Články z médií

29.9.2023  Vedení Bohumína se setkalo s představiteli největších firem

Publikováno: moravskoslezskenovinky.cz

Vedení Bohumína se setkalo s představiteli největších firem

Na pozvání starosty města Petra Víchy se v pondělí 25.září na radnici sešli zástupci největších firem, skýtajících v součtu téměř 5 tisíc pracovních pozic na území Bohumína.

Shodli se, že aktuálním problémem průmyslových podniků je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a dopady energetické krize. Většina jich označila letošní rok za zlomový.

„Tradici pravidelných schůzek s řediteli obchodních společností přerušil kovid. Rozhodli jsme se ji znova obnovit, abychom pokračovali v navázané spolupráci. K iniciování našeho setkání přispělo i rozhodnutí vlády navýšit daň z nemovitosti, což se nás jako města i bohumínských podniků bezprostředně týká,“ vysvětlil starosta. Ten přivítal například vedení Českých drah, Rockwoolu, Bonatransu či ŽDB Drátovna. Dorazili i zástupci městských společností Bospor, BM servis a Bohumínské městské nemocnice.

Vedení Bohumína s nimi diskutovalo o proběhlých a chystaných investicích ve městě, především v oblasti dopravy, která je pro provoz firem zásadní. „Představili jsme jim největší změny, ke kterým v minulých letech došlo, a nastínili naše vize a plány do budoucna. Hlavním tématem byly kromě dopravy i záležitosti spojené s energetickou krizí a změnami v legislativě. Zmínili jsme důležité projekty státu a kraje a řeč přišla i na územní plán. Zajímali jsme se o to, co je pro podniky aktuálně největším problémem a jak jim z hlediska veřejné správy můžeme pomoci. Setkání jsme využili i k poděkování za jejich podporu bohumínského zdravotnictví a místního kulturního či sportovního života formou sponzoringu,“ uvedl starosta.

Představitelé firem poukazovali na obtížné poslední dva roky, kdy většina z nich musela sáhnout k úsporným opatřením, potýkala se s nižším objemem zakázek a poklesem zisku. Za nejpalčivější problém však shodně označili nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Ředitelé společností v závěru setkání ocenili vstřícný postoj města k soukromému podnikání.

Moravskoslezskenovinky.cz informovala Jana Končítková, tisková mluvčí, město Bohumín.


Zpět   Vytisknout


Aktuality3.10.2023
Projekt přerodu veteriny na zubní kliniku je u konce, lékaři se stěhují

Nová zubní klinika v Bohumíně, kterou v posledních pěti měsících vybudovalo na své náklady město, začne v říjnu sloužit pacientům. Tři stomatology čeká v příštích dnech stěhování do kompletně vybavených ordinací. Bohumín tak zajistil dentální péči třem tisícům svých obyvatel.17.7.2023
Bohumín se obává zastavení výstavby protipovodňové hráze

BOHUMÍN – Stavbě protipovodňové hráze v Bohumíně-Pudlově, která má zabránit ničivým následkům záplav, hrozí zastavení. Ministerstvo zemědělství avizovalo, že kvůli vládnímu úspornému balíčku aktuálně není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci za 400 milionů korun. Vláda přitom proklamovala, že škrty se nedotknou investic.7.6.2023
Otevřený dopis ministru životního prostředí

Vážený pane ministře,

jako představitel města střední velikosti o 20 tisíci obyvatelích, které přes dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, neustále reaguje na vývoj odpadové legislativy a nastavené cíle pro obce, se musím vyjádřit k Vašemu dopisu z 22. 5. 2023, určeného obcím. Reagovat na něj musím i jako senátor, který se k návrhu zákona o obalech bude vyjadřovat v legislativním procesu.

V Programovém prohlášení vlády bylo uvedeno: "Zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník)." Na tiskové konferenci 16. 5. 2023 jste uvedl: „Nebavíme se o tom, zda systém bude, to je rozhodnuto. Bavíme se o tom, jak bude fungovat.“ Věřím, že jste tato slova mínil v nadsázce a máte skutečně zájem diskutovat a slyšet názory měst a obcí, kterých se zavedení zálohování významně dotkne, ale také stanoviska z řad odborné veřejnosti působící v oblasti odpadového hospodářství.30.3.2023
Bohumín představuje podobu chystaného sanatoria pro seniory

BOHUMÍN – Moderní sanatorium pro seniory, kteří trpí vleklými zdravotními obtížemi, chce v příštích letech postavit město v areálu své nemocnice. Projekt je zatím jen »na papíře«, přesto už nabývá konkrétních obrysů. Třípodlažní objekt by měl pomoci řešit rostoucí poptávku po péči o dlouhodobě nemocné osoby.

Copyright © 2007 - 2023 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 366331