Články z médií

16.4.2020  Ptáme se starostů, jak zvládají krizi

Publikováno: Veřejná správa
Strana: 14
Autor: Chum Jiří

Rubrika: Anketa

Naše otázky směřovaly koncem druhého týdne nouzového stavu k první skupině českých, moravských a slezských starostů. Odpovědi mluví samy za sebe: radnice ve většině míst republiky jsou nepochybně významným pilířem jejího fungování. Mnozí představitelé měst a obcí přijali krizovou situaci dokonce jako výzvu k  okamžitému využití nových metod práce.

1. Jak zvládá město probíhající náročná opatření karantény?
2. Na čem je založená komunikace s občany?
3. Bude město muset provést velké změny v rozpočtu?


Ing. Tomáš Hradil, starosta města Krnova

Komunikace mezi dobrovolníky, spolky a firmami vytváří cenný sociální kapitál

1. Město zvládá opatření velmi dobře. Od začátku jsme se soustředili na  prevenci, od prvních dnů jsme veřejnost různými nástroji nabádali k  nošení roušek a dodržování všech opatření. Lidé ve městě jsou velmi disciplinovaní. Klíčovou složkou města je v těchto dnech městská policie. Výtečná spolupráce funguje také s managementem krnovské nemocnice. Navíc komunikace mezi dobrovolníky, spolky a firmami vytváří cenný sociální kapitál ve městě. Vznikají nová přátelství, kontakty, zkušenosti. Krnov z toho bude těžit.

2. Intenzivně využíváme sociální sítě i službu mobilního rozhlasu. Tou nejohroženější skupinou jsou však senioři a tomu komunikaci uzpůsobujeme. V prvních dnech jsme využili služby pojízdného tlampače, vyvěšujeme plakáty a roznášíme letáčky do všech schránek. Senioři a opuštění lidé mají k dispozici telefonní linku a naši pracovníci jsou jim k dispozici.

3. Určitě se  tomu nevyhneme, jen zatím nevíme, jak velké budou. Bereme to i pozitivně – situace nás přinutí ještě více času věnovat efektivitě každé nákladové položky v rozpočtu města. Města a obce dobře vědí, na co potřebují prostředky. Není třeba vymýšlet selektivní dotační programy. Bohatě stačí, když nebudeme muset čelit velkému propadu v daňových příjmech.


Petr Vícha, starosta Bohumína a senátor

Informovanost považuji za nesmírně důležitou

1. Stávající stav je náročný pro všechny občany. Pro ty, kteří musí zůstat doma s dětmi, pro podnikatele, kteří museli zavřít provozovny, a pro jejich zaměstnance, kteří budou ve finančních potížích. Město muselo uzavřít své školy i další zařízení, všude tam pak budeme sčítat škody. Teď ale musíme zajistit především běžný chod města, pořádek, odvoz odpadů, provoz domů s pečovatelskou službou i  domova pro seniory a také naší městské nemocnice. Očekávám větší nápor ve chvíli, kdy tato krize skončí. Podobně jako kdysi při povodni se  projevila obrovská solidarita a vzájemná dobrovolná pomoc. Každý, kdo může, šije roušky! Sociální pracovnice, místní spolky, členky klubu seniorů, hasiči i mnoho dalších dobrovolníků. Kdo potřebuje pomoc, vždy mu ji zajistíme. Požadavky se sbíhají na jedno místo a zajišťujeme zásobování zejména pro seniory a lidi v karanténě.

2. Informovanost považuji za nesmírně důležitou. Nemyslím tím neustálé vládní tiskovky, televizi prakticky raději nesleduji. Důležité je, aby se všechny potřebné informace dostaly co nejdříve k našim obyvatelům. A k tomu využíváme všechny dostupné městské informační kanály – noviny, televizi, smsky, e-maily, webové stránky a samozřejmě i sociální sítě. Aktuální informace přinášíme prakticky denně. A právě web a facebook patří k těm nejsledovanějším, protože umožňují přinášet potřebné novinky ihned.

