Články z médií

14.3.2024  Pro a proti

Publikováno: ČRo Plus

Karolína Koubová, moderátorka

Dobré dopoledne přeje Karolína Koubová. Gigafactory na Karvinsku má opět o trochu blíž k možné realizaci. Stát podepsal s Moravskoslezským krajem a ochranáři dohodu o spolupráci, která odblokovala průzkumné práce na polích a loukách mezi Dolní Lutyní a Věřňovicemi. Mimo jiné zavazuje vládu, že výstavba neohrozí nedalekou chráněnou ptačí oblast. Skutečně se dá skloubit existence obří průmyslové zóny a chráněné přírodní lokality? A jaké dopady na místní obyvatele by Gigafactory měla? Přinesla by jim rozvoj, zaměstnanost a benefity, nebo by je jen zatížila další montovnou?Já už do ostravského studia Českého rozhlasu zdravím Petra Víchu, senátora Socdem, rovněž starostu Bohumína. K okraji tohoto města by Gigafactory měla případně také zasahovat. Vítejte, pane starosto, dobrý den.

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /Socdem/

Dobrý den vám i posluchačům.

Karolína Koubová, moderátorka

A mým druhým hostem je pověřený generální ředitel agentury CzechInvest Petr Očko, dobrý den.

Petr OČKO, náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací, MPO

Dobrý den také vám i posluchačům.

Karolína Koubová, moderátorka

Tak pane Vícho, starostové obcí a měst v regionu vyslovili své obavy a skepsi, připomeňte, jaké hlavní námitky máte?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /Socdem/

Já se vrátím k tomu, jak jste v úvodu říkala pro a proti. Asi si všichni budou uvědomovat, že taková továrna by přinesla pozitiva, a to možná už 10 km od té zasažené oblasti budou převládat pozitiva, ale my se na to musíme dívat i pohledem těch lidí, kteří žijí zrovna v tom sousedství, kde to má vzniknout. Ta zóna kdysi byla v územním plánu zahrnuta, uvažovalo se kdysi u automobilce Hyundai a stát vlastnil i její pozemky, ale poté, co Hyundai byl postavený někde jinde, tak z územních plánů zanikla průmyslová zóna. Je tam dneska krásná příroda, je tam záplavové území, je tam ptačí oblast a lidé věděli, že tam bude krásná příroda, ne, že tam bude průmysl. Takže teď to byl pro ně jako šok z čistého nebe a to je jasné, že vidí zejména ta negativa, čím blíž u toho místa bydlí.

Karolína Koubová, moderátorka

Určitě to probereme podrobněji. Obracím se na pana Očka. Skutečně je potřeba uvažovat o Gigafactory na loukách, na úrodné půdě nedaleko chráněné krajinné oblasti? Neměli jste lobbovat a tlačit víc na investora, aby si vybral některý z brownfieldů v dané lokalitě?

Petr OČKO, náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací, MPO

Tak ještě jednou dobrý den. Já určitě děkuji za tuhle otázku a možná jenom ještě na úvod řeknu, že dneska jsme v roce 2024 a i ten stát a vlastně i třeba krajské instituce jsou, řekl bych, úplně někde jinde, řekl bych, s plánováním a přípravou investic, než to bylo třeba před těmi 20 lety, když, jak správně pan starosta říkal, se tam poprvé uvažovalo o té průmyslové zóně. Dneska pro nás ty ekologické aspekty a ohled na okolní občany je naprostá priorita, ten přístup je dneska jiný, což je třeba zohledněno i tím, že se nám podařilo velice rozumně domluvit s těmi spolky.

Karolína Koubová, moderátorka

I to probereme, konkrétně tu aktuální dohodu s ochranáři, ale prosím, jestli skutečně CzechInvest, vy jako ředitel, jste neměli více tlačit na investora, aby si vybral brownfieldy.

