Články z médií

21.8.2009  Vyšlo veledílo českých neoliberálních ekonomů

Publikováno: Haló noviny
Strana: 11
Autor: Šulc Josef

Nakladatelství Vysoké školy ekonomické (VŠE) Oeconomica v červnu letošního roku vydalo spisek Regulace nájemného - politicky motivovaná nespravedlnost. Jako vedoucí autorského kolektivu je uveden Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA, a dále autoři Ing. Miroslav Ševčík, CSc a Ing. Karel Zeman, CSc, členové katedry ekonomie a katedry hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

Po zběžném prolistování tiskoviny jsem měl podobný pocit, jako když jsem poprvé nahlédl do antiekologického dílka Modrá, nikoli zelená planeta, výplodu bývalého guru našich neoliberálů Václava Klause. Po podrobnějším seznámení se s obsahem textu VŠE jsem se profesoru Klausovi v duchu omluvil. Jeho pamflet je intelektuálním skvostem ve srovnání se 116 stranami produktu jmenovaného kolektivu. Termín produkt jsem použil proto, že i pojem pamflet je pro tuto tiskovinu eufemismem. Autoři jej však považují za výstup své vědecko-výzkumné (!) činnosti. V tomto kontextu zdůrazňují, že jsou ekonomové, ne politici. Dospěli k závěru, že regulace nájemného je škodlivá nejenom pro majitele domů s nájemními byty, ale z dlouhodobého hlediska zejména pro samotné nájemníky. Argumenty pro regulaci nájemného důsledně nazývají mýty a snaží se je vyvrátit nekorektním zacházením s fakty.

Autorům vadí zejména tyto názory:
* Regulace nájemného chrání chudé proti vykořisťování ze strany pronajímatelů.
* Regulace nájemného je nezbytná, neboť poskytování bydlení by nemělo být ponecháno tržním vlivům.
* Bez regulace nájemného bohatí získají bydlení, chudí nikoliv;
* Majitelé domů a bytů získávají neoprávněné zisky.
* Regulace nájemného zabraňuje vylidňování center měst.
* Každá země si trh s bydlením chrání.

Značná část komentovaného textu obsahuje sporné hypotézy o negativních efektech regulace nájemného. Nicméně, autoři v průvodním dopise, kterým doprovází výtisk zaslaný senátoru Petru Víchovi, sebejistě tvrdí, že "studie dokládá, že (jejich) závěry jsou akceptovány ekonomy všech názorových proudů, včetně ekonomů socialistických". Spisek jako celek vyvolává podezření, že vznikl na objednávku Občanského sdružení majitelů domů (OSMD), respektive, že jde o souhrnné vydání textů, které vznikaly postupně v kampani OSMD za legalizaci neomezených zisků z poskytování služeb nájemního bydlení. Nasvědčuje tomu skutečnost, že prakticky všechna témata, a to v dikci téměř totožné s komentovaným materiálem, zazněla v různých veřejných projevech pánů JUDr. L. Dellina, R. Axamita a T. Šimečka i žurnalistů, podporujících jejich lobbing.

Komentovaný text je také psán stylem propagačních inzerátů sestavovaných reklamními agenturami na objednávku politických stran. Pravděpodobně má posloužit ve volební kampani k podzimním volbám. Absence vědecké erudice autorů vynikne při srovnání například s knihou ortodoxního neoliberála lorda Ralfa Dahrendorfa Od pádu Zdi k válce v Iráku, vydanou u nás v roce 2008. Lord Dahrendorf na rozdíl od autorů pravdu nekáže, ale hledá. Tendence vydávat svá tvrzení za jedinou pravdu je typická pro nedouky.

