Výroky ze senátu


29.5.2024  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, rád bych v tuto chvíli pohovořil k bodu č. 8 přílohy č. 3 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. Na úvod se zeptám pana předsedajícího, zda mohu, protože ten zákon teď neprobíráme.29.5.2024  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, kolega Čunek tady řekl, že jsme všichni podjati, protože jsme buď starostové, nebo adepti lékařské péče. Ale v tom právě tkví, podle mě, ten problém. Přece zajištění základní zdravotní péče by nemělo být vůbec záležitostí obcí, senátorů, ale je to věcí státu, obecně. A pak zdravotních pojišťoven.17.4.2024  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vladislava Vilímce, Pavla Karpíška, Pavla Fischera, Lumíra Aschenbrennera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, řeknu jen pár slov, které možná zdánlivě s tím zákonem nesouvisí. Ale trošku si myslím, že ano.

První informace, která byla teď v tisku, myslím, že poslední týden, byla, že ve sněmovně se o tomto zákoně také hovoří, a to ve smyslu doplnit naopak seznam o Dolní Lutyni, o tom chci krátce vás informovat, protože Dolní Lutyně je sousední obec od Bohumína, je v mém volebním obvodu. Týká se to tak trošku, ta problematika, i zákona na ochranu zemědělského půdního fondu, který také vláda předložila do sněmovny.29.11.2023  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Mám v podstatě jenom jeden dotaz. Týká se to té rodičovské. Ve sněmovně nakonec pro ten definitivní návrh hlasovali takřka všichni poslanci. Myslím si, že tak tomu bude i tady. Kdo by byl proti tomu, aby se navýšila o 50 tisíc korun, vzhledem k těm nákladům a inflaci, která v poslední době tady je.

 29.11.2023  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, vystupuji dnes podruhé. Opět budu stručný. Myslím si, že máte tu zkušenost, že když řeknu, že budu stručný, opravdu nebudu dlouho povídat.

Na úvod řeknu jednu domněnku. Snad mi ji potvrdíte. Myslím si, že všichni tady nebo naprostá většina z nás cítí, že je třeba podporovat stavbu závažné infrastruktury, že v tom máme velké resty a že je dobré, když se v té věci něco udělá, abychom dohnali okolní země. Stačí se podívat třeba do Polska, kolik tam za poslední dobu vzniklo dálnic. My máme roky a roky problémy.

Na druhé straně to neznamená, že bychom měli úplně porušovat legislativní proces.8.11.2023  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, přinesl jsem si toho tady hodně, ale to jen proto, že ten zákon je tlustý. Já nebudu mluvit příliš dlouho. Naopak, baví mě vždy ty otázky, jestli v Senátu budeme obstruovat, protože všichni víme, že to by vedlo naopak k prošlé lhůtě a ke schválení zákona.

Na úvod řeknu, že jsem velmi rád, že nebyl podán návrh nezabývat se tímto zákonem, protože já už jsem tady dlouho a v roce 2008-2009 tzv. Topolánkův batoh jsme tady tehdy projednávali a tehdy prošel návrh zákonem se nezabývat a mohli vystoupit jen funkcionáři Senátu.

Myslím si, že napříč politickým spektrem je shoda, že je třeba šetřit, že je třeba se snažit díru v rozpočtu nějakým způsobem zacelit.24.8.2023  Reakce na vystoupení v senátu

Dobrý den,
chtěl jsem vám vyseknout poklonu za Vaše vystoupení v senátu při schvalování změn ohledně předčasných důchodů. Mluvil jste velmi výstižně. Škoda, že nakonec došlo ke schválení. Myslím, že za posledních desítky let si nikdo nedovolil hýbat s nárokem na  důchod (byť předčasný) doslova pár dní předem. Ze srdce bych si přál, aby tuto novelu (pokud tedy nakonec vejde v platnost) posoudil ústavní soud. Bezprecendentním způsobem to nabourává legitimní očekávání i vzájemnou rovnost důchodců, kteří jsou narození v podobná data.

