Návrh na změnu zákona o loteriích

16. schůze Senátu (10. funkční období)

1. den schůze – 10. prosince 2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 160

Vystoupení Petra Víchy
(čas 15:04 - 15:05)

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Teď vás pouze seznámím se záznamem z jednání výboru, do diskuse jsem se přihlásil písemně.

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí vedl poměrně rozsáhlou rozpravu na toto téma. Zaznělo i  několik pozměňovacích návrhů, ale nakonec nebyl přijat žádný závěr, nebylo přijato ani usnesení schválit ani zamítnout, ani jednotlivé pozměňovací návrhy a tudíž z tohoto výboru je záznam, kdy výbor nepřijal žádné usnesení, při hlasování o schválení předloženého návrhu zákona z 10 senátorů hlasovalo 5 pro, 4 proti a jeden se zdržel, při hlasování o zamítnutí předloženého návrhu zákona z 10 senátorů hlasovalo 4 pro, pět proti a jeden se zdržel, určil zpravodajem výboru mne a pověřil předsedu výboru senátora Miloše Vystrčila, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu. Děkuji.

Vystoupení Petra Víchy
(čas 15:17 - 15:29)

Děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi k tomuto zákonu, který považuji za poměrně důležitý, několik slov.

Na první pohled se jedná o naprosto jednoduchou vládní novelu a v podstatě jde o několik čísel, o změnu výše odvodů, o změnu procent zdanění. A beru to, že je to jistá náhražka toho, že komplexní vládní návrh zákona se zpozdil, a to asi i z důvodu notifikace, a podle informací z tisku, včera prošel prvním čtením a teď by měl procházet Poslaneckou sněmovnou a pak bychom se ho měli dočkat.

Myslím, že je třeba si říct, že tady byly výtky k tomu, že byl podán pozdě. Jaká je vlastně historie projednávání tohoto návrhu? Původně byl podán jako poslanecký pozměňovací návrh pana poslance Volného, kterého vidím mezi diváky, a skutečně měl řešit pouze daně a  příjmy. Původně mělo být 25procentní zdanění pro všechny druhy loterií a  došlo k jakýmsi dohodám, že to bude diferencovaně, 23 až 28 %, 23 %, zjednodušeně řečeno, pro kurzové sázky, 28 % pro "bedny". Při projednávání v Poslanecké sněmovně pak došlo k obstrukcím, to jsme asi také četli. Pan poslanec Kalousek hovořil dlouho do noci a vytýkal sněmovně, že upřednostňuje některé poslanecké návrhy před jinými poslaneckými návrhy. A proto byl podán vlastně totožný návrh vládou, aby byl projednáván jako návrh vládní. A ten ve sněmovně prošel s jediným pozměňovacím návrhem, kdy z původně navrhovaných 60 : 40 %, obce a stát, bylo upraveno ve prospěch obcí na 63,37 %.

A teď v podstatě o tom, o čem se vedla i poměrně rozsáhlá diskuse na našem výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a co asi tady zazní i v dalších příspěvcích a o co v podstatě se tady spoříme byť zdánlivě jde jen o pár čísel.

První věc je, a takové pozměňovací návrhy byly podávány, aby se opět zvýšilo procento pro obce, protože obce budou mít méně. Vypočítal jsem si to a vypočítat si může samozřejmě každý, o co budou mít více na základě tohoto pozměňovacího návrhu, a to proto, že kalkulačka mi vypočetla, že 63 % z 80 korun je 50,40 korun za jeden a  jednu bednu, zatímco stávajících 80 % z 55 korun je 44 korun, takže obce budou mít více.

Svaz měst a obcí nám poslal výzvu, abychom zvrátili tento poměr ve prospěch obcí, protože globální čísla o dvou miliardách pro stát a 200 milionů pro obce neplatí kvůli tomu, že je vydáno 300 obecně závazných vyhlášek. Ano, ale tam, kde obce vydaly obecně závazné vyhlášky – a my jsme třeba jednou z nich – se dobrovolně vzdávají těchto příjmů, zatímco tam, kde obecně závazné vyhlášky vydány nebyly, budou mít prostě za den o 6,40 Kč více a za rok to dělá o 2 336 Kč více za přístroj.

Ano, ale tam, kde obce vydaly obecně závazné vyhlášky – a  my jsme třeba jednou z nich, tak tam se dobrovolně vzdávají příjmů. Zatímco tam, kde obecně závazné vyhlášky vydány nebyly, tak tam prostě budou mít o 6,40 korun za den; a za rok to dělá o 2336 korun více za přístroj. Ano, kdyby bylo osmdesát, dvacet, tak by to bylo ještě víc, ale pak by z toho stát nic neměl. A přiznejme si, ono se to hlavně předkládalo hlavně proto, aby měl stát více peněz. Je to asi zahrnuto ve  včera schváleném rozpočtu. A bylo slíbeno, že část prostředků půjde i  prostřednictvím státního rozpočtu na sport.

