Články z médií

22.10.2015  Dojde i na kvízomaty?

Publikováno: Veřejná správa
Strana: 16

Rubrika: Anketa

Města a hrací automaty

Z čeho jste ve vašem městě vycházeli při úpravě podmínek pro hrací automaty? Jaká byla výchozí situace a jak jste na ni reagovali? Co očekáváte od nového zákona? Ptali jsme se primátorů a starostů.

Ing. Daniel Černý, primátor Chomutova

Město Chomutov bojuje proti hracím automatům mnoho let, od roku 2008. Bohužel všechny pokusy narážely na nedostatečnou legislativu, případně na její výklad Ministerstvem financí, se kterým město vedlo několik soudních sporů. Když už se podařilo zakázat mincovní automaty, byly vzápětí převálcovány neregulovatelnými VLT přístroji (videoloterijními terminály). Nyní se i díky změně postupu Ministerstva financí daří automaty regulovat, a to pomocí obecní vyhlášky. Jejich počet se snižuje, ještě dobíhají platné (nepravomocně zrušené) licence. Čekáme, že do konce roku budou všechny licence odebrány. Stále ale řešíme dva problémy. Jedním jsou nelegální herny či hráčské kluby, které fungují na principu svěřeneckého fondu. Ve městě se objevily dva, které jsme ohlásili policii a finanční správě. Kromě černých heren se  vyskytují špatně převlečené hrací automaty typu kvízomat či slevostroj. I tady podáváme trestní oznámení a podnět k finančnímu řízení. Bohužel se  setkáváme s postupem policie, která kvízomaty nepovažuje za loterijní zařízení, a trestní oznámení proto odkládá. Naneštěstí se velká novela točí pouze kolem změny způsobu zdanění hazardu. Jakožto zástupci obcí, kterých se dopady hazardu nejvíce týkají, bychom raději viděli větší možnosti regulace, což však novela neřeší. Pozitivně vnímáme ustanovení o  zániku povolení k provozu hazardní hry, která se dostane do rozporu s  obecně závaznou vyhláškou. Současně bychom uvítali větší omezení patologického hráčství. Stávající limitace maximální sázky a hodinové prohry, pokud si je bude moci nastavit individuálně každý hráč, zrovna k  omezení gamblerství nepovede.

Ing. Petr Vícha, starosta Bohumína a senátor

S hernami a negativními jevy spojenými s jejich provozem se potýkáme od roku 2005. Posledním impulzem k přijetí zákazové vyhlášky byl vznik další herny v blízkosti vyloučených lokalit, kde prohrávali nepřizpůsobiví většinu svých sociálních dávek. Po přijetí vyhlášky do roka klesl počet hracích automatů ze 140 na 30. Ve městě byl klid, lidé byli spokojeni, a dokonce nám děkovaly rodiny gamblerů. Kupodivu od té doby nevedeme souboj s  provozovateli, ale s Ministerstvem financí, které do míst zrušených heren začalo po desítkách povolovat protiprávně videoloterijní terminály. A nejen tam. Nové herny vznikaly dokonce i v zákonem nedovolené blízkosti škol. Povolení navíc ministerstvo vydávalo nepochopitelně na celých deset let. Ač bylo nadmíru jasné, že ministerstvo postupuje nezákonně, teprve Ústavní soud definitivně nařídil povolení rušit. A porušování zákonů pokračovalo. Ministerstvu trval proces rušení povolení téměř čtyři roky. V mnoha případech více než půl roku neučinili úředníci žádný úkon, i zamítnutí rozkladu trvalo mnoho měsíců. Provozovatelé heren tak nakonec vlastně dosáhli svého a  videoterminály fungovaly téměř deset let, i když nikdy neměly být povoleny. A ročně v nich hráči jen v Bohumíně prohráli 40 milionů korun. Teď máme ve městě opět klid, před hernami už nepostávají hloučky nepřizpůsobivých. Rádi jsme se vzdali asi 10 milionů příjmů do městského rozpočtu. A pokud se objeví někde takzvané kvízomaty, zavoláme policii a  ministerstvo, ti si s nimi jistě rychle poradí. Podobně se obávám vždy, když se otevře v Poslanecké sněmovně proces projednávání loterijního zákona, protože nikdy si města nemohou být jista, zda jim zůstanou alespoň poplatky a zda nebudou opět připravena o možnost regulovat hazard na svém území a volit klid a pořádek na úkor peněz. Poslední kroky společnosti Synot, která hrozí žalobami, nasvědčují tomu, že naše obavy nejsou zbytečné.

