Zeptejte se

Máte na mě jakýkoliv dotaz? Neváhejte a zeptejte se...

31.1.2012, 11:36   Karolína Černá, Rychvald alias Test z redakce MF DNES

Vážený pane Vícho, píšu Vám coby Vaše volička a obyvatelka Rychvaldu, kde žiju v podstatě celý svůj život. Bydlím ve čtvrti s rodinnými domy a musím říct, že asi nejeden z mých sousedů v poslední době topí hodně nekvalitním palivem nebo snad přímo odpady, protože kvalita vzduchu u nás se - alespoň, jak si toho sama všímám - rok od roku zhoršuje. Vidím to i na svých dětech, které hodně často trápí kašel a podobné zdravotní problémy. Já sama jsem od nedávna alergička. Prosím, chtěla bych se Vás zeptat, co jste v Senátu už udělal proto, aby selidem i v menších městech, jako je Rychvald, lépe dýchalo, a co mám podle Vás # dělat se sousedy, kteří doma pálí všelicos, snad i odpadky? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Odpověď:

Vážená paní Černá,

oslovila jste mne s dotazy, co jsem jako senátor udělal pro zlepšení ovzduší. Přiznám se, že spíše než v Senátu bojujeme za lepší ovzduší společně s ostatními starosty prací u nás v regionu a kraji a společně soustavně vytváříme tlak na Ministerstvo životního prostředí ČR. O všech našich krocích se dozvíte z přiložených příloh. Vše, co se týká Bohumína či jiných měst v okolí, se týká také Vašeho Rychvaldu. Obávám se, že rychlá řešení neexistují, ale musíme se o zlepšení snažit.

Smog je bohužel trápením velké části našeho kraje a zasahuje stejnou měrou celý okres Karviná, Ostrava a širší okolí. Hlavní příčinou znečištění na Bohumínsku jsou prachové emise z hutních podniků v Ostravě a v okolí. Dalšími zdroji znečistění jsou mobilní zdroje, a to hlavně automobily. Nemalý vliv mají na znečištění ovzduší také malé zdroje, mezi které patří pevné topení v rodinných domcích. Malé zdroje se staly v posledních třech až čtyřech letech výrazným lokálním zdrojem znečistění. Kvůli rostoucím cenám zemního plynu se totiž mnoho občanů v rodinných domcích z ekonomických důvodů vrátilo k vytápění méně kvalitními pevnými palivy, například hnědým uhlím či kaly, nebo dokonce běžným domovním odpadem, což životnímu prostředí rozhodně neprospívá. Dalším problémem je sousední Polsko, kde se neprovádí ani při inverzi žádná regulace.

Po celé léto jsme v našem kraji prakticky nezaznamenali překročení limitu, situace se vždy zhorší v zimě, kdy se změní rozptylové podmínky a k exhalacím z výroby a dopravy, které jsou po celý rok stejné, se přidá ještě problematika vytápění. A tady ruku na srdce, mnoho lidí bez ohledu na to, že je inverze a smog, bezohledně pálí listí, anebo plasty a domovní odpad, nebo kaly či nekvalitní uhlí.

Zakázat používání těchto méně hodnotných paliv pro topení v rodinných domcích může město vydáním obecně závazné vyhlášky. Tuto možnost jsme například v Bohumíně, kde jsem starostou, zkoušeli, ale bohužel nepřinesla patřičný efekt. Kontrola dodržování této vyhlášky je totiž velmi problematická, lidé nemusejí úředníky pustit na kontrolu sklepa či kotelny, a tak je používání nekvalitních tuhých paliv jen velice těžko prokazatelné.

To by se však mohlo změnit. Loni v listopadu vydal ministr životního prostředí Tomáš Chalupa prohlášení, že kvůli znečištěnému ovzduší hodlá kontrolovat, čím jednotlivé domácnosti topí. Dosud při zavedení takových kontrol narážel stát na ústavní právo na ochranu soukromí. Příslušný návrh novely zákona má dát větší pravomoci městům a obcím, aby mohly prolomit soukromí domácností a v případě podezření ze znečišťování ovzduší zjistit, čím kdo topí v kamnech. Zatím ale nebyla novela ještě předložena, Ministerstvo životního prostředí na jejím návrhu stále pracuje. Ale ani když toto oprávnění získáme, tím nevyřešíme fakt, že mnozí lidé přestávají topit plynem z ekonomicko-sociálních důvodů.

