Návrh na změnu zákona o elektronických komunikacích a poštovních službách

26. schůze Senátu

1. den schůze – 22. října 2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 358

Vystoupení Petra Víchy
(čas 14:20 - 14:24)

Audiozáznam vystoupení
Videozáznam vystoupení
Kontext vystoupení

Vážená paní předsedající, pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Dříve než vás seznámím s usnesením našeho výboru, tak mi dovolte, učinit několik poznámek.

My jsme předpokládali, nebyli jsme výborem garančním, že se bude jednat spíš o technickou záležitost, poměrně jednoduchou. Ani legislativa neshledala žádných zásadních připomínek. Návrh zákona byl ve sněmovně projednáván poměrně dlouho, jak tady bylo řečeno, vracel se zpátky do 2. čtení. Nicméně se ukázalo, že až tak jednoduché to není. Obdrželi jsme v průběhu projednávání nebo od té doby, co sem zákon přišel až do projednávání ve výboru, v podstatě 3 poznámky. O všech se ve svém úvodním slově zmínil pan ministr.

První záležitost, na kterou upozornila paní senátorka Dernerová v Poslanecké sněmovně, to byl návrh pana poslance Hovorky, v podstatě se jedná o záležitost, aby podnikatel, který poskytuje veřejně dostupnou službu elektronických komunikací prostřednictvím předplacených karet, nesměl účastníka, který je koncovým uživatelem, časově ani jinak podmiňovat nebo omezovat čerpání již zaplaceného kreditu. Předpokládám, že i paní senátorka k záležitosti vystoupí. Je to zvláštní situace, koneckonců i pan ministr potvrdil, že ve sněmovně k tomu dal víceméně souhlasné stanovisko, ale v procesu projednávání to přijato nebylo. Asi to není v tuto chvíli důvodem, kdyby to byla jediná věc, vracení Poslanecké sněmovně, jestliže nám hrozí z důvodu nepřijetí nějaké sankce.

Druhá poznámka byla z MPSV ČR. Pozastavovali jsme se trochu nad tím, že záležitost nebyla ministerstvem vychytána v průběhu dlouhého procesu a dostáváme poznámku tady v Senátu, ale pan ministr to také vysvětlil, že záležitost pouhé změny formulace telefonní služba za elektronické komunikace neohrožuje čerpání výhod.

Poslední – nejdůležitější – záležitost, kdy jsme byli upozorněni na to, že EK zahajuje řízení, ale otázka je, jestli zahájila řízení nebo spíše vznesla dotaz v tuto chvíli, na to jsme se pozastavovali spíše z procesních důvodů. Jestliže máme nějakého vládního zmocněnce, pro nás je garanční MPO ČR, tak jím použité formulace, kdy píše, že na základě vlastní právní analýzy dospěl k objektivnímu názoru, že uvedené výtky jsou opodstatněné, se nám zdály poněkud nadnesené.

Proto jsme na výboru, když jsme doporučovali schválit návrh zákona, dali jednu podmínku, a to je podmínka, že pan ministra tady vystoupí a řekne, že ministerstvo jako předkladatel si v této záležitosti věří.

Po poměrně obšírné diskusi i za přítomnosti pana Smolka, vládního zmocněnce a zástupce Českého telekomunikačního úřadu, dospěl výbor k usnesení, kdy doporučuje Senátu PČR schválit návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, přičemž výhrady, o nichž jsem hovořil, zejména záležitost týkající se kreditů, ty si samozřejmě ponecháváme a myslíme si, že by se do budoucna řešit měly.

Děkuji za pozornost.

Vystoupení Petra Víchy
(čas 15:07 - 15:09)

Audiozáznam vystoupení
Videozáznam vystoupení
Kontext vystoupení

Vážená paní předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, vystoupilo tady dnes mnoho senátorů, kteří reagují na situaci, případně i na to, co se píše v médiích. U nás při jednání výboru, který se tím podrobně zabýval, jsem je neviděl, byli možná na garančním hospodářském výboru. Ale asi se sluší, abych tady popsal slova onoho citovaného vládního zmocněnce, který tam přišel a co nám řekl. Řekl, že do systému Pilot přišel podnět anonymizovaný, to znamená anonym, a automaticky, když tam přijde podnět, tak jde dopis na příslušné garanční ministerstvo, které má deset týdnů na to, aby se k tomu vyjádřilo. V případě, že by Evropská komise nebyla pak s vyjádřením spokojena, tak zahájí řízení. On tam řekl, že takové řízení trvá zpravidla dva až tři roky a v případě, že Česká republika neuspěje, pak přichází rozhodnutí, které bez sankcí ukládá České republice situaci napravit.

To jsou jeho slova. Čili on nás na to upozorňoval. A vidíte, jaký je tento proces zdlouhavý. A v tuto chvíli pouze přišel anonym a máme deset týdnů na to, abychom se k tomu vyjádřili. Tolik po té formální stránce. Ale samozřejmě jde o to, jestli skutečně je to pravda, že se zhoršují nebo nezhoršují podmínky pro spotřebitele, a to jsme chtěli u nás na výboru, aby tady řekl pan ministr, protože ministerstvo průmyslu a obchodu je za to pro nás garancí. Čili to pro ty, kteří jenom čerpají informace z médií, jak to ve skutečnosti na výborech, které se tím zabývaly, bylo.Publikováno: 22.10.2014

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality30.5.2018
Petr Vícha bude obhajovat senátorské křeslo

Potvrzeno! Bohumínský starosta a senátor Petr Vícha (ČSSD) bude na  v podzimních senátních volbách obhajovat už potřetí post senátora. Oficiálně o tom v minulých dnech rozhodla v Havířově obvodní nominační konference ČSSD.20.3.2018
Školáci z Bohumína předali Petru Víchovi pocitovou mapu

Zástupci žákovského parlamentu a společensko-vědního kroužku ze ZŠ Beneše v centru Bohumína debatovali v pondělí 19. března odpoledne se starostou Bohumína a senátorem Petrem Víchou a předali mu pocitovou mapu. Děti v ní označily lokality, v nichž se cítí dobře, i ty, které vnímají jako zanedbané nebo potenciálně nebezpečné. Starosta se při besedě s žáky tak bavil, že málem propásl schůzku s hejtmanem.30.12.2017
Novoroční proslov Petra Víchy v televizi

Pozitivní přístup, spoustu vzájemné tolerance, dobrou spolupráci, která město posune opět o kus dál přeje Bohumíňákům v novoročním proslovu starosta Petr Vícha. Diváci Televizního informačního kanálu (TIK Bohumín) ho uvidí od soboty 30. prosince 2017. Bohumínská televize projev odvysílá v síti kabelových operátorů i na 59. kanálu v pásmu DVB-T pozemních vysílačů.20.12.2017
PF 2018

Ať máme v příštím roce dostatek lékařů a sester a nemusíme hledat nouzová řešení!

Pevné zdraví i nervy přeje

Petr Vícha,
starosta Bohumína

Copyright © 2007 - 2018 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 325159