Ing. Petr Navrátil, starosta Chebu

Ještě před čtyřmi lety se dal Cheb s mírnou nadsázkou označit jako město heren. Ve městě jich fungovalo více než sedm desítek. Evidovali jsme spoustu stížností od lidí, kteří v jejich okolí bydleli. Zejména z lokalit, kde byl heren větší počet. Problémy byly hlavně ve  večerních a nočních hodinách. V okolí heren docházelo k rušení nočního klidu a podobně. V roce 2011 byla proto přijata omezující vyhláška, která herny povolovala pouze v okrajové lokalitě Svatý Kříž, kde jejich provoz nemohl nikomu vadit. Mělo to však háček. Omezení se netýkalo již dříve povolených videoloterijních zařízení a následná jednání s  Ministerstvem financí o zrušení vydaných povolení nepřinášela žádný výsledek. Padlo proto rozhodnutí, že se hazard pokusíme regulovat prostřednictvím omezení provozní doby. Od ledna 2012 mohou mít provozovny, ve kterých jsou umístěny výherní přístroje, otevřeno pouze od 9 do 17 hodin. Tato forma regulace se nám osvědčila. Počet heren se  postupně snížil na zhruba dvacet. Večer a v noci je navíc v jejich okolí klid. Měli jsme signály o tom, že někde se hraje za zavřenými dveřmi i  po zavírací době. Podobné informace jsme předávali Policii České republiky. Ale je jasné, že se to velmi těžko prokazuje. Když se na to podíváme z té lepší stránky, tak majitelé i hráči se v takových případech zjevně snažili o to, aby se to neprovalilo, takže k nějakému rušení okolí nedocházelo. Zároveň také postupně dobíhají Ministerstvem financí dříve vydané licence pro provozování videoloterijních terminálů. Nové lze přitom povolit pouze v okrajovém Svatém Kříži v těsném sousedství česko-německé hranice. Přímo ve městě již ne. Pokud připravovaná legislativa přispěje k dalšímu omezení hazardu, určitě budeme jenom rádi. S tímto problémem jsme si však už dokázali poradit vlastními silami a Cheb je z nejhoršího venku.

Ing. Petr Beitl, primátor Jablonce nad Nisou

Určitá regulace hazardu v  Jablonci byla již před přelomovým nálezem ústavního soudu. Šlo zejména o  vizuální podobu provozoven. Možnost určovat zastupitelstvem adresní místa, kde mohou herny a kasina fungovat, byla pro nás pozitivní. Očekávali jsme ale novou legislativu, která bude jasná pro stát, obce i  provozovatele heren a kasin, včetně otázky výnosů z her pro veřejnou správu. A očekávali jsme také jasný postoj státu k nelegálnímu hazardu. V  Jablonci bylo v roce 2011 celkem 34 heren a 13 provozoven. V nich bylo celkem 939 přístrojů povolených jak městem, tak Ministerstvem financí. Tento počet se nám zdál vysoký, a protože jsme netušili, kam se bude celostátní legislativa ubírat, Jablonec šel nejprve cestou takzvané nulové tolerance s tříletou výjimkou pro stávající provozovatele do  konce roku 2014. Postupovali jsme s vědomím, že budou brzy stanovena nová a jasná pravidla ze strany státu. Taková, která umožní rozumně balancovat mezi hrozbami z hazardu plynoucími a jeho ekonomickým přínosem pro obecní rozpočty, využívané pak pro podporu sportu a  kultury. Nestalo se tak, proto jsme v polovině roku 2015 přijali novou vyhlášku umožňující na území města pouze provoz kasin, která dnes vnímám jako nejpřísněji regulované formy hazardu. Návštěvníci kasin jsou monitorováni, nemohou do nich vstupovat děti. Navíc v nedalekém Liberci funguje několik desítek heren a kasin a byla zde i obava, že se hráči i s  výnosy z hazardu přesunou tam a nám zůstanou jen ony negativní jevy. Od nového zákona očekávám, že bude respektovat právo obcí vybrat si, zda chtějí na svém území hazard mít, případně v jakém rozsahu a podobě. Například nám by velmi vyhovovalo stanovení mantinelů pro celkový počet provozoven na území města. Myslím, že nejen obce by také uvítaly jasný legislativní nástroj proti způsobům, jímž se vyhlášky dnes obcházejí, všemi těmi kvízomaty, klubovými hernami, hrami ve virtuálním prostředí a  tak dále.

