Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

7. schůze Senátu

2. den schůze – 18. 3. 2021

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 55

Vystoupení Petra Víchy
(čas 20:38:44 - 20:41:49)

Vážený pane předsedo, pane poslanče, milé kolegyně, vážení kolegové, v tuto pozdní hodinu vystupuji před vámi s určitou prosbou. Myslím si, že je jasné, že ten zákon dobrý není, že je zbytný, že i bez něj lze zadávat. A k tomu dospěl i ÚPV a komise. Přesto vás prosím, abyste pro zamítnutí tohoto zákona nehlasovali, protože možná je zbytný, ale nemyslím si, že by to škodilo, kdybychom jej propustili dál. Ale chtěli bychom, a hospodářský výbor to vyjádřil ve svém usnesení, využít této příležitosti, že tady máme teď zákon o zadávání zakázek a naplnit tu vůli, kterou jsme naprostou většinou vyjádřili na konci loňského roku při schvalování balíčku zákonů o odpadech. Tehdy sem přišly čtyři odpadové zákony a jeden z nich, konkrétně senátní tisk č. 322, zákon, kterým se měnily některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, obsahoval v PS schválený přílepek, kterým, aniž by to prošlo předtím legislativním procesem, schválili změnu tzv. odpovědného zadávání zakázek.

Konstatuji, že už tehdy k tomu byly výrazné výhrady. A to jak Svazu měst a obcí, tak MMR. A my jsme tady naprostou většinou schválili, že to vypustíme z toho zákona. A vzhledem k tomu, že jsme schválili také odklad celého odpadového balíčku o rok, tak nás PS přehlasovala. Podotýkám, že zákon o zadávání zakázek obsahuje odpovědné zadávání zakázek již dnes, je to možnost. Ale tam se to dostalo přílepkem do paragrafu, který to nařizuje. A to i u zakázek malého rozsahu. U všech zakázek. A to způsobuje obcím, krajům, ale i všem ostatním veřejným zadavatelům velké potíže, protože každá zakázka je samozřejmě naprosto jiného charakteru a naprosto jinak by se u ní měly charakterizovat podmínky odpovědného zadávání.

Já vás tedy prosím, abychom nehlasovali, abychom to skousli, tu zbytečnost novely, abychom nehlasovali pro zamítnutí a abychom toho tentokrát využili pro dobrou věc a opravili zákon ve smyslu usnesení hospodářského výboru. Poslaly nám k tomu teď i stanoviska jak MMR, tak opět Svaz měst a obcí. A myslím si, že by to bylo ku prospěchu věci.

Děkuji za pozornost.Publikováno: 18.3.2021

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality15.3.2022
Bohumínem projde denně tisíc lidí z Ukrajiny, kdo jim pomáhá a jak to vypadá

BOHUMÍN – Obětují volný čas, spánek a po více než týdnu nepřetržité pomoci uprchlíkům si sahají na dno svých psychických i fyzických sil. Řeč není jen o dobrovolnících z charitativních organizací, které pomáhají potřebným ze své podstaty. Do péče o vystresované ženy a děti utíkající před válkou se zapojily i bohumínské spolky.22.12.2021
PF 2022

Ať v roce 2022 nemusíte uklízet cizí bordel...

Čistý stůl i čistou hlavu Vám v novém roce

přeje

Petr Vícha
starosta Bohumína


13.7.2021
Novela jde proti duchu stávajícího sloučeného modelu veřejné správy

Projev na 111. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13. 7. 2021 k návrhu stavebního zákona, zamítnutého Senátem.

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, milé paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přiznám se, že je mi líto, že jsem do Sněmovny, kam se každý zejména u voleb do Poslanecké sněmovny těší, tak že já zde musím přijít s takto negativní záležitostí a obhajovat senátní zamítnutí. Paní ministryně sice Senát pochválila, ale ona sama dobře ví, že tam těch kritických hlasů zaznělo více.7.7.2021
Poděkování za hlasování ke stavebnímu zákonu a zákonu změnovému

Jménem Svazu měst a obcí České republiky bych Vám rád poděkoval za hlasování, kterým jste zamítli návrh stavebního zákona a zákona změnového

Copyright © 2007 - 2022 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 353051