Články z médií

7.2.2012  Poplatky zůstávají na maximu, obce i tak doplácí

Publikováno: Moravské hospodářství
Strana: 2
Autor: Nečasová Hana

Rubrika: Odpady ve městech

Poplatky za komunální odpad zůstávají v roce 2012 ve většině měst stejné. Drží se totiž u zákonného maxima 500 korun, které můžou obce požadovat po každém občanovi za svoz odpadu. Obce přitom doplácejí statisíce až miliony. 

Jeden z nejnižších ročních poplatků platí v Opavě. "Obyvatelé Opavy za komunální odpad zaplatí stejně jako v předešlém roce 396 korun," uvedla vedoucí odboru životního prostředí opavského magistrátu Marie Vavrečková. Pokud by přitom Opavané měli hradit skutečné náklady, které v souvislosti s tříděním a svozem komunálního odpadu vynaloží město, pak by každý obyvatel zaplatil ročně částku více než dvojnásobnou - 876 korun.

Naopak jedním z mála měst, které nemuselo loni do systému nakládání s odpady ze svého rozpočtu nic doplácet, je Bohumín. Funguje tam totiž odlišný způsob platby za odvoz odpadu než ve většině měst. Neplatí se tam za osobu, ale za vývoz odpadových nádob. Při vybírání poplatku se totiž nevychází z evidence obyvatel, ale z četnosti odvozu a velikosti odpadové nádoby. Ročně stojí v Bohumíně nakládání s odpady přibližně 16 milionů korun. Celkovou cenu však snižuje každoročně obnos získaný za separaci odpadu, vloni to byly 3,4 miliony korun.

Třídění se vyplatí

"Daří se nám získávat stále více financí za třídění odpadů. Díky tomu, že lidé více separují, už nemusíme tuto oblast z rozpočtu dotovat a příjmy za třídění nám sníží cenu za odvoz odpadu. V příštím roce tak nemusíme zvyšovat poplatky za odvoz odpadu kvůli zvýšené sazbě DPH o plná čtyři procenta, ale navýšení bude jen částečné," uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

V příštím roce si domkaři za odvoz popelnice připlatí o 26 korun více a zaplatí 1 560 korun. Za malý sídlištní kontejner o objemu 1 100 litrů, který se vyváží co čtrnáct dní, platí letos domácnosti 8 138 korun ročně. V příštím roce to bude o 260 korun více, což znamená 8 398 korun.

"Město v roce 2011 do rozpočtu nemuselo nic doplácet díky příjmům získaným za třídění komunálních odpadů ve městě. Výkupní ceny druhotných surovin byly vloni na velmi dobré úrovni," uvedla Šárka Plutová z odboru životního prostředí a služeb bohumínského městského úřadu.

Města se tak snaží zavádět novinky, které jsou zaměřené především na zintenzivnění třídění. V ulicích tak přibývají kromě kontejnerů na papír, plast či sklo také kontejnery na textil, použité elektrospotřebiče či biodpad. Například v Šumerku spočítali, že díky loňskému projektu vybudování nových sběrných míst a rozšíření stávajících, se ročně vytřídí o 622 tun komunálního odpadu více. Zavedení odděleného svozu biologicky rozložitelného z domácností plánují například ve Vsetíně. Tam by měl také vzniknout závod na zpracování biologicky rozložitelného odpadu. "V něm by mělo být každoročně zpracováno na stabilizovaný a hygienizovaný kompost až 2 tisíce tun odpadu, které se už nesmí odevzdávat na skládku," uvedla vsetínská mluvčí Jana Čadová s tím, že projekt bude stát asi 80 milionů korun.

Pytlový sběr tříděného odpadu zavedli vloni například ve Vyskytné nad Jihlavou, a to hlavně kvůli snížení počtu vývozů popelnic na směsný komunální odpad. "V roce 2011 došlo ke snížení oproti roku 2010 o 678 popelnic, což je tedy téměř jedna plná popelnice na hlavu za rok," uvedl místostarosta Václav Vacek. Do sběru se zapojila téměř polovina obyvatel a vytřídilo se 1845 pytlů.