Takže to jsem chtěl zdůraznit, abychom... a víte, že vždycky horuji pro obce a jsem starosta, takže samozřejmě bych chtěl pro ně to nejlepší, ale musím férově přiznat, že byť to není optimální, tak je to více, než je to dneska a obce na tom neprodělají. Tak to je jedna věc.

Druhá věc – problém kvízomatů. To považuji za velmi vážnou věc. Historicky jsem tady v minulosti ukazoval tyto obrázky. (Ukazuje dva obrázky.) Nerozeznáte rozdíl, samozřejmě. Ani já sám nevím, který z nich je který, ale jeden je výherní hrací automat. Druhý je videoloterijní terminál. A teď tady zažíváme určité deja vu.

My jsme v roce 2006 na obcích přijímali obecně závazné vyhlášky. Vymýtili jsme u nás konkrétně 140 hracích automatů. Zbavili jsme se dobrovolně příjmů a problémů s hernami. A pak nám Ministerstvo financí po desítkách, po stovkách, k nám přes dvě stě – povolilo videoloterijní terminály v rozporu se zákonem, jak potvrdil i Ústavní soud, posléze. A pak se tady v Senátu při projednávání jedné novely vlastně řeklo, že aspoň za to obce budou mít nějaké peníze. A to jenom způsobilo to, že když už mají obce peníze, tak pak to třeba nechtějí rušit a více to tolerují. Nicméně obce, které byly důsledné, tak teď se  zbavily – musím říct po konkrétně v našem případě čtyřletém procesu rušení. Připomenu, v jednom zákoně jsme měli, že do tří let zanikne rozhodnutí. Pak Ústavní soud řekl, ne do tří let, okamžitě musí MF zahájit proces. No, a ejhle. Ono to MF trvalo čtyři roky, přičemž v některých případech neučinili úkon. A uvedu jeden nejhorší případ, kdy dali třiceti denní lhůtu k vyjádření účastníkům řízení. Účastník řízení požádal prodloužení této lhůty o třicet dnů a MF odpovědělo, že nesouhlasí s třiceti denním prodloužením, ale pouze s patnácti denním prodloužením. Ale odpovědělo až po šesti měsících, že už to prodloužilo o sedm měsíců. Údajně tam zemřela pracovnice. No, ale kdyby na obcích zemřel pracovník na stavebním úřadu a my jsme půl roku nevydali stavební povolení, tak by nás asi zavřeli... No, a teď mají pravdu ti, kteří říkají, že zase k nerozeznání to je – a já to mám černobílé – kvízomaty.

I u nás před dvěma měsíci byla zrušena herna. A minulý týden do ní umístili dvanáct těchto kvízomatů. Podle instrukcí MF samozřejmě dáváme trestní oznámení a informujeme specializovaný finanční úřad. Oni zahájí řízení. Už se to stalo před půl rokem v jednom případě a do čtrnácti dnů přístroj zmizel. Ale je vidět, že s jídlem roste chuť a zkoušejí to. A to je vážný problém, protože údajně už jich je osm tisíc v ČR.

Prosím, zde přítomného pana ministra a vím, že je to i  záležitost MV a možná by se na to měla vláda zaměřit a možná ještě dřív to vyřešit ve stavu legislativní nouze, pokud je třeba legislativní řešení, než projde sněmovnou ten velký zákon, protože to problém je. A někdo se nám směje do obličeje. Přesto nepodporuji pozměňovací návrhy dnes v tuto chvíli, protože jakýkoliv pozměňovací návrh dnes považuji za šikovnou kličku k tomu, že nebude od 1. 1. platit zdanění a nebude vůbec nic.

Tím se dostávám k hlavnímu problému, že jsme tady v časovém presu. A skutečně mám obavu, že když my návrh zákona vrátíme – dneska je 10. prosince, sněmovna může až po deseti dnech od doručení jednat. Padá to tedy zhruba skoro na Štědrý den.

A nemyslím si, že je situace momentálně na politické scéně tak optimální, že se všichni sejdou...

A pro vás, kteří to nevíte, tak přesto, že byly určité dohody o zaslání tisků, které teď sněmovnou procházejí v jednom balíku, a  už Organizační výbor schválil další plénum 13. ledna, tak na nátlak - asi novinářů - poslali nám dnes návrh zákona, týkající se sedmdesáti let u státní služby už dnes. Už je to tady – a už jsme per rollam - svolávali Organizačním výborem plénum na jiný termín. Ale nepotěšíme asi sněmovnu nebo ty, kteří chtěli, protože 30denní lhůta uplyne až 10. ledna. Takže plénum bude 6. ledna.

