Petr Vícha v Senátu: "Mám tu jednu nešťastnou firmu z mého regionu"

Dobrý den všem. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, milé kolegyně, vážení kolegové. V rozporu s doporučením svého předřečníka hodlám rozmělnit tu debatu i záležitosti týkající se  obcí a krajů, protože jsem zástupcem nejen OSVČ, ale i obcí, i lidí, kteří v nich žijí a kteří samozřejmě jsou i odvislí od toho, na kolik obce a kraje jsou financovány. Ale dopředu řeknu, že mám zájem stoprocentně podpořit OSVČ. Jde mi jen o to, aby to bylo činěno spravedlivě. Tak mi dovolte velmi krátké postesknutí a potom jeden praktický dotaz na paní ministryni, který bych chtěl využít.

Zarámuji to do věty: Vláda nemůže nikomu dát nic, co by předtím někomu nevzala a nebo co by do budoucna někomu nevzala. A po 25 letech starostování jsem samozřejmě tušil, že přežijeme koronavirus, ale největší obavy budou z toho, co přijde po koronaviru, jaká opatření navrhne vláda, jaká my tady schválíme, a zda toto nakonec obce přežijí. Protože mám pocit, že virus neútočí na plíce, ale na mozek. Začínáme rozdávat v desítkách, stovkách miliard, dokonce mluvíme o bilionech, které ale samozřejmě nemáme. Vím, že se ve sněmovně teď vede diskuse o  ošetřovném, a tady prakticky cítím, že některým lidem se do práce nechce, protože mají ošetřovné, ale my potřebujeme rozhýbat ekonomiku, podniky potřebují, aby lidé do práce přišli, ale když zvyšujeme pořád ošetřovné, tak oni nepřijdou.

Teď pár věcí, které jsme už tady na doporučení vlády a poslání sněmovnou nějakým způsobem prohlasovali a  kde přišla pomoc a kdo ji platí. Bylo schváleno zvýhodněné poskytování úvěrů, kde stát jistým způsobem ručí. Ale samozřejmě jdou do toho i ty banky a přednostně ti, kteří si půjčují. Pokud je jim vůbec půjčeno, protože těch případů, kdy není, je hodně. Pak jsme tady měli cestovní kanceláře. Těm jsme pomohli na úkor zákazníků, protože jsme jim dali možnost čerpat asi dva roky vouchery. Voucherem nájem nezaplatíš, no tak jsme to udělali tak, že nájemníkům jsme pomohli na úkor nájemců bytů a  nájemníkům nebytových prostor na úkor vlastníků nebytů, přičemž teď se  diskutuje a pořád to není jasné, zda vláda dá 50 procent těm, kterým dá pronajímatel 30 procent, což vypadá na první pohled fajn, budou se na  tom všichni podílet, na druhé straně je to jistým způsobem zvláštní, protože víc by měli asi, když to vláda zavřela, dostat ti, kterým nepomůže ani pronajímatel.

Pak samozřejmě bylo odloženo některé placení záloh a daní, samozřejmě i to jde na úkor obcí a krajů, protože ty v rámci sdílených daní z toho mají nějaký příjem, a dnes tady máme podporu účastníků nebo organizátorů festivalů a těm pomůžeme na úkor účastníků, kteří zase mají dostat vouchery, kterými mají platit nájmy.

A teď tady máme kompenzační bonus. Schvalovali jsme jej předtím, teď jej jenom rozšiřujeme, určitě jsme všichni pro, že se postupně na další a  další skupiny pamatuje, ale konečně jsme si všimli, že je to na úkor obcí a krajů, které myslím si dosud to ani netuší. Zároveň prohlašujeme, že nebudeme sahat na rozpočtové určení daní, že obce nemusí mít nejmenší obavy a zároveň prohlašuje zejména pan premiér, jak základem rozhýbání ekonomiky jsou obce, které by měly investovat a zachránit ekonomiku.

