Články z médií

6.3.2009  Chomutov je důsledek nulové tolerance ODS

Publikováno: Lidové noviny
Strana: 1

ÚHEL POHLEDU

Je příznačné pro naše politiky, jak se chovají, když se někdo opováží kritizovat jejich zákroky proti "nepřizpůsobivým". Příkladem hodným pozornosti je primátorka Chomutova Ivana Řápková (ODS). A není sama.

Když si nový ministr Michael Kocáb dovolil říci, že za problémy s neplatiči a jinak nepřizpůsobivými obyvateli může město a že způsob vymáhání dlužných plateb prostřednictvím exekutorů je nezákonný a nehumánní, namísto racionální diskuse a hledání schůdných a efektivních cest nápravy nabídla mu paní primátorka místo pro bydlení mezi těmito lidmi. Divím se Kocábovi, že to přijal. Jako by se tím dalo něco řešit. Nejde přece o to, že by kdokoliv, kdo má jiný názor na situaci než naši starostové, souhlasil s chováním lidí bydlících v těchto rezervacích bídy a nepořádku. Vždy jde o to, jak problém řešit v zájmu měst, ale i v zájmu těch, kteří se do takové, často už nevratné situace dostali. Všechno má přece své příčiny i svůj počátek.

Je to tak, že ministr hledá cestu z pohledu celostátního, novinář o té věci informuje a vyjadřuje svůj pocit, příslušník nevládní sféry o té záležitosti zná mnohé z pohledu postižených, a tak podobně. Je to přirozený názorový zdroj, který může dopřát slušné řešení při rozboru příčin nedostatků.

Od toho, co je zákonné a co je právní, je tu ombudsman, Ústavní soud, další naše soudy a třeba i soudní dvůr evropský. Jestli některý z těchto institutů prohlásí, že ta či ona záležitost je nezákonná, činí tak z titulu své funkce, která mu to přikazuje, a činí tak z pozice dokonalého profesionála. Snad jsme na tyhle posty vybrali ty nejlepší! Nikoliv zbytečně náš stát dostal z rozhodnutí evropského soudu dosti pokut za nesprávné rozhodování našich soudů ve věcech vylučování z bytů a nedostačující "sanace" rodin v potížích ze strany radnic.

To se nedělá. Pan ministr Langer, při vší zdvořilosti, není ten pravý, který by měl říkat něco pochvalného o činnosti primátorky v Chomutově a jí najatých exekutorů. A už vůbec ne poté, co mu byl jistě znám názor ombudsmana stejně tak jako jeho ministerského kolegy Kocába, příslušného ve věci lidských práv. To se nejen nedělá, je to unfair, je to nekolegiální a je to špatné. Ale, jak jsem řekl, je to v našich poměrech symptomatické.

Je to důsledek tolik prosazované nulové tolerance ze strany politiků ODS, tolerance, která zavinila mnohé z chyb, jež se tu v oblasti bydlení, sociální péče, boji proti zločinu a vytváření bezpečnostních rizik staly. Tato politika nedokázala domyslet negativní důsledky, které s sebou přinesla.

Připomenu jen některé, na něž ostatně poukazuje i analýza podobné situace v Janově, daná veřejnosti již za úřadování nového ministra Kocába. V Janově jednou z těch příčin bylo rozprodání celého sídliště bez jakéhokoliv břemena povinností při nakládání s novým majetkem pro nabyvatele, který dostali většinou za hubičku. Noví majitelé, podnikatelé, se pak chovají naprosto nekontrolovatelně a dostávají nájemníky do kritické situace problematickým vystěhováváním a obrovskými nepřiměřenými nájmy, a to docela masově. Radnice tak získala sice nějaké peníze, ale zbavila se odpovědnosti, a co horšího, i možnosti ovlivnit situaci směrem k sanaci rodin. Tím mám na mysli, že dle zákona o sociální péči má sociální odbor radnice též povinnost preventivní, tj. nenechat padnout sociálně slabého na úplné dno a včas konat. To radnice nedělají, je to moc práce a samozřejmě to vyžaduje i finanční náklady.

