Návrh zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

2. den schůze – 24.06.2022

Návrh zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Vystoupení Petra Víchy
(čas 09:20:07 - 09:25:12)

Tisk č. 260

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Zákon prošel ve sněmovně jako nůž máslem, předpokládám, že podobně to bude i tady. Ale protože se stavebním zákonem zabýváme poměrně důkladně, pravidelně, rád bych upozornil na některá úskalí.

Zákon tady máme čtyři měsíce po zahájení konfliktu. Byl přijat v legislativní nouzi zrychleně. Nikde se ovšem nepíše, že bydlení, které bychom měli urychlit, pak musí používat uprchlíci. Na to jenom upozorňuji, že to tam nikde není. To, co teď řeknu, řeknu jenom proto, abych upozornil, že to nemusí být tak rychlé, jak si myslíme.

Vlastníkem nebo investorem podle tohoto zákona může být pouze stát, kraj, obec a těmito subjekty zřizované nebo zakládané organizace. Uvedu to na příkladu města, které by se rozhodlo, že chce podle tohoto zákona urychleně něco pro uprchlíky postavit. Město se rozhodne, že bude chtít stavět dočasnou stavbu na tři roky, nezbytnou, mimo územní plán. Otázka zní proč, protože všichni mají v územních plánech také pozemky, které jsou určeny k stavbě pro bydlení. Ale dobře, uvedu tento příklad, protože ten zákon to řeší. Jako první krok budou hledat projektanta, všichni víme, jak to dneska je těžké ho najít. Ale dobře, najdou ho. Ten projektant zpracuje dokumentaci, cituji z § 7, 2c): Dokumentaci nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. To zpracuje. Podle toho asi určí i nějaký rozpočet. Pak se sejde zastupitelstvo, které schválí tuto investici v rozpočtu. Rada rozhodne o stavbě mimo územní plán. Stavební úřad, tady říkám, roky jsme byli krmeni tím, jaká tady je systémová podjatost, stavební úřad rozhodne, že na žádost rady postaví mimo územní plán akci, kterou město chce stavět, a povolí ji, na základě dokumentace nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. Podotýkám ještě, a to je objemná záležitost, § 9: Dotčený orgán vydá závazné stanovisko k nezbytné stavbě bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. Lhůtu pro vydání závazného stanoviska nelze prodloužit. Druhý odstavec § 9: Vlastník technické infrastruktury sdělí stavebníkovi údaje o její poloze, podmínkách napojení a ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby, a to do 15 dnů ode dne podání žádosti stavebníka. Nevím, proč se tady už nehovoří o tom, že lhůtu nelze prodloužit. Ale obecně je to jedno, protože víme, jak to s těmi lhůtami stejně je. Doporučuji, aby, až bude ministerstvo předkládat novelu stavebního zákona, tyto dva odstavce tam dalo. Už nemusí dělat vůbec nic, urychlí se stavební řízení o hodně a hodně měsíců, někde i let, pokud se jedná o vyjádření státních institucí. Takže se vrátím, stavební úřad vydá to, co jsem říkal, to povolení. Město na základě dokumentace nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy, podle zákona o zadávání veřejných zakázek vypíše soutěž.

Bylo sice řečeno na výboru, že to můžou být montované stavby. Jenom podotýkám, že by bylo porušením zákona, kdyby bylo řečeno, který přesně výrobek to bude, tam může být jeho popis, ale nemůže být definován výrobek.

Proběhne řádná soutěž, pokud se tedy podle dokumentace nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy dá vůbec vysoutěžit a vysoutěží se, firma tedy bude stavět. Nezávidím technickému dozoru, který bude na základě dokumentace nezbytné stavby, která obsahuje jednoduchý technický popis záměru, s příslušnými výkresy kontrolovat, zda je vše v pořádku. Držím palce a těším se, až bude podle tohoto zákona postavena první stavba. Děkuji za pozornost.Publikováno: 24.6.2022

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality8.6.2022
Městské byty jen slušným lidem. Bohumín neustoupí ministerstvu vnitra

BOHUMÍN – Ministerstvo vnitra ČR opět otevřelo čtyři roky trvající spor o podobě podmínek uzavírání nájemních smluv v městských bytech v Bohumíně. Některé z nich považuje za diskriminační. Radnice naopak trvá na ochraně svých nájemníků před nepřizpůsobivými občany a v zásadních bodech ustoupit nehodlá. Na svém posledním jednání to deklarovala rada města.15.3.2022
Bohumínem projde denně tisíc lidí z Ukrajiny, kdo jim pomáhá a jak to vypadá

BOHUMÍN – Obětují volný čas, spánek a po více než týdnu nepřetržité pomoci uprchlíkům si sahají na dno svých psychických i fyzických sil. Řeč není jen o dobrovolnících z charitativních organizací, které pomáhají potřebným ze své podstaty. Do péče o vystresované ženy a děti utíkající před válkou se zapojily i bohumínské spolky.22.12.2021
PF 2022

Ať v roce 2022 nemusíte uklízet cizí bordel...

Čistý stůl i čistou hlavu Vám v novém roce

přeje

Petr Vícha
starosta Bohumína


13.7.2021
Novela jde proti duchu stávajícího sloučeného modelu veřejné správy

Projev na 111. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13. 7. 2021 k návrhu stavebního zákona, zamítnutého Senátem.

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, milé paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přiznám se, že je mi líto, že jsem do Sněmovny, kam se každý zejména u voleb do Poslanecké sněmovny těší, tak že já zde musím přijít s takto negativní záležitostí a obhajovat senátní zamítnutí. Paní ministryně sice Senát pochválila, ale ona sama dobře ví, že tam těch kritických hlasů zaznělo více.

Copyright © 2007 - 2022 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 354819