Ani nám se nechce podléhat tomu časovému presu. Chceme mít na zákony patřičný čas. A bojím se, že ani sněmovna by prostě teď o Vánocích kvůli vráceným zákonům tam, kde běží lhůta od 1. 1., se  nesešla a tlak je poměrně velký...

Na závěr už řeknu jen poslední věc. Říkal jsem to na výboru trošku nadneseně, ale řeknu to i tady, protože my jsme tam nepřijali usnesení možná i proto, že jsme skoro všichni byli v takovém maličkém střetu zájmů. Tři z nás byli starostové. A těm jde tu o kvízomaty, tu o příjmy. Tak hlásím, že nemám střet zájmu z hlediska příjmů. Všechny herny už jsme vymýtili, s výjimkou, jak jsem se včera dozvěděl od naší vedoucí finančního odboru, dvou přístrojů. Všechno mělo být zrušeno, ale dostali jsme z MF...našli jsme dvě bedny, že technická zařízení s výrobními čísly – není důležité, jsou na základně rozhodnutí MF ze dne 1. 4. 2009 povolená, a to společností SYNOT TIP a.s. A protože z důsledku administrativních by nebyla tato zařízení evidována v databázi povolených MF, tak tudíž ve čtyřletém procesu nebyla zrušena. On teď zahájí proces. Já už nevím, skutečně.

Čtyřicet milionů se ročně prohrálo v Bohumíně. Čtyři roky to protahovali. Bez dalšího komentáře. A ke střetu zájmu, tři z nás byli starostové. Jeden z nás byl majitel loterijní firmy - a musím s kolegou Valentou souhlasit s tím, že kvízomaty tedy trápí je jako konkurenci legálně povolenou, tak i nás obce, protože to je výsměch. A další kolegové tam byli členové strany, která obdržela 2 mil. sponzorského daru od pana kolegy Valenty. A řeknu to v podstatě nadneseně, já věřím, že všichni rozhodujeme tady v tomto svobodně, ale myslím si, že bychom si měli skutečně uvědomovat, že kdo chce prosadit pozměňovací návrh, ve  skutečnosti nechce, aby od 1. 1. bylo to vyšší zdanění.

A proto, byť jsme na výboru nepřijali usnesení, tak já se  připojuji k těm výborům, které navrhovaly schválit návrh zákona, ve  znění přijatém Poslaneckou sněmovnou, aby nám i pan ministr potom nevyčetl, že jsme připravili státní rozpočet o nějaké peníze.

Děkuji za pozornost.Publikováno: 10.12.2015

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality8.6.2022
Městské byty jen slušným lidem. Bohumín neustoupí ministerstvu vnitra

BOHUMÍN – Ministerstvo vnitra ČR opět otevřelo čtyři roky trvající spor o podobě podmínek uzavírání nájemních smluv v městských bytech v Bohumíně. Některé z nich považuje za diskriminační. Radnice naopak trvá na ochraně svých nájemníků před nepřizpůsobivými občany a v zásadních bodech ustoupit nehodlá. Na svém posledním jednání to deklarovala rada města.15.3.2022
Bohumínem projde denně tisíc lidí z Ukrajiny, kdo jim pomáhá a jak to vypadá

BOHUMÍN – Obětují volný čas, spánek a po více než týdnu nepřetržité pomoci uprchlíkům si sahají na dno svých psychických i fyzických sil. Řeč není jen o dobrovolnících z charitativních organizací, které pomáhají potřebným ze své podstaty. Do péče o vystresované ženy a děti utíkající před válkou se zapojily i bohumínské spolky.22.12.2021
PF 2022

Ať v roce 2022 nemusíte uklízet cizí bordel...

Čistý stůl i čistou hlavu Vám v novém roce

přeje

Petr Vícha
starosta Bohumína


13.7.2021
Novela jde proti duchu stávajícího sloučeného modelu veřejné správy

Projev na 111. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13. 7. 2021 k návrhu stavebního zákona, zamítnutého Senátem.

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, milé paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přiznám se, že je mi líto, že jsem do Sněmovny, kam se každý zejména u voleb do Poslanecké sněmovny těší, tak že já zde musím přijít s takto negativní záležitostí a obhajovat senátní zamítnutí. Paní ministryně sice Senát pochválila, ale ona sama dobře ví, že tam těch kritických hlasů zaznělo více.

Copyright © 2007 - 2022 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 353766