Zeptejte se

Máte na mě jakýkoliv dotaz? Neváhejte a zeptejte se...

9.10.2009, 8:00   Jan Puci, PARLAMENTNÍ LISTY

Jaký je Vás postoj k zavedení školného?

Odpověď: Jsem proti zavedení školného, které by ještě více ztížilo možnost vzdělání nadaných studentů z rodin, které mají nízké příjmy. Už teď nemůžeme mluvit o bezplatném vzdělávání, protože studium stojí spoustu peněz na bydlení, studijní literatuře, cestovném... Myslím však, že máme velké rezervy v diskuzi na toto téma, protože schází systém podpory těchto studentů formou půjček na vzdělání s odloženým splácením a také nejsem proti placení pro ty, kteří vlastní vinou studují "více let", tedy neúspěšně, a protahují si studium.
8.10.2009, 8:00   Jan Puci, PARLAMENTNÍ LISTY

Co podle Vás největší problém českého školství a jak byste ho řešil?

Odpověď: Myslím si, že naše školství je ve srovnání s jinými zeměmi stále na vysoké úrovni. A to ve vybavení škol díky podpoře obcí a částečně i krajů, obětavosti mnohých učitelů a tradicím našeho školského systému. Přesto lze zaznamenat nepříznivé trendy a to hlavně v oblasti trvalého podhodnocení odměňování učitelské profese, která vede k neatraktivnosti této profese a k nerovnoměrnému zastoupení mužů a žen. Problémem je i zhoršující se chování mladé generace a vztah rodičů k pedagogům. Pedagogové by neměli být protivníky, ale měli by na výchově svých dětí spolupracovat. A pak je to legislativa a narůstající administrativa, která se projevuje především v přijímání na školy, v současném odkládání státních maturit. Posledním velkým problémem je demografický vývoj spojený s nutností redukce počtu škol. A to souvisí i s kvalitou studentů. Při nižším počtu jsou přijímáni i ti, kteří na daný stupeň nestačí...
17.9.2009, 8:00   Markéta Radová, MF DNES OSTRAVA

Nově navrhované znění zákona o ochraně ovzduší chce, aby lidé, kteří doma topí v kotli na pevná paliva, nevyhovujícím emisním a technickým požadavkům zákona, za tento kotel, který je připojený na ústřední vytápění, od roku 2015 platili roční poplatek 500 korun, a pak rok od roku víc. Polovina vybraných peněz by šla obcím s rozšířenou působností, mj. na zaplacení nákladů na administraci těchto poplatků, polovina obcím, kde provozem nevyhovujících kotlů dochází ke znečištění ovzduší. Mohly by z těchto peněz dělat různá ekologická opatření. Uvítali by představitelé města tuto novou povinnost? Působila by podle nich povinnost platit za nevyhovující kotel jako odrazující od neekologického topení? Pomohlo by to ovzduší ve městě?

Odpověď: Tento návrh odráží neznalost úředníků předkladatele zákona, jak to prakticky funguje. Nutná administrativa a kontrola kotlů, pokud by byla vůbec možná, protože dnes nemusí vlastník domu nikoho dovnitř pustit, by byla nákladnější než výnos z poplatků. Rozhodně lepší bude, když 500 korun vlastník domu dá právě na výměnu kotle. Starým kotlem a nekvalitním palivem netopí nikdo pro vlastní radost, ale z ekonomických důvodů. Ještě ho zatížit a věnovat výnos na úředničinu je hloupost.
16.9.2009, 8:00   Markéta Radová, MF DNES OSTRAVA

Mám otázku z oblasti ochrany životního prostředí v souvislosti s chystaným novým zákonem o ochraně ovzduší. Týká se silniční dopravy. Nový zákon chce dát městům a obcím možnost zřídit v lokalitách, které se potýkají se špatným ovzduším, takzvané nízkoemisní zóny, jimiž by mohla projíždět jen vozidla splňující dané emisní parametry. Bylo by je možné současně vyhlásit jen tam, kde je možné ostatní, emisně nevyhovující dopravu vést dopravu jinudy. (Podobný systém funguje například v Německu.) Přivítal by Bohumín takovou možnost nebo jsou jeho představitelé vůči návrhu skeptičtí? Kde ve městě by nízkoemisní zóna mohla vzniknout?

Odpověď: Bohumín je jedno z nejpostiženějších měst z hlediska znečištění ovzduší, ale většinově emisemi z velkých podniků, zejména ze sousední Ostravy. Připravovaný zákon je teprve v plenkách a je ještě dlouhá doba ke schválení. První opatření, z hlediska možnosti omezení dopravy, je pro Bohumín prakticky nepoužitelné. Do velkých podniků, jako je například Bonatrans, ŽDB Group a další, je nutné se dostat a jiné cesty nejsou. Do samotného centra nákladní doprava nezajíždí.
4.2.2009, 8:00   Jiří Vítek, Praha 7

Dobrý den, město Bohumín je zřizovatelem Bohumínské městské nemocnice. Vzhledem k tomu, že kraje ovládané ČSSD přistoupily k rušení poplatků ve svých nemocnicích a lékárnách, rád bych věděl, zda uvažuje Bohumín o zrušení poplatků v městské nemocnici podobně jako je tomu u krajských nemocnic. Pokud Bohumín poplatky nezruší, proč tak neučiní?

Odpověď: Odpověď je jednoduchá, neuvažujeme o zrušení poplatků, přestože některé z nich považujeme za nesprávné. Nemáme lékárnu a máme jen několik ambulancí a zejména tyto poplatky považuji osobně pro skupiny dětí a seniorů za nesprávné. Jsem však pro zrušní těchto poplatků zákonem. Systém, kdy se v každé nemocnici vybírají poplatky jinak, je "bramboračka ", ke které nechceme přispívat.

Strana: Předchozí | 13| 14| 15

Celkový počet dotazů: 71Copyright © 2007 - 2019 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 332810