Články z médií

4.1.2012  Regulace hazardu: senát se zaplatil, a to na roky dopředu!

Publikováno: Moderní obec
Strana: 13
Autor: Vícha Petr

Rubrika: Ekonomika

Před loňskými Vánoci poslanci schválili novou podobu loterijního zákona. Přijetím senátní verze uznali svou předchozí chybu, k níž je dovedl jinak dobrý úmysl podpořit sport. Obce, které mají s následky hazardu největší potíže, tak získávají větší pravomoci, aby samy rozhodly, čemu dají přednost. Buď penězům za hazard se všemi jeho důsledky, nebo klidu a  většímu bezpečí na svém území.

Po takřka deseti letech marného úsilí o změnu loterijního zákona měla od  začátku roku 2012 konečně platit tzv. Farského novela. Ta obcím definitivně potvrzovala možnost regulace hazardu, zejména videoloterijních terminálů, na jejich území. Ale po podzimním hlasování Poslanecké sněmovny k zákonu o jednom inkasním místu bylo málem vše jinak. Senát tuto její další novelu zákona opravil, ale jak vše dopadne, ještě není jisté. Sněmovna sice senátní verzi 20. 12. schválila, avšak na řadě je teď prezident. Snad nebude opět argumentovat názorem, že je to zákon, který podporuje korupci obcí při povolování loterií.

Když se města a obce odhodlaly vydávat vyhlášky regulující počty výherních hracích přístrojů (VHP), začalo jim do těchto míst se zákazem povolovat Ministerstvo financí (MF) ještě větší počet tzv. videoloterijních terminálů (VLT). Všichni jsme proti tomu bojovali! Založili jsme Sdružení obcí proti hazardu, podávali na MF žaloby, připomínkovali povolování přístrojů v rozporu se zákonem u škol, sociálních a zdravotních zařízení, kostelů a úřadů, zkrátka všude tam, kde to zákon zapovídal. Bouřili jsme se proti povolování VLT na  nesmyslných deset let. Toto povolování bylo v rozporu se správním řádem, neboť MF v posledních letech mnohokrát změnilo jeho postup, přestože zákon o loteriích a podobných hrách se nezměnil. V Senátu jsme dokonce schválili novelu loterijního zákona, navrhující řešení. Jenže ta se  nikdy na pořad jednání Sněmovny nedostala...

V Bohumíně jsme po přijetí zákazové vyhlášky v roce 2005 snížili počet VHP automatů ze 140 na 28. MF u nás však postupně, přes náš nesouhlas a 42 žalob, povolilo více než 200 VLT. Po našem vítězství u soudu se proti verdiktu odvolalo, ač už znalo verdikt Ústavního soudu. Některé loterijní společnosti se stále brání placení poplatků.

Už 38 tisíc VHP, 64 tisíc VLT...

Podle údajů MF bylo v závěru roku 2011 v České republice v provozu zhruba 38 tisíc VHP povolených městy a už 64 tisíc VLT povolených ministerstvem. Za tyto přístroje by provozovatelé měli platit alespoň stejné poplatky. Avšak provozovatelé podávají odvolání a žaloby. Proto by samospráva a státní správa měly postupovat společně.


Po letech úsilí došlo v Parlamentu v roce 2010 před volbami do Sněmovny ke shodě. Jenže zastáncem loterijních společností se stal prezident ČR. Jeho veto již neexistující Sněmovna přehlasovat nemohla. V září 2011 byla přijata právní norma umožňující obcím omezovat povolování VLT shodně s hracími automaty, byť na 10 let povolené přístroje by ještě tři roky zůstaly v provozu. Za každou koncovku by se platilo stejně.


Další naději dal verdikt Ústavního soudu. Potvrdil to, co jsme vždy říkali: VLT jsou stejné jako hrací přístroje i vypadají stejně. Přijímají sice větší vklady a povoluje je MF, ale neměly by být u škol a  naopak by pro ně měly platit vyhlášky obcí!
A co se najednou nestalo? Při hlasování v Poslanecké sněmovně o mnoha pozměňovacích návrzích zákona o jednom inkasním místě, jehož součástí byla i novela loterijního zákona, udělali poslanci chybu. Jejím výsledkem by bylo, že by v roce 2011 nikdo nevybral nic. Ani z VHP, ani z  VLT. Ani pro stát, ani pro obce. Ani pro sportovce, kulturu, lidi s  handicapem, ani pro neziskové organizace, které bojovaly za to, aby loterijní společnosti i nadále rozdělovaly výtěžky.

Na listopadové Finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR v Praze jsem přislíbil, že se zasadím o to, aby Senát tyto chyby opravil. A ten tak učinil. Diskuse byla zajímavá a doporučuji všem její záznam (www.senat. cz, Dokumenty a legislativa, Stenozáznamy, 8. 12. 2011, tisk č. 240).

