Zeptejte se

Máte na mě jakýkoliv dotaz? Neváhejte a zeptejte se...

14.2.2012, 15:10   Hana Pernicová, Praha

Vážený pane senátore,

obracím se na Vás s naléhavou prosbou, abyste nepodpořil zrušení povinnosti znečišťovatelů platit za vypouštění emisí do ovzduší. Šokovala mě zpráva, že poslanecká sněmovna zrušení poplatků odhlasovala a velmi doufám, že Senát toto rozhodnutí zvrátí. Myslím si, že poplatky za znečištění jsou jeden ze základních postupů, jak něco dělat proti znečištění vzduchu který dýcháme, a měly by tedy být naopak zvyšovány, aby více odrážely skutečné škody a více motivovaly znečišťovatele zavést čistší technologie. Zrušení poplatků proto považuji ze strany poslanců za skandální pohrdání zdravím nás všech, zisky soukromých firem přece nemohou mít přednost! Tento krok je o to cyničtější, že přichází v době, kdy je v řadě míst v ČR častý smog (včetně Prahy, kde bydlím).

Další stránkou věci je, že se zrušením poplatků stát dobrovolně vzdává příjmů, které by mohly sloužit k dalším opatřením proti znečištění ovzduší (třeba na opatření proti znečištění z malých domácích zdrojů), navíc v době krize, kdy přicházejí další a další škrty ve veřejné sféře...

Doufám tedy, že Senát nepodléhá takovým lobbyistickým tlakům jako pravděpodobně parlament a bude hlasovat ve prospěch našeho zdraví a životního prostředí, tedy proti návrhu zrušit poplatky za znečištění.


S pozdravem a přáním úspěšného dne

Hana Pernicová

Odpověď:

Dobrý den, včera jsem tento problém otevřel na jednání výboru pro životní prostředí a jsme připraveni zákon s úpravou vrátit poslanecké sněmovně. Jsem ze severu Moravy, kde je ovzduší nejhorší, takže naprosto chápu pozdvižení, které zákon vyvolal. Petr Vícha
13.2.2012, 17:05   Ing. Vítězslav Hálek, Praha 4

Pane předsedo, dobrý den. Využívám stejný mail, kterým jsem se na Vás asi před měsícem obracel o podporu přímé volby prezidenta. Chci Vám tímto poděkovat za úsilí, které jste věnoval schválení přímé volby a za dobré vystoupení dne 8. 2. 2012. Jsem moc rád, že se to povedlo.

Ukazují se různé "zasvěcené" názory (p. Kubera) a jiní. Protože mi moc záleží na tom, aby cesta k cíli nebyla komplikovaná a bylo možné důrazněji argumentovat o správnosti přímé volby, která byla schválena, i směrem k médiím, přikládám ještě přílohu, kde jsem se pokusil vyjádřit ještě přesněji svůj přístup k přímé volbě. Příloha je označena "Selhání Parlamentu ČR - únor 2012". Až budete mít trochu času, tak se podívejte. 

Dále, zaslal jsem mail pí senátorce Paukrtové. Myslím, že by bylo správné, abyste s ním byl seznámen. Takže po tomto mailu Vám ještě přepošlu mail na pí Paukrtovou.