3. Očekávám dopady v desítkách milionů korun, zejména výpadky daňových příjmů. Proto už teď hledáme úspory a budeme některé investiční akce odkládat na další roky. Počítáme s úlevou nájemcům nebytových prostor a  zřejmě se zvýší i pohledávky, dostanou-li se lidé do finančních potíží. Ale jsme v dobré finanční kondici, zvládneme to! Úplně by stačilo, kdyby vláda nerozdávala z našich budoucích příjmů. A bude-li poskytovat daňové úlevy, tak by výpadky z těchto daní pak měla kompenzovat i obcím a  krajům. Vždyť omezení městských a obecních výdajů se projeví na  pozdějším nastartování ekonomiky.


Ing. Ivan Radosta, starosta města Milevsko

Vzhledem k nastalé situaci musíme být v rozpočtu velmi obezřetní

1. Zatím dobře. Hned na počátku jsme učinili přísnější opatření než vláda, pomohlo to k prozatím dobré situaci v regionu. S předstihem jsme zavřeli kulturní a sportovní zařízení, aby nedocházelo k  většímu setkávání lidí. Navázali jsme na pololetní prázdniny a jako jedno z mála měst zavřeli i školky. Dobrým tahem bylo uzavření polikliniky a radnice pro veřejnost. Ohromně nám pomohlo využití téměř osmi tisíc roušek, které před lety nakoupilo bývalé vedení radnice. Byly sice jednorázové, ale i tak vděčně přijímané. Rozdělili jsme je našim zdravotníkům, hasičům, policistům, lékárnám, sociálním službám, charitě, poštám a nakonec i obchodům s potravinami, masem, drogerií a pohonnými hmotami. Tedy všem, kteří zkrátka nesmí onemocnět. Pochválit musím i  výborně fungující Sociální služby města Milevska, které se starají o  seniory v pečovatelských domech a jsou schopny zajišťovat obědy a nákupy i pro jiné občany. Obdivuhodná je aktivita spolku Ženy pro Milevsko. K devíti stálým členkám se v posledních dnech přidalo přes dvacet dobrovolníků. Výsledkem jejich dvoutýdenní snahy jsou čtyři tisíce kusů textilních roušek pro občany města. Spolupráce s nimi je úžasná.

2. Snažíme se občany maximálně informovat: pomocí webových a facebookových stránek města, sms infokanálem, prostřednictvím kabelové televize. Pro ty, kteří nemají možnost komunikovat na sociálních sítích, máme k  dispozici pět motorizovaných týmů z řad pracovníků úřadu, které mohou důležité písemné informace nalepit na vchodové dveře paneláků nebo vhodit do poštovních schránek rodinných domů. Téměř denně využíváme městský rozhlas.

3. To se zatím neví, ale vzhledem k nastalé situaci musíme být velmi obezřetní. Chceme začít budovat podnikatelský park, měli bychom přijmout úvěr na rekonstrukci sportovní haly, obě tyto investice s masivní dotační podporou. Myslím, že musíme počkat, jak všechno dopadne. Pokud bude stát bojovat s deficitem kolem 200 miliard korun, dokáži si představit, že to zvládneme a s jistými omezeními časem navážeme na dosavadní hospodaření. V případě, že deficit bude vyšší, a  současný stav tomu nasvědčuje, bude to pro všechny nesmírně těžké.


PhDr. PaedDr. Jiří Miler, Ph. D., starosta města Český Dub

Najednou si uvědomujeme, že bez mezilidského kontaktu se dlouho žít nedá

1. Zastupitelé i úředníci všechny síly vrhli na zvládnutí situace a snad se  nám daří plnit to, co od radnice lidé očekávají. První dny to bylo zavádění preventivních opatření a restrikcí, pak jsme přesvědčovali občany, aby nosili do obchodu roušky, následně se roušky začaly šít. Dali jsme dohromady tým dobrovolníků, abychom je mohli rozdávat, rozváželi dezinfekci. A pak přišly první potvrzené případy nákazy koronavirem ve městě a z naší strany především hektické shánění, a  hlavně předávání informací na webových stránkách, facebooku a letácích pro seniory. Nynější krize je náročná zejména pro ty, co pracují v první linii – pracovnice v domě s pečovatelskou službou, pošťačky, prodavačky, lékaře a sestřičky, šičky roušek, policisty, hasiče... Před nimi smekám a doufám, že to přežijí ve zdraví. Naopak pro řadu lidí to s  přibývajícími dny karantény znamená vybočení z rychlého pracovního tempa, jsou doma s dětmi, nic se nikde nekoná, to může být velký problém. Myslím však, že si všichni najednou uvědomujeme, že bez mezilidského kontaktu se dlouho žít nedá. Mně se už teď stýská i po tom věčném remcání důchodců na náměstí nebo chlapů v hospodě. Díky šití roušek ve městě vzniklo asi největší dobrovolnické hnutí od 2. světové války. Ještě než jsme z radnice vyhlásili výzvu, že potřebujeme dobrovolníky do terénu, už se nám někteří sami nabízeli. Pomáhají s  roznášením letáků seniorům, roušek, dezinfekce. V posledních dnech nám dobrovolnicky moc pomáhá paní farářka církve československé husitské, která navštěvuje osamělé a už i trochu smutné lidi.

