Návrh na změnu zákona o střetu zájmů

15. schůze Senátu

1. den schůze – 17. 5. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 270

Vystoupení Petra Víchy
(čas
17:07:37 - 17:14:42)

Vážený pane místopředsedo, vážená paní poslankyně, kolegyně a kolegové. Na úvod řeknu, že nikoliv ve své zpravodajské zprávě, ale řádně tak, jak se má, jako starosta jsem v říjnu 2017 uvedl všechny majetkové poměry do registru, tak jak to museli udělat všichni, jichž se  to týkalo. To jenom my, smetánka, poslanci a senátoři jsme měli výjimku s odkladem, starostové nikoliv.

Budu se snažit být také velmi stručný. Připomenu, že zákon o střetu zájmů tratil roky v podobě, kdy všichni funkcionáři k 30. červnu podávali přiznání o svých příjmech za uplynulý rok. Až teprve v roce 2016 momentálně nepřítomný kolega Dienstbier, který byl tehdy ministrem vlády, připravoval novelu zákona o střetu zájmů. A pak při projednávání ve sněmovně se z toho mediálně stal tzv. ?Lex Babiš?. Hovořilo se v podstatě pouze o tom, jestli pan Babiš může podnikat a  jestli může vlastnit média. Ale ve skutečnosti to hlavní v novele, co tam bylo už původně a zůstalo to tam, je to, co se týká všech ostatních veřejných funkcionářů zejména tedy starostů a místostarostů, ale i  radních na všech obcích. A když si najdete stenozáznam ze závěru roku 2016, když jsme to tady projednávali, tak to tady všechno padlo, ve  sněmovně se o tom moc nediskutovalo. Tady výhrady zazněly, hlavně to tehdy tady říkal kolega Martínek a kolega Linhart, vzpomínám si na to. Ptali jsme se tehdy dokonce i pana Dienstbiera, jestli se to týká i  peněz jako movitých věcí a on odpovídal: Protože žádná jednotlivá bankovka nemá víc než 50 tisíc korun, tak se to peněz netýká a konec konců je v zájmu každého funkcionáře uvést co nejvíc na začátku období, aby bylo zřejmé, že si v průběhu volebního období nic nenakradl.

Tady jsme o tom hovořili, věděli jsme, že kdybychom tady přijali nějaké velké úpravy, tak by to sněmovna asi přehlasovala kvůli ?Lex Babiš?.

A tak jediné, co jsme udělali, je, že jsme přijali pozměňovací návrhy, kterými jsme prodloužili účinnost, která se týkala právě té povinnosti pro komunální politiky o devět měsíců. Ve snaze, že v těch devíti měsících si toho někdo všimne a něco se stane. Začalo se  o tom hovořit právě, až když nastalo to období, kdy všichni měli podávat příjmy a nemovité věci, movité věci, Ministerstvo spravedlnosti dělalo a  pořád upravovalo ještě v průběhu té lhůty metodické pokyny. I to, co ze zákona nevyplývalo, tak vyložili tak, že je potřeba všechno přiznat. A pak začali odstupovat někteří radní, místostarostové, zejména z těch malých obcí, a začal být problém a začal se řešit. A kolegům poslancům je třeba poděkovat za to, že podali pak ten pozměňovací návrh. A ono to trvalo ve sněmovně asi skoro půl roku a máme to dnes tady.

A zase, jako vždycky, je před námi to dilema, a to, schválit verzi, která přišla ze sněmovny, která řeší alespoň něco, anebo tak, jak bylo přijato ve výborech, ústavněprávním a koneckonců i  v našem, a to je přijmout ještě určité pozměňovací návrhy, které, když to takhle zjednoduším, říkají, ptáš-li se mě na majetek, já mám právo vědět, kdo se na ten majetek ptá.

Ještě připomenu to, že tady v závěru loňského roku byla senátory podepsaná a podaná žaloba k Ústavnímu soudu. Podepsalo ji tuším čtyřicet dva senátorů. A ta se zejména opírala o to, že byla narušena práva třetích osob, protože jestliže já, jako veřejný funkcionář, musím něco přiznat, tak jak k tomu přijde manželka v SJM, že i oni všichni všechno vědí. Je třeba si férově přiznat, že tato novela, ani ty pozměňovací návrhy, toto neodstraňují. Protože pořád zůstávají skupiny, senátoři, poslanci, tam na těch manželkách nezáleží, pak jsou tam nějaké další skupiny větších obcí atd. A pak ty nejmenší obce. Čili ten zákon je pořád, dá se říct, nebojím se to tak nazvat, paskvilem, ale v každém případě je to alespoň určité zlepšení, které má možná šanci způsobit to, že v komunálních volbách v těch malých obcích se najde někdo, kdo ještě bude ochoten kandidovat. I když ví, že si nemůže být ničím jistý, protože rekonstrukce státu může přijít kdykoli v průběhu období za poslanci, senátory, a můžeme dále zpřísňovat transparentnost.