Spisek by nestál za napsání tohoto článku, kdyby nebyl produktem lidí, kteří vyučují na vysokých školách. Ing. M. Zajíček dokonce na dvou, a to na Vysoké škole ekonomické a Karlově univerzitě. Absolventi vysokoškolského studia pak odcházejí do praxe se znalostí modelů platných ve virtuální neoliberální ekonomice, ale bez základních znalostí fungování reálné ekonomiky. Infekce virem neoliberální ideologie je připravila o schopnost vnímat škodlivost cílevědomého vymývání mozků většinou médií. Věří antikomunismu a tvoří základ voličstva pravicových politických stran. V průběhu dvaceti let vzniklo u nás několik specifických klonů neoliberálů. Zpočátku byla většina soustředěna v ODS. V ODA se sdružilo jen několik fundamentalistů, kteří věděli, že by v pragmatické ODS neobstáli. Později se z tohoto důvodu začala i ODS dělit na ortodoxní a mafiánské asociály. V roce 1998 několik ortodoxních vyznavačů neoliberální ideologie z ODS vystoupilo a se zbytky skomírající ODA založili novou stranu US-DEU. Pragmatická většina zůstala v ODS. Pod taktovkou M. Dalíka Mirek Topolánek, za vydatného spolupůsobení Ivana Langera, však přeměnil tuto politickou stranu na mafiánský klan. S tím už nechtěl mít nic společného ani otec zakladatel ODS Václav Klaus a z ODS vystoupil.

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) není alternativou tohoto asociálního spiknutí. Byla to vláda ČSSD, která protlačila parlamentem zákon č. 107/2006 Sb. o zvyšování nájemného jednostranným rozhodnutím. Jeho vznik byl důsledkem skutečnosti, že v období po 30. březnu 2003, kdy u nás neexistovala žádná regulace nájemného, dva roky nerostla jeho cena podle představ pronajímatelů. Proto si vynutili znovuzavedení regulace s opačným znaménkem. Tato ekonomická absurdita nemá ve světě obdobu a svědčí o provázanosti našich pravicových politiků se spodinou podnikatelské sféry. Aplikace neoliberální ekonomické doktríny vyústila do hluboké morální, ekonomické, a ekologické krize globálního rozsahu. Její dopady na lidi bydlící v najatých bytech je snad přimějí, aby v podzimních volbách nevolili pravicové strany, které vesměs plánují další zvyšování nájemného.

Josef Šulc


Zpět   Vytisknout


Aktuality29.10.2020
Petr Vícha v Senátu: "A vy se divíte, že se obce v tuto chvíli bojí toho, co bude?"

Projev senátora Petra Víchy na 28. schůzi Senátu dne 29. října 2020 k návrhu zákona o kompenzačním bonusu v  souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v  souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-224.9.2020
Městům už dorazily koronavirové kompenzace, které u vlády prosadili senátoři

Vládní úlevy v souvislosti s koronavirem připravily města i obce napříč Českem o miliardy, a to kvůli rapidnímu poklesu sdílených daní, která jsou pro ně zcela zásadní. Ztrátu jim teď alespoň částečně vynahradily kompenzace, které prosadili přes prvotní odpor vlády napříč politickým spektrem senátoři. Jedním z předkladatelů tohoto návrhu byl dlouholetý starosta Bohumína Petr Vícha (ČSSD). Ten stojí v čele dvacetitisícového města, které přišlo kvůli koronavirovým vládním úlevám o 60 milionů korun, nepřetržitě 26 let.12.6.2020
Bohumín posílá na zatopené Uničovsko vysoušeče

Rovnou desítku vysoušečů za 200 tisíc korun dnes odvezli starobohumínští dobrovolní hasiči do obcí postižených nedělní bleskovou povodní na Uničovsku. Bohumín postihla ničivá velká voda za posledních 25 let hned dvakrát, a tak na solidaritu se zaplavenými obcemi nezapomíná.11.6.2020
Petr Vícha v Senátu: "Obce a kraje dýchají s rozpočtem, a to minimálně ve věci sdílených daní"

Projev senátora Petra Víchy na 24. schůzi Senátu ČR ze dne 11. června k návrhu na změnu některých daňových zákonů v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2

Copyright © 2007 - 2020 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 342754