Ke snížení navíc také přispělo komunitní kompostování, které obec zavedla. "Očekávám snížení poplatku pro občany, a tím pádem i konec dotování likvidace komunálního odpadu z rozpočtu obce nad rámec vybraných poplatků, zavedení komunitního kompostování i ve zbývajících třech obcích a hlavně masivnější a kvalitnější třídění," dodal místostarosta Vacek.

***

Co se letos plánuje

HODONÍN - rozšíření bio-popelnic a kompostérů po celém městě
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - zavedení odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu
VSETÍN - vybudování závodu na zpracování biologicky rozložitelného odpadu
PŘEROV - rekonstrukce třídírny komunálního odpadu
ZNOJMO - otevření nového sběrného střediska
OLOMOUC - vybudování tří podzemních stanovišť na tříděný odpad

Kolik se kde platí?

Poplatek za odpady / skutečné náklady města za osobu
Jihlava 500 Kč / 730 Kč
Šumperk 492 Kč / 722 Kč
Opava 396 Kč / 876 Kč
Havířov 492 Kč / 754 Kč
Olomouc 492 Kč / 871 Kč
Hranice 492 Kč / 626 Kč
Prostějov  492 Kč / 883 Kč
Přerov 500 Kč / 588 Kč
Brno 500 Kč / 700-800 Kč
Uherské Hradiště 500 Kč / 570 Kč

Zdroj: města


Zpět   Vytisknout


Aktuality12.1.2024
Bohumín i dopravní inspektorát se k ostrému měření rychlosti staví rezervovaně

BOHUMÍN – Sedm ulic, kde by výhledově mohly přibýt »ostré« radary na měření rychlosti aut, vytipovali společně Bohumín, Rychvald a Dolní Lutyně. Jejich zprovoznění však není samospasitelné, plány navíc musí posvětit dopravní inspektorát. Ten se k represivnímu opatření zatím staví zdrženlivě.

Orlovská, Bohumínská a Michálkovická ulice v Rychvaldu, Bezručova a Rychvaldská ulice v Dolní Lutyni a Bezručova a Opletalova ulice v Bohumíně. To jsou místa, kde by v budoucnu mohly přibýt stacionární radary. Nejvíce o jejich instalaci stojí sousední Rychvald.3.10.2023
Projekt přerodu veteriny na zubní kliniku je u konce, lékaři se stěhují

Nová zubní klinika v Bohumíně, kterou v posledních pěti měsících vybudovalo na své náklady město, začne v říjnu sloužit pacientům. Tři stomatology čeká v příštích dnech stěhování do kompletně vybavených ordinací. Bohumín tak zajistil dentální péči třem tisícům svých obyvatel.17.7.2023
Bohumín se obává zastavení výstavby protipovodňové hráze

BOHUMÍN – Stavbě protipovodňové hráze v Bohumíně-Pudlově, která má zabránit ničivým následkům záplav, hrozí zastavení. Ministerstvo zemědělství avizovalo, že kvůli vládnímu úspornému balíčku aktuálně není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci za 400 milionů korun. Vláda přitom proklamovala, že škrty se nedotknou investic.7.6.2023
Otevřený dopis ministru životního prostředí

Vážený pane ministře,

jako představitel města střední velikosti o 20 tisíci obyvatelích, které přes dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, neustále reaguje na vývoj odpadové legislativy a nastavené cíle pro obce, se musím vyjádřit k Vašemu dopisu z 22. 5. 2023, určeného obcím. Reagovat na něj musím i jako senátor, který se k návrhu zákona o obalech bude vyjadřovat v legislativním procesu.

V Programovém prohlášení vlády bylo uvedeno: "Zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník)." Na tiskové konferenci 16. 5. 2023 jste uvedl: „Nebavíme se o tom, zda systém bude, to je rozhodnuto. Bavíme se o tom, jak bude fungovat.“ Věřím, že jste tato slova mínil v nadsázce a máte skutečně zájem diskutovat a slyšet názory měst a obcí, kterých se zavedení zálohování významně dotkne, ale také stanoviska z řad odborné veřejnosti působící v oblasti odpadového hospodářství.

Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 368842