Koneckonců i dneska jsme dostali do mailu nějaký dopis od  Rekonstrukce státu, že pozměňovací návrhy by zvyšovaly administrativu na  Ministerstvu spravedlnosti. Ale ten zákon samotný zvýšil administrativu neskutečně. Nejen tím registrem na ministerstvu, ale i pro všechny, kteří musí podávat přiznání.

Kolegy Větrovského jsem se ještě předtím ptal, jestli, když je někdo starosta i senátor, nebo starosta i poslanec a teď jako starosta nebude muset movité věci uvádět, ale jako poslanec ano, tak on mi odpověděl, že vyšší bere. Nevím, kdo je vyšší? Takže ono to má svoje mouchy, ale my si s tím nějak určitě poradíme.

Dneska jsme dostali ještě dopisy od Svazu měst a obcí. Připadá mi to, že Svaz měst a obcí má největší problém s tím, že bojuje se Sdružením místních samospráv, místo, aby bojoval za legislativu, a to hlavně včas. My, předsedové klubů, jsme ještě dostali dopis od pana předsedy klubu ANO Faltýnka, který nám píše, že doporučuje, abychom nepřijímali žádné pozměňovací návrhy, protože jejich klub, cokoli bychom tam poslali, tak zamázne. Tak a teď se můžeme samozřejmě svobodně rozhodovat.

Já už přečtu jenom usnesení výboru pro veřejnou správu. Výbor po úvodním slově Věry Kovářové, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR, zpravodajské zprávě senátora Petra Víchy a po rozpravě doporučuje Senátu ČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto usnesení. Určuje zpravodajem Petra Víchu a pověřuje předsedu výboru Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR. Děkuji za pozornost.

Vystoupení Petra Víchy
(čas 17:56:33 - 18:01:43
)

Děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, něco jsem nemohl říct jako zpravodaj. Chtěl bych také reagovat na dvě tři věci, které tady zazněly. Ještě jednou to zdůrazním. Kolega Kubera říkal, že všichni jsme ve střetu. Teď se novela netýká poslanců a senátorů. Týká se pouze těch funkcionářů, řekněme, kteří jsou starostové, místostarostové, radní. Ano, část z nás je určitě takových, a ti vědí, co museli v říjnu dělat. Já jsem teď tady v diskusi s kolegyněmi narazil na to, že koukali na to, jak ?tele na nový vrata?, když se to takhle řekne, co všechno jsme my museli přiznat. Říkal jsem – peníze na účtech, stavební spoření, akcie a tady všechny tyto věci. To všechno museli komunální politici v říjnu loňského roku udělat. A toho se bojí ti, kteří mají teď znovu kandidovat, že to nechtějí dělat... Uvědomme si, že skutečně až takto dopodrobna se oni mají svlékat donaha. A nás se to týká při začátku a konce volebního období, aby se vědělo, kolik si kdo nakradl. A měli jsme úlevu oproti těm starostům. Senátoři a poslanci to nemuseli hned v tom termínu podávat.

Kolega Láska říkal, abychom nepaušalizovali. Ale ten zákon paušalizuje. Zákon říká, že všichni, i ti slušní, a předpokládám, že to bude v té populaci stejné, tak dobře, možná 98 %, nevím, tak ale ti všichni musí tohle dělat... Proč? Kvůli tomu, že někdo může krást! Myslím, že tohle prostě správné není.

Dnes používá stát, kraje, obce, různé registry. Všichni mají právo vědět, že se v tom registru na ně někdo díval a ptal. Mnohdy je to proto, že člověk vyřizuje občanský nebo řidičský průkaz, tak se  musí do registru vstoupit. Každý to může vědět. Každý na žádost zjistí, že se na mě někdo – na ten registr – ptal. Tak co je špatného na tom, tady je to také registr, abych věděl, že se na mě někdo ptá.

