Zeptejte se

Máte na mě jakýkoliv dotaz? Neváhejte a zeptejte se...

27.1.2012, 10:55   Zbyszek Kupka, Horní Suchá

Dobrý den. Chci tímto protestovat u svého politického zástupce proti podpisu dohody ACTA. Primárně protestuji proti všem formám cenzury, v tomto případě cenzury celého jednoho média - internetu. Přestože tato dohoda se tváří být protipiráckou, z jejího plného znění vyplývá, že primárně zvýhodňuje velké vydavatelské firmy před nezávislými tvůrci a interprety, a sekundárně dovoluje provádět neomezenou cenzuru obsahu internetu. Zároveň kriminalizuje běžného uživatele internetu a zavádí princip presumpce viny. Nepovažuji za normální, aby byla možnost odpojovat servery jen na základě podezření či udání bez projednání soudem. Nepovažuji za normální možnost odpojit celý server jen na základě pochybení jednoho uživatele bez vazby na provozovatele. Považuji za nemorální zavádění kontrol obsahu notebooků, fotoaparátů, mobilů, hudebních přehrávačů ze strany celních orgánů. Naprosto nepochopitelné je přenesení odpovědnosti za jednání na internetu z uživatele internetu na poskytovatele připojení. Je to stejné jako činit zodpovědnou Českou poštu za obsah přepravované zásilky. A zároveň nutí poskytovatele kontrolovat všechny uživatele a tím je zbavuje jakéhokoliv soukromí. Toto jsou jen nejkřiklavější důsledky přijetí tohoto dokumentu. Přesto, že proces začlenění do legislativy je teprve na začátku, znepokojuje mne i samotný proces vzniku a schvalování této dohody. Ač ACTA vzniká tajně už od roku 2006, její existenci zveřejnily až úniky na wikileaks v roce 2010. Přesto se v utajení dál připravuje, aby před vánoci 2011 byla v tichosti schválená radou EU jako "přílepek" při jednání o rybářství a rybolovu. A nyní bez jakékoliv odborné či veřejné diskuse je podepsána i Českou republikou (bez možnosti dohledat, kdo náš stát v této věci v Tokiu zastupoval). Věřím, že po posledních událostech se ze svobody internetu stane veřejné a hojně diskutované téma. Stejně tak věřím, že můj politický zástupce bude stát na straně svobody, nikoliv na straně cenzury. Vaše jednání v této věci budu pečlivě sledovat.

Odpověď:

Dobrý den. Nepovažuji se příliš za odborníka v oblasti informačních technologií, ale zkusím získat informace a spolu s kolegy - odborně zdatnějšími - to posoudíme. Děkuji za podnět. I když si myslím, že je momentálně aktuálnějších spousta jiných problémů. Pěkný den. Petr Vícha
12.1.2012, 20:25   Ing. Vítězslav Hálek, Praha 4

Pane předsedo, dobrý den. Obracím se na Vás s naléhavou žádostí o prosazení přímé volby prezidenta. Bližší vysvětlení uvádím v příloze, kterou přikládám. S pozdravem Ing. Vítězslav Hálek

Odpověď:

Vážený pane Hálku, obdržel jsem vaše maily a jsem po jednání našeho úterního klubu přesvědčen, že velká většina našich senátorů přímou volbu podpoří. Ale jen hlasy senátorů ČSSD nestačí, je třeba získat třípětinovou většinu přítomných senátorů. Zodpovědnost je tedy také na ostatních klubech. Každý senátor je však zodpovědný za své hlasování a hlasuje svobodně, zvláště jde -li o ústavní změnu nemůžete tedy, vy, ani já, upírat každému z nich právo na vlastní názor. To by rovněž demokratické nebylo. Přímá volba má jistě i své nevýhody. Osobně však budu hlasovat pro přímou volbu. Ale není to všelék na současné neduhy politiky. Přeji pěkný den a 8. 2. držte palce. Petr Vícha
5.1.2012, 9:37   Občan (anonym)

"Když si člověk přečte, že prezidentem by měl být pan Okamura, zhoršuje nám to podmínky pro vyjednávání přímé volby..." Co si to o sobě myslíte!?

