Články z médií

18.6.2015  Přijdou obce o novou pravomoc?

Publikováno: ČT 1
Autor: Daňková Pavla

Pořad: Události v regionech - Ostrava (18:00 hodin)

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
--------------------
17 tisíc lidí na ulici. Takový je odhad dopadu nového zákona o hmotné nouzi. Ten obcím od května ukládá rozhodovat o doplatcích na bydlení. Některé radnice ale lidem sociální dávku neschválily, těm tak hrozí bezdomovectví. Zákonem o hmotné nouzi se dnes zabývala Legislativní rada vlády. O rozhodovací pravomoc zástupci obcí zřejmě přijdou, postarat se o to má novela zákona, kterou teď musí vypracovat ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka
--------------------
Tito lidé bydlí na ubytovnách. V celé republice jich takto žije 100 tisíc. Část z nich v nejbližších dnech zřejmě přijde i o tuto střechu nad hlavou.

Radek JIRÁNEK, ředitel Agentury pro sociální začleňování
--------------------
V těch 17 tisících lidech jsou lidé staří, mladí, jsou tam doopravdy lidé blížící se věku přestárlosti, jsou tam lidé, kteří pracují, lidé, kteří nepracují, a samozřejmě velká skupina dětí, které nemohou za to, jaké sociální podmínky jim připravili jejich rodiče.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka
--------------------
Novelu zákona dnes zkritizoval ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. Zejména pozměňovací návrh, který schvalování výplaty dávek převedl na obce, je podle něj nesystémový, nekoncepční a nedomyšlený. Ve městech navíc hrozí zhoršení sociální i bezpečnostní situace.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/
--------------------
Pokud listina garantuje právo na pomoc v hmotné nouzi, tak tady nemůže být prvek libovůle, toto právo nemůže být nikomu zcela odepřeno.

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
Ten zákon je platný půl roku a my jsme poukazovali celou dobu na to, aby se ta situace řešila. No, a teď 1. 5. nabyl účinnosti a najednou jsou všichni chytří a najednou vidí, že jsou nějaké problémy, my jsme na to poukazovali dávno.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka
--------------------
Novela zákona o hmotné nouzi měla starostům obcí pomoci bojovat s byznysem s chudobou. Místo toho vyrábí bezdomovce. Proto je podle Dienstbiera nutná rychlá změna zákona. Připravit ho má resort práce a sociálních věcí.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva /ČSSD/
--------------------
Vládní legislativa v tomto poskytne veškerou součinnost a vzhledem k naléhavosti situace jsem připraven jako předseda Legislativní rady vlády poskytnout i takové výjimky z legislativního procesu, aby ta právní úprava byla připravena co nejrychleji.

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka
--------------------
Než vláda schválí nový zákon, budou tisíce lidí zřejmě bez peněz a taky bez bydlení. Alespoň částečným řešením by měla být podle ministra speciální dávka, takzvaná mimořádná okamžitá pomoc. Tu může úřad práce vyplácet až 3 měsíce po sobě. Pavla Daňková, Česká televize.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministerstvo práce a sociálních věcí slíbilo vyslat svého zástupce do vysílání Události v regionech. Nestalo se tak. V telefonickém spojení jsme se starostou Bohumína Petrem Víchou. Dobrý večer.

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
Dobrý večer.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane starosto, vaše reakce na dnešek na slova ministra pro lidská práva?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
Tak my jsme s ministrem Dienstbierem o té věci diskutovali a máme na to podobný názor. To, že ten paragraf toho zákona není dobrý, to je pravda, to jsme ale říkali celou dobu a nikdo s tím nic nedělal, až teď, když ...