S úctou

Mgr. Martin Kohoutek

 23.8.2023  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, vše se zdá naprosto jasné. I z médií jsme se dozvěděli, že Senát dnes tento návrh schválí. Myslím si, že se to dá opravdu lehce spočítat, že to tak dopadne. I když osobně nevěřím, že všichni, kteří budou hlasovat pro, si myslí, že tento návrh je do všech detailů propracovaný perfektně a že je správný. Ostatně ve volebních programech žádné ze stran jsem před poslaneckými volbami nenašel, že by tam bylo: Ztížíme odchody do předčasných důchodů.13.7.2023  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, navážu na kolegu Vilímce, který řekl, že není doba zvyšovat poplatky. Tady bych chtěl jednoznačně říct, že my žádné poplatky nezvyšujeme. Poplatky stanovují obce. A padlo to tady, 90 % doplácí na ty odpady a není ani na tom limitu, kde je. Ale přece jde o tu možnost, aby na to nemuseli doplácet, protože ty náklady bohužel už těch 1200 korun, tam, kde mají na hlavu, přesahují. Občané produkují odpad, ukládají ho do odpadových nádob a obec to musí odvážet a musí to někde ukládat. Spalovny a třídírny bohužel většinou zatím nemáme.10.5.2023  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, někteří z vás se mne ptali, zda dnes bude tady nějaké show. A já musím říci, že jsem si naprosto vědom role garančního zpravodaje. Nebudu zde, tak jako dvakrát v minulosti, navrhovat zamítnutí zákona, ale naopak jeho podporu, protože po 1. 7., kdyby nebyl přijat, ať už s pozměňovacími návrhy, nebo bez, tak by vznikl naprostý chaos. Takže pan ministr má dnes mou plnou podporu.8.3.2023  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vážený pane místopředsedo, pane ministře, milé, dnes slavící kolegyně, a milí kolegové. Já jsem se záměrně přihlásil až po kolegovi Canovovi, protože jsem věděl, že jeho rozbor je vždy perfektní a umožní mi to přičinit již jen několik poznámek.

Vrátím se trošku do historie. Svého času jednou proběhla valorizace důchodů tak, že, jestli si na to vzpomínáte, důchodci dostali, tuším, 26 korun. Už jen náklady na to rozhodnutí a na složenky byly vyšší. A právě proto se tehdy strany začaly zabývat tím, že změní valorizační schema. A dnes tu kolega Canov popsal, kdo za tím vším je. A myslím si, že to platné schema získalo v minulosti podporu všech politických stran. A do té doby, než se stala teď ta vysoká inflace, tak to nikdo nenamítal. A myslím si, že to nenamítá i stávající vládní koalice. Vždyť jedním z argumentů je, že se zvýšily důchody za poslední rok 3x, právě podle tohoto valorizačního schematu. Takže si za ním doteď stála.11.1.2023  Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Orla a dalších senátorů, kterým se mění zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, naposledy i předtím jsem navrhoval nějaké zamítnutí, tak to ode mě dnes nečekejte. Já chci naopak vyjádřit plnou podporu tomuto návrhu a byl bych rád, kdybychom ho už nikam nevraceli a kdybychom ho přijali. Samozřejmě je možné, že ve sněmovně, jak to bývá zvykem u senátních návrhů, se nikdy nedostane na pořad jednání, ale vyjádřili bychom tím naprosto svou vůli. Uvědomme si, že tady se jedná nikoli o klasické stavební řízení nebo něco podobného, kde mají, podotýkám, všechny spolky vždy právo být účastníkem řízení.14.12.2022  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Přiznám se, že jsem v tuto chvíli trochu na rozpacích, a to hned z několika důvodů. Ten první je, jsem tady už dlouho a nenavrhoval jsem příliš často zamítnutí nějakých zákonů a teď tak činím podruhé za sebou. A zrovna vždy, kdy je tady pan ministr Bartoš, tak ho chci ujistit, že to není nic osobního, má prostě smůlu, že předkládá špatné zákony. Na rozpacích jsem také proto, že jsem vůbec nevěděl o výběrových řízeních, ale myslím si, že je to v pořádku na rozdíl od kolegy Canova, protože v tom zákoně se píše, že před vznikem agentury lze konat výběrové řízení na obsazení služebního nebo pracovního místa v agentuře atd. Ale vážně. Pan ministr příliš nemluvil o tom zákonu, mluvil spíše obecně o tom, proč je důležité, aby tato agentura vznikla. Také tedy nebudu mluvit příliš o tom zákonu a řeknu pár důvodů osobních, proč si myslím, že ta agentura vzniknout nemá. Abych na to potom nezapomněl, tak dopředu dávám návrh na zamítnutí toho zákona, což jsem avizoval tím, že to dělám podruhé za sebou. Minule to ohlas nemělo, tak doufám, že dnes budeme úspěšnější14.12.2022  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, poprosím prostřednictvím pana předsedajícího pana senátora Nytru, aby mě nerozesmíval. Já nepřicházím samozřejmě s třetím návrhem na zamítnutí. Naopak dokonce roku nepřijdu s žádným návrhem na zamítnutí, slibuji. Ale ta situace je vážná.1.12.2022  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Abych na to potom nezapomněl, hned na úvod dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona.
Jasně, teď uslyším, že to nelze, protože musíme implementovat směrnici. Ale můžeme ji taky implementovat dobře, můžeme ji implementovat špatně. Myslím si, že tento návrh dobrý není.


