Články z médií

12.10.2010  Zlom ve vytápění Bohumína: ČEZ investoval půl miliardy korun

Publikováno: Technický týdeník
Strana: 22
Autor: Složil Jaromír

Jednotlivé plynové kotelny pro vytápění a ohřev vody jsou od poloviny letošního září pro téměř 3000 bytů v severomoravském Bohumíně minulostí. Ve městě bylo zrušeno 68 kotelen. Nahradil je centrální teplovod z Elektrárny Dětmarovice. Dalších více než 3000 bytů a různé objekty budou připojeny na systém centrálního vytápění v příštím období.

O náročnosti akce, na kterou se město připravovalo s ČEZ několik let, svědčí nejenom délka nového přivaděče (8 km), moderní síť rozvodů po městě, či přestavby současných kotelen na výměníkové stanice, ale i celková výše nákladů. Podle Vladimíra Gulta, generálního ředitele ČEZ Teplárenská, přišla popisovaná akce na půl miliardy korun: "Vzali jsme na sebe veškerá rizika projektové přípravy, financování i provoz teplovodu, takže městský rozpočet nebyl nijak zatížen," uvedl.

ZÁKULISÍ V DĚTMAROVICÍCH

Úpravy technologického zařízení elektrárny Dětmarovice jsou předmětem tzv. I. stavby projektu "Vyvedení tepla z EDĚ do Bohumína". Jak pro TT prohlásil Vladimír Kontrik, generální ředitel elektrárny, v rámci této stavby se řeší zajištění oběhu horké vody v soustavě, požadované teplotní a tlakové poměry a s tím spojené úpravy technologie ve zdroji tepla. Využita je volná výkonová kapacita blokových a neblokových výměníkových stanic zdroje v Elektrárně Dětmarovice.

Ohřev horké vody o parametrech 145/60 °C se provádí na blokových i neblokových výměníkových stanicích, využívaných doposud pro dálkovou dodávku tepla do Orlové a pro vlastní spotřebu tepla v reálu EDĚ. Ohřev horké vody pro všechny soustavy je ve výměnících společný. Teplotně se upravuje směšováním na výstupu ze zdroje do jednotlivých soustav. Volná kapacita zdroje byla 80 MWt. Předpokládaná přenosová schopnost vlastního tepelného napáječe EDĚ- Bohumín činí max. cca 63 MWt.

Tlakově je soustava CZT Orlová a soustava Bohumína svázána společným průtokem přes výměníky tepla. Rozpojení soustav, které dovoluje jejich řízení v závislosti na požadovaném oběhovém množství a při optimální dopravní výšce, je řešeno na bázi sání čerpadel. V rámci stavby byla rozšířena oběhová stanice o jedno čerpadlo firmy KSB s frekvenčním měničem s regulací otáček pro soustavu CZT Bohumín. Přenos tepla závisí na skutečných tlakových poměrech. Výpočtově jej lze stanovit pro teplotní spád 145/60 °C a maximální přenášený výkon, s použitým čerpadlem, zhruba na 54 MWt.

MOŽNOSTI A KAPACITA

Oběhové čerpadlo horkovodu Bohumín je osazeno ve vratném potrubí a situováno ve strojovně na podlaží +-0,00, vedle tří čerpadel horkovodu Orlová. Nejbližší čerpadlo do Orlové bude využíváno jako záložní pro obě soustavy. Realizovalo se trubní propojení čerpadel a trasa mimo objekt. V souvislosti s touto stavbou byl rovněž rekonstruován řídicí systém výměníkových stanic a upravena automatika algoritmu provozování čerpadel.

Z elektrárny vede na okraj Bohumína přivaděč, hlavní napáječ, který tvoří dvě roury (horká voda tam a vychlazená voda zpět) o průměru DN 400 (délka 1,5 km) a pokračuje průměrem DN 350 (délka 6,5 km). Na tento napáječ je napojeno 13 km rozvodů, které zásobují teplem jednotlivé výměníkové stanice. Zhruba 92 % potrubí je použito jako předizolované potrubí v zemi, potrubí s minerální izolací v kanálech; 8 % potrubí s minerální izolací je vedeno nad zemí. Použila se technologie tepelného předepnutí potrubí s doplněním "U" nebo "Z" kompenzátorů s využitím tvarových, situačních změn trasy potrubí, především v samotném městě.