2. V této situaci se pro předávání aktuálních informací ukazuje pozitivní stránka sociálních sítí, které jednoznačně upřednostňujeme. A myslím, že lidé to i oceňují, že se dozvídají, co chtějí, třeba i v noci. Kromě facebooku města máme vyčleněnou rubriku Koronavir-Aktuality na webových stránkách města. Je ale stále mnoho lidí, kteří elektronickým zdrojem informací nedisponují a nejsou to jen senioři. Pro ty vydáváme každý týden do  schránky letáky, tam se snažíme dát co nejvíce důležitých informací. Rozhlas moc nevyužíváme, není pořádně slyšet na všech místech a v  okolních obcích a ze začátku při opakovaném hlášení lidi někde i  vystrašil.

3. V tuto chvíli neznáme ještě přesné dopady na městský rozpočet. Pokud se týká výdajů na krizovou situaci, tam problém zatím nevidíme, už jen proto, že hodně nám pomáhá ze svých finančních zdrojů Liberecký kraj. V radě města jsme si řekli, že nepřerušíme realizaci akcí, na které máme dotace a investice do správy městského majetku. Některé akce ale zbytné jsou a přesuneme je až podle toho, jak se bude situace vyvíjet. Po zkušenostech z předešlé ekonomické krize mám ve  městě největší obavu o zajištění záležitostí souvisejících s kulturním dědictvím regionu Podještědí. Myslím, že na udržení provozu Podještědského muzea a johanitské komendy ve městě je a bude o to víc určitá finanční spoluúčast státu nebo kraje prostě nutná. Liberecký kraj vytváření dotačních titulů komunikuje s obcemi. Proto věřím, že právě po skončení krizové situace bude téma možných podpor obcí a měst v kraji hlavní.


Zpět   Vytisknout


Aktuality8.6.2022
Městské byty jen slušným lidem. Bohumín neustoupí ministerstvu vnitra

BOHUMÍN – Ministerstvo vnitra ČR opět otevřelo čtyři roky trvající spor o podobě podmínek uzavírání nájemních smluv v městských bytech v Bohumíně. Některé z nich považuje za diskriminační. Radnice naopak trvá na ochraně svých nájemníků před nepřizpůsobivými občany a v zásadních bodech ustoupit nehodlá. Na svém posledním jednání to deklarovala rada města.15.3.2022
Bohumínem projde denně tisíc lidí z Ukrajiny, kdo jim pomáhá a jak to vypadá

BOHUMÍN – Obětují volný čas, spánek a po více než týdnu nepřetržité pomoci uprchlíkům si sahají na dno svých psychických i fyzických sil. Řeč není jen o dobrovolnících z charitativních organizací, které pomáhají potřebným ze své podstaty. Do péče o vystresované ženy a děti utíkající před válkou se zapojily i bohumínské spolky.22.12.2021
PF 2022

Ať v roce 2022 nemusíte uklízet cizí bordel...

Čistý stůl i čistou hlavu Vám v novém roce

přeje

Petr Vícha
starosta Bohumína


13.7.2021
Novela jde proti duchu stávajícího sloučeného modelu veřejné správy

Projev na 111. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13. 7. 2021 k návrhu stavebního zákona, zamítnutého Senátem.

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, milé paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přiznám se, že je mi líto, že jsem do Sněmovny, kam se každý zejména u voleb do Poslanecké sněmovny těší, tak že já zde musím přijít s takto negativní záležitostí a obhajovat senátní zamítnutí. Paní ministryně sice Senát pochválila, ale ona sama dobře ví, že tam těch kritických hlasů zaznělo více.

Copyright © 2007 - 2022 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 354819