Minulý týden, možná jste si to našli v monitoringu, ti, kterých se to týkalo – vyšel článek, obvykle vychází 30. 6., kdy vždycky bylo zveřejněno, kdo měl nejvyšší příjmy, kdo co získal. Vzpomínám např. kolegu Martínka, kterého se to strašně tehdy dotklo, že nejvíc získal za loňský rok pan senátor Martínek, který zdědil nemovitost po  zemřelé mamince... Podobně získal i Václav Klaus, ale ten si to zasloužil, protože ten měl semináře... Tak to bylo tehdy v komentáři napsáno. Minulý týden vyšel článek, kde bylo řečeno, že ze senátorů, pokud si vzpomínám, tak nejbohatší je kolega Valenta... A bylo tam uvedeno – a příznivci ČEZ jsou, a teď tam bylo uvedeno asi pět poslanců a  senátorů, díval jsem se na to, byl jsem tam uveden, no, ano, vždyť z kupónovky mám tři akcie ČEZ, takže oni se dívali do registrů – a už nepíšou článek.

Chvílemi jsem tady předtím zmínil. Jedna varianta je, že schválíme návrh tak, jak přišel z Poslanecké sněmovny a bude klid. Někomu se uleví, ale cítíme, že to úplně ideální řešení není. O pár hlasů tam neprošel návrh poslance, který je z klubu ANO. Ano, jejich vlastní poslanec to podával, oni to neschválili, a teď nám říkají, neschvalujte tady žádný návrh, protože my vám to neschválíme. Ale nemají tam většinu, pan Faltýnek a ANO tam ještě nemá většinu, a koaliční vládu ještě také nemáme, nějaká hlasovací mašinerie tam ale je.

A druhá možnost je, že přijmeme pozměňovací návrh. A myslím si, že riziko nějak velké není, protože oni to budou nyní na první schůzi hlasovat a když se jim nebude líbit náš pozměňující návrh, tak schválí svoji verzi a ta bude platit. Ale obával bych se toho, kdybychom toho tam přidali moc, a to je už i návrh, který avizuje kolega Kubera, že zákon za rok a půl přestane platit, tak se bojím, že to už by byl skutečně důvod pro to, že by to v Poslanecké sněmovně pravděpodobně neprošlo a platila by verze, která je z Poslanecké sněmovny. Ale také to není žádná tragédie. Je to určité zlepšení, ale není to definitivní, ideální řešení.

Možná, jestli kolega Kubera by to dal jako doprovodné usnesení, i když víme, co si vláda většinou udělá z doprovodných usnesení, tak většinou na ně nějakým způsobem nereaguje.

Kolegyně a kolegové, nevím, bude to na každém z nás, jak se v této věci rozhodneme, a věřím, že se rozhodneme správně.Publikováno: 17.5.2018

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality1.1.2020
Petr Vícha: Rok 2020 přinese Bohumínu nový lesopark, dopravní terminál i nové byty

Vážení spoluobčané,

vloni jsem v novoročním proslovu nehovořil o tom, co chceme v Bohumíně udělat v uplynulém roce 2019, ale jaké jsou naše cíle na celé čtyřleté volební období. S potěšením mohu konstatovat, že se už podařilo několik úkolů splnit. Zateplili jsme domy v Jateční a Janáčkově ulici, dokončili jsme úpravu smuteční obřadní síně ve Starém Bohumíně a pokročily také přípravy na  rekonstrukci jejího interiéru. Nové chytré semafory u příjezdu do  Skřečoně by měly zpomalit dopravu. Ukončeny byly také všechny práce na  vodovodu, kanalizaci, veřejném osvětlení a úpravách v ulicích Okrajní, Čsl. legií, Kosmonautů, 5. května a J. Koczura...7.10.2019
S gymnazisty si Petr Vícha zahraje šachy už po čtyřiadvacáté

Už po čtyřiadvacáté vyzývá první muž Bohumína a senátor Petr Vícha na černobílý souboj bohumínské gymnazisty. Tradiční šachová simultánka startuje ve středu 9. října od 12:15 hodin na chodbě bohumínského Gymnázia Františka Živného.2.10.2019
Vedení Bohumína vyrazí na tradiční besedy s lidmi

Besedovat s veřejností vyrazí příští týden vedení Bohumína. Starosta a senátor Petr Vícha spolu s místostarosty Lumírem Macurou a Igorem Bruzlem se po  dvouleté pauze vrací debatovat s obyvateli městských částí. Maraton šesti setkání odstartuje v úterý 8. října odpoledne a potrvá až do  čtvrtku 10. října. Nejvášnivější řečníky s otázkami přímo na tělo přitom zástupci města odmění zcela prozaicky, a to ostrými kapesními nožíky.20.6.2019
Petr Vícha převzal záštitu nad výstavou seniorů pěti měst

Výstavu ručních prací seniorů 5 měst z Bohumína, Českého Těšína, Havířova, Karviné i Orlové hostil v červnu Bohumín.

Copyright © 2007 - 2020 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 339930