Rok 2009 ovládla celosvětová krize, Bohumín jí odolal


Rok 2009 ovládla celosvětová krize, Bohumín jí odolal Krize, krize, krize. Tímto slovem by se dal jednoduše charakterizovat rok 2009. Krize celosvětová, finanční, hospodářská. Krize ve financích České republiky. Politická krize.

Krize se pochopitelně dotkla i Bohumína. Nezaměstnanost vzrostla z 8 % v roce 2008 až na 13 % v roce 2009 a to s sebou nese i složitou situaci mnoha rodin. Podniky musely přijmout úsporná opatření. Hůř se dařilo podnikatelům. Méně sponzorů se projevilo i v neziskovém sektoru...

Také daňové příjmy města Bohumína poklesly o více než 15 milionů ve srovnání s minulým rokem. Zpomalila se stavba dálnice a dopravní problémy přetrvávají. Termín jejího dokončení je nejistý. Možná v roce 2011 nebo dokonce až v roce 2012? Čemu se dá dnes věřit? Úřednická vláda nemá mandát a peníze na dokončení všech nezodpovědně rozestavěných staveb v ČR nejsou.

Je tedy situace zoufalá? Ne. Určitě ne v Bohumíně. S výpadkem daní jsme si poradili. Provedli jsme všechny plánované investice. Na kultuře, sportu, školství, údržbě zeleně, opravách městských bytů, čištění a opravách cest, podpoře seniorů, neziskových organizací či hasičů se krize nepodepsala.
Dokončili jsme dostavbu bytového domu na náměstí ve Starém Bohumíně a opět napojili dopravu na starý hraniční most přes Odru. Začala revitalizace Rafinerského lesíku s finanční pomocí ŽDB Group a. s. a Bonatrans a. s. Dvě školy mají nové školní dvory, pokračovala modernizace nemocnice a senioři se dočkali svého klubu v opravené budově na Okružní ulici. Městské části slavily výročí a dostaly dárky - opravu hasičské zbrojnice a palírny ve Vrbici, rekonstrukci pošty v Pudlově či kaple v Kopytově. Začala také výstavba další etapy skládky komunálních odpadů.

První absolventi Univerzity třetího věku ukončili studium slavnostní promocí. Stovky lidí se projely v lodích krásnou přírodou v hraničních meandrech Odry. Tisíce spoluobčanů se společně radovaly na kulturních akcích a oslavily rekordy a vítězství. Třeba v soutěži Plave celé město či v počtu plyšáků na náměstí. Dokážeme se nadchnout pro společnou věc. I v době krize.

Krize jistě pomine a my si možná vzpomeneme, že právě v tomto roce se Bohumín, město, jehož historie je spojená s železnicí, dočkal prvního vlaku, který nese jeho jméno. A když se po letech v mrazivé zimě budeme vyhřívat doma, vzpomeneme si, že právě v roce 2009 jsme kvůli rozvodům tepla měli rozkopané chodníky a cesty.

Možná si řekneme, že to nebyl nejlepší rok, ale přežili jsme jej v docela dobré kondici a nyní je Bohumín zase o kus dál na cestě k městu, v němž stojí za to žít.

Petr Vícha, starosta Bohumína a senátor

Foto č. 1: Zmodernizovaný školní dvůr v ulici Čs. armády v centru Bohumína.

Foto č. 2: Nový polyfunkční dům na náměstí ve Starém Bohumíně.

Foto č. 3: Vodáci na řece Odře v Bohumíně.

Foto č. 4: První vlak, který nese jméno Bohumín, se projel po kolejích v roce 2009.


Publikováno: 3.2.2010
Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 369888