Buďme k sobě přátelštější, hledejme kompromisy a omezujme napětí

Vážení spoluobčané,

nejprve mi dovolte, abych využil této první příležitosti a popřál vám všem hodně štěstí, spokojenosti a pevné zdraví v novém roce 2016. Ač nás média zásobují především negativními informacemi z domova i  zahraničí a mezinárodní situace opravdu není optimistická, měli bychom alespoň v Bohumíně udělat vše pro to, abychom si život zpříjemnili. Za městské zastupitelstvo mohu slíbit, že se o to budeme v rámci našich možností snažit.

Na tomto místě vždy nejprve rekapituluji uplynulý rok, abyste mohli porovnat naše rok staré sliby s tím, co se opravdu v roce 2015 stalo. Vím, technika dnes umožňuje, abyste se na našem webu podívali na můj loňský proslov a porovnali to sami, některé důležité okamžiky však připomenu.

Očekával jsem, že dokončíme náročnou rekonstrukci Národního domu ve  Starém Bohumíně a přidáme i opravu náměstí. Věřím, že s výsledkem můžeme být my a zejména Starobohumíňáci spokojeni. Letos ještě oživíme náměstí květinovou výzdobou a doufám, že v domě Pod Zeleným dubem to bude žít.

Pokračovala regenerace panelových sídlišť na ulici Čs. armády, Okružní a Jateční, v další etapě budeme pokračovat letos. Sliboval jsem postupné budování kanalizace ve Skřečoni, Starém Bohumíně a v Šunychlu. Vše je buď hotovo, anebo nasmlouváno, a letos bude dokončeno, přidáme další etapu v Úvozní ulici a připravujeme další.

Dokončili jsme zateplování věžových domů a teď jsou na řadě nižší panelové domy. Zastupitelstvo již schválilo jejich projekty a  financování oprav, budeme ještě usilovat o dotace či zvýhodněné úvěry. Napojením dalších domů na CZT jsme dokončili tuto etapu, pro příští rok připravujeme ještě lokalitu v Mládežnické ulici.

Předloni zprovozněná sportovní hala a Mauglího stezka si našly své uplatnění, letos ještě dále zatraktivníme Hobbypark zvířecí farmou. Věřím, že to ocení zejména rodiny s dětmi.

Kraj dokončil rekonstrukci nadjezdu v Drátovenské ulici a tím se  ulehčilo centru města od nákladní dopravy. Ve spolupráci s okolními obcemi se podařilo zabránit ukončení příprav obchvatu Skřečoně, na  projektu ŘSD dále pracuje.

Zkvalitnili jsme techniku hasičů a pořídili jim dvě nová vozidla, zbrojnice profesionálních hasičů dostala od kraje nové garáže. Další nové vozidlo máme v plánu letos.

Sportovci se dočkali nového hřiště u základní školy Čs. armády, v  městských částech Záblatí a Šunychlu vznikly nové chodníky, v Pudlově dětský koutek, ve Vrbici se opravy dočkalo sokolské hřiště. Senioři využívají senior taxi již od 65 let a podobnou službu s názvem baby taxi jsme zavedli i pro maminky s dětmi.

Město obdrželo dokonce několik ocenění, například právě za projekt baby taxi od Moderní obce v kategorii rodina a dítě, za druhé místo v  separaci odpadů mezi obcemi našeho kraje a také od Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje za dlouhodobý přínos pro kraj.

Možná právě zde bylo oceněno také naše celostátní úsilí v boji proti hernám, krádežím kovů a ubytovacímu byznysu, který v Bohumíně přináší potíže i v samotném centru města. A tento boj nekončí, došlo sice k výraznému úbytku krádeží kovů, ale již jsme objevili černou hernu s  nepovolenými přístroji a stále čekáme na úpravu zákonů, které by obcím přinesly další pravomoci v omezení ubytoven. Když jsme vloni tuto pravomoc krátce měli, tak došlo k poklesu počtu ubytovaných o téměř 70 osob a nikdo nezůstal na ulici!