"Při projekci a samotné výstavbě bylo nutno vyřešit křížení s koridorem hlavní železniční tratě Bohumín - Karviná - Český Těšín", uvedl Karel Sázavský, generální ředitel firmy Tenza, která je hlavním dodavatelem. Protlačování trasy pod těmito kolejemi probíhalo současně se stavbou silničního nadjezdu nad železniční tratí a přeložkou silnice I/67 v Bohumíně - Skřečoni.

Také klimatické podmínky byly tvrdé. V průběhu výstavby byly v Bohumíně povodně. Ty sice přímo připravené výkopy nezaplavily, ale natekla do nich povrchová voda z vydatných dešťů. Protože deště a povodeň zapříčinily zvednutí hladiny spodní vody, výkopy se staly nečerpatelné. Na některých místech tak došlo ke zdržení o čtyři a někde až o 6 týdnů. Díky zvýšení počtu pracovních skupin se konečný termín dodržel.

LIDÉ UŠETŘÍ

Cenová úspora pro odběratele je spočítána na jednu pětinu. Centrálním dodavatelem tepla je městská společnost BM servis, která pro ně stanoví jednotnou cenu. Lidé bydlící v městském bytě o rozloze zhruba 63 m2 letos platili zálohy za teplo a teplou užitkovou vodu kolem 1500 Kč. Centrálním zásobováním ušetří měsíčně 300 Kč. Ve větším bytě o rozloze kolem 95 m2, kde doposud platili zálohy přes 3100 Kč, bude měsíční úspora 600 Kč. Petr Vícha, starosta města, zároveň upozorňuje na výrazné zlepšení životního prostředí značným snížením prašnosti.

Zdroj tepla:............................... ČEZ - Elektrárna Dětmarovice
Průtočné množství:..................... 550 m3.h-1
Dopravní výška:.......................... 200 m v. sl.
Jmenovitý teplotní spád:.............. 145/60 °C
Tlaková úroveň:......................... 2,5 MPa
Volná kapacita zdroje:................. 80 MWt
Přenášený tepelný výkon:............ 63,0 MW (54 MW)

Nasmlouván je odběr 150 000 GJ/rok po dobu 20 let.

Jaromír Složil (sas)


Zpět   Vytisknout


Aktuality5.6.2020
Petr Vícha chce rychlou pomoc pro města

Vládní úlevy v souvislosti s koronavirem připraví obce napříč Českem o  miliardy. Například 21tisícový Bohumín kvůli nim přijde o 60 milionů korun. A to kvůli rapidnímu poklesu ze sdílených daní, které jsou pro všechna města stěžejní. Bohumín na nich ročně získá 300 milionů korun. Senátor a starosta Bohumína Petr Vícha (ČSSD), který vede město nepřetržitě 26 let, proto bojuje za rychlou náhradu pro všechny obce. Své kolegy v Senátu i Sněmovně žádá o podporu pozměňovacích návrhů zákonů, které by všem městům i krajům přinesly jednotnou kompenzaci.25.5.2020
Bohumín podpoří protest měst i bez černého praporu

Bohumín se v úterý 26. května připojí k protestu Svazu měst a obcí ČR a  Sdružení místních samospráv ČR. Ty kvůli vládním kompenzačním opatřením v souvislosti s koronavirem vyhlašují zítřek Černým dnem pro obce a  kraje. Na radnicích a krajích by proto měly zavlát černé vlajky. Bohumín ji sice nevyvěsí, ale iniciativu Svazu měst a obcí plně podporuje.22.5.2020
Nové číslo časopisu Senát (2/2020)

- projednávání zákonů v kontextu koronavirové pandemie

- senátoři v boji s covid-19

- #SpoluToZvladneme13.5.2020
Petr Vícha v Senátu: "Mám tu jednu nešťastnou firmu z mého regionu"

Projev senátora Petra Víchy na 22. schůzi Senátu ČR ze dne 13. května k návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s  krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru

Copyright © 2007 - 2020 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 340665