Návrh na změnu zákona o elektronických komunikacích a poštovních službách

26. schůze Senátu

1. den schůze – 22. října 2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 358

Vystoupení Petra Víchy
(čas 14:20 - 14:24)

Audiozáznam vystoupení
Videozáznam vystoupení
Kontext vystoupení

Vážená paní předsedající, pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Dříve než vás seznámím s usnesením našeho výboru, tak mi dovolte, učinit několik poznámek.

My jsme předpokládali, nebyli jsme výborem garančním, že se bude jednat spíš o technickou záležitost, poměrně jednoduchou. Ani legislativa neshledala žádných zásadních připomínek. Návrh zákona byl ve sněmovně projednáván poměrně dlouho, jak tady bylo řečeno, vracel se zpátky do 2. čtení. Nicméně se ukázalo, že až tak jednoduché to není. Obdrželi jsme v průběhu projednávání nebo od té doby, co sem zákon přišel až do projednávání ve výboru, v podstatě 3 poznámky. O všech se ve svém úvodním slově zmínil pan ministr.

První záležitost, na kterou upozornila paní senátorka Dernerová v Poslanecké sněmovně, to byl návrh pana poslance Hovorky, v podstatě se jedná o záležitost, aby podnikatel, který poskytuje veřejně dostupnou službu elektronických komunikací prostřednictvím předplacených karet, nesměl účastníka, který je koncovým uživatelem, časově ani jinak podmiňovat nebo omezovat čerpání již zaplaceného kreditu. Předpokládám, že i paní senátorka k záležitosti vystoupí. Je to zvláštní situace, koneckonců i pan ministr potvrdil, že ve sněmovně k tomu dal víceméně souhlasné stanovisko, ale v procesu projednávání to přijato nebylo. Asi to není v tuto chvíli důvodem, kdyby to byla jediná věc, vracení Poslanecké sněmovně, jestliže nám hrozí z důvodu nepřijetí nějaké sankce.

Druhá poznámka byla z MPSV ČR. Pozastavovali jsme se trochu nad tím, že záležitost nebyla ministerstvem vychytána v průběhu dlouhého procesu a dostáváme poznámku tady v Senátu, ale pan ministr to také vysvětlil, že záležitost pouhé změny formulace telefonní služba za elektronické komunikace neohrožuje čerpání výhod.

Poslední – nejdůležitější – záležitost, kdy jsme byli upozorněni na to, že EK zahajuje řízení, ale otázka je, jestli zahájila řízení nebo spíše vznesla dotaz v tuto chvíli, na to jsme se pozastavovali spíše z procesních důvodů. Jestliže máme nějakého vládního zmocněnce, pro nás je garanční MPO ČR, tak jím použité formulace, kdy píše, že na základě vlastní právní analýzy dospěl k objektivnímu názoru, že uvedené výtky jsou opodstatněné, se nám zdály poněkud nadnesené.

Proto jsme na výboru, když jsme doporučovali schválit návrh zákona, dali jednu podmínku, a to je podmínka, že pan ministra tady vystoupí a řekne, že ministerstvo jako předkladatel si v této záležitosti věří.

Po poměrně obšírné diskusi i za přítomnosti pana Smolka, vládního zmocněnce a zástupce Českého telekomunikačního úřadu, dospěl výbor k usnesení, kdy doporučuje Senátu PČR schválit návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, přičemž výhrady, o nichž jsem hovořil, zejména záležitost týkající se kreditů, ty si samozřejmě ponecháváme a myslíme si, že by se do budoucna řešit měly.

Děkuji za pozornost.

Vystoupení Petra Víchy
(čas 15:07 - 15:09)

Audiozáznam vystoupení
Videozáznam vystoupení
Kontext vystoupení

Vážená paní předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, vystoupilo tady dnes mnoho senátorů, kteří reagují na situaci, případně i na to, co se píše v médiích. U nás při jednání výboru, který se tím podrobně zabýval, jsem je neviděl, byli možná na garančním hospodářském výboru. Ale asi se sluší, abych tady popsal slova onoho citovaného vládního zmocněnce, který tam přišel a co nám řekl. Řekl, že do systému Pilot přišel podnět anonymizovaný, to znamená anonym, a automaticky, když tam přijde podnět, tak jde dopis na příslušné garanční ministerstvo, které má deset týdnů na to, aby se k tomu vyjádřilo. V případě, že by Evropská komise nebyla pak s vyjádřením spokojena, tak zahájí řízení. On tam řekl, že takové řízení trvá zpravidla dva až tři roky a v případě, že Česká republika neuspěje, pak přichází rozhodnutí, které bez sankcí ukládá České republice situaci napravit.

To jsou jeho slova. Čili on nás na to upozorňoval. A vidíte, jaký je tento proces zdlouhavý. A v tuto chvíli pouze přišel anonym a máme deset týdnů na to, abychom se k tomu vyjádřili. Tolik po té formální stránce. Ale samozřejmě jde o to, jestli skutečně je to pravda, že se zhoršují nebo nezhoršují podmínky pro spotřebitele, a to jsme chtěli u nás na výboru, aby tady řekl pan ministr, protože ministerstvo průmyslu a obchodu je za to pro nás garancí. Čili to pro ty, kteří jenom čerpají informace z médií, jak to ve skutečnosti na výborech, které se tím zabývaly, bylo.Publikováno: 22.10.2014

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality17.9.2018
Ministryně Maláčová přislíbila pomoc při řešení byznysu s chudobou

Už několik let brojí Bohumín a jeho starosta Petr Vícha proti byznysu s chudobou. Před necelým rokem proto bohumínští radní využili zákonné možnosti a jako první v ČR vyhlásili v  Bohumíně v nejproblémovějších lokalitách hned tři bezdoplatkové zóny. Nově příchozí nájemníci v nich už nemají nárok na doplatek na bydlení. Pomoc přislíbila nová ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která v minulých dnech navštívila Moravskoslezský kraj i Bohumín.11.9.2018
Nejlepším starostou Moravskoslezského kraje je Petr Vícha z Bohumína

Starosta Bohumína a senátor Petr Vícha (ČSSD) je nejlepším starostou Moravskoslezského kraje za období 2014 - 2018. Vyplynulo to z celostátní soutěže Svazu měst a obcí (SMO) ČR. Slavnostní vyhlášení druhého ročníku proběhlo v pátek 7. září odpoledne ve  Španělském sále Pražského hradu za účasti prezidenta i čelních zástupců vlády, parlamentu i samosprávy.3.9.2018
„Na předvolební kampaň mám 300 tisíc,“ říká senátor Petr Vícha

Společnost Transparency International Česká republika (TI) zaslala senátorovi Petru Víchovi na konci srpna dotazník k transparentnosti financování a vedení předvolební kampaně do Senátu ve vztahu k  veřejnosti. Zajímá ji například financování kampaně, transparentní účet nebo volební akce. Celé znění dotazu TI včetně odpovědi Petra Víchy najdete v sekci Zeptejte se. Zpracovali jsme z něj pro Vás do článku formou rozhovoru ty nejpodstatnější informace.26.6.2018
Proč stát hází městům klacky pod nohy?

Stát by měl městům a obcím pomáhat řešit problémy. Od voleb do  poslanecké sněmovny uplynulo půl roku, ale novou vládu s důvěrou stále ještě nemáme. To ale kupodivu nevadí, přináší to velkou stabilitu. Alespoň se totiž nemění k horšímu zákony. Přesto máme ve městech pocit, že nám ministerstva namísto pomoci hází naopak klacky pod nohy. Posuďte sami.

Copyright © 2007 - 2018 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 328398