Petr OČKO, náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací, MPO

Jasně, já to jenom říkám tady, aby bylo jasné, že my jako automaticky určitě jako nejdeme tady do těchto věcí. A samozřejmě probíhá debata takhle, vlastně prakticky s každým investorem, probíhá debata o možném využití brownfieldů. Samozřejmě, když řekneme brownfield, tak víme, že to je většinou nějaké území, které má nějaké problémy a určitě je snaha státu ty brownfieldy regenerovat tak, aby na nich investoři mohli přijít, ale ve chvíli, kdy tady máme strategické investora, který přinese obrovskou přidanou hodnotu regionu i celé republice a má nějaký časový plán, kdy potřebuje tu stavbu začít, tak ty naše debaty prostě ohledně těch nabídek na brownfieldech prostě ztroskotaly. Pokud takového investora, který bude opravdu ten jako rozdílný investor a opravdu přinese hodně jak regionu, tak celé republice, tady chceme mít, tak musíme uvažovat o dalších plochách. A jenom chci zdůraznit, tady v žádném případě nejdeme do ptačí oblasti. K tomu se pak můžeme dostat.

Karolína Koubová, moderátorka

Ano.

Petr OČKO, náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací, MPO

Ale bavíme se o těch plochách, kde jsou dneska pole.

Karolína Koubová, moderátorka

Přesně, o kterých plochách se bavíme, ví Petr Vícha coby starosta Bohumína, dotčené obce. Tak když, pane starosto, pane senátore, vláda ve středu minulý týden schválila zahájení přípravy ploch, krajští zastupitelé ve čtvrtek rozhodli o přípravě aktualizace zásad územního rozvoje, která by tedy proměnu lokality umožnila, včera byla podepsána ta zmiňovaná dohoda o spolupráci mezi krajem, státem a ochranáři, jak do toho jednání tedy byli angažováni místní starostové? Jak hodnotíte tu dosavadní komunikaci?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /Socdem/

My jsme byli poprvé pozváni na jednání zhruba před měsícem. Tehdy jsme byli informováni o tom, že připadá v úvahu takový záměr. A my jsme z hlediska našich územních plánů spolu se starosty okolních obcí sdělili, proč si myslíme, že to je velmi obtížné a komplikované. Jednak špatná dopravní obslužnost, jednak je tam velká většina těch pozemků, záplavové území a v blízkosti se nachází ptačí oblast. A přiznám se, že jsem myslel, že po těchto argumentech se zrezignuje z toho, aby tato plocha mohla být pro to využita, protože máme v kraji spoustu brownfieldů, o kterých tady byla řeč.

Karolína Koubová, moderátorka

Ale ty pro investora nepřipadaly v úvahu, protože nesplňovaly, pokud vím, tu potřebnou rozlohu.

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /Socdem/

No, nikdy nebudou splňovat pro aktuálního investora ty podmínky, pokud nebudou dopředu připraveny, a to nikdy nebude včas zvládnutelné. Čili jestli tady stát se chtěl zbavit brownfieldů a nabízet brownfieldy, tak měl roky dopředu je připravovat tak, aby splňovaly požadavky budoucích investorů. Když přijde investor a řekne, že chce do roka stavět, tak ten brownfield nikdy připraven nebude. A to je to, co asi těm občanům nejvíc vadí, když tady máme kraj, který byl postižen průmyslem a kde těch brownfieldů je spousta, tak proč máme stavět znovu úrodné půdě? A je tam 13 hektarů lesa, podotýkám.

Karolína Koubová, moderátorka

Znovu se obracím na Petra Očka. Nemohla ta příprava probíhat tak, aby skutečně potom investor si vybral ten brownfield místo zelené plochy?