Miliardy pro obce i sport

Podle údajů MF Senát tak státu a obcím zachránil několik miliard korun a  na roky dopředu se zaplatil. Proti stávajícímu stavu by rozpočty obcí měly být posíleny o 4,3 mld. Kč, rozpočet státu o 1,2 mld. Kč - ale miliardu dá podle zákona o státním rozpočtu na sport, kulturní památky a  sociální věci.

Co jsme opravili? Opět se do zákona vložilo zpoplatnění každého koncového přístroje částkou 55 korun za den, což mírně převyšuje dosavadní dvacetitisícový místní poplatek. Výběr budou zajišťovat finanční úřady a obce ušetří na administrativě. Výtěžky již nebudou rozdělovat loterijní společnosti, ale budou se dělit mezi obce a stát. A budou stanoveny zálohové platby i pro rok 2012, protože právě na ně ve  Sněmovně zapomněli. Účinnost byla stanovena tak, aby zákon platil i v  případě jeho nepodepsání prezidentem do konce roku 2011 a nedošlo ke zpochybnění zákona loterijními společnostmi.

***

Co Senát opravil a Poslanecká sněmovna 20. 12. 2011 schválila


* Odvod z  výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení bude dělen v  poměru 80 pro obce : 20 pro stát. Ostatní dílčí daně pak budou z 30 % příjmem obcí a ze 70% příjmem státu. Z přechodných ustanovení vyplývá, že odvod z části výtěžku za rok 2011 bude letos stále rozdělován loterijními společnostmi. Během tohoto roku by však mělo docházet k  prvním zálohovým platbám už podle nového systému.

* Určitou komplikaci představuje pozdější účinnost tohoto zákona, která nastane až po 1. 1. 2012. Přechodně se sice zkracuje odvodové období, což umožňuje alespoň na část příštího roku aplikovat nový systém, nastane však situace, kdy např. měsíc či dva bude ještě platit dosavadní úprava, včetně vlivu provozovatelů.

* Obdobný problém se objevuje ve vztahu k místnímu poplatku. Ten se novelou ruší, avšak k 1. 1. 2012 bude stále možno jej vybírat. Poplatek se hradí na tři měsíce ve výši 1-5 tis. Kč za každý přístroj, nově také za každý koncový interaktivní VLT a každé herní místo lokálního herního systému (viz zákon č. 300/2011 Sb., tzv. Farského novela). Obce asi ještě poplatky stihnou vybrat, ale alikvotní část budou vracet.

* Dosavadní správní poplatky (povolení na 3, 6 nebo 12 měsíců), které měly spíše charakter daní, se ruší. Zůstává pouze správní poplatek při přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry ve výši 5 tis. Kč a správní poplatek při změně povolení ve výši 3 tis. Kč. Řízení zahájená před účinností novely v  rámci jednoho inkasního místa se dokončí podle stávající úpravy, bez ohledu na den splatnosti poplatku.

Foto popis: Petr Vícha byl zpravodajem senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ke změně zákona o loteriích a jiných podobných hrách.


Zpět   Vytisknout


Aktuality12.6.2020
Bohumín posílá na zatopené Uničovsko vysoušeče

Rovnou desítku vysoušečů za 200 tisíc korun dnes odvezli starobohumínští dobrovolní hasiči do obcí postižených nedělní bleskovou povodní na Uničovsku. Bohumín postihla ničivá velká voda za posledních 25 let hned dvakrát, a tak na solidaritu se zaplavenými obcemi nezapomíná.11.6.2020
Petr Vícha v Senátu: "Obce a kraje dýchají s rozpočtem, a to minimálně ve věci sdílených daní"

Projev senátora Petra Víchy na 24. schůzi Senátu ČR ze dne 11. června k návrhu na změnu některých daňových zákonů v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-25.6.2020
Petr Vícha chce rychlou pomoc pro města

Vládní úlevy v souvislosti s koronavirem připraví obce napříč Českem o  miliardy. Například 21tisícový Bohumín kvůli nim přijde o 60 milionů korun. A to kvůli rapidnímu poklesu ze sdílených daní, které jsou pro všechna města stěžejní. Bohumín na nich ročně získá 300 milionů korun. Senátor a starosta Bohumína Petr Vícha (ČSSD), který vede město nepřetržitě 26 let, proto bojuje za rychlou náhradu pro všechny obce. Své kolegy v Senátu i Sněmovně žádá o podporu pozměňovacích návrhů zákonů, které by všem městům i krajům přinesly jednotnou kompenzaci.25.5.2020
Bohumín podpoří protest měst i bez černého praporu

Bohumín se v úterý 26. května připojí k protestu Svazu měst a obcí ČR a  Sdružení místních samospráv ČR. Ty kvůli vládním kompenzačním opatřením v souvislosti s koronavirem vyhlašují zítřek Černým dnem pro obce a  kraje. Na radnicích a krajích by proto měly zavlát černé vlajky. Bohumín ji sice nevyvěsí, ale iniciativu Svazu měst a obcí plně podporuje.

Copyright © 2007 - 2020 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 340938