ODS v tom není sama. Jedním z preventivních institutů je i institut náhradního příjemce, což umožňuje docela regulérně a zákonně odebírat část sociálních dávek určených na nájmy a energie přímo majitelům a dodavatelům. Do rukou dlužníků se vůbec nemusí dostat. To ovšem vyžaduje cílevědomou a dlouhodobou práci bytových a sociálních odborů radnic. To dá mnohem více práce než jednorázový zásah exekutorů, není-liž pravda?

Když jsem zmínil ODS, musím říci, že stejně se chovají i někteří starostové a primátoři sociální demokracie - například dnešní senátor a bývalý primátor Bohumína Vícha v době (v roce 2005), kdy byla řešena stejná kauza prodeje bytového domu pro podnikatelské účely. Vystěhovaní obyvatelé tohoto domu dnes tvoří ghetto někde na okraji města Bohumína, podobné těm ze severu Čech.

Programy stran mohou být různé, ale když jde o peníze, osobní prospěch a známosti, nezná nikdo bratra, ba dokonce i osud města je mu lhostejný. Kdy už si to starostové našich měst uvědomí a zahájí systematickou práci pro své občany, i ty nepřizpůsobivé, byť tvrdě a nekompromisně, ale zákonně a programově v souladu s vládou?

KAREL HOLOMEK, předseda Společenství Romů na Moravě

Názory v této rubrice nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce


Zpět   Vytisknout


Aktuality12.1.2024
Bohumín i dopravní inspektorát se k ostrému měření rychlosti staví rezervovaně

BOHUMÍN – Sedm ulic, kde by výhledově mohly přibýt »ostré« radary na měření rychlosti aut, vytipovali společně Bohumín, Rychvald a Dolní Lutyně. Jejich zprovoznění však není samospasitelné, plány navíc musí posvětit dopravní inspektorát. Ten se k represivnímu opatření zatím staví zdrženlivě.

Orlovská, Bohumínská a Michálkovická ulice v Rychvaldu, Bezručova a Rychvaldská ulice v Dolní Lutyni a Bezručova a Opletalova ulice v Bohumíně. To jsou místa, kde by v budoucnu mohly přibýt stacionární radary. Nejvíce o jejich instalaci stojí sousední Rychvald.3.10.2023
Projekt přerodu veteriny na zubní kliniku je u konce, lékaři se stěhují

Nová zubní klinika v Bohumíně, kterou v posledních pěti měsících vybudovalo na své náklady město, začne v říjnu sloužit pacientům. Tři stomatology čeká v příštích dnech stěhování do kompletně vybavených ordinací. Bohumín tak zajistil dentální péči třem tisícům svých obyvatel.17.7.2023
Bohumín se obává zastavení výstavby protipovodňové hráze

BOHUMÍN – Stavbě protipovodňové hráze v Bohumíně-Pudlově, která má zabránit ničivým následkům záplav, hrozí zastavení. Ministerstvo zemědělství avizovalo, že kvůli vládnímu úspornému balíčku aktuálně není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci za 400 milionů korun. Vláda přitom proklamovala, že škrty se nedotknou investic.7.6.2023
Otevřený dopis ministru životního prostředí

Vážený pane ministře,

jako představitel města střední velikosti o 20 tisíci obyvatelích, které přes dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, neustále reaguje na vývoj odpadové legislativy a nastavené cíle pro obce, se musím vyjádřit k Vašemu dopisu z 22. 5. 2023, určeného obcím. Reagovat na něj musím i jako senátor, který se k návrhu zákona o obalech bude vyjadřovat v legislativním procesu.

V Programovém prohlášení vlády bylo uvedeno: "Zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník)." Na tiskové konferenci 16. 5. 2023 jste uvedl: „Nebavíme se o tom, zda systém bude, to je rozhodnuto. Bavíme se o tom, jak bude fungovat.“ Věřím, že jste tato slova mínil v nadsázce a máte skutečně zájem diskutovat a slyšet názory měst a obcí, kterých se zavedení zálohování významně dotkne, ale také stanoviska z řad odborné veřejnosti působící v oblasti odpadového hospodářství.

Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 368842