Odpověď:

Vážený pane, dobrý den, děkuji za váš názor. Redakční článek s několika z kontextu vytrženými citacemi ve vás mohl vzbudit tento dojem. Já osobně pro přímou volbu hlasovat budu a to možná právě proto, že jsem minulou volbu zažil. Ale odpovídal jsem na dotazy pana redaktora a uvedl, jsem to, s jakými obavami jsem se u kolegů setkal. Věřím voličům a nemám nic proti panu Okamurovi, možná by byl dokonce lepším prezidentem, než ten stávající. Vyjádřil jsem jen obavy, že v dnešním mediálním světě mohou média vytvořit podporu komukoliv a voliče tak trochu napálit, jak pěkně zpívá ve své písni Tomáš Klus. Nakonec máme případ z minulých voleb, kdy mnoho lidí uvěžilo zázračným Věcem veřejným a panu Johnovi. Protože si vážím každého názoru, považoval jsem za slušné vám odpovědět. Petr Vícha
9.12.2011, 19:00   Ing. Mgr. Jaroslav Kužel

Vážený pane senátore, dovoluji si obrátit se na Vás s následující žádostí o informaci: "Kdo řeší v České republice lhaní a související trestnou činnost soudců?" V dalším si dovoluji odkázat na přílohy. Děkuji Vám za informaci a spolupráci. Ing. Mgr. Jaroslav Kužel, právník

Odpověď:

Dobrý den, vážený pane Kuželi, píšete, že jste právník a kladete mi dotaz, na který právě právníci znají lépe odpovědi než senátoři. Proto beru vaši otázku jako řečnickou a jistě pochopíte, že na ni nebudu odpovídat. I jako laik tuším, že má-li někdo podezření na trestnou činnost, musí se obrátit na policii či státní zastupitelství. Petr Vícha
15.11.2011, 13:40   Pavel Karban, PRÁVO

Co říkáte na současnou smogovou situaci v Bohumíně? Vaše město patří k nejpostiženějším lokalitám, možná jste spolu s Věřňovicemi nejpostiženějším místem v Evropě. Vrací se podle vás smog stále častěji do města?

Odpověď:

V prvé řadě je třeba vysvětlit, že smog je trápením velké části našeho kraje a zasahuje stejnou měrou celý okres Karviná, Ostrava a širší okolí. Bohumín a Věřňovice jsou stále uváděni jako nejhorší, protože tady máme měřící stanice a protože jsme nejníže položeni na soutoku Odry a Olše a jsme nejblíže na hranici s Polskem, kde se neprovádí ani při inverzi žádná regulace. Z mediálního hlediska tak máme největší smůlu, ale situaci je třeba řešit šířeji.

Po celé léto jsme prakticky nezaznamenali překročení limitu, situace se vždy zhorší v zimě, kdy se změní rozptylové podmínky a k exhalacím z výroby a dopravy, která je po celý rok stejná, se přidá ještě problematika vytápění. Bez komentáře nelze nechat fakt, že v době, kdy není již tak vidět na druhou stranu ulice, mnoho lidí pálí listí, protože to je již bezohlednost a tu mnohé obce zakáží vyhláškami.

Města, ale ani kraj a stát rychlá řešení nemají, a ani neexistuje, když největší vliv má počasí, přestože se topí stejně, vyrábí stejně a jezdí stejně, tak se situace ze dne na den liší v řádu stovek procent. To neznamená, že nelze dělat nic, je třeba zlepšovat podmínky tam, kde to lze a to dlouhodobě a postupně.

My jsme například zavedli centrální zásobování teplem a zrušili 30 kotelen, přijali vyhlášku, která zakazuje převážet sypké hmoty bez zaplachtování, zakážeme i pálení listí a uspěli jsme v projektu sázení ochranné zeleně za 16 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí. Financujeme ozdravné pobyty dětí z našeho rozpočtu, podílí se i zdravotní pojišťovny.

Podniky musí postupně snižovat emise z výroby. Těchto zdrojů tady máme na Ostravsku mimořádně mnoho. ČR musí vyjednávat, aby stejná opatření přijímali i v Polsku, odkud prokazatelně pochází velká část znečištění. Stát by měl stavět postupně obchvaty měst a ne zastavovat rozestavěné stavby, jak se bohužel v našem případě stalo. Neexistuje oprávnění kontrolovat to, čím lidé topí, ale ani když toto oprávnění získáme, tím nevyřešíme fakt, že mnozí lidé přestávají topit plynem z ekonomicko-sociálních důvodů. Musíme usilovat o čištění cest všech kategorií, tomu ale neprospívá omezování financí pro ŘSD, kraje a u obcí na veřejně prospěšné pracovníky, kteří se velkou měrou podílí právě na zametání a čištění města. I když všichni společně budeme provádět všechny tyto kroky, situace se nezlepší rychle a pravděpodobně každou zimu budeme tímto problémem trpět. Ale na řešení nesmíme rezignovat.

Strana: Předchozí | 9| 10| 11| 12| 13| 14

Celkový počet dotazů: 69Copyright © 2007 - 2018 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 329182