Zmíním ještě naši nemocnici, její hospodaření je s příspěvkem města stabilizované, má nový digitální rentgen, příští rok dojde i díky státní dotaci k rekonstrukci pavilonu C, v jejich prostorách byla zprovozněna soukromá dialýza a zateplili jsme budovu prádelny. Na tomto místě bych rád poděkoval dlouhodobému řediteli Vojtěchu Balcárkovi za dobrou práci, odevzdává nemocnici v dobrém stavu.

Nemohu zmínit všechny obory činnosti města. Nerad bych zapomněl na  školy a školky, které máme ve výborném stavu. Na knihovnu, kino a  kulturu obecně, na činnost mnoha občanských sdružení. Na sociální práci, Domov jistoty, který přebíráme od kraje, na klub seniorů a rodinná centra. Také na informovanost občanů prostřednictvím TIKu a Oka, které je k dostání zdarma. Máme mnoho povinností, starat se o zeleň, veřejné osvětlení, vydávání dokladů, činnost matriky, stavebního úřadu... Věřím, že se naši pracovníci snaží lidem vyjít vstříc.

A co tedy, kromě toho, aby fungovalo město a jeho organizace, považujeme v roce 2016 za priority?

Usilujeme-li o jistoty, pak především zopakuji slib, že až do roku 2018 nebude docházet ke zvyšování nájmu u těch bytů, kde v minulosti platil regulovaný nájem. Rovněž ceny za svoz odpadů zůstanou v letošním roce stejné a totéž platí o zálohách na teplo v bytech. Dalším zateplováním objektů naopak usilujeme o snížení nákladů na vytápění.

Další prioritou je bezpečnost. V roce 2015 došlo k radikálnímu snížení počtu trestných činů. Přesto jsme posílili městskou policii v  Rychvaldě o 4 strážníky a u nás o 6 asistentů prevence kriminality. Rozšířili jsme kamerový systém a další kamery přijdou na řadu v letošním roce.

Jistotou pro občany je také to, aby měli práci. V tom jsou možnosti města omezené. Městský holding sice sám zaměstnává přes 1000 lidí a k tomu 230 veřejně prospěšných pracovníků, ale hlavně se musíme snažit spolupracovat s místními podniky. Jako příklad mohu uvést investice a  rozšiřování výroby v Rockwoolu, příprava investic v Bonatransu a ŽDB Drátovna. Jsme rádi, když se bohumínským firmám a podnikatelům daří.

Rozpočet města pro rok 2016 je silně proinvestiční, šetříme běžné náklady a o to více investujeme. Letos to kromě zateplování budou další etapy kanalizace, nové chodníky a silnice. Po dohodě s MS Utilities & Services získá nové parkoviště sídliště v Bezručově ulici. Podporujeme finančně také výkupy pozemků pro výstavbu protipovodňových hrází v Pudlově. Vybudujeme sítě a umožníme další výstavbu rodinných domů v Záblatí. A ještě si necháváme rezervu 20 milionů na řešení ubytoven.

Co říci na závěr? Snad jednu prosbu a jedno přání.

Ta prosba se týká některých našich spoluobčanů, kteří nám přidělávají práci a marní prostředky nás všech. Uvedu příklad. Po Vánocích jsme v ulicích našli několik převrácených kontejnerů s odpadem, jak komunálním, tak i na papír. Je snadné přeprat kontejner, který se  nebrání. Je pak naopak nákladné uklidit ten nepořádek, který vítr rozfouká. Prosím, nepřidělávejme si problémy, šetřeme své síly a finance na jiné úkoly, které nás čekají.

S tím souvisí mé závěrečné přání. Buďme k sobě v roce 2016 přátelštější, vycházejme si vstříc, hledejme kompromisy a omezujme napětí. Snažme se o lepší vztahy, místo elektronicky se scházejme osobně, mějme se zkrátka více rádi.

I když můžeme mít různé názory, nemusíme si ukazovat svaly, ale můžeme ukázat i velkorysost. Ve světě médií, která hledají spíše konflikty, je to asi přání nereálné, ale za pokus to stojí, ne? Alespoň v  Bohumíně. Ve městě, kde by naším společným cílem mělo být přání, aby zde stálo za to žít.

Petr Vícha
starosta BohumínaPublikováno: 1.1.2016

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Copyright © 2007 - 2024 Petr Vícha  | web&design by web-evolution.cz  | Počet návštev: 370895