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, pane starosto, spíš jsem myslela jeho slova na to, ne, že ten zákon je nekoncepční, to já vím, že jste říkal už i vy, ale myslím tím to, že by lidem nemělo být odepřeno právo na to dostat doplatek na bydlení?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
No, tak především by neměli dostávat dávku v takové výši, jakou ubytovny po nich chtějí, respektive ubytovny by neměly takovou částku chtít, protože u nás v Bohumíně máme 45 korun za metr čtvereční a v bytě by platili 3 - 4 tisíce měsíčně a tam čtyřčlenná rodina platí 16 tisíc měsíčně a stát zbytečně vynakládá tyto prostředky. Kdyby /nesrozumitelné/, a to dneska už má tu možnost ve výši místně obvyklého nájemného, tak ten ubytovací byznys skončí. A my jsme připraveni, víte, mluví se pořád o bezdomovcích, jediného bezdomovce z tohoto nemáme, oni žádají příspěvky a my bychom čekali spíše, že budou žádat o práci. My máme připraveny sociální byty, ve spolupráci s Armádou spásy chceme na tom pracovat, ale dokud nebudeme mít jistotu, že do těch ubytoven, potom, co my odtamtud vezmeme lidi do bytů, nepřijdou další, tak veškerá práce naše končí.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
--------------------
V jaké formě byste si tedy vy představoval novelu zákona, jak by mělo ministerstvo práce a sociálních věcí postupovat?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
Tak především by už teď, a to dlouho, úřady práce měly postupovat tak, že by vyplácely ty doplatky na bydlení pouze ve výši místně obvyklého nájemného. A už za těchto okolností by se ubytovnám ten byznys nevyplatil. My jsme s panem Dienstbierem hovořili i o té záležitosti, protože on chápe tu naší potřebu, aby do těch  uvolněných míst z ubytoven, kterým my dáme byty, nepřišli další lidé, takže by případně omezil tu dávku pouze na ty, kteří tam jsou dneska a na nově příchozí by už se to nevztahovalo.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministr pro lidská práva dnes také řekl, že by chtěl do určité míry obcím ponechat rozhodovací pravomoc, právě jste to nakousl, právě, abyste mohli určit, kolik, nebo jaké ubytovny budou mít, umíte si toto představit, bavili jste se o tom nějak blíž?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
Bavili jsme se o tom, víte, my nepotřebujeme žádné rozhodovací pravomoci, my pouze chceme, aby státní úřady a ministerstva dělaly to, co dělat mají. A jestliže jim tady pod rukama za poslední 3 roky narostly o 2 miliardy korun sociální dávky a nám narostly o desítky počty ubytoven, tak se nad tím měly zamyslet dřív a hledat koncepční řešení.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
--------------------
Lidé z ubytoven v úterý předávali na radnicích petice, jedna z nich byla na stole i u vás. Změní rada své stanovisko k rozhodnutí o nevyplácení doplatku na bydlení, nebo pořád stojíte za svým?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
Tak my rozhodně nebudeme měnit své stanovisko ohledně doplatku na bydlení a teď si především počkáme, s čím ministerstvo práce na popud té Legislativní rady vlády přijde a v jakém časovém horizontu budou navrhovat řešení. Tam nikomu nehrozí teď bezdomovectví, oni mají dostat údajně 3 měsíce mimořádnou dávku a já bych jim všem doporučoval, aby si v té době hledali odpovídající bydlení. My jsme ochotni jim v tom pomoci, ovšem za podmínky, že nepřijde taková změna zákona, která znovu ten ubytovací byznys dovolí.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, dnes se bavilo nejen o těch 3 měsících právě o doplatku nebo o pomoci v té hmotné nouzi, vy jste říkal, že jste s některými lidmi z ubytoven budete spolupracovat. Kolik jich má šanci vůbec získat obecní byt, když říkáte, že to bezdomovectví nehrozí, ještě ani jeden bezdomovec není?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
Tak především sociální odbor s nimi se všemi bude pracovat, bude získávat od nich informace. A někteří z nich už požádali o přidělení bydlení. Zatím se bohužel mezi nimi vyskytuje příliš mnoho dlužníků, kteří v minulosti dlužili a dluží městu a ti samozřejmě mají o něco horší situaci.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
--------------------
Petr Vícha, starosta Bohumína. Děkuji za váš komentář.

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
Taky děkuju, mějte se pěkně, na shledanou.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na shledanou.


Zpět   Vytisknout


Aktuality12.1.2024
Bohumín i dopravní inspektorát se k ostrému měření rychlosti staví rezervovaně

BOHUMÍN – Sedm ulic, kde by výhledově mohly přibýt »ostré« radary na měření rychlosti aut, vytipovali společně Bohumín, Rychvald a Dolní Lutyně. Jejich zprovoznění však není samospasitelné, plány navíc musí posvětit dopravní inspektorát. Ten se k represivnímu opatření zatím staví zdrženlivě.

Orlovská, Bohumínská a Michálkovická ulice v Rychvaldu, Bezručova a Rychvaldská ulice v Dolní Lutyni a Bezručova a Opletalova ulice v Bohumíně. To jsou místa, kde by v budoucnu mohly přibýt stacionární radary. Nejvíce o jejich instalaci stojí sousední Rychvald.3.10.2023
Projekt přerodu veteriny na zubní kliniku je u konce, lékaři se stěhují

Nová zubní klinika v Bohumíně, kterou v posledních pěti měsících vybudovalo na své náklady město, začne v říjnu sloužit pacientům. Tři stomatology čeká v příštích dnech stěhování do kompletně vybavených ordinací. Bohumín tak zajistil dentální péči třem tisícům svých obyvatel.17.7.2023
Bohumín se obává zastavení výstavby protipovodňové hráze

BOHUMÍN – Stavbě protipovodňové hráze v Bohumíně-Pudlově, která má zabránit ničivým následkům záplav, hrozí zastavení. Ministerstvo zemědělství avizovalo, že kvůli vládnímu úspornému balíčku aktuálně není schopno garantovat poskytnutí finančních prostředků na probíhající akci za 400 milionů korun. Vláda přitom proklamovala, že škrty se nedotknou investic.7.6.2023
Otevřený dopis ministru životního prostředí

Vážený pane ministře,

jako představitel města střední velikosti o 20 tisíci obyvatelích, které přes dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, neustále reaguje na vývoj odpadové legislativy a nastavené cíle pro obce, se musím vyjádřit k Vašemu dopisu z 22. 5. 2023, určeného obcím. Reagovat na něj musím i jako senátor, který se k návrhu zákona o obalech bude vyjadřovat v legislativním procesu.

V Programovém prohlášení vlády bylo uvedeno: "Zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník)." Na tiskové konferenci 16. 5. 2023 jste uvedl: „Nebavíme se o tom, zda systém bude, to je rozhodnuto. Bavíme se o tom, jak bude fungovat.“ Věřím, že jste tato slova mínil v nadsázce a máte skutečně zájem diskutovat a slyšet názory měst a obcí, kterých se zavedení zálohování významně dotkne, ale také stanoviska z řad odborné veřejnosti působící v oblasti odpadového hospodářství.

Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 368842