Návrh na změnu stavebního zákona

24. schůze Senátu

1. den schůze – 18. 7. 2012

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Tisk č. 377

Vystoupení Petra Víchy
(čas 10:54 - 10:57)

Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi také se  zapojit do rozpravy. Úvodem bych chtěl říct, že považuji tuto novelu stavebního zákona za velmi zdařilou, potřebnou, a i kdybychom ji podpořili v tom znění, v jakém je podána, tak je to ku prospěchu věci.

Nicméně po projednání podrobných záležitostí v příslušných výborech bych se rád vyjádřil k těm pozměňovacím návrhům, které byly podány a  požádal vás o podporu některých a o zvážení nepodpory jiných.

Plně se ztotožňuji s návrhem kolegy Eyberta, který je zpravodajem našeho výboru, a to jak pokud se týče usnesení z výboru, tak pokud se  týče úpravy tohoto usnesení, kterou jsme dostali na lavice.

Separátně bych se rád vyjádřil k té věci, která se týká nákladů za nařízené demolice. Spousta z vás jste z komunální politiky, jste starostové nebo zastupitelé, a víte, že občas se v obci vyskytne stavba, které ohrožuje životy a zdraví okolí, k níž se vlastník nehlásí, nebo to vlastní firma, která je již v likvidaci a nic z této firmy nevymůžete. Pak je podle stavebního zákona stávající verze stavební úřad nucen podat návrh na demolici, zadat demolici. Nicméně tuto demolici by měla zaplatit obec, kde je tento stavební úřad, a to nejen ve své obci, ale třeba i v obci, pro kterou vykonává tuto činnost. A zastupitelstvo by mělo schválit finanční prostředky pro tuto demolici, ale proč by to dělalo.

Myslím si, že je naprosto logické, aby prošel pozměňovací návrh, který říká, aby v takových případech náklady hradil stát. Jedná se  o přenesenou působnost státní správy a podle novely občanského zákoníku také stát obdrží po deseti letech neužívání nemovitosti příslušný pozemek, to znamená, má větší šanci vymoci pohledávku po  vlastníkovi.

A poslední věc, kterou jsem chtěl říct. Je mi líto, že musím nepodpořit kolegu Doubravu, který skočil na požadavky autorizovaných inspektorů a dává svůj pozměňovací návrh v jejich prospěch. A je mi líto velké většiny autorizovaných inspektorů, kteří jistě vykonávají dobře svoji práci a kteří jsou schopni urychlit stavební činnost, ale bohužel je to také jejich záležitost, aby se  vypořádali s některými svými kolegy, kteří zneužívají tohoto institutu. A máme konkrétní příklady, kdy nepozvou účastníka řízení, vydají toto rozhodnutí, které nemá odkladný účinek, stavba může být zahájena, a  přitom všechno dodrženo nebylo.

Proto považuji návrh ministerstva pro místní rozvoj - přece jenom trochu tuto činnost omezit - za velmi zdařilý.

Proto tedy vyjadřuji svou podporu všem pozměňovacím návrhům. S výjimkou návrhu kolegy Doubravy - a omlouvám se mu za to.Publikováno: 18.7.2012

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Aktuality7.10.2019
S gymnazisty si Petr Vícha zahraje šachy už po čtyřiadvacáté

Už po čtyřiadvacáté vyzývá první muž Bohumína a senátor Petr Vícha na černobílý souboj bohumínské gymnazisty. Tradiční šachová simultánka startuje ve středu 9. října od 12:15 hodin na chodbě bohumínského Gymnázia Františka Živného.2.10.2019
Vedení Bohumína vyrazí na tradiční besedy s lidmi

Besedovat s veřejností vyrazí příští týden vedení Bohumína. Starosta a senátor Petr Vícha spolu s místostarosty Lumírem Macurou a Igorem Bruzlem se po  dvouleté pauze vrací debatovat s obyvateli městských částí. Maraton šesti setkání odstartuje v úterý 8. října odpoledne a potrvá až do  čtvrtku 10. října. Nejvášnivější řečníky s otázkami přímo na tělo přitom zástupci města odmění zcela prozaicky, a to ostrými kapesními nožíky.20.6.2019
Petr Vícha převzal záštitu nad výstavou seniorů pěti měst

Výstavu ručních prací seniorů 5 měst z Bohumína, Českého Těšína, Havířova, Karviné i Orlové hostil v červnu Bohumín.25.3.2019
Starostové jednali s poslanci a senátory v Rychvaldě

Na březnové jednání Svazku měst a obcí Karvinska dorazili do Rychvaldu také poslanci a senátoři karvinského okresu. Probírala se aktuální legislativa, např. zákon o odpadech, sociálním bydlení, bezdoplatkové zóny i stavební zákon.

Copyright © 2007 - 2019 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 336373