Petr OČKO, náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací, MPO

Je k tomu ještě několik věcí. Samozřejmě jak jsem říkal, tak příprava brownfieldů na zóny různého druhu probíhá a Moravskoslezský kraj v tom určitě jako je jeden z těch pionýrů. Na druhé straně tady se bavíme o zóně 200hektarové a vlastně i ty 200hektarové brownfieldy, které by teoreticky připadaly v okolí v úvahu, tak prostě tam ty problémy, které jsou s tím spojené, a řekněme si, že ty brownfieldy, o kterých se bavíme, jsou většinou poddolované oblasti a tady se bavíme o investorovi, který chce jako technologicky vyspělou výrobu, která prostě musí mít nějaké stabilní podloží atd., tak prostě to nejsou roky, to jsou možná desítky let. Ta debata o takhle velkých zónách probíhá, ale už ta příprava běží, což i je vyjádřeno tím, že stát založil novou společnost, která se tomu bude speciálně věnovat. Ne proto, že doteď jsme se tomu nevěnovali, ale abychom ještě posílili tu intenzitu přípravy. To je ta Státní investiční a rozvojová společnost. A na druhé straně opravdu najít tady plochu, kde bychom takového technologicky vyspělého investora mohli přivítat v krátkém čase, tak to by se s přípravou takhle velkých brownfieldů muselo začít před 20 lety.

Karolína Koubová, moderátorka

Pane Vícho... Promiňte, pane Očko, dopovězte, prosím.

Petr OČKO, náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací, MPO

Určitě i na tomhle budeme pracovat. Zase říkám, že ten investor by měl přijít sem, není ten, který by měl přinést nějakou dramatickou ekologickou zátěž a určitě, pokud by bude cokoliv, tak to bude kompenzováno.

Karolína Koubová, moderátorka

Pane Vícho, vy jste říkal, že když jste se o tom bavili na jednání před měsícem a vznesli jste své námitky, tak jste věřili, doufali, že ten záměr spadne pod stůl. Opak se stal pravdou. Je tady teď i dohoda o spolupráci mezi krajem, státem a ochranáři, která tedy odblokovala ty průzkumné práce, analýzy dopadů a má zajistit, že skutečně z hlediska ekologického to nijak nezasáhne do té chráněné oblasti. Tak co ta dohoda o spolupráci znamená pro starosty?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /Socdem/

Tak já znovu řeknu, že stát tady 20 let dělal kroky, které šly úplně opačným směrem.

Karolína Koubová, moderátorka

Ale pan Očko mluví o tom, že už jsme po 20 letech úplně někde jinde, než když se mluvilo o té investici ohledně automobilky Hyundai v roce 2006.

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /Socdem/

No, jsme úplně jinde v tom, že tehdy to bylo v územním plánu jako průmyslová zóna. Lidé počítali s tím, že to tam bude, nezaměstnanost byla třikrát vyšší a stát vlastnil pozemky. Poté, co tehdy uzavřel tu dohodu se spolky a zavázal se, že už nikdy nebude tuto průmyslovou zónu rozvíjet, tak 20 let probíhaly kroky, které ujišťovaly i ty občany, kteří tam bydlí, že to bude zelená plocha, že tam nikdy průmyslová zóna nebude, zmizlo to z územního plánu, stát se zbavil asi 40 % pozemků a teď najednou i spolky říkají, tak můžete to prověřovat tu zónu z pohledu ptáků, z pohledu brouků a zvěře, ale ne z pohledu občanů.

Karolína Koubová, moderátorka

Tak právě proto se ptám, pane starosto, co ta dohoda, na níž přistoupili i ochranáři, znamená pro starosty a pro místní obyvatele?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /Socdem/

No, my pořád věříme, že teď dostaly jednotlivé státní instituce úkoly tu záležitost prověřovat, i kraj schválil zadání změny zásad územního rozvoje, že v rámci prověřování té lokality musí přece narazit na to, že je to z velké části, ale opravdu z velké části záplavové území, že tam nelze v tuto chvíli vyřešit tu záležitost z hlediska životního prostředí a že stát od toho záměru bude muset ustoupit a přizná, že tato lokalita pro takovou Gigafactory je nevhodná.

Karolína Koubová, moderátorka

Nerýsuje tedy tady obrysy Gigafactory stát CzechInvest na místě, které zkrátka potom v tom prověřování nemůže projít, pane Očko? Skutečně není problém primárně, že území leží v záplavové oblasti blízko chráněného území?