24.11.2022  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Neočekávejte ode mě tak důkladný a duchaplný rozbor jako od kolegy Canova, já mu za něj děkuji.
Je jasné, proč ty zákony dnešní projednáváme v tomto pořadí, protože tak to také bude, že nejprve se z těch příjmů odvede ten odvod 90procentní, až ze zbytku se bude platit mimořádná daň. Kolega Canov tady ale také upozornil na ten rozpor, protože zatímco tam ten zákon, který jsme před chvilkou schválili, se týká, mohu říct, zdaňovacího období, i když nejde daň, prosince a pak roku 2023, zatímco tento 2023 až 2025, tudíž je tam určitý rozpor.


3.11.2022  Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, pan předseda Vystrčil včera po svém zvolení říkal, že úkolem Senátu je zjednodušovat legislativu. Nemyslím si, že tento zákon zrovna směřuje tímhle směrem, ale nenavrhuji zamítnutí jako kolegyně předřečnice, ale podobně jako na výboru mám na pana ministra jeden dotaz.2.11.2022  Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni

Vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si vás informovat, že MIV přijal na své 5. schůzi konané dne 1. listopadu 2022 usnesení č. 8, s jehož obsahem vás nyní seznámím.24.6.2022  Návrh zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Zákon prošel ve sněmovně jako nůž máslem, předpokládám, že podobně to bude i tady. Ale protože se stavebním zákonem zabýváme poměrně důkladně, pravidelně, rád bych upozornil na některá úskalí.
Zákon tady máme čtyři měsíce po zahájení konfliktu. Byl přijat v legislativní nouzi zrychleně. Nikde se ovšem nepíše, že bydlení, které bychom měli urychlit, pak musí používat uprchlíci. Na to jenom upozorňuji, že to tam nikde není. To, co teď řeknu, řeknu jenom proto, abych upozornil, že to nemusí být tak rychlé, jak si myslíme.


24.6.2022  Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2021

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ochránce práv, milé kolegyně, vážení kolegové. Protože se ta problematika, o které se pan doktor Křeček v některých článcích vyjadřoval, týká i města a obcí a velmi jsem ji sledoval, tak považuji za svou povinnost se k tomu vyjádřit, protože se nás to také jako měst týká. Asi to pravděpodobně potom schytám také.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 
Aktuality1.7.2024
Mandátový a imunitní výbor

Mandátový a imunitní výbor Mandátový a imunitní výbor má spolu s Organizačním výborem mezi orgány Senátu zvláštní postavení – oba jsou zřizovány přímo ze zákona o jednacím řádu Senátu, tedy jejich ustavení je povinné. Jednání obou výborů jsou neveřejná, což rovněž vyplývá z jednacího řádu Senátu, a společným rysem je i to, že jejich člen může být zároveň členem jiného senátního výboru, může mít tedy „dvojí“ členství; v ostatních případech může být senátor v souladu s jednacím řádem členem pouze jednoho výboru Senátu.26.6.2024
Nový český rekord, na veslovací trenažéry usedlo 254 lidí

BOHUMÍN - Bohumíňáci s pomocí přátel překonali vlastní rekord! Na veslovací trenažéry jich usedlo 254, svůj loňský rekord překonali o 83 sportovců. Akci s dobročinným podtextem uspořádal spolu s partnery sportovní klub SK CrossWeightliftingGym Bohumín. Osobní rekord na trenažéru naplnil starosta Bohumína.27.5.2024
Bohumín se připravuje na evropské volby, Dolní Lutyně i na referendum

Také v Bohumíně se v pátek a v sobotu 7. a 8. června uskuteční volby do Evropského parlamentu. Probíhat budou v devatenácti stálých okrscích. Sousední Dolní Lutyni čeká v tomto termínu i referendum, v němž lidé odpoví, zda souhlasí s tím, aby obec využila všech svých práv k zabránění výstavby Strategického podnikatelského parku.8.3.2024
Strategický podnikatelský park? Obce na Bohumínsku požadují od státu důkladné prověření a záruky

BOHUMÍN – O přínosech a dopadech přípravy projektu stavby podnikatelského parku dnes (8. 3.) jednali zástupci Bohumína, Dolní Lutyně a Dětmarovic. Shodli se, že případný příchod investora, který chce na pozemcích o rozloze až 280 hektarů realizovat strategický projekt, nesmí snížit kvalitu života obyvatel regionu. Od státu budou požadovat důkladné prověření a záruky.

Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 371701