit ničivým následkům záplav, hrozí zastavení. Ministerstvo zemědělství avizovalo, že kvůli vládnímu úspornému balíčku aktuálně není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci za 400 milionů korun. Vláda přitom proklamovala, že škrty se nedotknou investic.7.6.2023
Otevřený dopis ministru životního prostředí

Vážený pane ministře,

jako představitel města střední velikosti o 20 tisíci obyvatelích, které přes dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, neustále reaguje na vývoj odpadové legislativy a nastavené cíle pro obce, se musím vyjádřit k Vašemu dopisu z 22. 5. 2023, určeného obcím. Reagovat na něj musím i jako senátor, který se k návrhu zákona o obalech bude vyjadřovat v legislativním procesu.

V Programovém prohlášení vlády bylo uvedeno: "Zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník)." Na tiskové konferenci 16. 5. 2023 jste uvedl: „Nebavíme se o tom, zda systém bude, to je rozhodnuto. Bavíme se o tom, jak bude fungovat.“ Věřím, že jste tato slova mínil v nadsázce a máte skutečně zájem diskutovat a slyšet názory měst a obcí, kterých se zavedení zálohování významně dotkne, ale také stanoviska z řad odborné veřejnosti působící v oblasti odpadového hospodářství.30.3.2023
Bohumín představuje podobu chystaného sanatoria pro seniory

BOHUMÍN – Moderní sanatorium pro seniory, kteří trpí vleklými zdravotními obtížemi, chce v příštích letech postavit město v areálu své nemocnice. Projekt je zatím jen »na papíře«, přesto už nabývá konkrétních obrysů. Třípodlažní objekt by měl pomoci řešit rostoucí poptávku po péči o dlouhodobě nemocné osoby.5.1.2023
Petr Vícha se sešel se starosty Rychvaldu, Dolní Lutyně i polských Krzyżanowic

Senátor a starosta Bohumína Petr Vícha se koncem roku sešel s nově zvolenými zástupci sousední Dolní Lutyně a Rychvaldu. Nechybělo ani setkání se starostou polských Krzyżanowic.

Copyright © 2007 - 2023 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 364774