Petr OČKO, náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací, MPO

Já samozřejmě potvrzuju, že pan starosta se svými kolegy z okolí nás upozorňovali na ty možné problémy a my samozřejmě, než jsme začali zvažovat tu lokalitu, tak jsme maximum informací si zjistili a samozřejmě těmhle věcem jsme se začali věnovat dopředu. Myslím si, že to je realizovatelné, jinak by ty kroky určitě nenastávaly. Na druhé straně říkám, že ta dohoda se spolky říká, že budeme prověřovat tu lokalitu. A za sebe říkám, ta dohoda samozřejmě se týká hlavně třeba ty ptačí oblasti, aby tam nedošlo k nějaké újmě na životním prostředí, ale zároveň budeme řešit dopady na občany, aby to nevyznělo jenom, že nás zajímají ti ptáci, kteří nás zajímají, ale samozřejmě klíčoví jsou ti občané. A ta dohoda říká, že ve chvíli, kdy ty věci, které se teď budou prověřovat, tak prostě nějakým způsobem nebudou možné, tak prostě od toho záměru bude opuštěno. Na druhé straně říkám, že třeba z hlediska toho zápalového území, tak dneska už vlastně probíhá studie, a myslím si, že se rýsuje nějaká možnost, jak tuto věc vyřešit. Stejně tak se rýsují řešení pro ty další věci. Myslím si, že se podaří vyřešit tu zónu tak, aby minimálně zatěžovala občany. Řekněme si, že to je hned u dálnice D1 a ten sjezd na zónu bude zcela mimo obydlené oblasti, že tam je jako příhodná situace, dovést tam vlečku tak, aby to nezatěžovalo obyvatele atd. atd. Takže myslím si, že ten dopad na ty občany takový, já věřím, že stejně jako třeba v případě Hyundaie v Nošovicích, kdy taky jako asi si možná mnozí z nás ještě pamatujou tu debatu z těch let 2004, 2006, řekněme, bylo hodně otazníků, tak dneska, když se podíváte třeba na Frýdek-Místek i samotné Nošovice, tak to jsou vlastně ta města, která v tom regionu prosperují nejvíce. Frýdek-Místek je jediné město v regionu, které má přirozený přírůstek obyvatel a naše otázky na obyvatele v tom daném regionu, jestli dneska jsou rádi, že tam ta investice Hyundai je, tak naprostá většina nám zatím řekla, že ano. Takže věřím, že ty přínosy se ukáží a určitě o tom chceme komunikovat i s občany.

Karolína Koubová, moderátorka

Říká pověřený generální ředitel Agentury pro podporu podnikání CzechInvest Petr Očko. Dnes diskutujeme také se starostou Bohumína, senátorem Socdem Petrem Víchou.

Karolína Koubová, moderátorka
Petr


Pane senátore, součástí projektu má být dohoda s obcemi, která jasně zakotví jejich požadavky na stát, zaváže vládu k jejich plnění, čili nemohou opravdu ty přínosy převážit, neukazují například příklad Nošovic, Frýdek-Místek na to, že obce a jejich obyvatelé přímo v epicentru tedy té výstavby skutečně mohou mít významné benefity?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /Socdem/

Není pochyb, že takováto investice, která by přinesla jednak tu investici samotnou a pak pracovní místa, tak by přinesla určitě pozitiva. O tom není pochyb, že, jak jsem říkal, 10 km od té samotné lokality už pro všechny ostatní to bude mít pouze ta pozitiva, ale přináší to v této chvíli obrovské rozdělení lidí, protože, říkám, v okolí jsou pozitiva, ale ti, kteří bydlí v samotné blízkosti, tak ti to takto vnímat rozhodně nebudou. Je tam místní část Věřňovic, kde bydlí 600 lidí, kteří mezitím, co uplynulo těch 20 let od té investice Hyundai, tak z jedné strany se jim postavila dálnice, z druhé strany se teď chystá vysokorychlostní trať, z třetí strany je Polsko, kde se dívají na Amazon, který tam byl vystavěn v posledních letech, a ze čtvrté strany jim místo polí a lesů chceme postavit Gigafactory.

Karolína Koubová, moderátorka

Vznikla dokonce i petice proti výstavbě.