Města, ale ani kraj a stát, rychlá řešení této problematiky nemají, a ani neexistuje, když největší vliv má počasí, protože byť se topí stejně, vyrábí stejně a jezdí stejně, tak se situace ze dne na den liší v řádu stovek procent. To ale neznamená, že nelze dělat nic, je třeba zlepšovat podmínky tam, kde to lze a to dlouhodobě a postupně. Tzn. podniky musí postupně snižovat emise z výroby. Těchto zdrojů tady máme na Ostravsku mimořádně mnoho. ČR musí vyjednávat, aby stejná opatření přijímali i v Polsku, odkud prokazatelně pochází velká část znečištění. Stát by měl stavět postupně obchvaty měst a ne zastavovat rozestavěné stavby, jak se bohužel v případě Bohumína stalo například při výstavbě skřečoňského mostu a jeho napojení na dálnici. Musíme usilovat o čištění cest všech kategorií, tomu ale neprospívá omezování financí pro ŘSD, kraje a u obcí na veřejně prospěšné pracovníky, kteří se velkou měrou podílí právě na zametání a čištění města. A i když všichni společně budeme provádět všechny tyto kroky, situace se nezlepší rychle a pravděpodobně každou zimu budeme tímto problémem trpět. Na řešení ale nesmíme rezignovat.

Jednou z aktivit pro lepší ovzduší je "Pracovní skupina k řešení nevhodné situace z hlediska kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji“, která byla zřízena na základě Akčního plánu pro Moravskoslezský kraj na rok 2011 a jejímž jsem členem. Momentálně pracujeme na tvorbě Akčního plánu pro Moravskoslezský kraj na rok 2012 a jeho dosavadní znění jsme rozdali k připomínkování všem členům Svazku měst a obcí okresu Karviná. Další pracovní schůzka s ministrem se uskuteční v 9. února 2012 u nás v Bohumíně a jedním z bodů programu bude právě akční plán. Připomínky obcí proto zapracujeme do naší odpovědi. Za Bohumín už jsme například připomínkovali frekvenci čištění veřejných komunikací.

Díky Akčnímu plánu pro Moravskoslezský kraj v roce 2011 se podařilo, že je nově dálnice z Ostravy do Bohumína bez poplatku. Zároveň se letos rozjede informační kampaň zaměřená na lokální topeniště. Oficiálně ji v únoru zahájí ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Zapojí se do ní i školy a veřejnost v rámci tzv. Týdne pro čistý vzduch. Od února pak budou moci domkaři žádat krajský úřad o dotaci na výměnu starého kotle za ekologický. Na podzim zase ministerstvo životního prostředí chystá nový dotační titul na podporu ozdravných pobytů pro děti z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Podle zákona o ovzduší je každý z nás povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství vypouštěných znečišťujících látek. Pokud tedy v Rychvaldě zaznamenáte situaci, kdy někdo znečisťuje ovzduší, obraťte se, prosím, na městskou policii (telefon 156 nebo mobilní číslo 731 130 666), nemusíte uvádět své jméno, jen sdělíte lokalitu, aby strážníci mohli zasáhnout a tuto skutečnost pak i zaznamenat. Záznam pak policie předá odboru životního prostředí v Rychvaldě k dořešení. Vlastníka domu pak úředníci pozvou na radnici k projednání a podání vysvětlení. O udavačství se nedá vůbec mluvit. Naopak. Je to pomoc při zvýšení efektivity takového zásahu.

Vážená paní Černá, pokud byste měla ještě nějaké doplňující dotazy, pokusím se je dodatečně zodpovědět.

S pozdravem
Petr Vícha
27.1.2012, 10:55   Zbyszek Kupka, Horní Suchá

Dobrý den. Chci tímto protestovat u svého politického zástupce proti podpisu dohody ACTA. Primárně protestuji proti všem formám cenzury, v tomto případě cenzury celého jednoho média - internetu. Přestože tato dohoda se tváří být protipiráckou, z jejího plného znění vyplývá, že primárně zvýhodňuje velké vydavatelské firmy před nezávislými tvůrci a interprety, a sekundárně dovoluje provádět neomezenou cenzuru obsahu internetu. Zároveň kriminalizuje běžného uživatele internetu a zavádí princip presumpce viny. Nepovažuji za normální, aby byla možnost odpojovat servery jen na základě podezření či udání bez projednání soudem. Nepovažuji za normální možnost odpojit celý server jen na základě pochybení jednoho uživatele bez vazby na provozovatele. Považuji za nemorální zavádění kontrol obsahu notebooků, fotoaparátů, mobilů, hudebních přehrávačů ze strany celních orgánů. Naprosto nepochopitelné je přenesení odpovědnosti za jednání na internetu z uživatele internetu na poskytovatele připojení. Je to stejné jako činit zodpovědnou Českou poštu za obsah přepravované zásilky. A zároveň nutí poskytovatele kontrolovat všechny uživatele a tím je zbavuje jakéhokoliv soukromí. Toto jsou jen nejkřiklavější důsledky přijetí tohoto dokumentu. Přesto, že proces začlenění do legislativy je teprve na začátku, znepokojuje mne i samotný proces vzniku a schvalování této dohody. Ač ACTA vzniká tajně už od roku 2006, její existenci zveřejnily až úniky na wikileaks v roce 2010. Přesto se v utajení dál připravuje, aby před vánoci 2011 byla v tichosti schválená radou EU jako "přílepek" při jednání o rybářství a rybolovu. A nyní bez jakékoliv odborné či veřejné diskuse je podepsána i Českou republikou (bez možnosti dohledat, kdo náš stát v této věci v Tokiu zastupoval). Věřím, že po posledních událostech se ze svobody internetu stane veřejné a hojně diskutované téma. Stejně tak věřím, že můj politický zástupce bude stát na straně svobody, nikoliv na straně cenzury. Vaše jednání v této věci budu pečlivě sledovat.