Teď se dostávám k dopisu paní ministryně, který poslala Svazu měst a obcí, který také již poukazoval nervózně trošku na  to, že příliš mnoho opatření nějakým způsobem se promítá do rozpočtů obcí. Jen velmi stručně z toho dopisu. Píše se tady, že obce by měly pomoci ve startu naší ekonomiky, píše se, že paní ministryně nemůže popřít, že mnohá opatření, např. daňové bonusy pro OSVČ – posun termínu pro podání daňových přiznání – budou mít dočasně dopad na inkasu těchto daní, a pak se tu hlavně píše o tom, že z hlediska ekonomického vývoje bylo předchozí období velmi příznivé, daňové příjmy obcí vzrostly, mimochodem – od roku 2014 do roku 2019 ze 170 na 245 miliard, podobně se  zvýšily příjmy krajů. Z toho samozřejmě vyplývá, že meziroční hospodaření vykazují kladné saldo za poslední roky a že také pozitivní daňový vývoj příjmů měl i vliv na klesající zadluženost.

A teď cituji: Z uvedeného plyne, že jak obce, tak i kraje měly příležitost si v  minulých letech vytvořit stabilní finanční hospodaření a rezervy, a tak by je nemělo ohrozit ani období nižší ekonomické aktivity spojené s  přechodným hospodářským poklesem. S touto skutečností do jisté míry měly obce a kraje kalkulovat bez ohledu na současnou krizi, neboť se již delší dobu veřejně mluvilo o tom, že dynamika ekonomického růstu se  snižuje atd. Snesou tedy 15procentní pokles příjmů. A to nám říká ministryně vlády, která seká schodky v době nejvyšší konjunktury. My obce jsme měly být moudřejší než vláda a měly jsme počítat s tím, že buď přijde koronavirus anebo nějaké jiné nebezpečí, které nás o ty příjmy připraví. Za sebe jsem samozřejmě připraven podpořit kompenzační bonus pro skupinu, která se rozšiřuje, držím jim všem palce, aby to zvládly, protože patří do ekonomiky, musí se jim pomoct, ale byl bych skutečně rád, kdyby to rozdávání už skutečně bylo, má-li to stát biliony, z  vládních peněz, ale nikoliv na úkor těch druhých skupin a ne na úkor obcí a krajů, které mají být v tuto chvíli motorem ekonomiky a mají rozhýbat ekonomiku a mají investovat a podpořit to všechno.

A teď ten dotaz, který mám a ten je praktický. Narazil jsem teď ve svém regionu na nešťastnou firmu, která má osm zaměstnanců, musela zavřít z  důvodu vládního opatření a nesáhne si na Antivirus, protože oni byli podobně jako stát, neudělali si nějaké velké rezervy a blbci jim zaplatili mzdy a nenechali si na zaplacení odvodů, tudíž nemají bezdlužnost a když nemají bezdlužnost, tak nedostanou Antivirus a už se  dostávají samozřejmě do spirály.

Jenom se chci teď ujistit – a  ještě – udělali to hloupě, měli je všechny v zaměstnaneckém poměru, samozřejmě kdyby je měli, na švarcsystém jako to všichni mají, tak teď už všichni dostávají 25 a teď už 45 000 z kompenzačního bonusu, protože by všichni na švarcsystém byli OSVČ, vydělali by si mnohem víc než by si vydělali dosud.

A teď ten dotaz. Paní ministryně řekla, že od  1. 4. se nemusí podávat daňové přiznání, respektive když se nepodá v  termínu daňového přiznání a nezaplatí se daně, tak že za to nikdo nebude postihován, chci se ujistit, že na toto nebude brát v žádném programu zřetel a že to nebude důvodem k tomu, že nejsou bezdlužní anebo něco nesplnili a tudíž jim v budoucnu nebude dán nějaký kompenzační bonus, nebo jakákoliv jiná podpora, kterou ještě vláda vymyslí. Děkuji za pozornost.Publikováno: 13.5.2020

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Copyright © 2007 - 2023 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 366331