VÍCHA, starosta Bohumína /Socdem/

To je pochopitelné, protože ti místní občané to samozřejmě vidí zejména z té negativní stránky věci. Myslím si, že tomu se není co divit.

Karolína Koubová, moderátorka

No a můžete jim třeba jako i starosta vysvětlovat přínosy? Protože pan Očko mluvil o tom, jakým způsobem teď je automobilka Hyundai vnímaná v Nošovicích.

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /Socdem/

Nepochybně to bude vnímáno pozitivně v širokém okolí, ale nikoliv v těch Věřňovicích. Pro ty to žádná pozitiva nikdy přinést nemůže.

Karolína Koubová, moderátorka

Každopádně by měly být kompenzovány obce, právě o tom mluvil Jozef Síkela, ministr průmyslu, že se budou analyzovat ty dopady a v závislosti na tom budou obce kompenzovány.

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /Socdem/

Ano, tak to je taková dohoda, "my vám zajistíme potom školy, školky, řekněte si, co chcete", já jsem říkal, že aktuálně nám chybí zubaři. Ale o tom to přece není. My se nechceme nechat koupit za to, že budou kompenzovány věci, když nic nemůže vykompenzovat to těm lidem z těch Věřňovic. My dneska všechno máme. My máme školy, školky, my máme byty, my pro naše občany máme všechno. A panujou také obavy, jaká to bude investice, protože investor je zatím neznámý, jací tam budou pracovat lidé. Má tam být až 7 tisíc lidí. Jestli to bude kvalifikovaná pracovní síla, tak aktuálně v podnicích v okolí, jestli něco chybí, tak je to kvalifikovaná pracovní síla.

Karolína Koubová, moderátorka

Ano.

Petr OČKO, náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací, MPO

Jestli to bude nekvalifikovaná pracovní síla, tak nikdo nechce, aby večer tito lidé z cizích zemí tady bydleli po ubytovnách. Co to přinese? Spíše negativa.

Karolína Koubová, moderátorka

Tak, pane Očko, jak byste vysvětlil pozitiva právě obyvatelům například nejvíce dotčených Věřňovic? A z těch 7 tisíc míst uvažovaných, které by Gigafactory mohla přinést, kolik bude vysoce kvalifikovaných, která by právě přinesla rozvoj právě i obcím?

Petr OČKO, náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací, MPO

Já teda možná začnu tou druhou části otázky, protože ta je jako za mě zásadní a určitě zásadní pro obyvatele toho okolí. Já k tomu chci říct, že určitě tady chceme přivést investora, který. Je vysoce technologicky nebo jeho výroba je vysoce technologicky vyspělá, maximálně ekologická, jednoznačně automatizovaná. Tím chci říct, že většina pozic bude relativně odborných. Je to typ výroby, která teda není úplně stejná, ale je velice obdobná tomu, co je právě v Nošovicích, Hyundai. Ten investor tady není Hyundai, ale řekl bych, že je to obdobné. A Hyundai přes ty obavy, které tady pan starosta říkal, které byly i tehdy, tak dneska zaměstnává 94 % zaměstnanců z České republiky a 99 % jsou občané Evropské unie. Není důvod, a ty naše předběžné debaty s investorem to naprosto potvrzují, domnívat se, že tady by to mohlo být jiné. Zároveň chci říct, že ten rozjezd toho projektu bude určitě po fázích, takže to není tak, že tady bude najednou 7 tisíc zaměstnanců, ale bude to rozloženo pravděpodobně v mnoha letech. To samozřejmě obnáší to, že stát je připravený samozřejmě pomoci budovat občanskou infrastrukturu, vzdělávací infrastrukturu atd. A to tady nejde o to, že bychom si kohokoliv chtěli koupit. Tady si myslíme, že přinášíme projekt, který opravdu může tomu regionu něco přinést. V tom regionu prostě bude ta nejvýznamnější investice v celé České republice s obrovskou přidanou hodnotou, což bude mít i zpětný dopad pro zaměstnance z hlediska opravdu kvalitní práce, dlouhodobé solidní práce, zajímavých platových podmínek. A samozřejmě jako platí samozřejmě jako i to, že se chceme zabývat tím, aby to nemělo negativní dopad na zaměstnavatele v okolí. Určitě i těm chceme nějakým způsobem vyjít vstříc. Na druhé straně říkám, že já jsem strašně rád, nota bene že jsem z regionu, že se tam podařilo ten problém nezaměstnanosti vyřešit, nicméně hrozí v tom okolí opravdu velké problémy. Víme, že těžba uhlí končí...