Odpověď:

Dobrý den. Nepovažuji se příliš za odborníka v oblasti informačních technologií, ale zkusím získat informace a spolu s kolegy - odborně zdatnějšími - to posoudíme. Děkuji za podnět. I když si myslím, že je momentálně aktuálnějších spousta jiných problémů. Pěkný den. Petr Vícha
12.1.2012, 20:25   Ing. Vítězslav Hálek, Praha 4

Pane předsedo, dobrý den. Obracím se na Vás s naléhavou žádostí o prosazení přímé volby prezidenta. Bližší vysvětlení uvádím v příloze, kterou přikládám. S pozdravem Ing. Vítězslav Hálek

Odpověď:

Vážený pane Hálku, obdržel jsem vaše maily a jsem po jednání našeho úterního klubu přesvědčen, že velká většina našich senátorů přímou volbu podpoří. Ale jen hlasy senátorů ČSSD nestačí, je třeba získat třípětinovou většinu přítomných senátorů. Zodpovědnost je tedy také na ostatních klubech. Každý senátor je však zodpovědný za své hlasování a hlasuje svobodně, zvláště jde -li o ústavní změnu nemůžete tedy, vy, ani já, upírat každému z nich právo na vlastní názor. To by rovněž demokratické nebylo. Přímá volba má jistě i své nevýhody. Osobně však budu hlasovat pro přímou volbu. Ale není to všelék na současné neduhy politiky. Přeji pěkný den a 8. 2. držte palce. Petr Vícha
5.1.2012, 9:37   Občan (anonym)

"Když si člověk přečte, že prezidentem by měl být pan Okamura, zhoršuje nám to podmínky pro vyjednávání přímé volby..." Co si to o sobě myslíte!?

Odpověď:

Vážený pane, dobrý den, děkuji za váš názor. Redakční článek s několika z kontextu vytrženými citacemi ve vás mohl vzbudit tento dojem. Já osobně pro přímou volbu hlasovat budu a to možná právě proto, že jsem minulou volbu zažil. Ale odpovídal jsem na dotazy pana redaktora a uvedl, jsem to, s jakými obavami jsem se u kolegů setkal. Věřím voličům a nemám nic proti panu Okamurovi, možná by byl dokonce lepším prezidentem, než ten stávající. Vyjádřil jsem jen obavy, že v dnešním mediálním světě mohou média vytvořit podporu komukoliv a voliče tak trochu napálit, jak pěkně zpívá ve své písni Tomáš Klus. Nakonec máme případ z minulých voleb, kdy mnoho lidí uvěžilo zázračným Věcem veřejným a panu Johnovi. Protože si vážím každého názoru, považoval jsem za slušné vám odpovědět. Petr Vícha
9.12.2011, 19:00   Ing. Mgr. Jaroslav Kužel

Vážený pane senátore, dovoluji si obrátit se na Vás s následující žádostí o informaci: "Kdo řeší v České republice lhaní a související trestnou činnost soudců?" V dalším si dovoluji odkázat na přílohy. Děkuji Vám za informaci a spolupráci. Ing. Mgr. Jaroslav Kužel, právník

Odpověď:

Dobrý den, vážený pane Kuželi, píšete, že jste právník a kladete mi dotaz, na který právě právníci znají lépe odpovědi než senátoři. Proto beru vaši otázku jako řečnickou a jistě pochopíte, že na ni nebudu odpovídat. I jako laik tuším, že má-li někdo podezření na trestnou činnost, musí se obrátit na policii či státní zastupitelství. Petr Vícha

Strana: Předchozí | 9| 10| 11| 12| 13| 14

Celkový počet dotazů: 70Copyright © 2007 - 2019 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 331155