Návrh na změnu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení

24. schůze Senátu

1. den schůze – 18. 7. 201

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o  působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na  jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve  znění pozdějších předpisů

Tisk č. 382

Vystoupení Petra Víchy
(čas 14:38 - 14:43)

Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, předstihl jsem Jaroslava Kuberu, to mě těší. Méně mě už těší to, že tady řešíme poměrně kontroverzní záležitost a musíme vzít v úvahu i dobré úmysly, které tady jsou. Už dlouho mi nevolalo tolik lidí kvůli nějakému zákonu, naposledy u loterií a fotovoltaiky, a to je vždycky nějakým způsobem podezřelé.

Předkladatelé vedeni dobrými úmysly zachránit 600 milionů Kč – my, když to neschválíme, tak jsme lumpové, kteří připravili obce o 600 milionů Kč. Takovou zkratku jsem si z úvodního vystoupení vzal. Protože tady bylo řečeno, je zájem o JESSICU, je zájem o podporu obcí. Na to je jasná odpověď, ano. Abych mohl s klidným svědomím podpořit tuto novelu, případně s nějakými pozměňujícími návrhy, tak si dovolím položit předkladatelům několik otázek, které tady zodpovězeny nebyly, a  bohužel nebyly zodpovězeny ani při projednávání ve výboru.

První, nejméně podstatná, ale v zastoupení nepřítomného kolegy Tesaříka, který řešil záležitost, že sídlo fondu je v Olomouci. Dotaz zněl: Proč nikdy v historii fondu nebyl naplněn zákon a proč sídlo skutečně není v Olomouci, je to téměř prázdná budova. Argumentace je, že ředitel fondu je v Praze, dozorčí rada zasedá v Praze, tak změňme sídlo. Proč nebyl po celou dobu naplněn zákon? Možná to není otázka na  paní poslankyni, ale na někoho jiného. To je ale nejméně podstatné.

Teď závažnější věci. Chci vědět, kde a kdy se vyrojilo 600 milionů korun, které potřebujeme teď rychle vyřešit, jinak o ně přijdeme. Před týdnem, před měsícem, před rokem, před pěti lety? Kde se  peníze vzaly a  co jsme zapinkali, že najednou není jiné možnosti, než řešit to tímto způsobem,.

Na výboru jsme projednávali tuto záležitost a členové výboru argumentovali, že tam není slovo státní dluhopisy. Paní poslankyně říkala, že tam je slovo stát. Pak jsme ji přesvědčili, že tam slovo státní cenné papíry není. Na výboru zazněla odpověď, že to asi vypadlo. Myslím, že nic nemůže jen tak vypadnout. Ptám se, kdo a kdy – jestli v původním návrhu slovo státní bylo – jej doporučil dát pryč. I to mi připadá absurdní, že státní fond používá státní prostředky k nákupu státních dluhopisů. Připadá mi to trochu zvláštní.

Na výboru padlo, že JESSICA úspěšně funguje v Moravskoslezském kraji několik let. Opakuji to, co jsem řekl na  výboru: Žádný program nebyl dosud z JESSICA v Moravskoslezském kraji financován. Na výboru jsem se  ptal o jakou výši úroků pravděpodobně u těchto úvěrů půjde. Odpověď jsem nedostal. Proč se na to ptám? V Moravskoslezském kraji jsme v této chvíli ve fázi, kdy pravděpodobně budou vypsány nějaké projekty na  financování do JESSICA, a bylo řečeno, že výše úroků není známa. Jestliže se obce budou hlásit do financování projektů prostřednictvím úvěru, tak jediná možnost podle zákona o zadávání zakázek je, že podle tohoto zákona vypíší soutěž. Jestliže vypíši soutěž, nemohu ji zrušit. Jestli vypíši soutěž, tak musím vědět, že se program JESSICA do toho přihlásí, protože jinak se přihlásí komerční banky, ale já to za ty peníze nechci. Chci za slibované nízké úroky. Proto se ptám, jaké úroky to budou a jak se technicky vypořádáme s tímto věcným rozporem se  zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Protože předpokládám, že na tyto otázky odpovědi dostaneme, požádal bych před hlasováním o deset minut na poradu klubu.Publikováno: 18.7.2012

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality25.5.2020
Bohumín podpoří protest měst i bez černého praporu

Bohumín se v úterý 26. května připojí k protestu Svazu měst a obcí ČR a  Sdružení místních samospráv ČR. Ty kvůli vládním kompenzačním opatřením v souvislosti s koronavirem vyhlašují zítřek Černým dnem pro obce a  kraje. Na radnicích a krajích by proto měly zavlát černé vlajky. Bohumín ji sice nevyvěsí, ale iniciativu Svazu měst a obcí plně podporuje.22.5.2020
Nové číslo časopisu Senát (2/2020)

- projednávání zákonů v kontextu koronavirové pandemie

- senátoři v boji s covid-19

- #SpoluToZvladneme13.5.2020
Petr Vícha v Senátu: "Mám tu jednu nešťastnou firmu z mého regionu"

Projev senátora Petra Víchy na 22. schůzi Senátu ČR ze dne 13. května k návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s  krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru1.1.2020
Petr Vícha: Rok 2020 přinese Bohumínu nový lesopark, dopravní terminál i nové byty

Vážení spoluobčané,

vloni jsem v novoročním proslovu nehovořil o tom, co chceme v Bohumíně udělat v uplynulém roce 2019, ale jaké jsou naše cíle na celé čtyřleté volební období. S potěšením mohu konstatovat, že se už podařilo několik úkolů splnit. Zateplili jsme domy v Jateční a Janáčkově ulici, dokončili jsme úpravu smuteční obřadní síně ve Starém Bohumíně a pokročily také přípravy na  rekonstrukci jejího interiéru. Nové chytré semafory u příjezdu do  Skřečoně by měly zpomalit dopravu. Ukončeny byly také všechny práce na  vodovodu, kanalizaci, veřejném osvětlení a úpravách v ulicích Okrajní, Čsl. legií, Kosmonautů, 5. května a J. Koczura...

Copyright © 2007 - 2020 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 340633