Karolína Koubová, moderátorka

Vývoj hnutí Liberty, ano, to všechno, proto se obracím na Petra Víchu, pokud by, vy říkáte "všechno máme, my vlastně nepotřebujeme kompenzace, nejvíce to postihne skutečně ty lidi ve Věřňovicích, v Dolní Lutyni", no ale tak nebrzdí potom dvě menší obce, případně menší města pokrok celého kraje, respektive celé republiky?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /Socdem/

No, jak vidím postup vlády a jejich institucí, tak ten jejich odpor bude marný, těch lidí.

Karolína Koubová, moderátorka

A není to správně? Protože potom by se třeba nepostavila kdysi železnice a podobně, i takové argumenty padají.

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /Socdem/

No, ano. Určitě pozitiva převažují, ale znovu se tedy zeptám, proč tedy takovéto úsilí nebylo věnováno o kus dál do území brownfieldu a nikoliv zastavování zelených ploch. Takže zase se vracíme na začátek k té věci.

Karolína Koubová, moderátorka

No a neodpověděl vám to pan Očko, když mluví o tom, že zkrátka investor potřeboval mnohem větší plochu, než by brownfieldy, které by připadaly v úvahu, mohly poskytnout.

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /Socdem/

No, ale přiznejme si, stát nemá vůbec nic připraveno. Tam to je pořád v takovém stavu, v jakém to bylo, když to opustili.

Karolína Koubová, moderátorka

Přiznává to i CzechInvest, že stát nemá nic připraveno, pane Očko?

Petr OČKO, náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací, MPO

Ne, jako skutečně dneska opravdu jsme dál. I s krajem máme předpřipravených několik ploch a právě na brownfieldech tam na Karvinsku určitě jich několik je, ale jak říkám, žádná z těch ploch, které by byly v dohledném čase obsaditelné tím investorem, prostě nemá tu rozlohu. Jsou tam plochy, o kterých by mohla být diskuze, kde by se teoreticky dalo až těch 200 hektarů postupně dosáhnout, nicméně znovu říkám, všechny ty plochy v tom daném regionu jsou na poddolované oblasti. A prostě ten investor, jakoby i ten stát, kdyby se prostě tomu dlouhodobě věnoval, jako že i na těch poddolovaných plochách jsou třeba protesty ekologických organizací, vzpomeňme si třeba na debatu o lokalitě na Barboře, tak tam taky jsou protesty proti tomu, aby to tam bylo. To znamená, že ten stát, přestože se snaží, tak to nemá jednoduché. A tady si myslíme, že ta situace je taková, že se ta zóna dá postavit tak, aby to bylo výhodné i pro ty občany okolních obcí. Samozřejmě otázka Věřňovic je pro nás důležitá a určitě o tom bude diskutovat, jakým způsobem lidem z Věřňovic přinést ty benefity tohoto projektu, ale věříme, že prostě tady nedojde k nějakému závažnému poškození životního prostředí ani kvality života obyvatel, naopak že to přinese růst životní úrovně obyvatel i v tom blízkém okolí. To znamená, ne v tom širším regionu, jak pan starosta říká, že tam ty přínosy budou, ale věříme, že ty přínosy budou i v tom blízkém okolí.

Karolína Koubová, moderátorka

Pane starosto, tak minimálně byste z toho mohli vytěžit výstavbu obchvatu Dolní Lutyně, o kterou dlouho usilujete, ne? To by bylo přímo v epicentru.


