Městské byty jen slušným lidem. Bohumín neustoupí ministerstvu vnitra

BOHUMÍN – Ministerstvo vnitra ČR opět otevřelo čtyři roky trvající spor o podobě podmínek uzavírání nájemních smluv v městských bytech v Bohumíně. Některé z nich považuje za diskriminační. Radnice naopak trvá na ochraně svých nájemníků před nepřizpůsobivými občany a v zásadních bodech ustoupit nehodlá. Na svém posledním jednání to deklarovala rada města.

Ministerstvu vadí především ty podmínky, které vyřazují problémové osoby z účasti v licitacích. Pro první i druhé kolo licitací totiž platí, že zájemce nesmí mít dluh vůči městu a nesmí pobírat opakující se dávky hmotné nouze. Podle ministerských úředníků je to v rozporu s antidiskriminačním zákonem, doporučilo proto radě města tyto i některé další body zrušit. Bohumín by tím však přišel o možnost ochrany svých nájemníků. „V minulosti jsme se opakovaně přesvědčili o tom, že uzavření smlouvy s člověkem, který má dluhy a nepracuje, generuje pouze problémy. Často jde o lidi závislé na alkoholu či drogách, osoby s trestní minulostí, chronické neplatiče. To s sebou přináší nejen další pohledávky vůči městu, ale také narušování soužití s ostatními nájemníky,“ vysvětluje starosta Bohumína Petr Vícha.

Pravidla pro získání městského bytu do nájmu zavedl Bohumín před zhruba dvaceti lety. V roce 2019 si jich začalo detailněji všímat ministerstvo vnitra a dnes už spisy adresované městu představují tlustý fascikl výtek, připomínek a výzev k nápravě. „Po celou dobu trváme na tom, že nikoho nediskriminujeme. V odůvodněných případech mohou lidé, kteří námi stanovené podmínky nesplňují, požádat o udělení výjimky z těchto zásad či o mimořádné přidělení bytu. Žádost posuzuje bytová komise, která si může vyžádat podklady od našich sociálních pracovníků. Na základě jejího doporučení pak rozhodne rada města, v minulosti už několik takových žádostí schválila. Pokud zájemce neuspěje, může požádat o řešení své bytové situace Armádu spásy“ doplnil starosta. S touto charitativní organizací město od roku 2016 spolupracuje v oblasti prevence bezdomovectví. Z třiceti vyčleněných sociálních bytů je jich aktuálně obsazeno sedmadvacet.

Město nyní dokončuje upravenou verzi zásad pro sjednávání nájemních smluv. Ve sporných bodech neustoupí a základní princip měnit nebude. Do dokumentu zapracuje pouze ty připomínky ministerstva, které vyhodnotilo jako smysluplné. „Například doplnění forem podání žádosti o přidělení bytu či úpravu podmínek prodloužení nájemní smlouvy. Upravené zásady by měly začít platit od 1. července letošního roku,“ uvedla Lenka Vachtarčíková z odboru správy domů bohumínské radnice. Jak upozornila, město po několika letech upraví výši takzvané jistoty. U menších bytů vzroste o dva tisíce korun, u větších pak o tři tisíce. Jde o částku v maximální výši 15 tisíc korun, která se po ukončení smluvního vztahu vrací zpět nájemci.

Bohumín spravuje 4 260 městských bytů, v nichž bydlí zhruba osm tisíc lidí. Ročně do svého bytového fondu investuje přibližně 180 milionů korun. Každý byt před uzavřením nové nájemní smlouvy projde komplexní rekonstrukcí, která zahrnuje výměnu podlah, obkladů, renovaci koupelny a toalety, výmalbu a další práce. Licitace městských bytů se konají každé pondělí a středu odpoledne v hlavní budově radnice. Vyvolávací cena je 60 korun za metr čtvereční, průměrná cena loni dosáhla necelých 100 korun. Stále tak jde o jedno z nejvýhodnějších nájemních bydlení v regionu.Publikováno: 8.6.2022

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 371701