Mgr. Ivo Polák, starosta Blanska

Základní rámec podmínek nulové tolerance provozování hracích automatů na území města Blansko byl vytýčen v roce 2011. Již tehdy probíhala ve vedení města obšírná diskuse s příslušnými odbory městského úřadu a městské policie o negativních důsledcích provozování hracích automatů na území města. Do té doby bylo na území města provozováno řádově přes dvě stě hracích zařízení typu VHP (výherní hrací přístroj) a IVT (interaktivní videoloterní terminál). Po přijetí legislativy umožňující obcím regulovat hazard ihned v rozsahu své působnosti (VHP povolované obcí) a po uplynutí přechodného období (do konce roku 2014) i ostatní loterie a sázkové hry povolované Ministerstvem financí přistoupilo město k nulové toleranci hazardu na  svém území. Stalo se tak prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Výherní hrací přístroje z území města vymizely v podstatě ihned, interaktivní videoloterní terminály z důvodu účinnosti přechodného období byly ve městě i přes účinnost městské vyhlášky provozovány dál. Situace se změnila na jaře 2013 v souvislosti s nálezem Ústavního soudu, který zrušil dotčené přechodné ustanovení zákona. Město Blansko této skutečnosti využilo a přijetím nové obecně závazné vyhlášky plynule dokončilo proces regulace hazardu, respektive úplný zákaz sázkových a  jiných podobných her na svém území. Změna obecně závazné vyhlášky v roce 2013 tedy jen respektovala již přijaté rozhodnutí města z roku 2011. Město o ní informovalo Ministerstvo financí, to pak rozeběhlo správní řízení s provozovateli interaktivních videoloterních terminálů ve městě. Z našeho pohledu trval tento proces velice dlouhou dobu. Poslední povolení bylo zrušeno až 15 měsíců po nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky. Nyní není ve městě legálně provozován žádný přístroj typu interaktivního videoloterního terminálu ani výherního hracího přístroje. Velkým problémem jsou však pro nás kvízomaty. Prokazatelně víme o 43 zařízeních. Právě možnost jejich regulace, respektive získání účinného nástroje pro jejich vymýcení z území města, si slibujeme od chystaného nového loterijního zákona. Nový zákon by měl především ctít a chránit ústavou zaručené právo obcí na samosprávu, a to i v otázce rozhodování o  umístění jednotlivých technických herních zařízení na jejich území. Současná legislativa totiž není v tomto ohledu dostatečná.

Připravil Jiří Chum


Zpět   Vytisknout


Aktuality27.5.2024
Bohumín se připravuje na evropské volby, Dolní Lutyně i na referendum

Také v Bohumíně se v pátek a v sobotu 7. a 8. června uskuteční volby do Evropského parlamentu. Probíhat budou v devatenácti stálých okrscích. Sousední Dolní Lutyni čeká v tomto termínu i referendum, v němž lidé odpoví, zda souhlasí s tím, aby obec využila všech svých práv k zabránění výstavby Strategického podnikatelského parku.8.3.2024
Strategický podnikatelský park? Obce na Bohumínsku požadují od státu důkladné prověření a záruky

BOHUMÍN – O přínosech a dopadech přípravy projektu stavby podnikatelského parku dnes (8. 3.) jednali zástupci Bohumína, Dolní Lutyně a Dětmarovic. Shodli se, že případný příchod investora, který chce na pozemcích o rozloze až 280 hektarů realizovat strategický projekt, nesmí snížit kvalitu života obyvatel regionu. Od státu budou požadovat důkladné prověření a záruky.12.1.2024
Bohumín i dopravní inspektorát se k ostrému měření rychlosti staví rezervovaně

BOHUMÍN – Sedm ulic, kde by výhledově mohly přibýt »ostré« radary na měření rychlosti aut, vytipovali společně Bohumín, Rychvald a Dolní Lutyně. Jejich zprovoznění však není samospasitelné, plány navíc musí posvětit dopravní inspektorát. Ten se k represivnímu opatření zatím staví zdrženlivě.

Orlovská, Bohumínská a Michálkovická ulice v Rychvaldu, Bezručova a Rychvaldská ulice v Dolní Lutyni a Bezručova a Opletalova ulice v Bohumíně. To jsou místa, kde by v budoucnu mohly přibýt stacionární radary. Nejvíce o jejich instalaci stojí sousední Rychvald.22.12.2023
Starostové diskutovali o špatné připravenosti stavebního zákona

Starostové Karvinska se v prosinci opět sešli s poslanci a senátory. Tentokrát se jednalo v Horní Suché a hovořilo se tradičně o aktuální legislativě. "Opět jsme diskutovali o stavebním zákonu a jeho špatné připravenosti. Nakonec se nám po letech obav ze zrušení stavebních úřadů podařilo vybojovat to, že v mém volebním obvodu budou v plném rozsahu všechny fungovat i nadále. Lidé tak o žádnou službu nepřijdou," řekl Petr Vícha.

Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 371354