Petr VÍCHA, starosta Bohumína /Socdem/


Ano, to by byl skutečně asi jediný benefit, ale není trapné to, že my pro občany našich obcí usilujeme 10 let o tento obchvat a stát nedělá nic a najednou má přijít zahraniční investor a ten obchvat rychle půjde postavit? Koneckonců to urychlení, které nám teď slibují, je, že z roku '32 to bude hotovo v roce 2030. A mezitím už ten investor tam dávno bude a ta negativa z toho tam samozřejmě budou. Je třeba si přiznat, že stát u té Barbory neudělal vůbec nic. Tam rostou náletové stromy.

Karolína Koubová, moderátorka

Já se moc omlouvám, my jsme opravdu ve finále pořadu a já se musím ještě obrátit na pana Očka, musím to zkusit. Můžete už sdělit jméno investora, můžete potvrdit informace, že jde o jihokorejský Samsung?

Petr OČKO, náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací, MPO

Ne, já se omlouvám. Není to tím, že bych chtěl něco tajit, ale prostě ta jednání s všemi investory jsou vždy citlivá a pokud nechceme ohrozit tuhle významnou investici, tak bohužel jakoby to jméno nemůžeme sdělovat.

Karolína Koubová, moderátorka

Kdy se definitivně rozhodne, jsou nějaké deadliny, jestli tato investice se bude realizovat, nebo ne?

Petr OČKO, náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací, MPO

Já teda tady určitě nemůžu říkat úplně konkrétní termín, ale samozřejmě jakoby je patrné o z té naší snahy tyto věci řešit velice rychle, tak věříme, že by to mohlo být brzy, to znamená v řádu měsíců.

Karolína Koubová, moderátorka

Petr Očko, děkuji vám velice.

Petr OČKO, náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací, MPO

Pardon. Taky děkuji a budu se těšit na další diskuze na tohle téma.

Karolína Koubová, moderátorka

Petr Vícha, také vám děkuji a zdravím do Ostravy.

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /Socdem/

Taky děkuji, na shledanou.

Karolína Koubová, moderátorka

Loučí se Karolína Koubová.


Zpět   Vytisknout


Aktuality1.7.2024
Mandátový a imunitní výbor

Mandátový a imunitní výbor Mandátový a imunitní výbor má spolu s Organizačním výborem mezi orgány Senátu zvláštní postavení – oba jsou zřizovány přímo ze zákona o jednacím řádu Senátu, tedy jejich ustavení je povinné. Jednání obou výborů jsou neveřejná, což rovněž vyplývá z jednacího řádu Senátu, a společným rysem je i to, že jejich člen může být zároveň členem jiného senátního výboru, může mít tedy „dvojí“ členství; v ostatních případech může být senátor v souladu s jednacím řádem členem pouze jednoho výboru Senátu.26.6.2024
Nový český rekord, na veslovací trenažéry usedlo 254 lidí

BOHUMÍN - Bohumíňáci s pomocí přátel překonali vlastní rekord! Na veslovací trenažéry jich usedlo 254, svůj loňský rekord překonali o 83 sportovců. Akci s dobročinným podtextem uspořádal spolu s partnery sportovní klub SK CrossWeightliftingGym Bohumín. Osobní rekord na trenažéru naplnil starosta Bohumína.27.5.2024
Bohumín se připravuje na evropské volby, Dolní Lutyně i na referendum

Také v Bohumíně se v pátek a v sobotu 7. a 8. června uskuteční volby do Evropského parlamentu. Probíhat budou v devatenácti stálých okrscích. Sousední Dolní Lutyni čeká v tomto termínu i referendum, v němž lidé odpoví, zda souhlasí s tím, aby obec využila všech svých práv k zabránění výstavby Strategického podnikatelského parku.8.3.2024
Strategický podnikatelský park? Obce na Bohumínsku požadují od státu důkladné prověření a záruky

BOHUMÍN – O přínosech a dopadech přípravy projektu stavby podnikatelského parku dnes (8. 3.) jednali zástupci Bohumína, Dolní Lutyně a Dětmarovic. Shodli se, že případný příchod investora, který chce na pozemcích o rozloze až 280 hektarů realizovat strategický projekt, nesmí snížit kvalitu života obyvatel regionu. Od státu budou požadovat důkladné prověření a záruky.

Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 371702