S pozdravem
Vítězslav Hálek
13.2.2012, 9:15   Mikuláš Kopas, Bohumín

Dobrý den, pane starosto a senátore, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste byl pro změnu ústavy zavádějící přímou volbu prezidenta. Dále se vám chci přiznat, že kdysi jsem bral ohled na vaši stranickou příslušnost. Trochu mne to štvalo, ale dnes na to ohled moc neberu. Dnes neřeším, že jste sociální demokrat, ale to, že jste dobrý člověk a starosta. A jinak jsem zvědav, jak dopadnete v senátních volbách. Chtěl bych se zeptat na váš osobní názor na problémy dálnice D1 a na humbuk kolem toho. A chci se optat, kdy se tedy má otevřít stavba Bohumín-státní hranice a stavba silnice I/67 Bohumín-Skřečoň-obchvat? A jestli bude nakonec na stavbě exit 372 Bohumín-západ? Víte, asi mne znáte, ale myslím si, že je dobré napsat vám mail. Jinak se o dopravu dost zajímám a něco o tom vím. Vím, že se na stavbě dálnice něco dělá, ale co, to bohužel nevím. Ale myslím, že by se měla opravit komunikace na Lidické ulici, která není v dobrém stavu. Jinak jsou komunikace v dobrém stavu. Ale nelíbí se mi třeba to, že v Opletalově ulici není část chodníku. Vím, že část silnice mezi rondelem u Šunychelské k rondelu na 1. máje je součástí silnice I/67. Jezdí teď tudy těžká nákladní doprava. A ta má jezdit po onom přivaděči. A z té státní se stane okreska a ze stavby se stane státní silnice. Pane starosto, rozloučím se s vámi a popřeji hezký den. Potkáme se buď u dlouhé debaty anebo u partičky šachu.

S pozdravem
Mikuláš Kopas

 

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za milý mail. Jasně, že vás znám a těším se zase na šachový turnaj na Masarykově škole, který budeme opět letos pořádat. Pokud se týká dálnice, tak očekáváme, že včetně obchvatu stavby Bohumín-Skřečoň-obchvat bude hotova letos, a to nejpozději v červnu. Podobně chtějí být hotovi i se stavbou dálničního úseku v Polsku, protože v létě bude v Polsku mistrovství Evropy ve fotbale a považují to pro diváky za důležité. Tak věřme, že tomu tak bude. Exit Bohumín-západ je trochu složitější, protože v Bohumíně by byly dva kompletní exity blíže sebe než dovolovaly normy, tak máme takovou anomálii, a to na dvě místa rozdělený jeden exit. Nájezd směr Praha ve Starém Bohumíně a nájezd směr Polsko v Šunychlu. A proto spojuje oba kruhové objezdy komunikace podél dálnice, která oba exity dělá jedním kompletním. Jinak nyní usilujeme o další obchvat Skřečoně, Dolní Lutyně a Dětmarovic a Karviné, tak aby nákladní doprava minula ulici 1. máje ve Skřečoni. Ale to je běh na dlouhou trať. Novou Ves a ulici Opletalovu vyřeší otevření obchvatu. Není to jednoduché, ale až budou všechny stavby hotové, tak se lidem uleví. Jsem rád, že sledujete tak podrobně situaci v dopravě a musím vyjádřit obdiv. Málokdo se v tom vyzná jako vy a to jste studentem základní školy! Blahopřeji. Přeji pěkný den a klidně se zase ozvěte. Petr Vícha

 
12.2.2012, 20:43   Mgr. Ing. Hana Štorchová, Ostrava

Vážený pane senátore,

jelikož jsem se v Ostravě narodila, žiji zde a mám zde svou rodinu, jsem zděšena z dnešní zprávy, že Poslanecká sněmovna dnes (úterý 10. února 2012) schválila zrušení poplatků za znečišťování ovzduší, kdy firmy nebudou muset platit za vypouštění oxidů dusíku, oxidu siřičitého, těkavých organických látek a za emise tuhých znečišťujících látek.

V dnešní době, kdy dochází k neustále se zhoršující kvalitě ovzduší, především na Ostravsku a Ústecku (stejně tak ale začínají být i postižena větší města jako je Praha, Brno, Hradec Králové či dokonce podhorský Liberec), nemůžu dnešní rozhodnutí Poslanecké sněmovny vnímat jinak, než jako jasný signál toho, ze je nezajímá zdraví obyvatel ČR, resp. na úkor zdraví obyvatel ČR podporují podnikání největších znečišťovatelů ovzduší, kteří pak nemají žádný další důvod k tomu, aby se svými emisemi vůbec zabývali. Je to pro mě velice smutná zpráva, která mě bohužel utvrzuje v tom, že se náš stát řítí mimo směr vyspělých zemí, místo toho se stále více přibližujeme východním taktikám, kde se prosazují zájmy pár jednotlivců na úkor většiny.

