Návrh zákona, kterým zákon o ochraně a využití nerostného bohatství

1. den schůze – 27. 1. 2021

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a  další související zákony

Tisk č. 30

Vystoupení Petra Víchy
(čas 10:28:23 - 10:31:03)

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, jak bylo již řečeno, jedná se o návrh, který vypracoval Český báňský úřad ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a  obchodu, jedná se tedy o návrh vládní, nikoliv poslanecký, což je velmi důležité. Důvodem bylo zejména to, aby rezervy, které do roku 2004 byly vytvářeny pouze účetně, od roku 2004 pak už finančně, na vázaných účtech, tak aby i ty staré rezervy byly postupně skutečně kryty financemi, protože byly neblahé zkušenosti z OKD, kde pak stát musí z vlastních prostředků provádět rekultivace a sanace.

Jak již bylo řečeno, navrhované termíny původně byly 2022 a  2025 pro různé druhy těžených nerostů. Ve sněmovně po rozsáhlé debatě došlo ke sjednocení těch návrhů na rok 2030. Myslím si, že k tomu došlo poměrně ve výrazné shodě. Druhým důvodem bylo to, aby stát mohl pružněji reagovat na vývoj cen nerostů, tak aby nemusel vždy 5 let čekat na  výpočet odvodů. Také tento návrh prošel. Souhlas s čerpáním rezerv bude i  nadále dávat obvodní báňský úřad, a to ve správním řízení.

My jsme se tím zabývali poměrně podrobně, a to i na  podvýboru pro regiony v transformacích, které se také dotýkají těžby. Tam byl dokonce přijat pozměňovací návrh, který měl řešit vyšší část odvodu poplatků pro kraje, ale to pak nezískalo ve výboru podporu. Já vás tedy nyní seznámím se závěrečným usnesením výboru.

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí po úvodním slově zástupce předkladatele Eduarda Muřického, náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR, zpravodajské zprávě senátora Petra Víchy a po rozpravě doporučuje Senátu Parlamentu České republiky schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Určuje zpravodajem mne a pověřuje předsedu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu České republiky. Děkuji za pozornost.

Vystoupení Petra Víchy
(čas 11:45:28 - 11:47:45)

Děkuji. Ano, na základě proběhlé rozpravy bych dvě, tři poznámky přičinil. Protože jsme se záležitostmi, které tady byly diskutovány, zabývali podrobně na jednání výboru. Kolega Vosecký dával pozměňovací návrh, zaznělo tady z jeho úst, že vláda, když potřebuje peníze, tak si zvedne poplatky. To právě není možné, proto tam je přesně popsán složitý popis toho, jak se poplatky počítají. Pozměňovací návrh nebo zákon, který nám sem přišel, právě dává vládě větší pružnost a  rychleji možnost reagovat na vývoj v cenách.

Druhá poznámka, protože se tady hodně mluvilo o regionech, myslím, že jsme trošku i odbočili, samozřejmě je možné přijmout pozměňovací návrh kolegy Rabase, který přerozdělí poplatky. Jen abychom si uvědomili, že tady hovoříme v sumě o stovkách milionů korun. Za chvilku budeme projednávat kompenzační bonus, který zasahuje kraje v miliardách. Fondy, o kterých tady byla řeč, tam jde o desítky miliard korun. Čili tam bychom měli směřovat úsilí, ať tam je to spravedlivé.

Poslední, asi nejdůležitější, co jsem tady zaregistroval, to byla poznámka kolegyně Hubáčkové, týkající se možné protiústavnosti. Aby bylo jasno, do roku 2004, tuším, se prostředky ukládaly pouze na  analytických účtech, tzn. nebyly někde finančně uloženy, vedly se jen účetně. Od té doby se vedou finančně skutečně na vázaných účtech. My se  tímto zákonem vracíme i před období 2004 a říkáme, že i to, co předtím bylo jen na účtech v účetnictví, musí být finančně na účtech. Poznámka naší legislativy tam samozřejmě byla. Myslím si, že i to vedlo k tomu, že byl prodloužen ve sněmovně termín z roku 2022, což by bylo velmi rychlé, až na rok 2030. A tam pak už asi zřejmě nehrozí, že by někdo řekl, že je to protiústavní, když dáváme takovou velkou lhůtu. Děkuji.Publikováno: 27.1.2021

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality15.3.2022
Bohumínem projde denně tisíc lidí z Ukrajiny, kdo jim pomáhá a jak to vypadá

BOHUMÍN – Obětují volný čas, spánek a po více než týdnu nepřetržité pomoci uprchlíkům si sahají na dno svých psychických i fyzických sil. Řeč není jen o dobrovolnících z charitativních organizací, které pomáhají potřebným ze své podstaty. Do péče o vystresované ženy a děti utíkající před válkou se zapojily i bohumínské spolky.22.12.2021
PF 2022

Ať v roce 2022 nemusíte uklízet cizí bordel...

Čistý stůl i čistou hlavu Vám v novém roce

přeje

Petr Vícha
starosta Bohumína


13.7.2021
Novela jde proti duchu stávajícího sloučeného modelu veřejné správy

Projev na 111. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13. 7. 2021 k návrhu stavebního zákona, zamítnutého Senátem.

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, milé paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přiznám se, že je mi líto, že jsem do Sněmovny, kam se každý zejména u voleb do Poslanecké sněmovny těší, tak že já zde musím přijít s takto negativní záležitostí a obhajovat senátní zamítnutí. Paní ministryně sice Senát pochválila, ale ona sama dobře ví, že tam těch kritických hlasů zaznělo více.7.7.2021
Poděkování za hlasování ke stavebnímu zákonu a zákonu změnovému

Jménem Svazu měst a obcí České republiky bych Vám rád poděkoval za hlasování, kterým jste zamítli návrh stavebního zákona a zákona změnového

Copyright © 2007 - 2022 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 353051