Články z médií

28.11.2011  Projekt Skupiny ČEZ a města Bohumín získal další ocenění

Publikováno: Infoportály.cz
Autor: Redakce

Zvláštní uznání poroty celostátní soutěže „Český energetický a ekologický projekt / stavba / inovace" získal projekt vyvedení tepla z elektrárny Dětmarovice a nová soustava centrálního zásobování teplem v Bohumíně.

Cenu udělila porota soutěže za přínos projektu ke zlepšení ovzduší ve městě. Díky vybudování zcela nové teplovodní sítě ve městě samotném a jejího napojení na elektrárnu v Dětmarovicích bylo odstaveno 57 lokálních kotelen. A právě tyto kotelny již nezatěžují bohumínské ovzduší 11,5 tunami oxidů dusíku každý rok.

Starosta města Bohumín, Petr Vícha tento úspěch okomentoval slovy: „Další ocenění nás těší. Za rozkopané město to jistě stálo. Topíme ekologicky a ještě naši obyvatelé ušetří za teplo a teplou vodu asi 20 % nákladů. Návdavkem taky máme na dlouhé roky vyřešeny dodávky tepla bez nutnosti našich investic do městských kotelen."

Za skupinu ČEZ se vyjádřil Petr Hodek, obchodní ředitel ČEZ Teplárenské: „Oceněný projekt je výjimečný svým rozsahem. Postavili jsme přivaděč horké vody z  elektrárny v Dětmarovicích až na okraj Bohumína a v podstatné části města jsme vybudovali zcela novou soustavu rozvodů a výměníkových stanic. V letošním roce jsme soustavu ještě rozšířili a nyní tak zásobujeme teplem a teplou vodou 4 500 domácností a další budovy škol, kulturní zařízení, kanceláře, výrobní a nevýrobní podniky a jsme připraveni připojit další zájemce."

V pořadí již 9. ročník soutěže, kterou společně vyhlašují MPO, MŽP a  MMR ČR, proběhl pod záštitou předsedy vlády ČR pana Petra Nečase, místopředsedy Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu Evžena Tošenovského, rezortních ministrů a dalších významných osobností. Organizaci soutěže tradičně zajišťuje společnost TOP EXPO CZ

Na jaře projekt vyhrál soutěž Teplárenského sdružení v kategorii „Rozvoj soustav zásobování teplem"

ČEZ Teplárenská distribuuje a prodává teplo koncovým zákazníkům v  lokalitách, ve kterých Skupina ČEZ vlastní a provozuje vhodné zdroje. V  současnosti zásobuje přibližně 5 680 odběrných míst a kromě 115 000 domácností jsou odběrateli tepla i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. Celková roční dodávka tepla dosahuje téměř 6 000 TJ. Zásobuje teplem zákazníky ve 37 lokalitách v Ústeckém, Karlovarském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a  Jihomoravském kraji, kde také exportuje teplo přes hranice, z Elektrárny Hodonín do slovenského města Holíče.


Zpět   Vytisknout


Aktuality3.10.2023
Projekt přerodu veteriny na zubní kliniku je u konce, lékaři se stěhují

Nová zubní klinika v Bohumíně, kterou v posledních pěti měsících vybudovalo na své náklady město, začne v říjnu sloužit pacientům. Tři stomatology čeká v příštích dnech stěhování do kompletně vybavených ordinací. Bohumín tak zajistil dentální péči třem tisícům svých obyvatel.17.7.2023
Bohumín se obává zastavení výstavby protipovodňové hráze

BOHUMÍN – Stavbě protipovodňové hráze v Bohumíně-Pudlově, která má zabránit ničivým následkům záplav, hrozí zastavení. Ministerstvo zemědělství avizovalo, že kvůli vládnímu úspornému balíčku aktuálně není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci za 400 milionů korun. Vláda přitom proklamovala, že škrty se nedotknou investic.7.6.2023
Otevřený dopis ministru životního prostředí

Vážený pane ministře,

jako představitel města střední velikosti o 20 tisíci obyvatelích, které přes dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, neustále reaguje na vývoj odpadové legislativy a nastavené cíle pro obce, se musím vyjádřit k Vašemu dopisu z 22. 5. 2023, určeného obcím. Reagovat na něj musím i jako senátor, který se k návrhu zákona o obalech bude vyjadřovat v legislativním procesu.

V Programovém prohlášení vlády bylo uvedeno: "Zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník)." Na tiskové konferenci 16. 5. 2023 jste uvedl: „Nebavíme se o tom, zda systém bude, to je rozhodnuto. Bavíme se o tom, jak bude fungovat.“ Věřím, že jste tato slova mínil v nadsázce a máte skutečně zájem diskutovat a slyšet názory měst a obcí, kterých se zavedení zálohování významně dotkne, ale také stanoviska z řad odborné veřejnosti působící v oblasti odpadového hospodářství.30.3.2023
Bohumín představuje podobu chystaného sanatoria pro seniory

BOHUMÍN – Moderní sanatorium pro seniory, kteří trpí vleklými zdravotními obtížemi, chce v příštích letech postavit město v areálu své nemocnice. Projekt je zatím jen »na papíře«, přesto už nabývá konkrétních obrysů. Třípodlažní objekt by měl pomoci řešit rostoucí poptávku po péči o dlouhodobě nemocné osoby.

Copyright © 2007 - 2023 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 366331