Proto Vás žádám jako senátora, abyste pro tento zákon nehlasoval, a abyste se pokusil o nesmyslnosti a škodlivosti tohoto zákona přesvědčit i své kolegy. Je to v zájmu všech, i když to někteří lidé úspěšně popírají. Buďte si jist, že budu přesně sledovat průběh hlasovaní.


Přeji Vám hodně zdaru a zdraví!

Odpověď:

Dobrý den, také mne výsledek jednání ve Sněmovně překvapil. O to více, protože ve stejném termínu jsme u nás v Bohumíně měli jednání s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou o možnostech zlepšení ovzduší... Pokusím se zjistit podrobnosti a důvody, proč byl tento návrh schválen a podle výsledků se připravíme na jednání v Senátu. Petr Vícha
4.2.2012, 18:00   Břetislav Krčil, Velká Jesenice (okr. Náchod)

Pane senátore, jsem obyčejný člověk, dělník, občan této krásné země, České republiky. Jsem dlouhodobě nespokojen s činností, respektive nečinností vlády, Parlamentu i Senátu. Ale především jsem nyní znechucen novelou zákona č. 202/1990 Sbírky o loteriích a podobných hrách. Především mám na mysli dodatek o tombolách.

Tímto dodatkem, který přikazuje organizátorům tombol zaplatit správní poplatek 5 000 Kč a dále odvézt daň 20 % z prodaných losů, likvidujete činnost dobrovolných a společenských organizací, především na vesnicích a malých městech. Pro mnohé organizace je ples a především tradiční tombola buď jediný, nebo jeden z hlavních příjmů na činnost organizací během celého roku. Je vidět, že nedomýšlíte důsledky svých rozhodnutí, jste vzdáleni od každodenního života řadových občanů. Ještě stále jsou mezi námi lidé kteří, na rozdíl od Vás, jsou ochotni něco prospěšného dělat i pro ostatní, a na rozdíl od Vás tuto činnost dělají zcela zdarma. Místo, abyste si takových lidí vážili, házíte jim klacky pod nohy, jejich bohulibou práci znevažujete a po jejich práci plivete! Nejste schopni udělat za mák dobrého!!! Nezasluhujete dobrého slova!!!

Stydím se za takové to představitele státu a nás všech!!! Stydím se za naše zákonodárce, kteří nejsou schopni vytvořit zákon, který pomůže všem slušným občanům pohodlněji, lépe a bezpečněji žít!!! Stydím se za Vás všechny, kteří nejste schopni, nebo spíše nechcete vidět realitu všedního života!!! Stydím se za Vás všechny, kteří jste ve volební kampani slibovali hory doly a krátce po volbách na všechny sliby rychle zapomněli!!!

Je mi líto všech slušných a pracovitých lidí, kterých je v této zemi většina a kteří, i přes nepřízeň našich vrcholových politiků a zákonodárců, ještě stále neztrácejí chuť, elán a sílu do další práce a činnosti. Tak dlouho budete lidem utahovat opasky až na opascích lidem dojdou dírky a opasky odepnou.... Mám dojem, že ta doba již tak daleko není. Já osobně opasek odepnu též s velikou chutí...

S pozdravem
Břetislav Krčil

Odpověď:

Dobrý den, obdržel jsem Váš dopis týkající se loterií a zejména tombol. Jsem přesvědčen, že poplatky za tomboly budou vyřešeny opatřením ministerstva financí. Jinak si stojím za tím, že je dobře, že jsme zpřísnili pravidla pro výherní hrací automaty a videoloterijní terminály a dali obcím pravomoci vyhláškami omezovat jejich provoz. Jsem si jist , že s tím i Vy souhlasíte. Nesmyslně vysoké poplatky za tomboly se do návrhu ministerstva financí dostaly jistě omylem a budou vyřešeny. Přeji pěkný den. Petr Vícha

PS: Jinak s vámi ale nejde nesouhlasit, stávající vláda nás všechny tak štve, že si asi říkáme, jestli to je to, oč lidé před 20 lety bojovali...

Strana: Předchozí | 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14

Celkový počet dotazů: 70Copyright © 2007 - 2019 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 331838