Je rozkopání Bohumína v roce voleb politická sebevražda?


Je rozkopání Bohumína v roce voleb politická sebevražda? Aneb Co nás čeká v posledním roce volebního období...

Také Bohumín postihly dopady hospodářské krize. Opět vzrostla nezaměstnanost se všemi problémy, které s sebou nese, a také městský rozpočet bude po dva roky minimálně o 30 milionů chudší. Město ale v minulosti dobře hospodařilo, a proto se vynasnažíme, abychom u nás dopady krize pocítili co nejméně.

Naše školy, veřejná zeleň, čištění města, sport a kultura, veřejné osvětlení či bezpečnost nepřijdou o jedinou korunu. Naopak, právě na zvýšení čistoty, výsadbu letniček a opravy chodníků a cestiček na hřbitovech bychom chtěli klást větší důraz. Také v odpadovém hospodářství dochází navzdory krizi k výstavbě další etapy skládky komunálních odpadů a rekultivaci jejích již zaplněných částí. Je to náročná investice, ale i díky ní bude mít Bohumín na dlouhou dobu kam svážet odpady. Ceny svozu tak nebude nutné výrazně zvyšovat, což by jistě hrozilo, kdybychom museli odvážet odpady do jiných měst. Proto pro rok 2010 porostou ceny jen o zhruba tři procenta.

Rok 2010 bude však pro město významný zejména množstvím stavebních prací, které nám ztíží každodenní život, dopravu, chůzi městem…

Co nás tedy čeká? Kromě pokračující stavby dálnice z Bohumína do Polska bude v lednu zdemolován starý skřečoňský most a začne stavba mostu nového, včetně dálničního přivaděče. Po celý příští rok se budeme potýkat také s výkopy kabelových rozvodů a s budováním rozvodů centrálního zásobování teplem z Dětmarovic. To budou provádět soukromí investoři. Ale ani samotné město nezůstane pozadu - stavba cyklostezky od kruhového objezdu u Billy po Štefánikově ulici až k novému mostu přes dálnici na Šunychelské ulici nám dá jistě také zabrat. Na Mírové ulici budeme regenerovat část sídliště. Nový povrch dostane takzvané korzo mezi ulicí Čs. armády a náměstím Budoucnosti. V parku vyroste dětské dopravní hřiště. A ulici Na Výsluní rozkopeme kvůli výstavbě kanalizace. Také na dalších školách - Masarykově a ve Skřečoni - vybudujeme nové školní dvory. A k tomu ještě opravy mnoha bytových domů. No považte, to bude k zbláznění! A tohle má být město, v němž stojí zato žít?

Zkusme to vydržet. Dočkáme se i dokončení stavby dálnice a nového mostu a pak bude doprava Bohumínem mnohem klidnější. Rozkopané chodníky dostanou nový povrch a odměnou za trpělivost nám bude snížení cen tepla. Hřiště budou sloužit našim dětem.

Snazší by jistě bylo nedělat nic a vymluvit se třeba na krizi. Ale my se nemůžeme ohlížet na sebe a své politické cíle. Na to, že jsou příští rok na podzim volby a rozkopané město nás může poškodit. Volič, který cestou do volební místnosti spadne do výkopu, ČSSD asi obdivovat nebude... Přednost však přesto musí dostat to, co považujeme za užitečné a správné pro dobro našeho města a jeho občanů. Zkušenosti posledních let nám dávají za pravdu: Bohumín je v obrovském rozmachu a má před sebou budoucnost!

Petr Vícha


Publikováno: 29.11.2009

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 369888