Proč senátoři nepodpořili boj obcí proti gamblerům?

Senát schválil na svém prosincovém zasedání výzvu vládě ČR k předložení nového zákona o loteriích a podobných hrách. Z přijatého usnesení a skutečnosti, že pro něj hlasovala naprostá většina senátorů lze dovodit, že stávající zákon 202/1990 Sb. je v mnoha oblastech nevyhovující, a že si to dobře uvědomujeme.

Mohli bychom si jistě položit otázky, proč ministerstvo financí již dávno tento nový zákon nepředložilo samo a zda si nevyhovující normu uvědomuje vláda, případně Poslanecká sněmovna, neboť hlavním úkolem Senátu není vyzývat vládu k činnosti.

To však nejsou jediné otázky, které projednávání návrhu novely zákona v Senátu vyvolává. Senátor Josef Novotný spolu s dalšími kolegy předložil poměrně jednoduchý návrh změny zákona, který si nekladl za cíl napravit všechny nedostatky stávající normy, ale hlavně odstranit chybu způsobenou stářím zákona. Od doby jeho přijetí se totiž na trhu objevily nové výherní přístroje, dříve nedefinované, jejichž povolení k provozu proto spadá do kompetence ministerstva financí, a ne obcí, a lze tak obcházet obcemi vydané obecně závazné vyhlášky, které regulují provozování stávajících výherních hracích automatů. Proč tedy Senát tuto novelu odmítl, když předtím návrh bez problémů prošel jednotlivými výbory, kde pro něj hlasovali i senátoři, kteří jej pak následně zamítli na plénu Senátu? Co se za těch několik dní mezi jednáním výborů a pléna stalo tak významného, že jsme nepodpořili obce v jejich boji s gamblerstvím? A proč se u této vysloveně „nepolitické novely“ tak jednotně proti postavil nakonec klub senátorů ODS a oba senátoři z KSČM? Může to mít nějakou souvislost s tím, že ministr financí Vlastimil Tlustý (ODS) okamžitě po svém nástupu vyměnil šéfa odboru dohledu nad loteriemi Pavla Němce, který se snažil s obcemi spolupracovat?

V žádném případě nemám v úmyslu stavět tento problém politicky. Vždyť naopak přibývá obcí, jejichž samosprávy téměř jednomyslně, bez ohledu na stranickou příslušnost zastupitelů, vydávají obecně závazné vyhlášky podle zmocnění § 50 odst. 4 tohoto loterijního zákona a vymezují místa ve svých městech, kde si provoz heren nepřejí. Chrání tak veřejný pořádek, klid v okolí bydlících občanů, znesnadňují zneužívání sociálních dávek, protože ze zkušeností vědí, že jejich velká část končí jinde než v potravinách a oblečení pro děti. Snaží se omezovat následky gamblerství a související trestné činnosti, kterou si hráči opatřují finance pro svou vášeň. Vzdávají se dobrovolně části obecních příjmů a nekladou si přitom nereálné cíle zcela vymýtit tento nešvar. A chybou starého zákona o loteriích a pochybného přístupu ministerstva financí, které nebere tyto vyhlášky obcí v potaz při povolování tzv. videoloterijních terminálů, se může ukázat, že bojují s větrnými mlýny. Proto nechápu, proč jsme jim v Senátu nepodali pomocnou ruku a nepodpořili samosprávu jako takovou.

I přesto věřím, že to obce a města nevzdají a bude přibývat těch, které budou automaty ve svých ulicích zakazovat a které povedou spory s ministerstvem financí až do důsledku. Budou usilovat o to, aby z titulu vydaných vyhlášek byli účastníky řízení a neuspějí-li se svými nesouhlasy na ministerstvu, tak uspějí nakonec u soudu. Věřím dokonce i tomu, že vláda vyslyší výzvu Senátu a novelu připraví. Chci věřit i tomu, že tato novela zpřísní provozování loterií a jiných podobných her a zvýší kompetence obcí. A také chci věřit, že lobbisté neuspějí následně ve sněmovně a pozměňovacími návrhy nezvrátí požadovaný smysl novely. Jen to bude o něco později, než kdybychom tuto změnu ve prospěch obcí schválili již nyní. Ale malý je ten, kdo malý má cíl.

P.S. U nás v Bohumíně jsme na konci roku 2005 vydali obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje provozování výherních hracích automatů v místech, kde fungovaly velké herny. Jednomyslně. A stejně jednomyslně jsme v roce 2006 tuto vyhlášku třikrát rozšířili, když jsme se dozvěděli o možném záměru vzniku dalších heren. Od 1. lednu 2007 tak v Bohumíně klesl počet hracích přístrojů z původních 140 na dnešních 34. V okolí bývalých heren je nyní v noci klid. Na některých místech jsou místo heren prodejny oděvů. Ztrátu zhruba 5 milionů z provozu heren rádi oželíme. Do automatů jich totiž naši občané vložili ročně desetkrát tolik.

Petr Vícha


Publikováno: 10.1.2007

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 370895